Post entry

Köp & sälj

Please note: Community posts are written by its members and not by Redeye’s research department. As a reader you’re always encouraged to critically analyze the content.

Köp Cellavision, Net Insight, Oniva. Sälj Fingerprint Cards, Crown Energy.

Cellavision

Bolagets verksamhet: Laboratorieutrustning för blodanalys.

Börsvärde: Drygt 400 miljoner kr vid börskurs 18,20 kr.

Tråd (från fre 21 mars 2014) på Di.se:s aktieforum Börssnack om Cellavision: http://borssnack.di.se/diseconf/forum/listmessages.aspx?forumid=1&threadid=2199308#msg14906447

Ur tråden bla:

Enl signaturen "75":

...Aktiemäklarfirman Remium räknar med att Cellavisions intäktsförändring blir +10% per år. Aktiemäklarfirman Penser räknar med +9% 2014.

...Trög utveckling i Europa där Cellavision hade intäkter på 54 miljoner kr 2008 och 52 miljoner kr 2013.

...Men tre nya distributörer i Emea (Europa, Mellanöstern och Afrika) samt nya produkter kan ge bättre utveckling för C i Europa framöver.

...I Amerika hade C intäkter på 92 miljoner kr 2013 vilket är en dubbling från 2008 (men lägre än 95 miljoner kr 2011 och 102 miljoner kr 2012).

...I Asien har C haft intäkter på 9-13 miljoner kr per år under 2010-2012 men under 2013 blev det en rejäl förbättring med en intäktsförändring på +191%.

Enl signaturen "Beckson":

...C har som mål att nå en intäktsförändring på +15% per år.

...Drivkraften för C:s potential är att laboratorier övergår från manuell blodanalys (dvs att man analyserar blod manuellt via mikroskop) till automatisk blodanalys via tex Cellavisions apparatur.

...Laboratorierna måste öka sin effektivitet samtidigt som folk med manuell blodanalys-kompetens går i pension samtidigt som det saknas ersättare till dem.

...Beckson räknar med att C når en intäktsförändring 2014 på:

+15% i Europa

+20-25% i Amerika och "grym potential" under åren därefter

+15% i Asien (blir ev mellanår efter det starka 2013), fortsatt "oerhört stor marknad att jobba på" (dvs stor kvarvarande marknadspotential för C i Asien)

...Enl B värderas C på börsen för närvarande till bara 9-10 gånger B:s prognos för C:s rörelseresultat.

...B anser att en kurs på 50-55 kr kan nås inom 2-3 år.

...C har en marknadsandel på 95% inom sin nisch (världsmarknaden för digitala mikroskop för blodanalys).

...Av världens 15 000 största blodanalys-laboratorier är ännu så länge 10% kunder till C. Den andelen ökar med 1 procentenhet per år.

...Utöver nyförsäljning av C:s apparatur finns en "utbytesmarknad" (dvs att gammal motsvarande apparatur byts till ny) motsvarande potentiella intäkter på 1 miljard kr per år (som ännu nästan ej kommit igång).

Apparaturen har en livslängd på ca 6-7 år och 2014 är det 6-8 år sedan de första motsvarande apparaterna levererades.

C betalar aktiemäklarfirmorna Remium och Penser för att göra prognoser för C:s framtida ekonomiska utveckling.

Remium räknade 14 feb 2014 med att C:s intäkter på 180 miljoner kr 2013 kommer att nå 218 miljoner kr 2015.

Nettoresultatet 2015 väntas nå 29 miljoner kr (1,23 kr per aktie).

Bolaget hade en nettokassa på 38 miljoner kr per slutet av 2013.

http://www.introduce.se/Global/Bolag/CellaVision/PDF/CEVI_4.013.pdf

Penser räknade 19 feb 2014 med att C kommer att nå intäkter på 239 miljoner kr 2016.

Resultatet per aktie väntas nå 1,94 kr samma år.

http://www.bequoted.com/epaccess/download.ashx?file=2140

Enl Penser har C "stora outnyttjade förlustavdrag" vilket gör att bolaget ej kommer att behöva betala vanlig skatt på länge.

Net Insight

Inriktning: Utrustning för datakommunikation (särskilt tv-/videosändningar).

Börsvärde: 700-800 miljoner kr vid börskurs 1,91 kr.

