Post entry

Catena Media - Marknadsföring åt spelföretagen

Please note: Community posts are written by its members and not by Redeye’s research department. As a reader you’re always encouraged to critically analyze the content.

IPO:n ingen talar om.

Catena Media

Marknadsföring åt spelföretagen

Affärsidé

"Catena Media skapar leads med mervärde för våra klienter och genererar värdefull internettrafik genom olika digitala kanaler. Vårt mål är att bygga marknadsledande webbportaler som täcker behoven för våra klienters slutkunder, och det på bästa möjliga sätt. Vi använder vår expertis för att attrahera besökare via olika webbplatsers online-kanaler och lotsa dem vidare till våra klienter i form av betalande kunder."

https://www.catenamedia.com/sv/om-oss/

https://www.avanza.se/avanzabank/kampanjer/cf/2016/Catenamedia/prospekt-catenamedia.pdf

Ägare:

Befintliga ägare kommer att casha ut en del via nyemissionen.

Inför noteringen gör Catena Media en nyemission på 240 Mkr. Vidare så säljs befintliga aktier av ägare för 363 Mkr + 159 Mkr + 122 Mkr.

Investment AB Öresund, Swedbank Robur AB, Niklas Eriksson, Ram One AB, Knutsson Holdings AB, Skandrenting AB (helägt av Erik Selin) samt AMF Fonder har åtagit sig att sammanlagt

förvärva aktier i Erbjudandet motsvarande 450 MSEK. Baserat på full teckning i Erbjudandet, att Erbjudandet utökas, att Övertilldelningsoptionen utnyttjas till fullo samt att erbjudandepriset motsvarar mittpunkten i prisintervallet (30,50 SEK) motsvarar dessa åtaganden cirka 49 procent av det antal aktier som omfattas av Erbjudandet.

Därmed finns möjlighet till ytterligare aktier blir tillgängliga vid stor efterfrågan. Detta från de befintliga ägarna. Nu kommer också starka institutionella ägare som blir en stabil ankare i form av ägandeskap.

https://www.catenamedia.com/sv/investors/corporate-governance/aktieagarstrukture/

https://www.avanza.se/avanzabank/kampanjer/cf/2016/Catenamedia/

https://www.avanza.se/avanzabank/kampanjer/cf/2016/Catenamedia/prospekt-catenamedia.pdf

http://www.nyemissioner.se/foretag/nyemission/catena_media_plc/2399

Värdering:

44.2 miljoner aktier innan nyemission.

Vid nyemission ges ca 21 miljoner aktier ut. Av dessa är 7,8 miljoner aktier nya sådana och 13 miljoner tillhör ägarna. Utöver detta kan ägarna vid stor efterfrågan ge ut ytterligare 5,3 + 4 miljoner aktier.

Alltså 7,8 miljoner nya aktier.

Sedan 13 miljoner befintliga aktier samt +(9.3 miljoner)

Sammanlagt 20.8 miljoner aktier +(9.3 miljoner)

Alltså finns det ca 52 miljoner aktier efter nyemissionen.

Prisintervallet för aktierna är mellan 27 - 34 kr

Vilket innebär en värdering mellan ca 1,4 - 1,83 miljarder.

Frågan är då - är detta en rimlig värdering?

Nettointäkter:

Jan-Sep - 5.4 miljoner euro 2015

Jan-Sep - 0.96 miljoner euro 2014

Intäktsökning på ca 400 %. Detta är alltså intäkter efter skatt. Vinsten.

Finansiella mål:

Tillväxtmål

  • På kort till medellång sikt (2016-2018) är Koncernens mål att leverera en genomsnittlig, årlig intäktstillväxt överstigande 75 procent, inklusive förvärvad tillväxt.
  • Koncernens mål på lång sikt är att leverera en genomsnittlig årlig intäktstillväxt överstigande 25 procent, inklusive förvärvad tillväxt.

Marginalmål

  • På kort till medellång sikt (2016-2018) är Koncernens mål att uppnå en rörelsemarginal överstigande 50 procent.
  • Koncernens mål på lång sikt är att uppnå en rörelsemarginal överstigande 40 procent.

