Post entry

Cefour-härvan, del 2

Please note: Community posts are written by its members and not by Redeye’s research department. As a reader you’re always encouraged to critically analyze the content.

Cefours vd Mikael Bergholts om härvan.

Tidigare blogginlägg publicerat idag tis 19 nov 2013 om Cefour-härvan: http://www.redeye.se/aktiebloggen/cefour-wine-beverage/cefour-harvan

Där uppgavs bla att mejlfrågor skickats till Cefours vd Mikael Bergholts.

Kort därefter skickade han ett svar om att det gick bra att ringa upp honom och prata.

Nedan är det han sa under telefonsamtalet nu under förmiddagen tis 19 nov 2013.

Bergholts tillträdde som vd för Cefour i mars 2012.

Han var tidigare säljare på bolaget men bolaget valde att trimma ner sin organisation.

Tidigare var grundaren Jan Sjödin där som vd plus två säljare (inkl Bergholts).

När Sjödin slutade blev Bergholts vd istället och knappt ett år senare blev den andra säljaren uppsagd.

Mats Krönlein var huvudägare i Cefour redan då.

Han har stoppat in allt kapital som bolaget har behövt för att bygga sin fabrik osv.

Krönlein kom in före Bergholts, kring början av 2010 då det fortfarande bara fanns prototyper för Cefours produkter osv.

Men Krönlein finansierade allt och har lagt in 12-13 miljoner kr av sitt eget kapital i Cefour.

Krönlein har även bibehållit sin ägarandel i Cefour och garanterat alla nyemissioner bolaget genomfört, samt lånat in sina privata pengar utan att kräva säkerhet.

Han har även aldrig tagit ut någon ersättning i form av lön eller något styrelsearvode etc.

Frågan är då hur Krönlein kunde snåra in sig i den härva det blivit.

Det kan ej Bergholts svara på.

Bergholts var under tors 14 nov 2013 och fre 15 nov 2013 uppe i Stockholm och vittnade i den pågående rättegången i härvan.

Han har ej pratat med Bergholts sedan 10 sep 2013 då härvan bröt ut.

Bergholts uppger själv att Bergholts inte längre vet vad som är sant eller ej.

Men däremot säger han sig känna Krönlein i och med att de jobbat ihop.

Bergholts anser att om Krönlein gjort något som ligger i en gråzon eller något som är olagligt, så har Krönlein ej gjort det för egen vinning utan i så fall för Cefours bästa.

Men Bergholts säger sig inte veta.

Han anser sig vara lika förbryllad som många andra över det som hänt.

Enl Bergholts kommer den pågående rättegången i härvan ta typ 4-5 rättegångsdagar till, men det kommer ej bli i följd vilket gör att rättegången kan komma att pågå långt in i dec 2013 innan den är klar.

Frågan om Bergholts försäkrade sig om att det verkligen fanns ett kroatiskt bolag som ville lägga bud på Cefour, innan Cefour började skicka ut pressmeddelanden (signerade Mats Krönlein) om det:

Bergholts understryker att dessa pressmeddelanden ej säger att det finns ett bud utan ett "indikativt" bud.

Bergholts hade själv fått presenterat för sig ca 1 vecka tidigare att det fanns en intressent (ett intresserat bolag) som dels ville sälja Cefours produkter (förslutna plastglas förfyllda med vin) på Balkan (dvs i Balkanländerna), och att denna intressent även var intresserad av att ev köpa hela Cefour.

Däremot ville intressenten vara anonym.

Och eftersom Bergholts jobbat ihop med Mats Krönlein i 2-3 år och Krönlein var styrelseordförande och huvudägare i Cefour, så var Cefour som "Krönleins" bolag.

Därför var det naturligt för Bergholts att lita på Krönleins uppgifter och inte ifrågasätta dem eller tro att Krönlein ljög.

Bergholts uppger sig inte ha haft någon anledning att tro något sådant.

Bergholts sa istället när Bergholts fick höra om det ev budet att Bergholts tyckte det lät spännande.

Krönlein sa att Krönlein skulle fortsätta förhandlingarna om det ev budet och så skulle man få se vad som hände härnäst.

Ett nästa steg var intressentens due diligence (djup-utredning) om Cefour.

