Post entry

Cefour-härvan

Please note: Community posts are written by its members and not by Redeye’s research department. As a reader you’re always encouraged to critically analyze the content.

Genomgång där rekommendationen blir "sälj" av aktierna i Cefour och Maxpeak, och att ej delta i Cefours nyemission.

Cefour-delägaren Capillums årsredovisning

Ur Capillums senaste årsredovisning som är daterad 4 nov 2013 och publicerad 7 nov 2013:

"Under året har Capillum Holding realiserat aktier i Cefour med ett resultat som väsentligt överstiger Capillum Holdings mål för årlig avkastning."

http://www.capillum.se/pdf/rapporter/2012/Capillum_AR_2012-2013.pdf

Dvs hur ska man tolka det?

Capillum har alltså tydligen sålt stora mängder Cefour-aktier med god vinst under Capillums gångna bokföringsår sep 2012-aug 2013.

Enl årsredovisningen gjorde Capillum ett nettoresultat på 4,0 miljoner kr under bokföringsåret (jämfört med -0,3 miljoner kr under föregående bokföringsår).

Årsredovisningen är signerad av följande personer:

Anna-May Wester (Capillums styrelseordförande)
Christer Lund (Capillums vd)
Anders Bodin

Cefour-aktien

Cefour-aktien hade en botten på motsvarande under 0,03 kr i slutet av 2012.

Därefter steg aktien till en topp på motsvarande 0,33-0,34 kr i slutet av juli 2013.

Och nu ligger aktien i 0,06 kr.

Händelseförlopp

...Måndag 29 juli 2013 börsstoppades handeln i Cefour-aktien.

...Tisdag 30 juli 2013 kom besked om att "ett kroatiskt industribolag" vill köpa hela Cefour och därför förbereder bud på Cefour.

Normalt brukar sådana uppköpsbud innebära att aktieägarna erbjuds sälja sina aktier för en budkurs som ligger långt över börskursen.

Enl Cefours pressmeddelande väntas budet hamna på 0,40-0,45 kr (ca dubbelt så högt som börskursen): http://www.aktietorget.se/NewsItem.aspx?ID=66312

I pressmeddelandet stod det att det kroatiska bolaget väntas genomföra en djupgranskning ("due diligence") av Cefour under början av aug 2013.

...Onsdag 31 juli 2013 kom besked om att djupgranskningen väntas genomföras 13-14 aug 2013 på Cefours huvudkontor i Åhus.

...Tors 15 aug 2013 kom besked om att den första delen av djupgranskningen genomförts och att det därefter bara är att avvakta slutligt besked om budet från det kroatiska bolaget.

...Tis 27 aug 2013 kom besked om att det kroatiska bolagets djupgranskning av Cefour fortsätter med genomgång av de avtal Cefour har ingått i sin verksamhet samt av vilka patent Cefour har på tillverkningen av sina vinfyllda plastglas.

...Tis 3 sep 2013 kom besked om att Cefour ingår avtal med bolaget Shabacker Investment Group om att ha reklamannonser på de vinfyllda plastglasen, och att Cefour (tack vare hänvisning till den stora potentialen i Shabacker-avtalet) därför avbryter diskussionerna med det kroatiska industribolaget om ett bud på Cefour.

Samtidigt står det i det pressmeddelandet från Cefour att om kroaterna ändå väljer att lägga ett kontantbud "av betydande värde" på Cefour, så kommer Cefours styrelse då att ta ställning till ett sådant bud.

...Ons 4 sep 2013: Besked om att Cefours styrelseordförande Mats Krönlein sålt stora mängder Cefour-aktier i ett upplägg med Dejan Shabacker, utan att Krönlein rapporterat det till insynsregistret hos Aktietorget där Cefour är börsnoterat.

Därefter besked om att styrelseledamöter hoppar av från Cefour-styrelsen 10 sep 2013, aktien handelsstoppas och Aktietorget försöker få besked från Krönlein om den uteblivna aktieförsäljningen samt mer detaljer om det kroatiska budet som ej blivit av. Krönlein skulle svara senast 11 sep 2013.

