Post entry

C-Rad - obegriplig REA

Please note: Community posts are written by its members and not by Redeye’s research department. As a reader you’re always encouraged to critically analyze the content.

Jag frågar mig varför det idag går att köpa c-rad för under 20 kr/aktien. Detta är till synes obegripligt billigt. Här blir det inte svårt att göra en flerdubbling!

I många medtechbolag förvånas jag över en mycket hög värdering sett till i vilken fas bolagen faktiskt befinner sig i. Det talas om potentiella miljardmarknader, världsherravälde, fantastiska marginaler och stensäkra patent. Problemet är allt som oftast att det mycket spekulativa försäljningsgenombrottet ligger många år fram i tiden. Dyra studier ska genomföras, en försäljningsorganisation ska byggas upp och utvärderingar ska göras hos potentiella köpare. Till råga på allt så är föreseningar mer regel än undantag och aktieagarna får snällt stå som sponsorer i NE efter NE. Är detta en rolig fas för aktieägarna? Knappast.

Det viktigaste jag lärt mig kring aktiehandel är att timing är A och O för att nå ett lyckat resultat. Med detta i åtanke konstaterar jag att nu är det läge att gå in i C-rad. C-rad är nämligen ett bolag som kommit föbi denna mycket trista uppstartsfas och börjat få fart på sin försäljning och det ORDENTLIGT.

Delar med mig av mina anteckningar till varför jag gått in i c-rad:

- Välfylld kassa.

- Stark ledning och styrelse.

- Insynspersoner sitter på stora innehav.

- Storägare har god insyn i bolaget.

- BV 350 miljoner kr.

- Ledningen löste optioner till kurs 20 kr.

- Kraftigt ökad försäljning och orderingång.

- Dyra produkter med fina marginaler.

- Bolaget har ett nära sammarbete med Elekta som även säljer C-rads produkter genom sin egen säljorgansiation.

- C-rad arbetar mot flera stora aktörer och är således inte beroende av Elekta.

- C-rad har sålt system till många olika länder, marknaden är global.

- C-rad kommer att flytta till Smallcap till våren.

- Produkten med störst försäljningspotential, GEMini, sluttestas i nuläget.

Det händer således mycket i C-rad just nu men detta avspeglar sig på intet sätt i aktiekursen. Bolaget gör precis allt rätt och det skulle inte förvåna mig alls om detta kommer att göra flera hundra % på aktiekursen redan i närtid när marknaden väl tar till sig detta. Om nu bolaget inte hinner bli uppköpta innan dess. Tack du som sålde till mig på runt 19 kr!

0 comments

You need to to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?