Bergholts uppger att hans intryck vid den tidpunkten samtidigt var (liksom för andra bedömare) att Cefours resultatutveckling inte var jättebra.

Bergholts ansåg därför att ett uppköp kanske var det bästa i det läget.

Då skulle det komma in en stark ägare som kunde vara med och vidareutveckla Cefours produkter etc.

Men enl Bergholts var det alltid Krönlein som höll i finansieringen och strategiarbetet kring Cefour, medan Bergholts skötte den löpande verksamheten med försäljningsarbete, personal och produktutveckling.

Krönlein var alltså fokuserad på finansieringen av Cefour.

Men Bergholts uppger själv att man nu i efterhand kan vara efterklok.

Nästa steg blev att Krönlein berättade att han pratat med intressenten och att de ville skicka upp folk för att gå igenom Cefours bokföring etc 13-14 aug 2013.

Bergholts sa ok och bokade hotellrum för besökarna och förberedde genom att låta översätta en del av bokföringen osv.

Därefter kom det 4 pers på morgonen 13 aug 2013 till Cefours huvudkontor i Åhus.

Nu i efterhand är det känt enl bla info hos Ekobrottsmyndigheten att personerna kom från kroatiska bolaget Stevija (som alltså var intressenten), och folk därifrån ska också förhöras som vittnen i härvan under rättegången.

De 4 personerna som kom på besök till Cefour var 2 ekonomer, 1 jurist och 1 tolk.

Bergholts själv fick ännu i det läget inte veta att de kom från Stevija utan de ville vara anonyma.

Bergholts uppger nu att det för honom då inte spelade någon roll vad det bolag hette som ville köpa Cefour.

Det var inte Bergholts projekt, uppger Bergholts nu.

De 4 personerna tittade igenom all info de ville ha om Cefour och ställde frågor och gjorde en dokumenterad analys.

Bergholts har själv sett analysen som finns dokumenterad inkl genomgång och värdering av Cefour i form av en rapport.

Det finns med som bevismaterial i Ekobrottsmyndighetens (åklagarens) utredning av härvan.

Så de 4 personerna var hos Cefour på besök i två dagar och Bergholts tyckte det inte var något konstigt med det.

Snarare var besöket enl Bergholts ganska tråkigt.

Personerna frågade efter olika pärmar och undrade olika saker om fabriken.

Cefours ekonomitjej var också med då.

Bergholts själv kunde inte bedöma om de 4 personerna var kroater eller serber tex, men han är säker på att det var folk från Balkan.

Bergholts blev lite nyfiken och googlade själv på tjejen som var med som tolk.

Bergholts hittade henne på Facebook där det framgick att hon var från Serbien.

Bergholts själv reste senare iväg till en mässa i USA i en vecka, och när han kom tillbaka till Sverige blossade härvan upp med info om att Krönlein sålt sina Cefour-aktier via aktielån till Shabacker osv.

Bergholts uppger sig ännu inte ha fått riktig klarhet i detaljerna kring det, men antar att det kommer att klarna.

Han understryker att för Bergholts liksom många andra är Krönlein en privatperson, vän och arbetskamrat som hamnat i den här härvan vilket sedan skadat Cefour.

En avgörande fråga för Bergholts är dock om Krönleins agerande skedde för Krönleins egen vinning eller om det var så att Krönlein trodde att det han gjorde var tillåtet och att det gjordes med avsikt att få fram ytterligare kapital att tillföra Cefour.

Krönlein ville tex ev få loss pengar så att Cefour skulle kunna köpa loss rättigheterna till Shabackers idé att ha annonser på de förfyllda plastglasen.

Bergholts själv anser att den idén är genomarbetad och har en framtagen affärsplan.

När Bergholts kom hem från USA kontaktade han Krönlein för att få till ett möte och klara upp en del frågetecken som uppstått pga den uppblossade härvan.

Krönlein var då i Stockholm men kom ner till Cefour i Åhus mån 9 sep 2013.

Bergholts fick då tillfälle att ställa frågor.

De skulle även fortsätta att prata dagen därpå, men det som hände då var att Krönlein blev gripen på morgonen 10 sep 2013.

Bergholts intryck är i alla fall att syftet med Krönleins agerande var att Krönlein möjligen trodde att det var ok att göra så som Krönlein gjorde.