Utdelningspolicy

- Koncernens långsiktiga utdelningspolicy är att årligen dela ut mer än 50 procent av Koncernens resultat efter skatt.

https://www.avanza.se/avanzabank/kampanjer/cf/2016/Catenamedia/prospekt-catenamedia.pdf

Nyemissions pengarna:

Man förväntar sig att få in ca 240 miljoner sek via nyemissionen. Denna kommer att användas till att betala av köpeskillingar från förvärv. Sedan expansionsplaner, ytterligare förvärv, stärka organisationen samt investera i sitt IT-system.

Vinst:

2015 hade man en vinstmarginal på ca 60 %. Jag räknar med 50 % för Q4 och framåt. Jag antar att rörelsemarginalen är nettovinsten. Annars är denna lägre. Men vinstmarginalen var iallafall 60 % för 2015 jan-sep och därmed får vi ett hum iallafall vart denna borde ligga.

Q4

Man förväntar sig att nå ett rörelseresultat på ca 3.5 miljoner euro. 3.5 * 0.5 = 1,75

5.4 + 1.75 = 7.15

Euro kurs = 9,38kr

Året 2015 = 7.15 * 9.38 = 67

67 miljoner kronor i nettovinst för år 2015.

2017

5.8 + 9 = 14.8

14.8 * 1.75 = 25.9

25.9 * 0.5 = 12.95

12.95 * 9.38 = 121.5

121.5 miljoner kronor i nettovinst för 2016

100 % ökning från föregående år.

Aktien:

Är den då köpvärd?

2015 års vinst - (minsta - högsta BV intervallen)

1 400 000 000 / 67 000 000 = P/E 20.9

1 830 000 000 / 67 000 000 = P/E 27.3

2016 års vinst - (minsta - högsta BV intervallen)

1 400 000 000 / 121 000 000 = P/E 11.5

1 830 000 000 / 121 000 000 = P/E 15.1

P/E - spelbranschen

(Jag tog bara från Avanzas information längst ner på bolaget, kan vara odaterad information)

Unibets - 30

NetEnt - 50

Betsson - 20

Det är inte många bolag som kan uppvisa sådana tillväxt siffror som Catena Media. Inte i denna värderingsklassen heller för den delen. Kan vi få en NetEnt resa i denna? Mycket möjligt. Jag tycker att aktien är köpvärd om man tror på bolagets affärsidé. Man är i princip ensamma på marknaden då man nischat in sig mot spelbolag. Det finns stora möjligheter till att växa både organiskt och via förvärv. Personligen köper jag inte då jag har en väldigt kortsiktig placeringshorisont. Men för den med en placeringshorisont på 3+ år borde kunna se en mångdubbling av satsat kapital om bolaget utvecklas väl.

Marknaden är väldigt instabil just nu och IPO klimatet har bytts ut till en mer fientlig sådan. Mitt råd är att teckna på lång sikt men också köpa efter en vecka då den kanske drar neråt. Ingen publicitet och ingen som talar om bolaget vad jag sett. Detta gör att en köpes möjlighet kan uppkomma om aktiekursen sjunker tillräckligt.

Skuldsättningen är stabil och ledningen förväntar sig inga ytterligare pengar. Jag tror på affärsidén och bolaget. Det är ett väldigt nytt bolag och detta ser jag som största nackdelen. Trots detta kan det nog bli en bra investering på sikt. Om inte hela finanssystemet kollapsar eller liknande. Bolag presterar trots allt bäst, både i verkligheten och på marknaden, bäst i en bullmarknad.

Disclaimer

[Denna analys skall inte ses som rådgivning då den främst är till för att höja marknadens intresse för det valda bolaget. Jag råder alla att göra en kritiskt bedömning av denna analys och göra en egen självständig analys av bolaget innan man köper aktier. Källorna kan inte garanteras vara korrekta. Jag garanterar inte heller korrektheten av siffror eller uträkningar. Min egna placeringshorisont är oftast daytrading och jag äger aktier i bolagen jag analyserar. All aktiehandel innebär en risk, som kan innebära större förluster än intäkter. Läs också den utförligare versionen av disclaimern här - http://alphasanalyser.blogspot.se/2016/01/disclaimer.html

0 comments

You need to to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?