Post entry

Sälj C-Rad-aktien

Please note: Community posts are written by its members and not by Redeye’s research department. As a reader you’re always encouraged to critically analyze the content.

Uppsala-företaget C-Rad gör utrustning för anticancer-behandling. Är aktien köpvärd?

Nej, har uppfattningen varit flera gånger tidigare här i bloggen.

Och så blir det även denna gång.

Aktieinvesterare har sedan länge haft stora förhoppningar på C-Rad men något stort genombrott för bolaget har det ännu inte blivit.

Visst kan man antyda en successivt förbättrad ekonomisk utveckling för C-Rad, men ännu så länge syns inget som motiverar bolagets fortsatt höga börskurs.

Snarare är intrycket att C-Rad-aktien passat väl in som "förhoppnings-case" eller "fantasi-case" för aktieinvesterare som hoppas på stor kursuppgång i aktien, även om bolaget inte har förutsättningar att infria dessa förhoppningar.

Jag säger som Pelle Törnberg om att TV3 vann licensen för att få starta en markbunden reklam-tv-kanal i Sverige framför näsan på TV4:

"Det är lättare att sälja in en dröm än en verklighet."

//Edit: Det är hämtat från följande SVT-dokumentär om mediamogulen Jan Stenbeck:

Del 1: https://www.youtube.com/watch?v=XtFLFIZOgKI

Del 2: https://www.youtube.com/watch?v=rjShFSYdRlg

Del 3: https://www.youtube.com/watch?v=kdUUXJMv8mQ

//

Aktien i C-Rad får återigen rekommendationen "sälj" här i bloggen.

Bla verkar aktieinvesterare ha förhoppningar på ett samarbete mellan C-Rad och stora anticancer-utrustnings-bolaget Elekta.

//Edit:

...Elekta är ju ett jättebolag i branschen värt 30 miljarder kr på börsen: http://www.bloomberg.com/quote/EKTAB:SS

...Men C-Rad är jämförelsevis bara ett pluttbolag ännu så länge och är värt drygt 300 miljoner kr på börsen: http://www.bloomberg.com/quote/CRADB:SS

...Elekta har haft intäkter på 10-11 miljarder kr under senast rapporterade 12 mån (nov 2013-okt 2014).

...C-Rad har haft intäkter på drygt 50 miljoner kr under senast rapporterade 12 mån (okt 2013-sep 2014).

Dvs om C-Rads utrustning skulle börja säljas i stor utsträckning tillsammans med Elektas maskiner, skulle det kunna ge C-Rads intäkter en rejäl skjuts.

Men ännu så länge har det inte synts mycket av det.

Elekta-aktien har tidigare berörts här i bloggen, bla:

14 juli 2014: http://www.redeye.se/aktiebloggen/elekta/salj-elekta-aktien-0

...Där fick Elekta-aktien rekommendationen "sälj" vid dåvarande börskurs 84,80 kr.

...Och nu står den i 78,35 kr.

Dvs Elekta-aktien är -8% på fem månader.

Även uppföljande blogginlägg om Elekta från 29 sep 2014: http://www.redeye.se/aktiebloggen/mr-green-co/diverse-antecknat

//

Tex signaturen "ToreJ" i ett inlägg på Di.se:s aktieforum Börssnack lör 6 dec 2014 (mina tillägg inom parentes):

C-rads Elekta avtal

Vad är detta avtal egentligen värt för C-rad?

Har lyssnat igen på presentationen från hösten 2013.

TT (C-Rads vd Tim Thurn) säger tydligt att

...för varje såld linac (Elekta-strålningsmaskin ("linac eller linjäraccelerator) mot cancer) med gating (justering för patientens andning)

...ska en Catalyst (C-Rads utrustning) följa med.

Om detta blir en realitet måste det betyda att bara detta avtal är värt hundratals miljoner i försäljning för C-rad.

Aktiekursen tyder väl på att ingen tror på vad TT säger här.

Hur ser Ni andra på detta avtalet?

http://borssnack.di.se/?f=1&t=2240355#msg15221644

Ja, hur ser vi andra på avtalet?

När jag söker på "Elekta" i C-Rads q3/2014-resultatrapport (från 7 nov 2014) kommer bara nedanstående upp (och det var under rubriken "Väsentliga händelser under Q2 2014"):

Order på 3 system från Mälarsjukhuset i Eskilstuna

C-RAD har tecknat ett avtal med Mälarsjukhuset i Eskilstuna avseende totalt tre system.

Detta efter att C-RAD inkom med det vinnande anbudet i en offentlig upphandling av ytskanningssystem.

Ordern består av två Catalyst™-och ett Sentinel 4DCT™-system.

Strålbehandlingscentrat i Eskilstuna är utrustat med två av Elektas linjäracceleratorer och en av GE:s CT (Computer Tomography på svenska även skiktröntgen).

Installationen av Sentinel 4DCT ™-systemet kommer att ske efter sommaren, och installationen av Catalyst ™-systemet kommer att följa därefter.

https://newsclient.omxgroup.com/cds/DisclosureAttachmentServlet?showInline=true&messageAttachmentId=492456

Dvs det står inget om att detta är ett led i samarbetet mellan C-Rad och Elekta, utan det enda som står är att Eskilstuna-sjukhuset har två Elekta-strålningsmaskiner och att C-Rad nu fått order om att leverera tre av sina system till samma sjukhus.

...C-Rads Sentinel-system är väl då avsett för amerikanska jättebolaget General Electrics CT-scanner på sjukhuset

...medan de två Catalyst-systemen från C-Rad väl är avsedda för att installeras ihop med Elektas två linjäracceleratorer.

I och för sig positivt att C-Rads Catalyst-system anpassats för att kunna användas ihop med Elekta-maskinerna.

Men om detta är det enda som hittills under 2014 kommit ut av ett samarbete mellan C-Rad och Elekta är det ju inte mycket att hänga i julgranen ännu så länge.

I C-Rads årsredovisning för 2013 (daterad 31 mars 2014) står det lite mer om Elekta:

1)

Under rubriken "Året som gått":

Validering av C-RAD Catalyst med Elekta Response

2-gränssnittet har framgångsrikt slutförts.

...CatalystTM

...såväl som C-RADs lösning för 4DCT baserat på SentinelTMteknik

är nu tillgängliga för kliniker världen över.

Den nya lösningen presenterades för kunder på ASTRO-mötet i Atlanta.

Dvs låter som att någon typ av samordning har gjorts så att C-Rads produkter ska kunna användas ihop med Elektas utrustning.

2)

Även under rubriken "Året som gått" i C-Rads årsredovisning för 2013:

C-RAD och Elekta KK Japan har ingått en avsiktsförklaring om samarbete inom försäljning, marknadsföring samt service för C-RADs produkter för den japanska marknaden.

Produktpaket för nya installationer av Elektas linjäracceleratorer tillsammans med CatalystTM och SentinelTM kommer att definieras.