Bergholts understryker bla att det inte är olagligt på Aktietorget att ej rapportera att man som person i insynsställning har sålt aktier i bolaget.

Bergholts gissar att Krönlein valde att inte rapportera in sin aktieförsäljning eftersom det annars skulle kunna skada Cefour, men att Krönlein ev behövde få loss pengar och investera dem igen genom att köpa rättigheterna till Shabackers annonsidé.

Vad gäller Shabacker känner Bergholts ej Shabacker så mycket.

Men Bergholts vet att Shabacker är hjärnan i finansfirman Stocktic Systems AB som också har investerat en hel del i Cefour.

Enl Bergholts är Shabacker finansexpert som bla utvecklat avancerade system för värdepappershandel (derivathandel) inkl mjukvara (datorprogram) i 6-7 års tid.

Systemets syfte är att tjäna pengar på små svängningar på börsen.

Och enl Bergholts har även Krönlein bakgrund från finansmarknaden.

Dvs Bergholts tycker att det utifrån den bakgrunden är konstigt att de två skulle ha agerat som de påstås ha gjort enl åklagaren.

Om man ville sko sig själv på det sätt som åklagaren påstår, måste detta ha varit det klumpigaste sättet att göra det på anser Bergholts - dvs med upplägget att Krönlein lånade ut sina Cefour-aktier till sin kompis Shabacker, och att Shabacker därigenom sedan sålde aktierna åt Krönlein.

Bergholts tycker att det borde finnas smartare sätt.

Det förbryllar Bergholts eftersom Krönlein och Shabacker är "kompetenta herrar i finansbranschen".

Och Bergholts tillägger som nämnt igen att det för insynspersoner i de bolag som är noterade på Aktietorget, inte är straffbart att inte flagga för att man har sålt aktier i ett bolag - även om det är ovanligt att det inte flaggas för det.

Bergholts anser sammantaget att hela härvan är rörig men att han ändå försöker fokusera på att vidareutveckla Cefour utifrån rådande förutsättningar.

En förutsättning för att bolaget ska kunna fortsätta bedriva sin verksamhet är att det begärda kapitaltillskottet på 6-7 miljoner kr från aktieägarna kommer in.

Bergholts själv uppger att hans vibbar är ganska positiva vad gäller möjligheterna att få in kapitalet, utifrån Bergholts kontakter med folk (bla aktieägare i Cefour).

Många aktieägare ser bla enl Bergholts möjlighet att kunna köpa fler Cefour-aktier till lägre kurs än vad man har som tidigare inköpskurser för befintligt innehav.

Och om börskursen ligger i 0,07 kr och man får köpa fler aktier för 0,05 kr i samband med nyemissionen vid kapitaltillskottet, innebär det enl Bergholts en bra rabatt i förhållande till börskursen.

Bergholts själv avser köpa lite Cefour-aktier i nyemissionen och enl Bergholts kommer bolaget Maxpeak också att köpa en del aktier.

Bergholts uppger att han tidigare hade en ägarandel på 0,3% av Cefour.

När han började som säljare på bolaget investerade han hela sitt sparkapital i bolaget och trodde mycket på idén.

Men Bergholts sålde av aktierna två dagar innan Cefour-aktien börsstoppades i sep 2013 och därmed innan börskursen föll kraftigt.

När härvan började bryta ut och Aktietorget började ställa frågor om Krönleins aktielån etc kände Bergholts att han tappat greppet, och ringde Krönlein och sa att Bergholts inte längre kände sig bekväm med att ha kvar sina Cefour-aktier.

Det var för att Bergholts både hade sin anställning (försörjning) och sitt sparkapital i Cefour.

Bergholts kom då fram till två alternativ när han började bli osäker om läget; att antingen säga upp sig eller att sälja av aktierna.

Han valde då det senare alternativet, och anser att även en börsbolags-vd måste få kunna göra så - även om man blir som gift med en aktie i det bolag man är vd för.

Bergholts sålde sina Cefour-aktier för ca 200 000 kr vilket enl honom var ungefär lika mycket som han köpt aktierna för.

Vad anser Bergholts om Anna-May Wester?

Det är kanske inte en kvinna som han tar en öl med.

Om Bergholts skulle kunna hitta någon annan som vill investera 5 miljoner kr i Cefour, så skulle Bergholts gärna vilja träffa honom eller henne istället för Wester.

