Post entry

Sälj C-rad-aktien

Please note: Community posts are written by its members and not by Redeye’s research department. As a reader you’re always encouraged to critically analyze the content.

Anticancer-utrustningsbolaget C-Rads börskurs verkar vara högre än bolagets ekonomiska utveckling motiverar.

Vad gör egentligen C-Rad?

Bolagets egen beskrivning av sin verksamhet (ur pressmeddelande från 16 apr 2014):

About C-RAD

C-RAD develops new and innovative solutions for the use in advanced radiation therapy.

The company group of C-RAD offers products and solutions for:

...patient positioning

...tumor localization

...and radiation treatment systems

End users are radiation therapy clinics worldwide.

All product development is conducted in three fully owned subsidiaries;

...C-RAD Positioning AB

...C-RAD Imaging AB

...and C-RAD Innovation AB

C-RAD Imaging AB is located in Östersund while the other companies are located in Uppsala.

//Edit: Tydligen ska Östesunds-kontoret läggas ned för att spara pengar enl signaturen Lindhe88 på Di.se:s aktieforum Börssnack.

Enl C-Rads årsredovisning för 2013 (som är daterad i apr 2014):

Östersundskontoret kommer att stänga under 2014

Styrelsen har tagit beslut att stänga verksamheten i Östersund och säga upp de fyra anställda som arbetar där.

Därefter kommer verksamheten i Sverige endast att bedrivas i Uppsala.

Ledningen bedömer att inga väsentliga kostnader tillkommer i samband med nedläggningen.

Däremot förväntas driftskostnaderna att minska jämfört med föregående år.

http://www.c-rad.info/document/arsredovisning-2013-final.pdf

//

Numbers of employees are currently 28 people.

The activities in C-RAD AB originate from research and development at the Karolinska Institutet in Solna.

Sales of the company’s first product, the C-RAD SentinelTM, started in 2007.

Cooperation agreements have been signed with:

...the Swedish company Elekta

...the US company Varian

...and the Belgian company IBA

C-RAD is represented by distributors specialized in radiation therapy on major markets.

C-RAD has founded three companies for direct sales:

...C-RAD Incorporated in the US

...C-RAD GmbH in Germany

...and C-RAD WOFE in China.

C-RAD has invested in 29 % of the laser company Cyrpa and with an option to acquire the remaining 71 %.

C-RAD AB is since March 2010 listed at Nasdaq Omx First North Premier.

Erik Penser Bankaktiebolag is appointed as C-RAD’s Certified Adviser.

For more information on C-RAD, please visit www.c-rad.com.

https://newsclient.omxgroup.com/cds/DisclosureAttachmentServlet?messageAttachmentId=469905

Dvs:

C-Rad är baserat i universitetsstaden Uppsala och har ca 30 pers anställda.

Bolagets inriktning är främst utrustning för att hjälpa till att positionera cancerpatienter rätt inför strålbehandling av patienterna.

Positivt att C-Rad har inlett samarbete med bolagen Elekta och Varian som dominerar marknaden för anticancer-strålningsmaskiner.

Tråd om C-Rad på Di.se:s aktieforum Börssnack (från idag fre 18 apr 2014): http://borssnack.di.se/?f=1&t=2203805#msg14940246

Enl tråden bla:

...Det säljs ca 1 100 st anticancer-strålningsmaskiner (även kallade linjäracceleratorer eller "linacs") i världen per år.

...Härav svarar Elekta för en marknadsandel på 35-40%. Elekta säger sig självt sälja 400 linacs per år.

...En behandlingsomgång med strålningsmaskin för en cancerpatient, tar normalt 15 minuter.

Härav går 12 minuter åt till att positionera patienten rätt medan själva strålningen bara tar 3 minuter.

En av C-Rads huvudprodukter är den laserbaserade utrustningen Catalyst vars syfte är att hjälpa till att automatiskt positionera patienten rätt inför strålningsbehandling med strålningsmaskin.

En särskild finess är att strålningen anpassas efter patientens andning som gör att bröstkorgen rör sig upp och ned när man andas.