Uppgraderingspaket till kunder med befintliga linjäracceleratorer kommer också att erbjudas.

C-RAD kommer att utbilda Elektas serviceorganisation att sköta installation och service av produkterna.

Därmed kommer kunder att ha tillgång till lokal försäljning och support.

Här börjar det låta intressant.

Dvs ett komplett försäljningssamarbete mellan C-Rad och Elektas japanska försäljningsbolag.

Dock synd att samarbetet (som det presenteras där i alla fall) bara verkar avse Japan och ej globalt.

//Edit: Separat pressmeddelande från C-Rad 26 nov 2014 om att samarbetet med Elekta i Japan nu tydligen är definitivt, bla efter att C-Rads produkter fått myndighetsgodkännande i Japan: https://newsclient.omxgroup.com/cds/DisclosureAttachmentServlet?showInline=true&messageAttachmentId=494251

//

3)

Även under rubr "Året som gått":

Lyckade installationer av C-RAD CatalystTM med Elekta Versa HD linjäracceleratorer har slutförts på europeiska och amerikanska cancerkliniker.

Elekta Versa HD är väl Elektas senaste modell av linjäracceleratorer.

Dvs positivt att C-Rads produkt Catalyst verkar fungera ihop med Elekta Versa HD, men det står inget om ifall dessa Catalyst-installationer är ett resultat av direkt samarbete mellan C-Rad och Elekta (dvs tex om det är Elekta som sålt in denna C-Rad-utrustning hos dessa kunder).

4)

På annat håll i C-Rads årsredovisning för 2013 (under rubruken "Marknadsrapport"):

Utöver samarbetet med slutkunder arbetar C-RAD med partner som Varian och Elekta.

I dessa fall har avtal på global nivå undertecknats.

Elekta har sedan 2013 (C-Rad-)produkterna Sentinel 4DCT och CatalystTM i sin egen produktkatalog.

Det innebär att deras globala försäljningsorganisationer kan inkludera C-RAD:s produkter i sina offerter.

Samarbeten med stora datortomografi-leverantörer bedrivs på lokal nivå.

Diskussioner sker även löpande med stora datortomografi-leverantörer

om att även dessa ska inkludera C-RAD i sina produktkataloger.

Dvs tydligen har C-Rad samarbete både med Elekta och Elektas ärkefiende; amerikanska konkurrenten Varian.

Risk för att det gör att Elektas intresse för C-Rad svalnar?

Men positivt i alla fall att

...C-Rad verkar ha ingått globala försäljningsavtal med både Elekta och Varian (som ger möjlighet för Elekta och Varian att sälja även C-Rad-produkter till sina respektive kunder)

...att Elekta har med C-Rads produkter i Elektas produktkatalog

...och kan inkludera C-Rad-produkter i Elektas kundofferter.

Frågetecken dock för vad dessa försäljningssamarbeten hittills resulterat i för ordrar till C-Rad.

5)

I en historisk tillbakablick längre tillbaka i tiden (i C-Rads årsredovisning för 2013) nämns Elekta avseende följande händelse från 2007:

SENTINELTM

2007: SentinelTMsystemet består av en avancerad laserscanner som är enkel att använda för övervakning av patientens rörelser under (strålmaskin-)behandlingen.

Systemet innehåller även funktionalitet för patientpositionering och har gränssnitt till Varian och Elekta för patientsynkronisering och bordsstyrning.

Dvs redan år 2007 fanns anpassning för C-Rads utrustning Sentinel för att kunna användas ihop med både Varians och Elektas anticancer-strålmaskiner.

6)

Även om C-Rad-produkten Catalyst i samma historiska tillbakablick i C-Rads årsredovisning för 2013:

CatalystTM

2011: CatalystTMsystemet bygger på en ny generation hårdvara och mjukvaruplattform för högpresterande optisk ytscanning och förstärkt verklighet genom återprojektion.

Det innehåller avancerade, optimerade algoritmer för icke-rigid registrering och deformerbara modeller som hjälper läkare att utföra en realtidsbedömning av patientens positionering så att fel kan rättas till innan och under behandlingen.

Den modulära programvaran har i dagsläget tre funktioner:

• Patientsetup och positionering

• Rörelseövervakning

• Andningsstyrd strålbehandling

Gränssnittet till linjäracceleratorer från Varian och Elekta har utvecklats för

andningsstyrd strålbehandling, bordsstyrning och patientsynkronisering.

Dvs det verkar som att C-Rad-produkten Sentinel lanserades år 2007 med syfte att övervaka patienters position vid strålmaskinbehandling.

Och att den mer avancerade C-Rad-produkten Catalyst sedan lanserades år 2011.

Även den anpassades för att kunna fungera ihop med både Varians och Elektas strålmaskiner.

7)

Elekta nämns även i C-Rads "förvaltningsberättelse" om år 2013 i C-Rads årsredovisning för 2013.

Där nämns Elekta i samband med C-Rads produkt Gemini (som är en utrustning för att hitta var cancerpatienternas tumörer sitter, och även tydligen för att avgöra hur stor strålmaskindos man ska ha).

Enl C-Rad-årsredovisningen:

2011 inleddes ett samarbete med Universitetskliniken i Salzburg för vidareutveckling och klinisk anpassning av detektorsystemet GEMiniTM.

En första detektor installerades på en accelerator från Elekta under 2012.

GEMiniTM har vidareutvecklats som bildgivande system samt för samtidig användning för att verifiera dosen vid VMATbehandlingar.

Kliniska tester med ny en detektor inleds i början av 2014.

Marknadspotentialen för denna kombinerade detektor med hög stråltålighet är betydande.

Men som det står där beskrivs just det inte som något direkt samarbete med Elekta, utan att det bara är att Gemini används ihop med en Elekta-strålmaskin i Salzburg-kliniken.

8)

Även om Japan-samarbetet med Elekta i C-Rads årsredovisning för 2013 under avsnittet "Väsentliga händelser under räkenskapsåret" 2013:

LOI undertecknat med Elekta K.K. Japan

C-RAD och Elekta har ingått en avsiktsförklaring om samarbete inom försäljning, marknadsföring samt service för C-RADs produkter.

Produktpaket för nya installationer av Elektas linjäracceleratorer tillsammans med CatalystTM och SentinelTM kommer att definieras.

Uppgraderingspaket till kunder med befintliga linjäracceleratorer kommer

också att erbjudas.

C-RAD kommer att utbilda Elektas serviceorganisation i att sköta installation och service av produkterna.

Därmed kommer kunder att ha tillgång till lokal försäljning och support.

Negativt att det där bara beskrivs som ett "LOI", dvs "Letter Of Intent" (alltså bara en avsiktsförklaring och ej ett definitivt avtal).