Cefour-vd:n Mikael Bergholts bla i vd-brev till aktieägarna 11 sep 2013:

"(...) en av våra större aktieägare, Capillum, har i denna oroliga situation varit mycket behjälpliga och verkligen visat prov på sina långsiktiga intentioner i Cefour."

http://www.aktietorget.se/NewsItem.aspx?ID=66712

Det är samma Bergholts som enl av honom signerat pressmeddelande från Cefour 15 aug 2013 bekräftade att den första delen av det kroatiska bolagets djupgranskning av Cefour genomförts: http://www.aktietorget.se/NewsItem.aspx?ID=66376

Ur pressmeddelande 13 sep 2013:

_"Maxpeak är idag huvudägare i Capillum Holding AB 'Capillum' som i sin tur är en större aktieägare i Cefour Wine & Beverage AB (publ) 'Cefour' "

"Det tål väl att i sammanhanget påtala att Capillum inte har sålt några aktier i Cefour under september.

Capillum ser, som tidigare kommunicerats, innehavet i Cefour som en långsiktig investering."_

http://www.aktietorget.se/NewsItem.aspx?ID=66731

När sålde i så fall Capillum sina Cefour-aktier enl vad som nämndes i Capillums senaste årsredovisning?

Där stod det i varje fall att Cefour-aktierna sålts "under året", dvs under Capillums bokföringsår sep 2012-aug 2013.

27 sep 2013: Besked från Cefour-vd:n Mikael Bergholts att Cefour ej kommer att nå prognosen om intäkter på 21 miljoner kr under 2013. Prognosen baserades på att en stor del av intäkterna skulle erhållas under andra halvåret 2013 från bla Balkanländerna och annonsintäkter från Shabacker-samarbetet, men att det nu bedöms vara väldigt osäkert.

//Tillägg 20 nov 2013

Cefours intäkter under jan-sep 2013 uppgick till 3-4 miljoner kr (-18% från jan-sep 2012) med ett nettoresultat på -9 miljoner kr.

Under q3/2013 uppgick intäkterna till 0,6 miljoner kr (-61% från q3/2012) med ett nettoresultat på -5 miljoner kr.

För helåret 2013 väntas intäkterna uppgå till knappt 5 miljoner kr.

//

16 okt 2013: Pressmeddelande signerat Bergholts om att det ej finns några dokument som belägger att ett kroatiskt bolag faktiskt velat lägga bud på Cefour.

En granskning har gjorts av Peter Hellqvist på Kalkylbolaget i Malmö och enl pressmeddelandet:

"Granskningen visar bl. a att det på kontoret i Åhus inte finns några underlag som kan bekräfta (eller dementera) att ett indikativt bud funnits."

http://www.aktietorget.se/NewsItem.aspx?ID=67119

Dvs hur kunde Bergholts som Cefours vd inte protestera mot pressmeddelandena om bud etc om det ej ens fanns någon dokumentation om ett ev bud?

Det första pressmeddelandet om budet (per 30 juli 2013) var signerat av Cefours styrelseordförande Mats Krönlein.

Även pressmeddelandet från 31 juli 2013 om att det kroatiska bolagets djupgranskning kommer att genomföras 13-14 aug 2013.

Men Bergholts i sin roll som vd är väl också skyldig att tillse att buddiskussioner faktiskt förekommit?

Och han skrev ju på pressmeddelandet från 15 aug 2013 om att djupgranskningen delvis genomförts hos Cefour.

Begäran om kapitaltillskott

Ny styrelse i Cefour tillsattes i okt 2013 och i nov 2013 kom besked om att Cefour ber aktieägarna om ett kapitaltillskott på 6-7 miljoner kr.

Kapitaltillskottet ska erhållas genom att ca 133 miljoner nya Cefour-aktier ska säljas ut till aktieägarna för 0,05 kr per st.

Det totala antalet Cefour-aktier kommer då att öka från ca 443 miljoner st till ca 576 miljoner st.

Med en börskurs på 0,05 kr och 576 miljoner aktier värderas hela Cefour till knappt 30 miljoner kr.

I den mån aktieägarna ej vill betala in kapitaltillskottet har inbetalning av upp till 2 miljoner kr garanterats av en gruppering via bolaget Kopparberg Invest AB.

Och vem ligger då bakom Kopparberg Invest AB?

Jo, det är Anna-May Wester som vd, dvs hon som enl ovan är styrelseordförande i Capillum.

De Cefour-aktieägare som vill delta i Cefours kapitaltillskott ska anmäla sig för det 22 nov-6 dec 2013.