Catalyst kan hjälpa till att automatiskt anpassa strålningen i takt med att patienten andas.

Den finessen kallas "respiratory gating" (ungefär "andningsbaserad justering"), även kallat "RG".

En trend att av de nya linacs som säljs är en ökad andel RG-anpassade, dvs de säljs med utrustning för att klara RG.

Tex för Elekta säljs i dagsläget 50% av antalet nysålda linacs med RG-anpassning, och den andelen väntas öka till 80-90% framöver.

Elektas samarbete med C-Rad innebär att när Elekta säljer en RG-anpassad linac så innebär det i praktiken att den säljs tillsammans med C-Rads produkt Catalyst.

Enl en annan Börssnack-tråd från 17 apr 2014 uppgår Varians andel RG-anpassade linacs i dagsläget till 50% av nyförsäljningen medan Elekta är "på väg upp till samma nivå".

Och med Varian har alltså C-Rad ett motsvarande samarbete som med Elekta om Catalyst.

Varian kommer inom några månader (från idag 18 apr 2014) att lansera sitt linac-koncept "True Beam" som bla kommer att göra det lättare att använda Catalyst ihop med Varians linacs (genom ett samordnat så kallat "interface").

Redan idag finns ett sådant interface mellan Catalyst och Elektas linacs men har ännu inte hunnit få så stor effekt på C-Rads Catalyst-försäljning.

//Edit: Det var i sep 2013 som besked kom om att Catalyst kan användas för RG ihop med Elektas linacs: https://newsclient.omxgroup.com/cds/DisclosureAttachmentServlet?showInline=true&messageAttachmentId=444929

//

Det är långa ledtider, dvs om en kund (anticancer-klinik) köper en RG-anpassad linac så tar det 0,5-1 år innan C-Rad de facto får leverera det Catalyst-system som hör till den beställningen.

C-Rad har även nya, förbättrade versioner av Catalyst på gång.

En Catalyst kostar 1,2 miljoner kr.

Dvs om C-Rad får sälja 50% av 1 100 st nysålda lincas per år = 650 st Catalyst-system per år, så innebär det intäkter på nästan 800 miljoner kr per år för C-Rad bara därifrån.

Blir det hälften blir det i alla fall intäkter på nästan 400 miljoner kr per år.

Utöver stålningsmaskin-marknaden finns ett annat segment, så kallade datortomografer som också används vid anticancer-behandling.

Det säljs 400 datortomografer per år i världen varav amerikanska bolaget General Electric svarar för 150 st per år.

GE har tidigare haft ett samarbete med Varian om positoneringsutrustning för datortomografer, men nu är det istället på gång att C-Rad kan få leverera sin positioneringsutrustning Sentinel till GE:s datortomografer.

Utöver Catalyst och Sentinel har C-Rad i sitt sortiment även produkten Gemini (en slags bildskärm som används för att hitta tumörens läge i cancerpatienten).

Gemini har länge varit under utveckling och blivit försenad i flera omgångar.

Men den innebär enl C-Rad fördelar jämfört med dagens behandling.

Det senaste beskedet är att Gemini har anpassats ytterligare en gång, och ska nu utvärderas i 3-6 månader i sin nya version.

C-Rad har avtal med bolaget Cablon som ska vara återförsäljare av Gemini.

Även Elekta sägs vara intresserat av att få sälja Gemini med Elektas linacs.

Hur har då C-Rads ekonomiska utveckling varit de senaste åren:

Orderingång:

2011: 24 miljoner kr

2012: 33 miljoner kr (+38%)

2013: 50 miljoner kr (+52%)

q1/2014: 15 miljoner kr (+52%)

Intäkter:

2011: 15 miljoner kr

2012: 26 miljoner kr (+73%)

2013: 45 miljoner kr (+74%)

Nettoresultat:

2011: -43 miljoner kr

2012: -19 miljoner kr

2013: -21 miljoner kr

Dvs positivt med ökande orderingång och intäkter, men ännu kvar på låga nivåer i relation till börsvärdet 321 miljoner kr vid börskurs 16,50 kr.