9)

Även under rubr "Väsentliga händelser under räkenskapsåret" 2013:

C-RAD och Elekta frisläppte interface för andningsstyrd strålbehandling

Den gemensamma valideringen av

...C-RADs CatalystTM

...och Elektas Response 2 interface

har framgångsrikt slutförts.

...CatalystTM

...såväl som C-RADs lösning för 4DCT, baserad på SentinelTMteknik

är nu tillgängliga för kliniker världen över.

Den nya lösningen presenterades för kunder på ASTRO-mötet i Atlanta.

De första systemen i Europa och i USA har installerats.

Ett försäljnings- och distributionsavtal tecknades i början av 2013.

Elekta säljer på icke-exklusiv basis, C-RADs produkter för andningsstyrd strålbehandling.

Behandlingsmetoden används när tumören ligger nära hjärtmuskeln, för att minimera dosen till denna.

Dvs verkar alltså innebära att C-Rads produkter Catalyst och Sentinel är anpassade för Elekta-maskinerna, och att Elekta är ett av flera bolag i världen som är återförsäljare av dessa C-Rad-produkter.

Positivt alltså med detta samarbete mellan C-Rad och Elekta, men hur många ordrar har det lett till för C-Rad?

Det var alltså på ovannämnda totalt nio olika ställen i C-Rads årsredovisning för 2013 som Elekta nämndes.

Hur har då C-Rads ekonomiska utveckling varit (mot bakgrund av bla ovannämnda Elekta-samarbete)?

Orderingång:

q1/2012:

q2/2012:

q3/2012: 4 miljoner kr

q4/2012: 15 miljoner kr

q1/2013: 10 miljoner kr

q2/2013: 9 miljoner kr

q3/2013: 13 miljoner kr (+263%

q4/2013: 18 miljoner kr (+22%)

q1/2014: 15 miljoner kr (+52%)

q2/2014: 11 miljoner kr (+21%)

q3/2014: 18 miljoner kr (+35%)

Positivt att orderingången verkar ha god ökningstakt de senaste kvartalen.

Intäkter:

q1/2012:

q2/2012: 7 miljoner kr

q3/2012: 5 miljoner kr

q4/2012: 11 miljoner kr

q1/2013: 9 miljoner kr

q2/2013: 8 miljoner kr (+8%)

q3/2013: 12 miljoner kr (+157%)

q4/2013: 17 miljoner kr (+47%)

q1/2014: 11 miljoner kr (+29%)

q2/2014: 13 miljoner kr (+67%)

q3/2014: 11 miljoner kr (-11%)

Negativt med intäktsminskning under senaste kvartalet (men det var i och för sig efter stor ökning kvartalet innan).

Book to bill ratio:

q1/2012:

q2/2012:

q3/2012: 77%

q4/2012: 132%

q1/2013: 113%

q2/2013: 117%

q3/2013: 111%

q4/2013: 110%

q1/2014: 132%

q2/2014: 85%

q3/2014: 169%

//Edit: Det generella händelseförloppet för ett företag är ju:

1) Kunden beställer en produkt (dvs att företaget erhåller en order som registreras i orderingången).

2) Produkten leveras till kunden och kunden får en faktura för beställningen (varvid fakturan bokförs bland intäkterna i resultaträkningen). Kundfordringarna ökar med fakturabeloppet.

3) Fakturan betalas och kundfordringarna minskar med fakturabeloppet.

Dvs orderingången kommer ju före intäkterna, varför man kan tolka orderingången som en "ledande indikator" för den framtida intäktsutvecklingen.

Om orderingången för en period därmed ligger högre än intäkterna för samma period, kan det tolkas som att intäkterna kommer att öka framöver.

...En "book to bill ratio" (dvs orderingång delat med intäkter) över 100% kan därmed tolkas som att intäkterna kommer att öka framöver, vilket är positivt.

...En book to bill ratio på 100% kan tolkas som att intäkterna kommer att ligga oförändrat framöver.

...En book to bill ratio under 100% kan tolkas som fallande intäkter framöver, vilket är negativt.

//

Resultat före skatt:

q1/2012: -7 miljoner kr

q2/2012: -6 miljoner kr

q3/2012: -8 miljoner kr

q4/2012: -1 miljon kr

q1/2013: -6 miljoner kr

q2/2013: -10 miljoner kr

q3/2013: -2 miljoner kr

q4/2013: -2 miljoner kr

q1/2014: -2 miljoner kr

q2/2014: -4 miljoner kr

q3/2014: -3 miljoner kr

Dvs negativt att C-Rad visat förlust under alla ovannämnda kvartal.

Ev positivt att förlusttakten dock verkar minska något.

Ovannämnda kvartalssiffror innebär att C-Rad har haft följande ekonomiska utveckling i årstakt:

Orderingång:

okt 2012-sep 2013: 47 miljoner kr

okt 2013-sep 2014: 62 miljoner kr (+31%)

Intäkter:

okt 2012-sep 2013: 40 miljoner kr

okt 2013-sep 2014: 51 miljoner kr (+30%)

Book to bill ratio:

okt 2012-sep 2013: 119%

okt 2013-sep 2014: 120%

Resultat före skatt:

okt 2012-sep 2013: -20 miljoner kr

okt 2013-sep 2014: -11 miljoner kr

Dvs positivt att utvecklingen verkar gå åt rätt håll.

Men eftersom C-Rad har

...ca 20 miljoner st utestående aktier

...och en börskurs i 16,70 kr

innebär det att bolaget värderas till 300-400 miljoner kr på börsen.

Nyckelfråga därmed:

Vem vill köpa ett bolag för 300-400 miljoner kr om bolaget har:

...intäkter kring 50 miljoner kr per år

...en förlust på över 10 miljoner kr per år

Dvs aktieinvesterare verkar ha väldigt stora förhoppningar på att C-Rad kommer att visa kraftigt förbättrad ekonomisk utveckling framöver, för att bolagets nuvarande höga börsvärde ska kunna motiveras.

I flera års tid har investerarna haft liknande höga förhoppningar, vilket lett till besvikelser:

...C-Rads ekonomiska utveckling har inte inneburit något stort genombrott, utan utvecklingen har gått trögare än väntat och varit sämre än väntat (även om den visar vissa ljustecken).

...C-Rad har dessutom i flera omgångar tvingats be aktieägarna om stora kapitaltillskott för att bolaget ska kunna fortsätta bedriva sin förlustbringande verksamhet.

Tex

...i feb 2014 tog C-Rad in ett kapitaltillskott på 11-12 miljoner kr genom att sälja ut 700 000 nya C-Rad-aktier till investerare för 16,25 kr per st.

...Under 2013 tog C-Rad in ett kapitaltillskott på 42 miljoner kr genom utförsäljning av 3-4 miljoner st nya C-Rad-aktier till investerare: https://newsclient.omxgroup.com/cds/DisclosureAttachmentServlet?showInline=true&messageAttachmentId=425510

//Edit: Det kapitaltillskottet motiverades med köpet av belgisk-franska bolaget Cyrpa.

