Post entry

Julklappsutdelning

Please note: Community posts are written by its members and not by Redeye’s research department. As a reader you’re always encouraged to critically analyze the content.

Northland Resources

Bolaget gör det mesta rätt just nu. Den låga värderingen avspeglas troligen av den förtroendekris som uppstod vid den kraftiga utspädningen som skedde under Q1. Sen kan man tycka att en NE borde ha varit mer väntad med tanke på bolagets dåvarande finansiella ställning och bankers ovillighet att låna ut pengar till högriskprojekt ( som Northland då var/delvis är).

Bolaget har just nu starkt momentum tack vare stigande järnmalmspriser, bekräftat produktion m.m. Att kursen letar sig upp mot NE-kursen inann nyår är fullt rimligt.

Cassandra Oil

Cassandra Oil bekräftade idag att en delegation från Venezuelas statliga oljebolag PDVSA besökte bolaget förra veckan. Man sägs ha upprättat ett LOI (letter of intent) om att sätta upp ett gemensamt bolag som initialt skall prducera 1000 fat/dag med hjälp av 6st CASO 600 reaktorer som levereras av Cassandra Oil. Snarast det intiala målet om 1000 fat/dag uppnås förväntas samarbetet utvidgas till >50 reaktorer och en produktion om 10000 fat/dag. Notera att Cassandra troligen får betalt upfront och kostnaden således blir väldigt låg.

Detta är mycket positivt och vi som tror på att tekniken är skalbar ( CASO 150 fungerar utmärkt) tar position därefter.

En CASO 600 reaktor kommer att kunna producera marindiesel till en kostnad av cirka 25 USD/fat vilket ger en hiskelig potential.

Jag skulle nu vilja beskriva de risker ( både mer eller mindre troliga) som finns i bolaget:

- Bolaget bedriver P&D: Det som är för bra för att vara sant är alltid det, jag tror att Cassandra är undantaget. Jag skulle rekommendera alla skeptiker att läsa på om både Anders Olsson och Cassandras styrelse och ledning. Här finns massor med kompetens och jag har ytterst svårt att se att personer som exempelvis Anders Olsson (grundare/uppfinnare), Per Laine (VD) och styrelseledamoten Magnus Nordin( grundare/VD Tethys Oil) skulle vilja riskera sina framtida karriärer. Dessutom har bolaget en ytterst låg freefloat, med nuvarande omsättning skulle det ta flera år att sälja av dessa innehav vilket naturligtvis skulle vara omöjligt att göra till en uppumpad kurs.

- Tekniken fungerar ej: Cassandra har bevisligen en prototyp som fungerar och tekniken ska vara helt skalbar. Det största orosmomentet är snarare Cassandras produktionskapacitet; hur många reaktorer kan man tillverka och hur lång tid tar det?

Med följande antaganden skulle bolaget snabbt kunna visa vinster enligt nedan:

Dollarkurs: 6.50

Produktion CASO 600: 167 fat/dag

Produktionskostnad: 25 USD/fat

Pris marindiesel: 120 USD/fat

167*365= 60955/fat/år* (120-25)*6.5= 38 mkr/år/reaktor. Redan idag finns LOI för minst 16 reaktorer vilket skulle ge en vinst på 592 mkr (lite under dagens börsvärde). Dock vet vi inte hur avtalet i samriskbolagen med Seven Stars (Turkiet/Mellanöstern) och PDVSA (Venezuela).

Med ett antagande om en 50/50 fördelning av bolagets vinster i samriskbolagen förstår man ganska snabbt att dagens värdering är attraktiv om man tror på tekniken i sig. Den vitala frågan; hur snabbt kan man expandera? Något som sällan nämns i de analyser som finns är hur snabbt Cassandra skulle kunna expandera. Med tanke på dagens pressmeddelande kan man rimligen anta att Cassandra kan leverera minst 16 reaktorer på relativt kort tid.

Läs på och gör er bedömning

0 comments

You need to to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?