Men i många lägen så har man helt enkelt inte valet att välja vilka personer man ska ha att göra med för att rädda ett bolag, uppger Bergholts.

Just nu behöver Cefour helt enkelt någon som kan garantera att Cefour får in de pengar som behövs via emissionen, säger han.

Cefour behöver en aktieägare som kan hjälpa Cefour på kort sikt med både lån och kapital och liknande uppger Bergholts.

Han menar inte att Wester tillhandahåller kapitalet till orimliga villkor.

Nej, absolut inte.

Men enl Bergholts är Wester involverad i några bolag utan att han kan hennes exakta bakgrund.

Det är bla Kopparberg Invest och en del i Capillum som ägs av Maxpeak osv, säger Bergholts.

Enl honom är Cefour i detta läge tvunget att vända sig till någon större aktieägare (såsom Wester) för att Cefour ska kunna ta sig ur nuvarande kris.

Han berättar även att en aktieägargrupp i Cefour engagerat sig behjärtansvärt och tagit initiativ till att den vägen få in kapital utan Wester.

Men Bergholts bedömde att det inte var en framkomlig väg att gå via aktieägargruppen.

Gruppen arrangerar även insamling av fullmakter från övriga aktieägare, för att kräva skadestånd av Krönlein privat pga härvan.

Gruppen har bla lämnat fullmakterna till småspararnas intresseorganisation Aktiespararna.

Där tycker Bergholts att fullmakterna delvis inte använts som tänkt, bla genom vilka styrelseledamöter som valts in i Cefours styrelse.

De ville även genomföra en granskning av Cefour som bolaget redan genomfört och betalat dyrt för, vilket enl Bergholts inte är vad Cefour behöver i detta läge.

//Tillägg 20 nov 2013

Ställde en följdfråga till Cefours vd Mikael Bergholts via mejl:

Vad är ditt intryck av varför det aldrig blev något bud från Stevija om de nu gick så långt att komma till er med 4 pers och göra en due diligence osv?

Svaret från Bergholts:

Min uppfattning är att efter DDn (due diligence-utredningen) _gjorts dröjde det ett tag innan Mats fick feedback från bolaget.

Jag var sedan på en mässa i USA 25/8-2/9._

_När jag kom tillbaka från den så var det bara ett par dagar senare som Mats pressmeddelade att Cefour avslutade förhandlingarna med bolaget då man hittat stora möjligheter i den affärsplan som gjorts kring reklamexponering - men att man "höll dörren öppen" om de kom tillbaka med ett konkret bud.

Det var i det skedet som jag definitivt kände att jag inte hade informerats tillräckligt._

En följdfråga till:

Och pratade just med en bekant som skulle äta middag med Krönleins pappa senare i veckan.

Den bekanta påstod att Cefour inte är något att ha eftersom bolaget ej ens äger rättigheterna till sitt koncept.

Men visst är det väl bara Shabackers annonskoncept som Cefour inte äger rättigheterna till, medan Cefour i övrigt äger alla rättigheter till konceptet?

Bergholts svar på det:

_Memorandumet inför företrädesemissionen är mycket genomarbetat.

Där står också om patent och rättigheter.

Tror i och för sig att det klargjorts även tidigare._

//Tillägg 20 nov 2013

Memorandument kom 20 nov 2013: http://www.aktietorget.se/pressdocs/CefourWine&BeveragePartihandel/Memorandum.pdf

Tex ur memorandumet under rubriken "Patent och varumärke":

"Cefour har utvecklat en helautomatiserad teknik med hög kapacitet – en teknik där man ifrån en speciellt framtagen plastfilm formar, fyller, försluter
och förpackar glasen.

Flera patent i denna process ägs av Cefours exklusiva tillverkare__."

Och under avsnittet "Risker":

"Bolaget har ett nära samarbete med sina tekniska leverantörer.

Tillsammans med dessa utvecklar man produkterna samt logistikfunktionerna.

Vidare köper Bolaget dryck från internationella aktörer.

Det kan inte uteslutas att Bolagets leverantörer hamnar i obestånd eller
väljer att avsluta sina samarbeten, vilket kan få en negativ inverkan på verksamheten."

//

0 comments

You need to to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?