Cyrpa är verksamt inom laserteknologi vilket C-Rad bla använder i sin produkt Sentinel.

Edit 2: Det var inte ens hela Cyrpa som C-Rad köpte, utan bara ca 30% (med option att senare köpa resterande ca 70%).

Dvs var talet om Cyrpa-köpet bara en kamouflerad ursäkt (visavi aktieinvesterare) för att det egentligen var C-Rads egen verksamhet som behövde kapitaltillskottet?

Om Cyrpa i C-Rads årsredovisning för 2012:

Cyrpa har utvecklat och introducerat nya innovativa produkter för virtuell simulering och för användning vid strålbehandlingen.

Cyrpa är det enda företaget med lasersystem, som kan växlas mellan rött och grönt ljus.

Med produkten Smart Phantom kan systemen kalibreras med en noggrannhet på 0.1 millimeter och kalibreringen görs på några få minuter.

Med nuvarande teknik från konkurrenter är detta moment mycket tidsödande och tar mycket tid för personalen på strålbehandlingsklinikerna.

Genom att integrera de båda produktprogrammen från C-RAD och Cyrpa kommer vi att som enda företag kunna erbjuda kompletta och nya innovativa lösningar för användning både vid datortomografen och

vid den linjära acceleratorn.

http://www.c-rad.info/document/Aarsredovisning.pdf

Dvs Cyrpa håller tydligen inte bara på med generell laserteknologi som underleverantör åt andra, utan har även egna laserbaserade produkter som Smart Phantom.

Om Cyrpa i C-Rads årsredovisning för 2013:

2011 lanserade CYRPA produktsortimentet ”HIT” (High Impact Technology) lasersystem som används för patientpositionering under virtuell simulering och strålbehandling.

HIT-systemen består av två större uppfinningar:

...en dubbeldiod för varje laserlinje

...och SmartPhantom™, en enhet för automatisk kalibrering av

lasersystemet med hög precision i datortomografirummet.

http://www.c-rad.info/document/arsredovisning-2013-final.pdf

Låter som att C-Rad köpte in sig i Cyrpa för att kväsa en potentiell konkurrent?

Medan C-Rad startades år 2003/2004 så startade Cyrpa år 2010.

//

...Under 2011 tog C-Rad in ett kapitaltillskott på 32 miljoner kr genom att sälja ut nya C-Rad-aktier till investerare: https://newsclient.omxgroup.com/cds/DisclosureAttachmentServlet?showInline=true&messageAttachmentId=365827

...Under 2010 tog C-Rad in ett kapitaltillskott på 30 miljoner kr genom att sälja ut nya C-Rad-aktier till investerare: https://newsclient.omxgroup.com/cds/DisclosureAttachmentServlet?showInline=true&messageAttachmentId=298363

Det positiva för C-Rad är att så länge aktieinvesterarna har förtroende så att bolagets börskurs är hög, är det lätt för C-Rad att få in mera kapitaltillskott från aktieinvesterare genom att sälja ut nya C-Rad-aktier till dem.

Men frågetecken för om den höga C-Rad-aktiekursen verkligen är motiverad.

Balansräkningen

Trots alla de ovannämnda kapitaltillskotten hade C-Rad bara kvar 4-5 miljoner kr i kassan per slutet av sep 2014.

Och dessutom hade bolaget lån på 11-12 miljoner kr.

Det blir alltså en nettoskuld (lån minus kassa) på 7 miljoner kr.

I och för sig är det ganska lite (2%) av C-Rads börsvärde på nästan 340 miljoner kr vid börskurs 16,70 kr.

Negativt att C-Rad hade en del "luft" i sin balansräkning i form av så kallade immateriella anläggningstillgångar ("ia-tillgångar").

De var bokförda till 13 miljoner kr per slutet av sep 2014.

Härav utgjordes

...11 miljoner kr av uppsamlade utvecklingskostnader som ej bokförts i resultatet

...2 miljoner kr av patent etc

Risk för att dessa ia-tillgångar är värdelösa och måste skrivas ned till noll kr framöver?

I så fall skulle det ge C-Rad en resultateffekt på -13 miljoner kr.

Men i det stora hela är C-Rads ia-tillgångar trots allt inte så stora relativt sett.

Det bokförda värdet på 13 miljoner kr utgjorde per slutet av sep 2014:

...20% av C-Rads totala tillgångar (som var bokförda i 66 miljoner kr)

...28% av C-Rads egna kapital (bokfört i 46 miljoner kr)

Dvs det är i alla fall inte lika illa som i vissa andra börsbolag där ia-tillgångarna utgör långt över 100% av eget kapital.

I sådana bolag blir det rejäl kris om ia-tillgångarna måste skrivas ned till noll kr eftersom mer än hela det egna kapitalet då utraderas.

Eget kapital är ju per definition bokfört värde på tillgångar minus skulder.

Om det egna kapitalet blir negativt är ju skulderna större än tillgångarna, dvs bolaget blir då konkursmässigt och måste omgående få stort kapitaltillskott från aktieägarna för att bolaget inte ska gå under.

Tex tidigare blogginlägg (från 27 nov 2014) om bolaget Hexagon vars ia-tillgångar per slutet av sep 2014 visade sig vara bokförda till ett värde motsvarande nästan 150% av eget kapital: http://www.redeye.se/aktiebloggen/hexagon/salj-hexagon-aktien

Det kan alltså sägas innebära ett förhöjt riskmoment i Hexagon-aktien.

Även att Hexagon enl blogginlägget hade en nettoskuld på över 20% av börsvärdet.

I så fall ser C-Rads balansräkning i alla fall snyggare ut med:

...en nettoskuld på 2% av börsvärdet

...ia-tillgångar på 28% av eget kapital

Men ändå verkar C-Rad-aktien vara klart övervärderad på börsen vid börskurs 16,70 kr då det innebär

...ett börsvärde på 300-400 miljoner kr

...fast bolaget bara har intäkter på 50 miljoner kr per år och visar en förlust på över 10 miljoner kr per år (även om de siffrorna sakta ser ut att förbättras).

...Dessutom negativt att C-Rad genom åren regelbundet verkar be aktieägarna om kapitaltillskott genom utförsäljning av nya C-Rad-aktier, vilket då leder till utspädning av befintlig aktiestock och lägre motiverat värde per aktie.

//Edit: Snarare är uppfattningen i bloggen att ett motiverat börsvärde för C-Rad ligger skulle ligga kring 100 miljoner kr (motsvarande ca 5 kr per aktie) om bolaget hade en stor nettokassa på säg 30-50 miljoner kr som buffert mot framtida förluster.

Då skulle man som aktieinvesterare ha en rimlig uppsida i börskursen tack vare den successivt förbättrade ekonomiska utvecklingen som C-Rad trots allt visar.