Eminova, Jim Blomqvist

Enl Cefours pressmeddelande från 13 nov 2013 om kapitaltillskottet är bla finansfirman Eminova med som finansiell rådgivare i samband med kapitaltillskottet: http://www.aktietorget.se/NewsItem.aspx?ID=67465

Eminovas hemsida: http://www.eminova.se/

Bakom Eminova finns bla dess styrelseordförande Jim Blomqvist.

Han omnämndes bla i ett tidigare blogginlägg (från 25 okt 2013) om börsnoterade hälsokostbolaget Scandinavian Clinical Nutrition där han också är styrelseordförande: http://www.redeye.se/aktiebloggen/scandinavian-clinical-nutrition/salj-scandinavian-clinical-nutrition

Den aktien fick säljrekommendation i det blogginlägget vid dåvarande börskurs 0,55 kr.

Börskursen ligger i skrivande stund (under förmiddagen tis 19 nov 2013) kvar på den nivån.

Videoklipp från 5 nov 2013 där Blomqvist pratar om Scandinavian Clinical Nutrition: http://www.introduce.se/foretag/scandinavian-clinical-nutrition/intervjuer/2013/11/scandinavian-clinical-nutrition-intervju-med-styrelseordforande-jim-blomqvist

Eminova onämndes även i tidigare blogginlägg från 25 sep 2013 om börsnoterade bolaget Nevi (New Equity Venture International) vars vd Joacim Nord är åtalad men anser sig oskyldig: http://www.redeye.se/aktiebloggen/crown-energy/salj-crown-energy-scn-maxpeak

Eminova var finansiell rådgivare till det kapitaltillskott Nevi begärt in från sina aktieägare.

Aktieägarförening

En aktieägarförening har bildats; ISSF (Investerarnas Spar Stöd Föreningen): http://issf.se/

En rättsprocess har inletts kring Cefour där folk i härvan anklagas för följande brott mm enl ISSF:s hemsida:

_1. Grovt svindleri
K, S, Z beräknas ha gjort en vinst på Cefour ca: 6 041 281 kr
9 Kap 9 § brottsbalken

2. Grovt insiderbrott
K, S beräknad vinst på ca: 2 483 169 kr
2 § lagen (2005:377)

3. Grovt bokföringsbrott

Företagsbot
1 000 000 kr
36 kap 7 § p 2 a brottsbalken

Yrkande näringsförbud för samtliga inblandade._

http://issf.se/2013/uppdatering-2013-11-18/

ISSF verkar enl samma länk ha inlett arbete med en advokat för att utkräva kompensation för de Cefour-aktieägare som drabbats av härvan.

Maxpeak

Precis som Cefour är bolaget Maxpeak noterat på fristående börsen Aktietorget där båda bolagens aktier handlas.

Maxpeak är alltså huvudägare i Capillum som nämnts ovan, och Maxpeak håller nu även på att köpa in hela Capillum så att det blir ett helägt bolag till Maxpeak.

Maxpeaks styrelse:

Tor Dunér
Jan Källenius (Maxpeaks vd)
Jan Nilstadius (Maxpeaks styrelseordförande)

Största aktieägare i Maxpeak är Kopparberg Invest AB med en ägarandel på 16% och dess moderbolag Kopparberg Holding AB med en ägarandel på 10%.

http://www.aktietorget.se/InstrumentInfo.aspx?Language=1&InstrumentID=SE0005132909

Anna-May Wester är vd för både Kopparberg Invest AB och Kopparberg Holding AB.

Största aktieägare i Cefour per slutet av sep 2013 var Mats Krönlein med en ägarandel på 11% och Capillum med en ägarandel på 9%.

http://www.aktietorget.se/InstrumentInfo.aspx?Language=1&InstrumentID=SE0002683920

Att Krönlein står kvar beror väl på att hans upplägg med Shabacker innebar att Krönlein ej sålde sina Cefour-aktierna fast upplägget i praktiken innebar att han gjorde det.

Åtal mot folk i Cefour-härvan

Åklagaren Arne Fors på Ekobrottsmyndigheten har skrivit en stämningsansökan daterad 23 okt 2013 och inlämnad till Stockholms tingsrätt.

Enl stämningsansökan riktar åklagaren åtal mot fyra pers:

Mats Krönlein (49 år)
hans fru Eva Krönlein (47 år)
Dejan Shabacker (42 år)
Stelios Zikontalas (44 år)

Enl stämningsansökan är Christina Bergenstein advokat åt Mats Krönlein i målet.

Ingen advokatbyrå anges för henne.