Aktien fick rekommendationen "spekulativt köp" enl tidigare blogginlägg 25 feb 2014 (då aktien låg i 1,63 kr): http://www.redeye.se/aktiebloggen/net-insight/spekulativt-kop-net-insight

Sedan dess har Net Insight bla erhållit en stororder på 40 miljoner kr enl besked igår tors 20 mars 2014:

www.avanza.se/placera/pressmeddelanden/2014/03/20/net-insight-ab-net-insight-tecknar-betydande-avtal-med-the-switch.html

www.avanza.se/placera/telegram/2014/03/20/net-insight-tecknat-avtal-vart-over-40-mln-kr.html

Tråd om Net Insight på Di.se:s Börssnack idag fre 21 mars 2014: http://borssnack.di.se/diseconf/forum/listmessages.aspx?forumid=1&threadid=2199287#msg14906257

Bla enl signaturen "LaBull":

...I q4/2013 hade Net Insight bruttomarginal på 75% men justerad rörelsemarginal på bara 5%.

...Orsaken till att det blir så liten marginal kvar i slutändan är att bolagets kostnadskostym i dagsläget är anpassad för klart större intäkter.

...Under 2013 hade NI intäkter på 280 miljoner kr men nuvarande kostnadskostym klarar av intäkter kring 400 miljoner kr per år utan att behöva utökas nämnvärt.

...NI:s marknad har en förändringstakt på +8% per år samtidigt som bolaget ökar sin marknadsandel.

...LaBull räknar med att NI kan nå en intäktsförändring på +12-15% per år framöver och därmed nå intäkter på över 400 miljoner kr 2016.

...Med 75% bruttomarginal innebär det att rörelseresultatet (vid i princip oförändrad kostnadskostym) kan öka från 15 miljoner kr till 100 miljoner kr.

...Det ger ett nettoresultat på 75 miljoner kr vilket med ett p/e-tal på 16-18 ger en motiverad börskurs på 3,25 kr vilket kan nås i slutet av 2015.

...NI:s stora kassa på 200 miljoner kr kan användas till kompletterande företagsköp vilket i så fall gör att ovannämnda resultatprognos kan nås snabbare.

Oniva Online Group

Bolaget inriktat på bla webbhotell.

Dvs alla som har internet-hemsidor måste anlita ett webbhotell där hemsidan ligger.

Oniva uppger sig vara marknadsledande på detta i Sverige.

Oniva har genomgått en omvandling på sistone från att ha varit företaget Getupdated inriktat på sökordsoptimering, dvs att på uppdrag av hemsidor öka antalet besökare på hemsidan genom att hemsidan får fler lättillgängliga träffar när folk söker efter relaterade sökord via tex Google.

Välrespekterade storägare i Oniva har dykt upp, bla Nasdaq-OMX fd vd Magnus Karlsson-Böcker.

//Edit: Från början hette han Magnus Karlsson och var finanschef för dåvarande OM-gruppen (där bla Stockholmsbörsen ingick).

OM-gruppen blev senare OMX där han var vd under en tid.

Blev sedan vice vd (och "President") för Nasdaq-OMX.

Bla artikel om honom i Veckans Affärer från år 2009: http://www.va.se/nyheter/magnus-bocker-va-intervju-44008

Heter numera bara Magnus Böcker och är sedan år 2009 vd för Singaporebörsen.

Böcker står tydligen bakom bolaget Blibros AB som har en ägarandel på 4% av Oniva per 5 mars 2014: http://www.onlinegroup.com/investor-relations/agar-och-bolagsstyrning/aktie-aktieagare/

Största aktieägare i Oniva är enl den listan Bo Göransson som väl grundade inkassobolaget Intrum Justitia.

Göranssons ägarandel i Oniva uppges enl listan vara 16% via bolaget Parkerhouse Investments.

Edit: Intrum Justitia grundades egentligen av Bo Göranssons pappa Sven Göransson år 1923.

Men det var Bo Göransson som gjorde bolaget stort sedan han tog över det år 1971.

Dock har Bo Göransson även varit i en del blåsväder enl Svenska Dagbladet-artikeln från år 2003 i länken nedan.

http://sv.wikipedia.org/wiki/Intrum_Justitia

http://www.svd.se/naringsliv/inkassokungens-krona-pa-sned_120345.svd

Nu är Intrum Justitia värt 15 miljarder kr på börsen vid börskurs 183,50 kr men Göransson är inte engagerad i det bolaget längre varken som ägare eller på annat sätt.