Dessutom ev chans att C-Rad blir uppköpt av något större bolag i branschen.

(Hittills har dock ingen lagt något bud på C-Rad trots att bolaget nu varit igång i flera års tid. Dvs risk för att det innebär att det inte finns något intresse hos någon av att köpa C-Rad?)

Vid börsvärde 300-400 miljoner kr finns

...stor risk för besvikelser i C-Rads ekonomiska utveckling med påföljande kursnedgång

...och dessutom för att bolaget kommer att behöva be aktieägarna om pengar vilket ger utspädning.

//

På tal om ovannämnda kopplingar mellan C-Rad och Elekta, så skickade C-Rad ut följande separata pressmeddelande 20 sep 2013: https://newsclient.omxgroup.com/cds/DisclosureAttachmentServlet?showInline=true&messageAttachmentId=444929

Enl pressmeddelandet:

C-RAD has released Free Breathing Gating Solution for Elekta Linear Accelerators

C-RAD has released a solution for free breathing respiratory gating.

The package offers gated treatments based on the C-RAD Catalyst technology for all digital Elekta linear accelerators.

The validation of C-RAD Catalyst with the Elekta Response 2 interface has successfully been finalized.

...Catalyst

...as well as the C-RAD solution for 4DCT based on Sentinel technology

is now accessible to clinicians worldwide.

C-RAD will roll out the new functionality in October (2013).

First installations and deliveries will start immediately thereafter on key markets in the US and Europe.

Respiratory gated treatments based on free breathing are frequently used

...when the target volume is close to cardiac tissue

...or for special treatments in which tumor position depends on the respiratory cycle.

The Catalyst and Sentinel system offer the required technology to perform such high end treatment techniques within radiation therapy.

With this solution C-RAD supports the whole 4D treatment chain from imaging to delivery.

Tim Thurn, CEO, C-RAD AB:

“I am very pleased to announce the integration of the C-RAD Catalyst with Elekta digital linear accelerators.

I am confident it provides the best gating solution within the industry to clinics and RT Centers.

We are excited to demonstrate these capabilities at the upcoming ASTRO exhibition.”

Dvs pressmeddelandet verkar helt enkelt handla om att C-Rads produkt Catalyst anpassats till Elektas strålmaskiner, och att Catalyst kan användas ihop med dessa för att anpassa strålmaskinernas anticancer-strålning efter patienternas andning.

Det uppges vara särskilt aktuellt vid cancertumörer i närheten av hjärtat, eller övriga behandlingar där tumörens position påverkas av andningen.

Lösningen verkar ha lanserats from okt 2013.

Och C-Rads vd Tim Thurn uppger att bolagets utrustning innebär den bästa lösningen i branschen för andningsjusterad strålbehandling.

C-Rad är alltså baserat i Uppsala (ca 70 kilometer norr om Stockholm).

Bolaget hade knappt 30 pers anställda per slutet av sep 2014.

//Edit: Så här beskriver sig C-Rad i sitt senaste pressmeddelande (som är från 1 dec 2014):

About C-RAD

C-RAD develops innovative solutions for use in advanced radiation therapy.

The C-RAD group offers products and solutions for

patient positioning

tumor localization

and radiation treatment systems

End users are radiation therapy clinics worldwide.

All product development is conducted in three fully owned subsidiaries:

C-RAD Positioning AB

C-RAD Imaging AB

and C-RAD Innovation AB

all of which are located in Uppsala, Sweden.

Employees currently number 28.

C-RAD’s business originates from research and development at Karolinska Institutet in Solna, Sweden.

Sales of the company’s first product, the C-RAD SentinelTM, started in 2007.

Cooperation agreements have been signed with

Elekta (Sweden)

Varian (USA)

and IBA (Belgium)

C-RAD is represented by distributors specialized in radiation therapy on major markets.

C-RAD has established three companies for direct sales:

C-RAD Inc. in the US

C-RAD GmbH in Germany

and C-RAD WOFE in China

C-RAD holds 29% of the laser company Cyrpa with an option to acquire the remaining 71%.

C-RAD AB is listed – since March 2010 – on NASDAQ OMX First North Premier.

Erik Penser Bankaktiebolag is appointed as C-RAD’s Certified Adviser.

For more information on C-RAD, please visit www.c-rad.com.

https://newsclient.omxgroup.com/cds/DisclosureAttachmentServlet?showInline=true&messageAttachmentId=494826

//

Dvs realistiskt att värdera ett bolag på börsen till 300-400 miljoner kr om bolaget har under 30 pers anställda?

Dessutom om bolaget bara har intäkter på 50 miljoner kr per år och visar en förlust på över 10 miljoner kr per år (även om siffrorna så sakteliga håller på att förbättras?

Aktieinvesterare verkar alltså hysa stor optimism om C-Rads framtid, trots att fakta om bolaget på papperet ej gör att aktien lockar.

En nyckelfråga är bla om bolagets fortsatta förluster kommer att leda till att C-Rad kommer att behöva be aktieinvesterare om mera kapitaltillskott, genom utförsäljning av flera C-Rad-aktier (vilket då leder till fortsatt utspädning av befintliga aktier).

Som sagt har C-Rad redan en nettoskuld på 7 miljoner kr och förlusttakten uppgick till 11 miljoner kr under senast rapporterade 12 mån.

Senaste närmast föregående blogginlägg om C-Rad: http://www.redeye.se/aktiebloggen/c-rad/salj-c-rad-aktien-0

Det är daterad 18 apr 2014.

...Då låg C-Rad-aktien i 16,50 kr.

...Och nu (7-8 månader senare) ligger den i 16,70 kr.

Dvs aktien är ca oförändrad under perioden.

Börsen som helhet är under samma period +11% (inkl utbetalade aktieutdelningar): http://www.fondbolagen.se/sv/Statistik--index/Index/Marknadsindex/SIXRX---aktuell-graf/

C-Rads ekonomiska utveckling de senaste åren

Intäkter:

2008: 1 miljon kr

2009: 5 miljoner kr (+279%)

2010: 14 miljoner kr (+191%)

2011: 15 miljoner kr (+5%)

2012: 26 miljoner kr (+73%)

2013: 45 miljoner kr (+75%)

2014 (9 mån): 35 miljoner kr (+23%)

Resultat före skatt:

2008: -11 miljoner kr

2009: -10 miljoner kr

2010: -10 miljoner kr

2011: -43 miljoner kr

2012: -19 miljoner kr

2013: -21 miljoner kr

2014 (9 mån): -9 miljoner kr

Dvs:

...Positivt att intäkterna successivt ökar på.

Ev negativt att ökningstakten är lägre hittills under 2014 jämfört med 2012 och 2013.

Men med den höga tillväxttakten kommer det väl emellanåt alltid mellanår med andhämtningspaus.