Jonas Nilsson är advokat åt Dejan Shabacker.

Nilsson uppges höra till advokatfirman Foyen i Göteborg.

Det står att Mats Krönlein anhölls 10 sep 2013 och häktades 13 sep 2013.

Shabacker anhölls 11 sep 2013 och häktades 13 sep 2013.

Zikontalas och Eva Krönlein verkar varken ha anhållits eller häktats.

Åtalspunkterna uppges enl stämningsansökan vara grovt svindleri och grovt insiderbrott.

Vad gäller svindleriet hävdar åklagaren Arne Fors att Mats Krönlein, Shabacker och Zikontalas tillsammans offentliggjort de "vilseledande" uppgifterna om att ett kroatiskt bolag förbereder bud på Cefour, och att de genom sina affärer i Cefour-aktien gjort en vinst på över 6 miljoner kr på det.

Fors hävdar som alternativ att Krönlein och Shabacker spritt vilseledande uppgifter.

Vad gäller insiderbrott hävdar åklagaren att Krönlein och Shabacker fått insiderinformation om ett bud på Cefour från det kroatiska bolaget, och att de båda utifrån det gjort otillåtna insideraffärer som lett till en vinst på 2,5 miljoner kr.

De båda uppges ha köpt 16-17 miljoner Cefour-aktier för 0,13-0,22 kr.

Och därefter uppges de ha sålt drygt 9 miljoner Cefour-aktier för 0,29-0,34 kr.

Affärerna ska ha ägt rum under perioden 10-30 juli 2013.

Åklagaren hävdar som alternativ att Krönlein fått insiderinformation om ett förestående bud och att Shabacker därefter utfört aktieaffärerna.

Enl stämningsansökan verkar Krönleins/Shabackers aktieaffärer i Cefour-aktien ha genomförts via Handelsbanken eftersom det som bevisning bla hänvisas till en Jonas Olsson på Handelsbanken som gjort "iakttagelser" som styrker insiderbrott.

Som bevisning hänvisar åklagaren bla även till uppgifter från en Vladan Kovacevic som haft uppdrag för ett kroatiskt bolag benämnt Stevija.

(Dvs var det i själva verket Stevija som övervägde bud på Cefour?)

Det står även att Cefour-vd:n Mikael Bergholts samt Anna-May Wester lämnat uppgifter som styrker att Krönlein gjort sig skyldig till svindleri.

Åklagaren hänvisar även till mejl, sms och dokument i Zikontalas dator som visar att upplägget med Mats Krönleins och Shabackers Cefour-aktieaffärer gjorts med ett avtal om aktielån som upprättats i efterhand.

Enl stämningsansökan åtalas Mats Krönlein även för grovt bokföringsbrott avseende sitt bolag Krönlein-Andersson & Co AB.

Det avser att han under 4 feb-15 aug 2013 påstås ha ej bokfört eller sparat bokföringsinfo som varit relevant för bolaget under denna tid.

(Det var väl via det bolaget han genomförde aktieaffärerna i Cefour osv.)

Mats Krönleins fru Eva Krönlein åtalas också för grovt bokföringsbrott eftersom hon också är styrelseledamot i Krönlein-Andersson & Co AB.

I åtalet yrkar åklagaren även på att den påstådda svindleri-vinsten på 2,5 miljoner kr och den påstådda insidervinsten på 3,3 miljoner kr ej ska få behållas av berörda.

Därför har pengar motsvarande dessa belopp tagits i besittning hos de åtalade per 12 sep 2013 och 7 okt 2013.

Åklagaren yrkar även för att Krönlein-Andersson & Co AB ska få betala böter på 1 miljon kr, och att de fyra åtalade ska få näringsförbud.

Det står även i stämningsansökan att fängelsestraffet för de påstådda brotten är minst 6 månader.

Syfte

Syftet med detta blogginlägg har varit att försöka redogöra för en del information.

• Personer som åtalats men ännu ej dömts ska ej anses vara skyldiga till något.

• Personer som kan tolkas ha agerat klandervärt ska ej anses vara klandervärda innan man känner till fullständig information.

Men utifrån infon i detta blogginlägg kan man ändå fundera över om som aktieinvesterare tex bör äga aktier i Cefour och Maxpeak och om man bör investera mer pengar i Cefour i och med det kapitaltillskott som Cefour nu begär från sina aktieägare via nyemission.