//

I Onivas styrelse (på totalt fyra pers) finns bla:

...Manfred Aronsson (styrelseordförande) med bakgrund från bla investmentbolaget Kinneviks tv-bolag MTG.

...Carl-Magnus Hallberg, fd IT-chef för Nasdaq-OMX, numera teknologichef för Teliasoneras mobiltelefoni.

http://www.onlinegroup.com/investor-relations/agar-och-bolagsstyrning/styrelsen/

12 mars 2014 kom Oniva med uppdaterade prognoser för bolagets ekonomiska utveckling 2014.

Enl de senaste prognoserna väntas bolagets 2014 bli enl följande:

...intäkter 363 miljoner kr

...ebitda-resultat 105 miljoner kr

...resultat före skatt 85 miljoner kr

Som jämförelse ligger bolagets börsvärde på 600-700 miljoner kr vid börskurs 54,25 kr.

Oniva betalar även analysföretaget Redeye för att göra prognoser för Oniva ekonomiska utveckling.

Redeye hade tidigare följande prognoser för Onivas 2014:

...intäkter 352 miljoner kr

...resultat före skatt 83 miljoner kr

Men Redeye har nu höjt prognoserna för både 2014 och 2015 för Oniva.

Redeyes nya prognoser för bolaget blir därmed enl följande:

För 2014:

...intäkter 360 miljoner kr

...resultat före skatt 76 miljoner kr

För 2015:

...intäkter 392 miljoner kr

...resultat före skatt 99 miljoner kr

Det innebär att aktiens p/e-tal hamnar på 9 utifrån förväntat resultat för 2014 och på 7 utifrån förväntat resultat för 2015.

Redeye värderar aktien till 78 kr (utifrån en beräkning baserad på diskonterade framtida förväntade kassaflöden).

http://www.redeye.se/analys/today/oniva-online-group-prognos-helaret-2014

Enl en tidigare analys från 11 feb 2014 räknade Redeye med följande för siffror för Oniva 2016:

...intäkter 418 miljoner kr

...resultat före skatt 113 miljoner kr (motsvarande 8,90 kr per aktie)

http://www.redeye.se/system/files/private/report_files/2014/02/update_20140211_22572.pdf

Enl den analysen har Oniva en nettokassa på 45 miljoner kr per slutet av 2013.

Fingerprint Cards

Text från fre 21 mars 2014:

_Vad finns det egentligen för konkreta belägg för att Fingerprint Cards är bäst i världen (eller bland de allra bästa) på teknologi för fingeravtrycks-läsning?

Ännu så länge är det mycket "prat" om det från bla vd Johan Carlström (som säger att bolaget är i "pole position" osv), men hur vet man att det stämmer?

Att vd är optimist om sitt egna bolag är ju naturligt, och något annat vore tjänstefel.

Vore intressant att tex låta någon teknologikonsultfirma genomföra en oberoende granskning av hur väl olika firmor ligger till inom teknologi för fingeravtrycks-läsning.

Fingerprint Cards börsvärde nu över 3 miljarder kr vid börskurs 56,50 kr enl Bloomberg.com:http://www.bloomberg.com/quote/FINGB:SS

Och det man vet säkert att bolagets 2013 blev enl följande:

...intäkter 95 miljoner kr
...nettoresultat -33 miljoner kr

Dvs för att värdera Fingerprint Cards till över 3 miljarder kr verkar aktieinvesterare göra följande antaganden:

1) Marknaden för fingeravtrycks-läsare kommer att öka kraftigt de kommande åren.

2) Fingerprint Cards är bland de världsledande bolagen inom fingeravtrycks-läsare.

3) Konkurrensen i världen bland Fingerprint Cards och dess konkurrenter kommer inte att bli så hög att det blir kraftig prispress på fingeravtrycks-läsare.

Själv tvivlar jag på att dessa antaganden kommer att uppfyllas, vilket i så fall gör att man kan komma till slutsatsen att Fingerprint Cards börskurs är för hög.

Men ingen blir gladare än jag om jag har fel.

För 2014 är vd:s prognos intäkter på över 500 miljoner kr med en ebitda-marginal på över 20%.

Som bakgrund till det kan då nämnas att bolagets prognos för 2013 var intäkter på 130-190 miljoner kr med en ebitda-marginal på 20-35%.