Särskilt om man beaktar att bolaget visar ganska stora förluster.

Ingen blir gladare än jag om C-Rad lyckas (inte minst för cancerpatienternas skull).

Men intrycket är att det kring C-Rad (precis som fingeravtrycksläsnings-teknologibolaget Fingerprint Cards) finns en sekt med aktieägare som är mer optimistiska än de verkliga förutsättningarna, och att det bidrar till att hålla börskursen klart högre än vad som är motiverat.

C-Rad har berörts i flera tidigare blogginlägg där aktien fick rekommendation sälj för flera år sedan, och redan då var stämningeläget bland C-Rad-aktieägare och folk på forum att bolaget inom kort skulle få sitt stora genombrott med jätteintäkter etc vilket som väntat ej visade sig bli fallet.

Istället har det varit skral ekonomisk utveckling och att C-Rad bett aktieägarna om fortsatta kapitaltillskott genom utförsäljning av nya aktier vilket lett till utspädning osv.

Visst är det imponerande att C-Rad verkar inmuta en egen global nisch i branschen för anticancer-utrustning (även om det finns konkurrenter som bolaget Vision RT).

Bra gjort av Anders Brahme (professor vid Karolinska Institutet i Stockholm) som tydligen är den som har uppfunnit C-Rads produkter.

Och bolaget lär säkert på sikt kunna uppnå vissa intäkter på det osv.

Men intrycket är att det inte räcker för att motivera nuvarande börsvärde (börskurs).

Tex betalar C-Rad aktiemäklarfirman Penser för att göra prognoser för C-Rads framtida ekonomiska utveckling.

Pensers senaste C-Rad-prognoser är daterade 19 feb 2014 och ser ut enl följande:

Intäkter:

2014: 63 miljoner kr (+40%)

2015: 79 miljoner kr (+25%)

2016: 91 miljoner kr (+15%)

Resultat före skatt:

2014: -5 miljoner kr

2015: 5 miljoner kr

2016: 6 miljoner kr

Resultat per aktie:

2014: -0,26 kr

2015: 0,18 kr

2016: 0,25 kr

http://www.bequoted.com/epaccess/download.ashx?file=2139

Dvs trots att Penser räknar med fortsatt goda intäktsökningar för C-Rad de kommande åren, väntas det inte bli högre intäkter än drygt 90 miljoner kr år 2016 (dvs inom 2-3 år).

Och resultatet väntas inte bli mer än 6 miljoner kr samma år.

Som jämförelse ligger alltså börsvärdet en bra bit över 300 miljoner kr vid börskurs 16,50 kr.

Finansiellt hade C-Rad en nettoskuld kring noll kr per slutet av 2013, dvs bolaget är i praktiken skuldfritt netto (räntebärande lån minus kassa).

Mer exakt hade C-Rad en nettoskuld på 2 miljoner kr i slutet av 2013 enl länken ovan från Penser.

Men om förlusterna fortsätter på kort sikt lär C-Rad behöva låna mera pengar.

//Edit: I feb 2014 kom besked om att C-Rad fått in ett kapitaltillskott på 11-12 miljoner kr genom utförsäljning av nya C-Rad-aktier till investerare.

Det var 700 000 nya aktier som såldes ut för 16,25 kr per st.

De nya aktierna gör att det totala antalet utestående C-Rad-aktier ökar från ca 19,6 miljoner st till ca 20,3 miljoner st.

Befintliga aktier blev därmed utspädda med 3-4% (dvs eftersom C-Rad sålde ut nya aktier blev det ett högre totalt antal utestående aktier, dvs bolagets värde fördelas därmed på fler aktier vilket gör varje akties motiverade värde lägre (allt annat lika).

https://newsclient.omxgroup.com/cds/DisclosureAttachmentServlet?showInline=true&messageAttachmentId=460494

Med 20,3 miljoner utestående aktier och börkurs 16,50 kr blir C-Rads börsvärde därmed 335 miljoner kr.