...Förlusttakten verkade tidigare ligga på ca 10 miljoner kr per år, och har under senare år ökat till ca 20 miljoner kr per år.

Dock återigen minskad takt hittills under 2014.

Skrämmande med brakförlusten 2011.

Den verkar ha berott på en nedskrivning på 18 miljoner kr avseende ia-tillgångarnas bokförda värde.

Dvs detta visar just på risken med att bolag har stora bokförda värden på ia-tillgångarna.

Just denna nedskrivning verkar ha varit ia-tillgångar i form av uppsamlade (men ännu ej resultatpåverkade) utvecklingskostnader för C-Rads produkt Gemini.

Dvs om man ej bokför utvecklingskostnader direkt i resultatet, utan istället samlar upp dem som tillgång, finns alltid risken att denna tillgång senare måste skrivas ned till noll kr om produkten floppar, eller inte blir lika bra som väntat, eller att den tar längre tid än väntat att utveckla och att det kostar mer osv.

Bolag med stora ia-tillgångar innebär alltså en förhöjd risknivå i bolagets aktie.

Penser-prognoser

C-Rad betalar aktiemäklarfirman Penser för att bla göra prognoser för C-Rads framtida ekonomiska utveckling.

Pensers senaste prognoser för C-Rad är daterade 20 nov 2014 och ser ut enl följande:

Intäkter:

2013 (faktiskt utfall): 45 miljoner kr

2014: 56 miljoner kr (+24%)

2015: 81 miljoner kr (+45%)

2016: 100 miljoner kr (+23%)

Resultat före skatt:

2013 (faktiskt utfall): -20 miljoner kr

2014: -6 miljoner kr

2015: 5 miljoner kr

2016: 8 miljoner kr

Resultat (efter skatt) per aktie:

2013 (faktiskt utfall): -1,11 kr

2014: -0,28 kr

2015: 0,20 kr

2016: 0,30 kr

http://www.bequoted.com/epaccess/download.ashx?file=3602

Dvs:

...Positivt att Penser räknar med rejäla ökningar av C-Rads intäkter de kommande åren, särskilt 2015.

...Men negativt att C-Rad trots dessa stora intäktsökningar bara kommer att visa ett resultat per aktie på 0,30 kr 2016 (dvs inom två år).

Det är ju inte mycket att hänga i julgranen med en börskurs i 16,70 kr.

Det ger ett p/e-tal (börskurs delat med resultat per aktie) på 56 vilket är mycket högt.

För att motivera nuvarande höga börskurs krävs alltså fortsatt stora resultatökningar för C-Rad även åren efter 2016.

När Penser gjorde sina prognoser 20 nov 2014 stod C-Rad-aktien i 17,20 kr.

Penser beskrev det (i länken ovan) som att aktien innebär "hög" kurspotential men även "hög" risknivå.

Penser verkar ha börjat göra C-Rad-prognoser from 25 jun 2012: http://www.bequoted.com/investor/company/documents/crad_analys_120625.pdf

Då hade Penser följande prognoser för C-Rads framtida ekonomiska utveckling:

Intäkter:

2012: 19 miljoner kr (+27%)

2013: 41 miljoner kr (+116%)

2014: 62 miljoner kr (+51%)

Resultat före skatt:

2012: -16 miljoner kr

2013: -10 miljoner kr

2014: 3 miljoner kr

Och hittills har alltså den verkliga utvecklingen istället blivit följande:

Intäkter:

2012: 26 miljoner kr (+73%)

2013: 45 miljoner kr (+75%)

2014 (9 mån): 35 miljoner kr (+23%)

Resultat före skatt:

2012: -19 miljoner kr

2013: -21 miljoner kr

2014 (9 mån): -9 miljoner kr

Dvs:

...Positivt att intäkterna blev högre än väntat både för under 2012 och 2013.

Men ser inte ut som C-Rad kommer nå intäkter på 62 miljoner kr 2014.

Det skulle kräva intäkter på 27 miljoner kr i q4/2014 vilket i så fall blir +61% från q4/2013.

...Men framför allt negativt att C-Rads resultat blivit klart sämre än Penser-prognoserna såväl för 2012 och 2013.

Och det lär inte bli någon vinst för helåret 2014 som Penser räknade med.

Penser har alltså (precis som många andra aktieinvesterare) varit för optimistiska om C-Rads ekonomiska utveckling.

Och därför finns det risk för att även Pensers senaste C-Rad-prognoser ovan, också är alldeles för optimistiska.

Det innebär i sin tur att C-Rad-aktien ligger för högt vid börskurs 16,70 kr.

C-Rad-aktiens historiska kursutveckling

I ett femårsdiagram ser det trots allt ut som att C-Rad-aktien långsiktigt verkar ha en något stigande trend: http://www.bloomberg.com/quote/CRADB:SS/chart

Men variationerna har varit stora.

...För fem år sedan (i slutet av 2009) låg aktien i ca 12 kr.

...Steg kort därefter till en topp på över 20 kr.

...Nedgång till ca 10 kr under hösten 2010.

...Bubbeltopp på över 38 kr under våren 2011.

//Edit: Dvs C-Rad med sina förutsättningar gör aktien till ett tacksamt "pump & dump-objekt" på börsen.

Dvs möjlighet för aktörer att skriva på aktieforum etc för att få andra investerare att tro att bolaget står inför ett jättegenombrott och att aktien kommer att skjuta i höjden.

När aktien sedan skjuter i höjden (gärna hjälpt av något pressmeddelande från bolaget om tex

...något obskyrt samarbetsavtal

...myndighetstillstånd

...eller en liten order som utmålas som världsgenombrott)

dumpar aktörerna sina aktier i det aktuella bolaget (dvs de säljer av dem dyrt till de aktieinvesterare som gått på bluffen).

Mer om pump & dump-upplägget: http://en.wikipedia.org/wiki/Pump_and_dump

//

...Men besvikelse och nedgång till under 10 kr hösten 2011.

...Ny topp på 25 kr våren 2012.

...Nedgång till ca 11 kr i slutet av 2012.

...Topp på 26-27 kr i början av 2013.

...Nedgång till 13-14 kr hösten 2013.

...Topp på 24-25 kr i början av 2014.

...Botten på 13 kr nu i okt 2014.

...Topp på över 18 kr nu i nov 2014.

...Nedgång till under 16 kr nu i nov 2014.

...Uppgång till senaste kursen på 16,70 kr.

Dvs aktiens kursrörelser verkar förstärkas kraftigt både uppåt och nedåt av daytraders handel i aktien.