Men det blev intäkter på 95 miljoner kr med en ebitda-marginal på -22%.

Dvs ytterligare en förutsättning för Fingerprint Cards höga börskurs lär vara ett fortsatt bra börsklimat så att aktieinvesterarnas riskbenägenhet förblir hög så att de är villiga att tro på den typen av "drömmar" som förhoppningsbolag som Fingerprint Cards målar upp (om man uttrycker det lite cyniskt).

Håller ni med?_

Crown Energy

Ett oljebolag noterat på Stockholmsbörsens småbolaglista First North.

Vd och huvudägare: Ulrik Jansson.

Bolaget värt över 200 miljoner kr på börsen vid börskurs 8,50 kr.

Janssons ägarandel 56% per slutet av 2013: http://crownenergy.se/ir/aktien/agare

Text från fre 21 mars 2014:

_Någon som har bra svar på nedanstående (och varför man skulle köpa Crown Energy-aktier trots nedan)?

1)
Crown Energys verksamhet i Irak har enl bolaget potential att innehålla 20 miljarder fat olja.

Varför sålde då CE:s vd och huvudägare Ulrik Jansson in Irak-verksamheten till CE för bara 15 miljoner kr?

2)
Hur kan man vilja köpa CE-aktier mot bakgrund av Ulrik Janssons agerande i den så kallade "Amarant-skandalen"?http://amarantskandalen.blogspot.se/2013/09/amarant-skandalen-av-johan-eriksson.html

3)
I miljöteknikbolaget Cortus slog sig Jansson ihop med den kontroversielle P-O Norberg känd från Trustor-skandalen:http://sv.wikipedia.org/wiki/Trustorhärvan

Cortus framtidsutsikter haussades och kapitaltillskott erhölls från aktieinvesterare, men som väntat blev det inget av Cortus och nu har Jansson tydligen sålt av sina aktier där.

//Edit: Enl Cortus hemsida äger dock Jansson fortfarande 1,4 miljoner Cortus-aktier: http://investor.cortus.se/insiders.cfm

Tydligen har han sålt av 1 miljon Cortus-aktien de senaste två månaderna: http://borssnack.di.se/?f=1&t=2199275#msg14906179

12 feb 2014 kom besked om att Jansson minskat från ca 2,35 miljoner Cortus-aktier till ca 1,4 miljoner Cortus-aktier: www.avanza.se/placera/pressmeddelanden/2014/02/12/flaggningsmeddelande-cortus-energy.html

28 feb 2014 kom sedan besked om att Cortus ber investerare om ett kapitaltillskott på 60 miljoner kr:https://www.avanza.se/placera/pressmeddelanden/2014/02/28/cortus-energy-forbereder-foretradesemission-av-konvertibler-om-hogst-60-msek-med-anledning-av-pagaende-avtalsforhandlingar-med-nordkalk.html

Dvs visste Jansson om det i förväg?

//_

_...12 feb 2014 (dvs när beskedet om att Jansson sålt av Cortus-aktier kom) stod Cortus-aktien i fortfarande i 4,75 kr.

...28 feb 2014 (efter beskedet om att bolaget behöver kapitaltillskott) hade aktien fallit till 3,72 kr.

...Nu ligger den i 3,54 kr._

Edit: Videoklipp där Ulrik Jansson pratar om Crown Energy på Aktiespararna.se (från 12 mars 2014): http://www.aktiespararna.se/analysguiden/Hitta-Bolag/Olja-och-gas/Crown-Energy/Intervjuer/2014/VD-intervju-Crown-Energy/

//Tillägg 2 apr 2014

Besked idag om att Crown Energy ber investerare om ett kapitaltillskott på 20 miljoner kr genom utförsäljning av nya konvertibler: www.avanza.se/placera/pressmeddelanden/2014/04/02/crown-energy-crown-energy-ab-genomfor-riktad-emission-av-konvertibler.html

Och i kombination med det beskedet publicerade Crown Energy ett separat pressmeddelande med optimistiska uttalanden om Crown Energys verksamhet: www.avanza.se/placera/pressmeddelanden/2014/04/02/crown-energy-operativ-uppdatering.html

"Ur det sistnämnda pressmeddelandet bla:

Crown Energy AB (publ) (”Crown Energy” eller ”Bolaget”) lämnar härmed uppdatering kring sina tillgångar.