Dvs ej bara 321 miljoner kr vid 19,05 miljoner utestående aktier som Bloomberg.com räknar med: http://www.bloomberg.com/quote/CRADB:SS

//

Innan dess fick C-Rad under 2013 in ett kapitaltillskott på över 40 miljoner kr genom utförsäljning av 3-4 miljoner nya aktier för 12 kr per st (vilket gjorde att det totala antalet aktier ökade till drygt 19 miljoner st).

Mer exakt erhölls ett kapitaltillskott på 42 miljoner kr vilket minus emissionskostnader på 3 miljoner kr gjorde att 39 miljoner kr kvarstod åt C-Rad efter emissionskostnader.

Dvs inte nog med att det blev stor utspädning genom nya aktier, utan även en stor avbränning i form av stora emissionskostnader.

Emissionskostnaderna gick bla i form av ersättningar till aktiemäklarfirman Penser som var C-Rads finansiella rådgivare kring kapitaltillskottet.

Och innan dess fick C-Rad tex i okt 2011 in drygt 30 miljoner kr i kapitaltillskott från investerare.

Den gången var det 3-4 miljoner nya aktier som såldes ut för 9 kr per st.

Det ökade det totala antalet C-Rad-aktier från ca 12 miljoner st till ca 16 miljoner st, dvs en ganska stor utspädning.

Det var aktiemäklarfirman Remium som var finansiell Rådgivare till C-Rad angående detta kapitaltillskott.

Listbyte

C-Rad är i dagsläget börsnoterat på Stockholmsbörsens småbolagslista First North, men har haft planer på att byta till att noteras på riktiga Stockholmsbörsen (small cap-avdelningen) vilket innebär högre krav på bolaget, dess informationsgivning och bokföring etc.

Men tex i okt 2013 kom besked om att listbytet skjutits upp till mars 2014: https://newsclient.omxgroup.com/cds/DisclosureAttachmentServlet?showInline=true&messageAttachmentId=448881

Och nu när det är fre 18 apr 2014 är C-Rad fortfarande bara noterat på First North-listan.

Det är ett svaghetstecken och indikerar att Stockholmsbörsen ev nobbat C-Rad från riktiga Stockholmsbörsen, vilket tyder på brister inom C-Rad.

För att godkänna att bolag noteras på riktiga Stockholmsbörsen har bla börsen egna revisorer som granskar bolaget från topp till tå innan bolaget tillåts vara noterat på riktiga börsen.

För att bolag ska få vara noterade på riktiga Stockholmsbörsen är det höga krav, eftersom det annars kan göra att börsens egen trovärdighet (och investerarnas förtroende för börsen och aktierna som är noterade där) ifrågasätts.

Tex nu heter det enl följande som framgick av C-Rads årsredovisning för 2013 (som är daterad 7 apr 2014).

Reviderat datum för listbyte NASDAQ OMX Small Cap

Listbytet från NASDAQ OMX First North Premier till NASDAQ OMX Small Cap som var planerad i mars 2014 har reviderats.

C-RAD planerar fortfarande att byta till NASDAQ OMX Small Cap, men har inte tagit beslut om när det kommer att ske.

http://www.c-rad.info/document/arsredovisning-2013-final.pdf

Som skäl för förseningen har bla angivits att det visat sig att C-Rads finanschef inte jobbat tillräckligt länge i bolaget för att godkännas av börsen osv.

Men märkligt att C-Rad inte verkade känna till det innan bolaget utlovade listbyte i mars 2014 osv.

Immateriella anläggningstillgångar.

C-Rad har en del "luft" i balansräkningen i form av abstrakta så kallade immateriella anläggningstillgångar bokförda till 12 miljoner kr per slutet av 2013.

Det motsvarade:

...20% av totala tillgångar

...33% av eget kapital

Visst är det ganska stora andelar som innebär en del risker om C-Rad fortsätter att visa förluster och ev måste skriva ned de immateriella anläggningstillgångarna till noll kr (vilket skulle ge en resultateffekt på -12 miljoner kr och minska det egna kapitalet med lika mycket osv).