//Tillägg 7 dec 2014

C-Rads kassa per slutet av respektive kvartal nedan:

Kassa:

q3/2013: 7 miljoner kr

q4/2013: 10 miljoner kr

q1/2014: 15 miljoner kr

q2/2014: 11 miljoner kr

q3/2014: 5 miljoner kr

Det innebär följande förändring av kassan per kvartal:

Förändring av kassan under respektive kvartal:

q4/2013: +3 miljoner kr

q1/2014: +5 miljoner kr

q2/2014: -5 miljoner kr

q3/2014: -6 miljoner kr

Men i förändringen under q1/2014 ingår då som nämnt ett kapitaltillskott på 11 miljoner kr från aktieinvesterare (genom att C-Rad då sålde ut nya C-Rad-aktier till investerarna).

Det kapitaltillskottet är ju en engångspost som inte har något att göra med kassaflödet från C-Rads löpande rörelse.

Dvs exkl kapitaltillskottet blev C-Rads kassaförändring följande per kvartal under de senaste kvartalen:

Förändring av kassan per kvartal (exkl kapitaltillskott):

q4/2013: +3 miljoner kr

q1/2014: -6 miljoner kr

q2/2014: -5 miljoner kr

q3/2014: -6 miljoner kr

Det innebär att C-Rads kassa minskat med 14 miljoner kr under senast rapporterade 12 mån (dvs okt 2013-sep 2014).

Det är ju inte alls bra mot bakgrund av att C-Rad redan har en nettoskuld och ingen nettokassa att ta ifrån.

Oroväckande även att det bokförda resultatet (före skatt) enl ovan uppgick till -11 miljoner kr under senast rapporterade 12 mån (okt 2013-sep 2014), vilket är illa nog.

Men för aktieinvesterare är ju faktiska kassaflöden mer relevant, och C-Rad har alltså i praktiken haft ett negativt kassaflöde som är ännu sämre än det bokförda resultatet.

Dvs:

...C-Rads bokförda resultat före skatt under senast rapporterade 12 mån (okt 2013-sep 2014): -11 miljoner kr

...C-Rads kassaförändring under samma period: -14 miljoner kr

//

Videoklipp (upplagt på Youtube av C-Rad i jun 2012) om hur C-Rads produkt Catalyst används för att positionera cancerpatienter rätt i samband med strålbehandling: https://www.youtube.com/watch?v=QCNRVTpbaCM

Konkurrens?

Hur är det med konkurrensen för C-Rad?

Vilka konkurrenter finns och hur svåra konkurrenter är de?

Dåligt att C-Rad i sin årsredovisning för 2013 inte skriver mer detaljerat om konkurrensen osv.

Nedan är det enda som C-Rad skriver om detta.

Ur avsnittet om "Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer":

Teknologisk utveckling och marknadsacceptans

Den medicintekniska industrin genomgår alltjämt stora förändringar, till stor del som en följd av den teknologiska utvecklingen inom området.

C-RAD utvecklar lösningar för användning inom avancerad strålbehandling.

Det finns en risk att dessa lösningar ej får en bred marknadsacceptans,

varvid marknaden kan komma att föredra andra prisnivåer eller annan prestanda/funktionalitet än vad C-RAD erbjuder.

1)

Bolagets bedömning är att strålbehandlingsklinikerna ofta är försiktiga med att introducera nya metoder och tekniker, bland annat till följd av godkännandeförfaranden och ersättningssystem inom sjukvården.

Detta kan fördröja marknadspenetrationen av C-RADs produkter.

2)

Vidare kan konkurrerande lösningar som idag inte är kända komma att introduceras.

Om helt ny teknologi skulle uppkomma inom det område där C-RAD

är verksamt, i kombination med förändrad efterfrågan och preferenser hos kunder, kan detta inverka negativt på marknadsacceptansen för produkterna, vilket skulle kunna få en negativ påverkan på bolagets verksamhet, resultat och finansiella ställning.

http://www.c-rad.info/document/arsredovisning-2013-final.pdf

Även i samma avsnitt:

Immateriella rättigheter

Verksamheten och försäljningen är till viss del beroende av att C-RAD söker och erhåller patentskydd för sina innovationer inom strålterapiområdet på strategiskt viktiga marknader.

1)

Det finns inga garantier för att bolaget kommer att erhålla sökta patent eller kunna skydda beviljade patent.

2)

Även om bolaget erhåller patentskydd kan konkurrerande lösningar komma att utvecklas.

3)

Det kan inte heller garanteras att tredje part i framtiden kan komma att väcka intrångstalan mot bolaget.

Ovanstående risker relaterade till immateriella rättigheter kan medföra negativa effekter för C-RADs verksamhet, resultat och finansiella ställning.

//Edit: Är inte punkt nr 3 ovan felformulerad?

Ska väl vara:

Det kan inte heller uteslutas att tredje part i framtiden kan komma att väcka intrångstalan mot bolaget.

//

Även risk för att bolag som strålmaskinbolagen Elekta eller Varian kommer att utveckla och lansera produkter som konkurrerar med C-Rad?

Ur C-Rads årsredovisning för 2013 (i avsnittet om "Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer"):

Konkurrenter inom acceleratorområdet

1)

Om en konkurrent till C-RAD skulle inleda en omfattande satsning och produktutveckling skulle detta kunna påverka C-RADs försäljning negativt.

2)

Vidare kan företag med global verksamhet som i dagsläget arbetar med närliggande områden besluta att etablera sig inom samma

verksamhetsområden.

Sådana företag kan ha större finansiella och organisatoriska resurser än C-RAD.

Om CRAD inte kan anpassa sin verksamhet och sina produkter till marknadens efterfrågan finns det risk för att förlora konkurrenskraft, vilket i sin tur kan påverka bolagets verksamhet, resultat och finansiella ställning negativt.

Även om detta i C-Rads årsredovisning för 2012:

C-RAD:s produkter Sentinel och Catalyst är samtidigt

...både en konkurrent

...och ett komplement

till de tyngsta leverantörernas lösningar.

Det gör att vi måste marknadsföra produkterna både

...mot de större acceleratorleverantörerna (som Elekta och Varian)

...och mot användarna (strålbehandlingsklinikerna)

Vi har genom vårt starka produkterbjudande, lyckats etablera samarbeten med

...såväl de dominerande aktörerna

...som med strålbehandlingskliniker världen över.

http://www.c-rad.info/document/Aarsredovisning.pdf

Enl C-Rads årsredovisning för 2013 finns det totalt i världen ca 7 000 kliniker som utför strålbehandling mot cancer.

Av dessa är det dock bara ca hälften (dvs 3 500 st) som jobbar med avancerad strålbehandling (och är därmed tänkbara kunder för C-Rad?):

Enligt International Atomic Energy Agency (”IAEA”) finns i dagsläget globalt cirka 7 000 strålterapikliniker som behandlar cancersjuka patienter med hjälp av strålbehandling.

Av dessa kliniker använder sig

...omkring hälften av konventionell strålbehandlingsteknik

...och den andra hälften av mer avancerade strålbehandlingstekniker.