  • Stort internationellt intresse för Crown Energys Iraklicens
  • Initiala prognoser visar flera miljarder fat i resurser i Sydafrika
  • Stabilare politiskt läge i Madagaskar öppnar för ökade aktiviteter"

"Bolagets licensrättigheter i Irak har rönt stort intresse bland andra oljebolag och diskussioner har inletts med flera större bolag om bolag om deltagande i utvecklandet av fyndigheterna inom licensen."

"A-J-bassängen...kan i flertalet sektioner innehålla hydrokarboner i en mycket större omfattning än vad som tidigare indikerats.

Initiala prognoser visar att det kan finnas flera miljarder fat oriskade oljeekvivalenter brutto i området."

Crown Energy har gett finansfirman Birger Jarl Fondkommission i uppdrag att hjälpa till med att sälja ut de nya Crown Energy-konvertiblerna för 20 miljoner kr.

Mina kommentarer:

Dvs intrycket är att Ulrik Jansson genom haussade kommentarer om Crown Energy enkelt hoppas få in begärt kapital från investerare.

//

- - -

Skala för aktie-rekommendationer i denna blogg:

• "Köpläge": En aktie som för tillfället är särskilt köpvärd just nu av någon specifik anledning som väntas leda till kursuppgång inom en ganska snar framtid (typ inom 0,5-1 år).

• "Kortsiktigt köp": En aktie som har goda skäl att utvecklas väl på kort sikt (typ inom de närmaste månaderna), även om man inte vet hur det kommer att bli på lång sikt.

• "Långsiktigt köp": En aktie som i och för sig kanske inte verkar särskilt billig just nu, men att bolaget har så långsiktigt goda förutsättningar och framtidsutsikter att aktien ändå är ett bra köp i dagsläget eftersom den därmed lär ge en god värdeökning på lång sikt (dvs på typ 3-5 års sikt).

• "Spekulativt köp": En aktie som vid köp till gällande börskurs har stor potential till kursuppgång, samtidigt som risknivån är hög vilket i värsta fall kan leda till stor kursnedgång. Man bör alltså ej ha en stor del av hela aktieportföljen i en sådan aktie.

• "Fullvärderad": En aktie i ett bolag som i och för sig kan gå bra, men att aktien är värderad på en nivå som inte verkar ge utrymme för särskilt mycket kursuppgång.

• "Sälj": En aktie som man inte bör äga eftersom den tex är övervärderad med hänsyn till bolagets förutsättningar.

Utgångspunkten är att givna rekommendationer här är långsiktiga och kan utvärderas först efter tex tidigast 1-2 års tid (förutom rekommendationen "kortsiktigt köp"). Dvs avsikten är inte att ge vägledning om utvecklingen på kort sikt för en akties börskurs (förutom rekommendationen "kortsiktigt köp").

Aktieinvesteringar innebär en risk för att ett aktieinnehav i värsta fall kan bli helt värdelöst.

Enligt den vetenskapliga finansteorin är (förenklat sett) all information redan inbakad i alla börskurser. Därmed ger alla aktier (vid rådande börskurs) den förväntade framtida avkastning som är motiverad med hänsyn till aktiens risk, vilket i så fall gör det meningslöst att försöka plocka ut köpvärda (eller säljvärda) aktier. Enligt teorin är istället en indexfond alltid att föredra:http://www.redeye.se/aktiebloggen/en-indexfond-det-enda-rationella

Det är ej säkert att blogginlägget har tagit upp alla aspekter som är relevanta för bedömningen av den aktie som blogginlägget handlar om. Och de aspekter som tas upp i blogginlägget kan ha feltolkats.

"Käpphästar" i denna blogg bla:

1) Fundamental aktieanalys vs teknisk aktieanalys

På lång sikt är fundamental aktieanalys det enda relevanta för att bedöma om en aktie är köpvärd eller ej, dvs förenklat; den ekonomiska utvecklingen för ett börsbolags verksamhet och hur bolagets aktie värderas i förhållande till den ekonomiska utvecklingen mm.

Enl den finansiella vetenskapen går det inte att i längden bli rik på så kallad teknisk aktieanalys, dvs att spå framtida börskurser utifrån diagram för historiska börskurser etc.

Det har även visat sig i vetenskapliga studier.