Men det finns andra börsbolag som har klart större andelar immateriella anläggningstillgångar i balansräkningen.

Och dessutom har C-Rad som nämnt fått in ett nytt kapitaltillskott på 11-12 miljoner kr i feb 2014 vilket ökat det egna kapitalet med lika mycket.

Uppköp?

En potential för C-Rad-aktien skulle kunna vara om tex Elekta väljer att lägga ett högt bud på C-Rad för att köpa hela C-Rad och därmed tex göra så att Elekta-konkurrenten Varian ej får sälja C-Rads utrustning tillsammans med Varians linacs osv.

Men frågan är om Elekta skulle tycka att det vore värt det eftersom C-Rad-aktien redan ligger högt trots skral ekonomisk utveckling.

C-Rad har redan funnits i ett antal år och ännu så länge har bolaget ej blivit uppköpt.


Skala för aktie-rekommendationer i denna blogg:

• "Köpläge": En aktie som för tillfället är särskilt köpvärd just nu av någon specifik anledning som väntas leda till kursuppgång inom en ganska snar framtid (typ inom 0,5-1 år).

• "Kortsiktigt köp": En aktie som har goda skäl att utvecklas väl på kort sikt (typ inom de närmaste månaderna), även om man inte vet hur det kommer att bli på lång sikt.

• "Långsiktigt köp": En aktie som i och för sig kanske inte verkar särskilt billig just nu, men att bolaget har så långsiktigt goda förutsättningar och framtidsutsikter att aktien ändå är ett bra köp i dagsläget eftersom den därmed lär ge en god värdeökning på lång sikt (dvs på typ 3-5 års sikt).

• "Spekulativt köp": En aktie som vid köp till gällande börskurs har stor potential till kursuppgång, samtidigt som risknivån är hög vilket i värsta fall kan leda till stor kursnedgång. Man bör alltså ej ha en stor del av hela aktieportföljen i en sådan aktie.

• "Fullvärderad": En aktie i ett bolag som i och för sig kan gå bra, men att aktien är värderad på en nivå som inte verkar ge utrymme för särskilt mycket kursuppgång.

• "Sälj": En aktie som man inte bör äga eftersom den tex är övervärderad med hänsyn till bolagets förutsättningar.

Utgångspunkten är att givna rekommendationer här är långsiktiga och kan utvärderas först efter tex tidigast 1-2 års tid (förutom rekommendationen "kortsiktigt köp"). Dvs avsikten är inte att ge vägledning om utvecklingen på kort sikt för en akties börskurs (förutom rekommendationen "kortsiktigt köp").

Aktieinvesteringar innebär en risk för att ett aktieinnehav i värsta fall kan bli helt värdelöst.

Enligt den vetenskapliga finansteorin är (förenklat sett) all information redan inbakad i alla börskurser. Därmed ger alla aktier (vid rådande börskurs) den förväntade framtida avkastning som är motiverad med hänsyn till aktiens risk, vilket i så fall gör det meningslöst att försöka plocka ut köpvärda (eller säljvärda) aktier. Enligt teorin är istället en indexfond alltid att föredra:http://www.redeye.se/aktiebloggen/en-indexfond-det-enda-rationella

Det är ej säkert att blogginlägget har tagit upp alla aspekter som är relevanta för bedömningen av den aktie som blogginlägget handlar om. Och de aspekter som tas upp i blogginlägget kan ha feltolkats.

"Käpphästar" i denna blogg bla:

1) Fundamental aktieanalys vs teknisk aktieanalys

På lång sikt är fundamental aktieanalys det enda relevanta för att bedöma om en aktie är köpvärd eller ej, dvs förenklat; den ekonomiska utvecklingen för ett börsbolags verksamhet och hur bolagets aktie värderas i förhållande till den ekonomiska utvecklingen mm.

Enl den finansiella vetenskapen går det inte att i längden bli rik på så kallad teknisk aktieanalys, dvs att spå framtida börskurser utifrån diagram för historiska börskurser etc.