Här är slutsatsen utifrån infon i blogginlägget att aktierna i Cefour och Maxpeak båda får rekommendationen "sälj" och att ej delta i Cefours nyemission.

Bla har mejlfrågor skickats till Anna-May Wester om när Capillum sålde de Cefour-aktier som gav Capillum en god vinst under Capillums bokföringsår sep 2012-aug 2013.

I mejlet frågas även om hennes kommentarer till info nedan från tidigare blogginlägg (från 25 sep 2013): http://www.redeye.se/aktiebloggen/crown-energy/salj-crown-energy-scn-maxpeak

Westers ev mejlsvar kommer att anges här när (om) hon skickar något svar.

//Edit: Mejlsvar från Wester kom vid lunchtid idag tis 9 nov 2013:

_"Hej,

All offentlig information om Capillum Holding 'Capillum' finns att tillgå på www.capillum.se

I övrigt inga kommentarer.

Med vänlig hälsning
Anna-May Wester"_

//

Mejlfrågor har även skickats till Cefour-vd:n Mikael Bergholts om hur han kunde skicka ut pressmeddelandet 15 aug 2013 om att det kroatiska bolagets första del av djupundersökningen genomförts, och över huvud taget pressmeddelandena om budet när det ej ens fanns någon dokumentation om ett bud.

Även hans ev svar kommer att anges är om/när det erhålls något.

//Edit: Svar från Bergholts har erhållits och anges i separat blogginlägg också från idag tis 19 nov 2013: http://www.redeye.se/aktiebloggen/cefour-wine-beverage/cefour-harvan-del-2

//

Mejlet till Bergholts (som skickades nu på förmiddagen tis 19 nov 2013):

"Hej, Mikael

_En fråga.

Har försökt plöja igenom en del information i härvan kring Cefour.

Varför sa du inte ifrån när Krönlein började skicka ut pressmeddelanden om budet när det ej ens fanns någon dokumenterad info som styrkte att ett bud fanns?

Och hur kunde du signera pressmeddelandet från 15 aug 2013 om att det kroatiska bolaget på Cefours kontor i Åhus genomfört första delen av en due diligence av Cefour om det inte fanns något bud?

Dvs var det någon/några som genomförde en due diligence hos Cefour?

Vem/vilka var de?

Varifrån sade de sig komma?

Vad bestod due diligence-undersökningen av i detalj?

Stort tack & bästa hälsningar!"_

För övrigt Cefours hemsida: http://cefourwine.com/start.php

Infon nedan från blogginlägget 25 sep 2013: http://www.redeye.se/aktiebloggen/crown-energy/salj-crown-energy-scn-maxpeak

Bla:

_• Artikel i Realtid.se om den så kallade Heart of Brands-skandalen: http://www.realtid.se/ArticlePages/201106/27/20110627133957_Realtid278/20110627133957_Realtid278.dbp.asp

Vad handlade den skandalen om?

Enl Realtid.se-artikeln (som är från juni 2011):

Heart of Brands var ett klädföretag som var börsnoterat på Aktietorget.

Men bolaget gick i konkurs under 2010

I apr 2011 riktade Ekobrottsmyndigheten misstankar om grovt bokföringsbrott mot Anna-May Wester som tidigare var huvudägare i H of B.

Då var totalt fyra pers (inkl Wester) misstänkta i H of B-härvan.

I juni 2011 utökades misstankarna till totalt sju pers.

I apr 2012 kom dock besked om att brottsutredningen mot Wester mfl lagts ned: http://www.realtid.se/ArticlePages/201204/12/20120412153527_Realtid276/20120412153527_Realtid276.dbp.asp

• Hon uppges även ha varit inblandad i Biometron-skandalen kopplad till Kopparbergs Invest: http://borssnack.di.se/?f=1&t=2168097#msg14662163

Tydligen handlade den bla om att storägarna i Biometron (dvs bla Wester) officiellt inte ville driva Biometrons verksamhet vidare, men sedan köpte ut verksamheten och drev den vidare ändå.

Enl signaturen "calos" i ett inlägg på Di.se:s aktieforum Börssnack 10 sep 2013:

"Hon 'den stora' ägaren (dvs Anna-May Wester, indirekt storägare i Cefour) verkar vara en bandit som tjänar pengar på luft och tar nya bolag till Aktietorget...

Om bara hon försvann så verkar väl produkten (Cefours produkt) ok.