Man kan tjäna pengar på teknisk aktieanalys några enstaka gånger, men därefter kommer man förr eller senare att göra förlustaffärer vilket gör den analysmetoden meningslös.

Inte heller fundamentalanalys ger vinst varje gång, men här är i varje fall uppfattningen att den i längden ger klart bättre resultat för aktieinvesteringar än teknisk analys.

Och rent logiskt borde även fundamentalanalys vara det enda som fungerar långsiktigt eftersom det bara är den som är underbyggd av rimliga resonemang jämfört med teknisk analys.

2) Aktieutdelningar

Aktieutdelningar och nivån på dem anses här vara irrelevanta i sig för bedömning av om en aktie är köpvärd eller ej.

Aktieutdelningar är ju bara som att man har 1 000 kr på banken och gör ett uttag på 100 kr. Man blir inte rikare för det utan har ändå bara 1 000 kr (fast 100 kr kontant och 900 kr kvar på banken).

Allt annat lika bör en aktiekurs falla med lika mycket som aktieutdelningen när aktieutdelningen avskiljs från börskursen.

Däremot kan aktieutdelningen indikera att bolaget är lönsamt och genererar bra resultat per aktie och räknar med en fortsatt god utveckling för resultatet per aktie, men då är aktieutdelningen bara en sekundäreffekt av det.

Det enda relevanta för bedömning av om en aktie är köpvärd eller ej anses här vara hur mycket pengar ett bolag genererar (och väntas generera de kommande åren) i sin löpande verksamhet (mätt förenklat som tex resultat per aktie), och hur börskursen ligger i förhållande till det.

Sätter man in pengar på bankkonto vet man alltid säkert (förhoppningsvis) att man får tillbaka insatta pengar plus ränta (även om räntan är låg) när man vill ta ut pengarna.

Köper man en aktie för att få aktieutdelning tar man alltid en risk för att börskursen står lägre när man senare vill sälja aktien.

Dvs det är inte säkert att man får tillbaka insatta pengar när man köper en aktie.

Dessutom får man ju (normalt) betala 30% skatt på erhållna aktieutdelningar, vilket snarare i sig gör det till en nackdel med aktier som ger hög aktieutdelning.

3) Immateriella tillgångar

Många börsbolag har mycket "luft" i sina balansräkningar i form av abstrakta så kallade immateriella tillgångar (immateriella anläggningstillgångar) bokförda till stora belopp bland tillgångarna i balansräkningen.

Ofta kan de immateriella tillgångarna ha uppstått tex om ett bolag köpt ett annat bolag dyrt (dvs för ett pris som överstiger det köpta bolagets bokförda tillgångsvärden), eller om ett bolag bokför utvecklingskostnader som en tillgång som belastar resultatet utspritt över flera år i form av årliga avskrivningar.

Om ett bolag börjar gå dåligt finns risk för att det bokförda värdet på de immateriella tillgångarna måste skrivas ned. Och det kan då bli stora nedskrivningar eftersom många bolag har stora immateriella tillgångar.

Nedskrivningarna ger en negativ resultateffekt med samma belopp som även minskar bolagets egna kapital med lika mycket (allt annat lika).

Med de stora nedskrivningar det därmed lätt kan bli, kan det mesta eller hela ett bolags egna kapital därigenom raderas ut (och ev till och med bli negativt) vilket gör att bolaget omgående måste få kapitaltillskott från aktieägarna för att överleva.

Sådana kapitaltillskott erhålls då oftast genom att bolaget säljer ut nya aktier till aktieägarna via nyemission, vilket då brukar försämra börskursens dåliga utveckling ytterligare.

Dvs stora immateriella tillgångar i ett bolags balansräkning innebär en förhöjd risknivå i bolagets aktie.

I detta blogginlägg blev alltså rekommendationerna följande:

...Cellavision: "Spekulativt köp" vid börskurs 18,20 kr.

...Net Insight: "Spekulativt köp" vid börskurs 1,91 kr.

...Oniva: "Spekulativt köp" vid börskurs 54,50 kr.

...Fingerprint Cards: "Sälj" vid börskurs 56,50 kr.

...Crown Energy: "Sälj" vid börskurs 8,50 kr.

Börskurserna var senaste betalkurser på börsen under eftermiddagen (vid kl 16.30) fre 21 mars 2014.

0 comments

You need to to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?