Det har även visat sig i vetenskapliga studier.

Man kan tjäna pengar på teknisk aktieanalys några enstaka gånger, men därefter kommer man förr eller senare att göra förlustaffärer vilket gör den analysmetoden meningslös.

Inte heller fundamentalanalys ger vinst varje gång, men här är i varje fall uppfattningen att den i längden ger klart bättre resultat för aktieinvesteringar än teknisk analys.

Och rent logiskt borde även fundamentalanalys vara det enda som fungerar långsiktigt eftersom det bara är den som är underbyggd av rimliga resonemang jämfört med teknisk analys.

2) Aktieutdelningar

Aktieutdelningar och nivån på dem anses här vara irrelevanta i sig för bedömning av om en aktie är köpvärd eller ej.

Aktieutdelningar är ju bara som att man har 1 000 kr på banken och gör ett uttag på 100 kr. Man blir inte rikare för det utan har ändå bara 1 000 kr (fast 100 kr kontant och 900 kr kvar på banken).

Allt annat lika bör en aktiekurs falla med lika mycket som aktieutdelningen när aktieutdelningen avskiljs från börskursen.

Däremot kan aktieutdelningen indikera att bolaget är lönsamt och genererar bra resultat per aktie och räknar med en fortsatt god utveckling för resultatet per aktie, men då är aktieutdelningen bara en sekundäreffekt av det.

Det enda relevanta för bedömning av om en aktie är köpvärd eller ej anses här vara hur mycket pengar ett bolag genererar (och väntas generera de kommande åren) i sin löpande verksamhet (mätt förenklat som tex resultat per aktie), och hur börskursen ligger i förhållande till det.

Sätter man in pengar på bankkonto vet man alltid säkert (förhoppningsvis) att man får tillbaka insatta pengar plus ränta (även om räntan är låg) när man vill ta ut pengarna.

Köper man en aktie för att få aktieutdelning tar man alltid en risk för att börskursen står lägre när man senare vill sälja aktien.

Dvs det är inte säkert att man får tillbaka insatta pengar när man köper en aktie.

Dessutom får man ju (normalt) betala 30% skatt på erhållna aktieutdelningar, vilket snarare i sig gör det till en nackdel med aktier som ger hög aktieutdelning.

3) Immateriella tillgångar

Många börsbolag har mycket "luft" i sina balansräkningar i form av abstrakta så kallade immateriella tillgångar (immateriella anläggningstillgångar) bokförda till stora belopp bland tillgångarna i balansräkningen.

Ofta kan de immateriella tillgångarna ha uppstått tex om ett bolag köpt ett annat bolag dyrt (dvs för ett pris som överstiger det köpta bolagets bokförda tillgångsvärden), eller om ett bolag bokför utvecklingskostnader som en tillgång som belastar resultatet utspritt över flera år i form av årliga avskrivningar.

Om ett bolag börjar gå dåligt finns risk för att det bokförda värdet på de immateriella tillgångarna måste skrivas ned. Och det kan då bli stora nedskrivningar eftersom många bolag har stora immateriella tillgångar.

Nedskrivningarna ger en negativ resultateffekt med samma belopp som även minskar bolagets egna kapital med lika mycket (allt annat lika).

Med de stora nedskrivningar det därmed lätt kan bli, kan det mesta eller hela ett bolags egna kapital därigenom raderas ut (och ev till och med bli negativt) vilket gör att bolaget omgående måste få kapitaltillskott från aktieägarna för att överleva.

Sådana kapitaltillskott erhålls då oftast genom att bolaget säljer ut nya aktier till aktieägarna via nyemission, vilket då brukar försämra börskursens dåliga utveckling ytterligare.

Dvs stora immateriella tillgångar i ett bolags balansräkning innebär en förhöjd risknivå i bolagets aktie.

I detta blogginlägg blev alltså rekommendationen "sälj" för C-Rad-aktien vid börskurs 16,50 kr (aktiens slutkurs på börsen tors 17 apr 2014).

0 comments

You need to to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?