De avancerade strålterapiklinikerna använder sig av olika metoder för lokalisering av tumörer samt precisionsbehandling av dessa med hjälp av modern teknik (...).

http://www.c-rad.info/document/arsredovisning-2013-final.pdf

I den årsredovisningen skriver C-Rad även att den totala världsmarknaden för anticancer-strålmaskiner och relaterad utrustning, uppgick till 5 miljarder USA-dollar år 2011.

Det motsvarar 32-33 miljarder kr med dåvarande dollarkurs.

USA är enskilt största land och står för 40% av den världsmarknaden.

Tyskland och Japan är andra stora länder.

Kinas och Indiens betydelse ökar.

I årsredovisningen uppger C-Rad även att den totalmarknaden har en tillväxttakt på 10% per år.

Den del som utgör avancerad utrustning (bla C-Rads produkter?) bedöms dock ha en tillväxttakt på 20% per år.

En anticancer-strålmaskin kostar 2-3 miljoner dollar (knappt 20 miljoner kr) och håller i tio år.

När C-Rad under år 2011 bad investerare om ett kapitaltillskott skrev C-Rad i prospektet om kapitaltillskottet, att det väntas behövas 15 000 strålbehandlingsrum i världen år 2020.

Och att det väntas göra att det behövs 700 nya sådana rum per år.

http://www.c-rad.info/document/Prospekt.pdf

Även enl det prospektet (från sep 2011):

...År 2010 uppgick den totala världsmarknaden för strålmaskiner och relaterad utrustning) till 5 miljarder USA-dollar.

...USA står för 50% av den världsmarknaden

...Amerikanska bolaget Varian var största konkurrent i branschen och hade en marknadsandel på nästan 50%.

...Världsmarknaden består dels av vanlig utrustning som ej bedöms ha någon försäljningstillväxt, samt avancerad utrustning som bedöms växa med 25% per år.

Så här skrev C-Rad om försäljningspotentialen för Sentinel och Catalyst:

Marknad

Marknaden för ytmätningssystem med Sentinelfunktionalitet har tidigare skattats till 20 procent av nyförsäljningen av acceleratorer, vilket skulle innebära cirka 200 system per år.

Inklusive utökad funktionalitet med Catalyst kan vi utgå ifrån att marknadspotentialen åtminstone har fördubblats, vilket skulle motsvara 400 system.

C-Rad Positionings mål är att inneha omkring 50 procent av denna marknad, vilket innebär volymer om cirka 200 enheter per år.

http://www.c-rad.info/document/Prospekt.pdf

Dvs:

...Det säljs ca 1 000 st nya anticancer-strålmaskiner i världen per år.

...20% av dem (dvs 200 st) väntas säljas ihop med positioneringssystem som Sentinel.

...Den utökade funktionalitet som Catalyst har gör att 40% av de nysålda strålmaskinerna väntas säljas med positioneringssystem som Sentinel eller Catalyst.

...Dvs totalt väntas 400 st system av typen Sentinel eller Catalyst säljas varje år i världen.

...C-Rad siktar på att nå en marknadsandel på 50% av dessa 400 system, dvs att C-Rad hoppas sälja 200 st Sentinel eller Catalyst varje år.

Och det har ju varit tal om att ett Sentinel-system kostar knappt 1 miljon kr per st medan ett Catalyst-system kostar drygt 1 miljon kr per år.

200 st system per år skulle alltså i så fall ge C-Rad intäkter på ca 200 miljoner kr per år.

Och det har varit tal om att C-Rad har en hög lönsamhet för dessa produkter med en hög bruttomarginal (uppåt 70%?), vilket i så fall skulle ge C-Rad ett bruttoresultat på 140 miljoner kr per år vid intäkter på 200 miljoner kr per år.

Dvs:

Det finns ca 7 000 anticancer-strålningskliniker i världen.

Enl prospektet (från sep 2011) finns det 8 500 strålmaskiner på dessa kliniker (dvs fler än en maskin på vissa kliniker).

Och det säljs 1 000 st nya strålmaskiner i världen per år.

40% av dessa nya strålmaskiner antas säljas ihop med positioneringssystem som Sentinel eller Catalyst.

Det ger en totalmarknad på 400 st sådana system per år i världen.

Om C-Rad når en marknadsandel på 50% av det innebär det 200 st sålda system per år för C-Rad.

Pris i snitt 1 miljon kr per C-Rad-system ger då intäkter på 200 miljoner kr per år.

Bruttomarginal 70% ger bruttoresultat på 140 miljoner kr per år för att täcka fasta kostnade och ge vinst åt aktieägarna etc.

Ja, detta var det alltså tal om hösten 2011.

Men utvecklingen i linje med C-Rads förhoppningar verkar vara seg, men ändå har C-Rad i dagsläget lyckats nå intäkter på ca 50 miljoner kr per år.

Dessutom potential i C-Rads andra system; Gemini för att hitta tumörer och bedöma tumörernas storlek.

Även utvecklingen av Gemini verkar ha gått trögare än väntat men i prospektet från 2011 skriver C-Rad om en potential att kunna sälja 100-300 st Gemini-system per år.

Enl prospektet räknade C-Rad med att nå de årsvolymerna inom fyra år, dvs senast from år 2015.

C-Rad räknade med att nå de volymerna främst genom att ingå samarbetsavtal med någon strålmaskintillverkare som Varian eller Elekta, och sälja de Gemini-systemen direkt tillsammans med nya strålmaskiner via den strålmaskintillverkaren.

Men även att det bedömdes finnas utrymme att sälja Gemini-system till klinikerna och deras befintliga strålmaskiner.

I C-Rads prospekt från sep 2011 nämns i alla fall en specifik konkurrent till C-Rad-systemen Sentinel och Catalyst:

Förutom Sentinel och Catalyst finns idag endast ett konkurrerande system på marknaden.

Detta system har utvecklats av det brittiska företaget Vision RT.

http://www.c-rad.info/document/Prospekt.pdf

Det bolaget verkar finnas kvar än idag med följande hemsida: http://www.visionrt.com/

På hemsidan står det att Vision RT grundades i aug 2001 (dvs några år före C-Rad som grundades 2003/2004).

Enl hemsidan har Vision RT hittills sålt nästan 300 st av sina positioneringssystem.

Mer info i det prospekt (från mars 2013) som C-Rad upprättade inför kapitaltillskottet 2013: http://www.bequoted.com/investor/company/documents/crad_prospekt_130306-9187.pdf

Där stod det bla att Gemini fortfarande var under utveckling och ännu ej lanserat.

Det står att Catalyst-systemet fick myndighetstillstånd i USA under våren 2012, vilket banade väg för en USA-lansering av Catalyst.

Det står att USA står för 50% av världsmarknaden för anticancer-strålmaskiner och relaterad utrustning.

I det prospektet från 2013 står det även om att:

...13 miljoner nya cancerpatienter tillkommer varje år i världen (varav drygt 40… [content has been truncated]

0 comments

You need to to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?