Post entry

Arcoma - Buffet hade köpt

Please note: Community posts are written by its members and not by Redeye’s research department. As a reader you’re always encouraged to critically analyze the content.

Arcoma noteras på First North denna fredag. Det är ett value/growth-case som hade tilltalat Warren Buffet. En rimlig värdering i det korta perspektivet ligger i intervallet 27-43 kronor. I det längre perspektivet är kursintervallet 51-89 kronor. Detta ska jämföras med introduktionskursen 13,90 kronor. Risken är låg. I den relativa jämförelsen med Cellavision är aktien snorbillig.

Arcoma noteras på First North på fredag. Bolaget har precis genomfört en nyemission till kursen 13,90 SEK som tillförde bolaget 15 MSEK. Emissionen blev fulltecknad med hjälp av garanter. Det är anmärkningsvärt med tanke på hur billigt det är, vilket resten av analysen visar. Anledningen till att inte fler tecknade är dels att många vill vänta tills bolaget är noterat. Det ser vi t ex i ett bolag som Gabather som gått från 3 kronor till 9 kronor trots att vem som helst kunde delta i emissionen. Dels beror det på att just när Arcoma kom ut var det många bolag som var ute med håven. De vana tecknarna fokuserade förmodligen mer på Gabather, Follicum, Real Heart och ett par andra mer förhoppningsbetonade bolag.

Arcoma är en ledande leverantör av digitala röntgensystem. Bolaget har installerat över 2000 röntgensystem över hela världen. Kunder är t ex Konica Minolta, FujiFilm och Canon. Den generella röntgenmarknaden i USA, Europa och Asien uppgår till 3,3 miljarder USD årligen.

Arcoma idag är en sammanslagning av två bolag IMIX och Arcoma. Tidigare led bolagen av lönsamhetsproblem. Sammanslagningen blev lösningen på problemet. I och med halvårsrapporten kan vi konstatera att VD Jonas Salomonsson och resten av ledningen lyckats med en turn around.

Mer om det kan man läsa i memorandumet här:

http://www.sedermera.se/files/Arcoma-Memorandum.pdf

Digitala produkter kommer att ersätta gammal teknik som är baserad på film som framkallas. Det är härifrån tillväxten kommer. Första halvåret i år växte intäkterna till 74,4 MSEK jämfört med 53,4 MSEK i fjol, en tillväxt på goda 40 %. Målsättningen kommande år är mer blygsam. Ledningen lovar att växa med i genomsnitt 15 % om året. Inom fem år ska omsättningen vara 350 MSEK. Detta sker med lönsamhet. Rörelsemarginalen ska ligga på >12 %. I år har bolaget lovat positivt resultat. Ska vi se till halvårsrapporten ser det ut som att omsättningen hamnar på 150 MSEK. Rörelseresultatet hamnar då på ca 6 MSEK. Detta är extrapoleringar från halvårsrapporten.

Aktiekurs i intervallet 27-43 kronor på kort sikt

På introduktionskursen 13,90 SEK är bolaget värderat till 100 MSEK. Kassan är laddad med 15 MSEK som jag tror ska användas bl a till förvärv. Vad ska vi värdera Arcoma till? Mixen värde och tillväxt (value/growth) är synnerligen intressant. Det är typiskt något som världens främste investerare Warren Buffet letar efter. Min prognos för 2015 är en omsättning på 175 MSEK med ett rörelseresultat på 21 MSEK. Det ger ett resultat per aktie på ca 2,90 kronor. Då handlas aktien till p/e 4,80. Enligt PEG-modellen är p/e-tal i nivå med tillväxt rimligt. Det ger en riktkurs på 43 kronor. Vill vi vara konservativa värderar vi istället enligt PS-modellen där värdering ska ligga i nivå med omsättning justerat för kassa. Det ger en värdering på 27 kronor. I det korta perspektivet är det rimliga värderingsintervallet därför 27-43 kronor.

På längre sikt räknar jag med 350 MSEK i omsättning och ett rörelseresultat på 42 MSEK. Med p/e 15 ger det en aktiekurs på 89 kronor. Ska bolaget istället värderas i linje med omsättning justerat för kassa blir värderingen 51 kronor. I det längre perspektivet blir värderingsintervallet således 51-89 kronor.

Det fina med Arcoma, och varför jag tror Buffet hade gillat det, är att kapitalbindningen inte kommer att vara stor. Det innebär att vi kan räkna med betydande utdelningar. Förmodligen ca hälften av resultatet. Det kommer att tilltala institutionella value-investorer.

En lika viktig aspekt som att uppsidan i aktien är betydande är det faktum att risken är låg. Arcoma är marknadsledande och marknaden är stabil. Tillväxten kommer från teknikskiftet som pågått de senaste tio åren. Det kommer inte att bli fler nyemissioner i bolaget.

Jämförelsen med Cellavision

En jämförelse med Cellavision är rimlig. Båda bolagen har en stark ställning på världsmarknaden för sina instrument. Kom också ihåg att Yvonne Mårtensson är med i båda bolagen. Cellavision omsatte 144 MSEK årets 9 första månader med ett rörelseresultat på 26 MSEK. Jag räknar med att bolaget på helåret når 225 MSEK i omsättning och ett resultat på 40 MSEK. Det ger en vinst per aktie på 1,67 kronor. Cellavision handlas till p/e 19 och P/S 3,4. Börsvärdet är 775 MSEK.

Den stora skillnaden mellan bolagen till Cellavisions fördel är den högre marginalen på 18 %. Arcoma siktar kommande år på >12 %. Arcoma kommer sannolikt nå Cellavisions marginaler på sikt, men det kan vi inte räkna med än. Om Arcoma skulle värderas till samma P/S-tal skulle aktiekursen hamna på 84 kronor. Det kan få skvallra om möjligheterna i det längre perspektivet.

Bra ägare och ledning

En viktig faktor för mig är att bolaget har bra ägare och ledning. Bland annat sitter som nämnts Yvonne Mårtensson från Cellavison i styrelsen. Styrelseledamoten Mats Thorén har suttit i C-Rads styrelse. VD Jonas Salomonsson har haft höga positioner på Assa och Nobel Biocare. Den störste ägaren är Sunstone – ett riskkapitalbolag. Detta är deras första noterade bolag om jag förstår det rätt (Follicum – ett annat av deras innehav noteras om ett par veckor). Utifrån det kan vi räkna med att de kommer att se till att Arcoma uppmärksammas. Den första noteringen är mycket viktig för ett riskkapitalbolag.

Det är nu när få känner till bolaget man ska passa på. Värderingen kommer med all sannolikhet att ta sig in i intervallet 27-43 kronor på några månaders sikt. Det kan vara intressant att äga aktien då också eftersom tillväxtmålet på 15 % ser ut att vara försiktigt satt. I år blir t ex tillväxten 40 %.

För kortspeckaren är Arcoma klockren eftersom vi har minst en dubbling i korten. För den långsiktige investeraren är Arcoma tilltalande p g a value/growth egenskaperna som kommer att resultera i hög direktavkastning.

Kom ihåg vem som sa det!

0 comments

You need to to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?