Kollade när de ville få in konvertibelpengar (till Capillum), så här skrev de:

'Ett snabbväxande bolag med stor tillväxtpotential.

Prel. resultat september-november 2012, 600 tkr i vinst.

För att öka tillväxttakten genomför Capillum nu en konvertibelemission till attraktiva villkor.

Capillum erbjuder 13,25% i fast årsränta tom 30 juni 2014.'

Att de aldrig har gjort vinst och att det är ett skal hon köpt, efter det att bolaget tömts framgår inte...

Frågan är om alla dessa snabba affärer med bolag som slås ihop mm är för att krångla till det.

Hon tjänar pengar på att få ut bolagen på Aktietorget och sedan snabbt få in nya pengar."

http://borssnack.di.se/?f=1&t=2168880#msg14669155

Calos i ett annat Börssnack-inlägg från 24 sep 2013 om vem den tredje misstänkta i Cefour-skandalen kan vara (utöver Mats Krönlein och Dejan Shabacker):

"Kan det vara Capillums/Maxpeak Anna-May Wester, som omvandlade lån (till Cefour) till aktier (i Cefour) för att sedan sälja fort, för att sedan gå ut och säga att de inte sålt något (dvs några Cefour-aktier) i september (2013)."

http://borssnack.di.se/?f=1&t=2171419#msg14688957

Anna-May Wester själv anser sig säkert för sin del helt oskyldig till alla anklagelser om oegentligheter och att hon inte har gjort något fel.

Nu ska man inte tro allt som skrivs på internet, men vem vill äga aktier i ett bolag som tex Capillum där hon finns med i kulisserna med tanke på infon ovan?

Mer om Kopparberg Invest (och dess relaterade bolag som Capillum, Maxpeak och Biometron) i tex bolagets årsredovisning för 2012: http://www.kopparberginvest.se/pics/ar-2012-kiab_1372836519.pdf

Enl årsredovisningen är Kopparberg Invest baserat i Ljusnarsberg 22 mil nordväst om Stockholm.

Kopparberg Invests huvudägare uppges vara Kopparberg Holding AB där Anna-May Wester också är vd.

Bolagets revisor anmärker i årsredovisningen på att skatter och avgifter vid flera tillfällen ej betalats in i tid.

En särskild abrovinkel gäller ovannämnda finansfirman Eminova Fondkommission.

Tydligen finns en koppling mellan den och firman Aqurat Fondkommission som enl Allabolag.se har "en bi- eller parallellfirma med namn 'Eminova Kontorstjänster' ".

Kopparberg Invest var nämligen med och startade Aqurat Fondkommission år 2007: http://www.kopparberginvest.se/ir.php?inc=styrelse_

- - -

Skala för aktie-rekommendationer i denna blogg:

• "Köpläge": En aktie som för tillfället är särskilt köpvärd just nu av någon specifik anledning som väntas leda till kursuppgång inom en ganska snar framtid (typ inom 0,5-1 år).

• "Kortsiktigt köp": En aktie som har goda skäl att utvecklas väl på kort sikt (typ inom de närmaste månaderna), även om man inte vet hur det kommer att bli på lång sikt.

• "Långsiktigt köp": En aktie som i och för sig kanske inte verkar särskilt billig just nu, men att bolaget har så långsiktigt goda förutsättningar och framtidsutsikter att aktien ändå är ett bra köp i dagsläget eftersom den därmed lär ge en god värdeökning på lång sikt (dvs på typ 3-5 års sikt).

• "Spekulativt köp": En aktie som vid köp till gällande börskurs har stor potential till kursuppgång, samtidigt som risknivån är hög vilket i värsta fall kan leda till stor kursnedgång. Man bör alltså ej ha en stor del av hela aktieportföljen i en sådan aktie.

• "Fullvärderad": En aktie i ett bolag som i och för sig kan gå bra, men att aktien är värderad på en nivå som inte verkar ge utrymme för särskilt mycket kursuppgång.

• "Sälj": En aktie som man inte bör äga eftersom den tex är övervärderad med hänsyn till bolagets förutsättningar.

Utgångspunkten är att givna rekommendationer här är långsiktiga och kan utvärderas först efter tex tidigast 1-2 års tid (förutom rekommendationen "kortsiktigt köp"). Dvs avsikten är inte att ge vägledning om utvecklingen på kort sikt för en akties börskurs (förutom rekommendationen "kortsiktigt köp").

Aktieinvesteringar innebär en risk för att ett aktieinnehav i värsta fall kan/strongpp bli helt värdelöst.

Enligt den vetenskapliga finansteorin är (förenklat sett) all information redan inbakad i alla börskurser. Därmed ger alla aktier (vid rådande börskurs) den förväntade framtida avkastning som är motiverad med hänsyn till aktiens risk, vilket i så fall gör det meningslöst att försöka plocka ut köpvärda (eller säljvärda) aktier. Enligt teorin är istället en indexfond alltid att föredra: http://www.redeye.se/aktiebloggen/en-indexfond-det-enda-rationella

Det är ej säkert att blogginlägget har tagit upp alla aspekter som är relevanta för bedömningen av den aktie som blogginlägget handlar om. Och de aspekter som tas upp i blogginlägget kan ha feltolkats.

"Käpphästar" i denna blogg bla:

• Aktieutdelningar

Aktieutdelningar och nivån på dem anses här vara irrelevanta i sig för bedömning av om en aktie är köpvärd eller ej.

Aktieutdelningar är ju bara som att man har 1 000 kr på banken och gör ett uttag på 100 kr. Man blir inte rikare för det utan har ändå bara 1 000 kr (fast 100 kr kontant och 900 kr kvar på banken).

Allt annat lika bör en aktiekurs falla med lika mycket som aktieutdelningen när aktieutdelningen avskiljs från börskursen.

Däremot kan aktieutdelningen indikera att bolaget är lönsamt och genererar bra resultat per aktie och räknar med en fortsatt god utveckling för resultatet per aktie, men då är aktieutdelningen bara en sekundäreffekt av det.

Det enda relevanta för bedömning av om en aktie är köpvärd eller ej anses här vara hur mycket pengar ett bolag genererar (och väntas generera de kommande åren) i sin löpande verksamhet (mätt förenklat som tex resultat per aktie), och hur börskursen ligger i förhållande till det.

Sätter man in pengar på bankkonto vet man alltid säkert (förhoppningsvis) att man får tillbaka insatta pengar plus ränta (även om räntan är låg) när man vill ta ut pengarna.

Köper man en aktie för att få aktieutdelning tar man alltid en risk för att börskursen står lägre när man senare vill sälja aktien.

Dvs det är inte säkert att man får tillbaka insatta pengar när man köper en aktie.

Dessutom får man ju (normalt) betala 30% skatt på erhållna aktieutdelningar, vilket snarare i sig gör det till en nackdel med aktier som ger hög aktieutdelning.

• Immateriella tillgångar

Många börsbolag har mycket "luft" i sina balansräkningar i form av abstrakta så kallade immateriella tillgångar (immateriella anläggningstillgångar) bokförda till stora belopp bland tillgångarna i balansräkningen.

Ofta kan de immateriella tillgångarna ha uppstått tex om ett bolag köpt ett annat bolag dyrt (dvs för ett pris som överstiger det köpta bolagets bokförda tillgångsvärden), eller om ett bolag bokför utvecklingskostnader som en tillgång som belastar resultatet utspritt över flera år i form av årliga avskrivningar.

Om ett bolag börjar gå dåligt finns risk för att det bokförda värdet på de immateriella tillgångarna måste skrivas ned. Och det kan då bli stora nedskrivningar eftersom många bolag har stora immateriella tillgångar.

Nedskrivningarna ger en negativ resultateffekt med samma belopp som även minskar bolagets egna kapital med lika mycket (allt annat lika).

Med de stora nedskrivningar det därmed lätt kan bli, kan det mesta eller hela ett bolags egna kapital därigenom raderas ut (och ev till och med bli negativt) vilket gör att bolaget omgående måste få kapitaltillskott från aktieägarna för att överleva.

Sådana kapitaltillskott erhålls då oftast genom att bolaget säljer ut nya aktier till aktieägarna via nyemission, vilket då brukar försämra börskursens dåliga utveckling ytterligare.

Dvs stora immateriella tillgångar i ett bolags balansräkning innebär en förhöjd risknivå i bolagets aktie.

I detta blogginlägg fick alltså rekommendationerna "sälj" för aktierna i följande bolag:

• Cefour vid börskurs 0,06 kr.

• Maxpeak vid börskurs 0,25 kr.

Börskurserna var rådande nivåer när blogginlägget skrevs under förmiddagen tis 19 nov 2013.

0 comments

You need to to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?