Post entry

C-Rad - Grattis....(!)

Please note: Community posts are written by its members and not by Redeye’s research department. As a reader you’re always encouraged to critically analyze the content.

...till alla er som kan fylla på när kursen är så pass låg som 17 SEK!

Där ser man vad en nyemissions-period kan åstadkomma.

Den 26/2 meddelade C-Rad att man köper bolaget Cyrpa, se länk:

www.cyrpa.com/en/home

För att finansiera förvärvet av Cyrpa annonserades samtidigt en nyemission. Alltså ingen nyemission som tidigare för att finansiera den löpande verksamheten.

C-Rad-aktien hade under en tid tack vare positiva besked och efter tecknande av stora och viktiga avtal stigit till dryga 25 SEK den 26/2.

Samma dag kom rapporten för q4 2012 som innebar att man för 1:a gången visade ett positivt kassaflöde. Mycket positivt!

Försäljning ökade markant och det var tydliga tecken på att den stora turn-arounden var inledd.

Att emissionen för att förvärva Cyrpa fick aktien ned på låga nivåer var helt omotiverat, C-Rad meddelade ju bla att Cyrpa kommer att bidra positivt till resultatet redan för 2013!

Helt otroligt att det idag går att köpa aktier för 17 SEK.

Jag är helt övertygad om att vi nu går mot högre nivåer. Aktierna från emissionen är snart omvandlade och då har vi åter handel med enbart "stamaktien", det brukar leda till en uppgång efter en ne. I C-Rad´s fall ofta stora kursuppgångar.

Dessutom tror jag att vi kan räkna med ett positivt nyhetsflöde nu. Det är otroligt mycket som händer av väldigt stark karaktär för alla 3 produkter.
Räkna med att PM:en kommer att komma tätare och vara mycket positiva för C-Rad från och med nu. Det är enligt mig mycket stora och positiva nyheter på gång!

Följande fakta leder till en mycket snar och stor kursuppgång:

* Positivt kassaflöde i senaste rapporten. Bästa någonsin.

* Flera affärer/projekt försenades från q4 och kom in i q1 2013 istället.
Därmed väntas en mycket stark rapport för q1, försäljningen kommer med all säkerhet vara mycket bra.

* Stark kassa. 40 MSEK kom in i kraftigt övertecknad ne. Teckning 365%.

* Mycket bra förvärv av Cyrpa. Cyrpa sålde för 2012 för 6 MSEK för helåret och hade redan vid ingången av 2013 en orderstock på 10 MSEK! Mycket stark tillväxt och bolaget meddelade att man hade utvecklat fler produkter för lansering på marknaden.

* C-Rad/Cyrpa lanserade på ESTRO i Genevé nyligen en gemensam produkt för CT-rummet.

Alltså: den 1:a gemensamma produkten finns nu till salu och den är helt unik på marknaden.

* Lansering på ESTRO också den nya satsningen inom 4DCT, nu med Elekta. Samarbetet innebär att Elekta använder Catalyst i linac-rummet och att Sentinel finns i CT-rummet.

* Nyligen skrevs avtal med Elekta för Catalyst, standardlösning inom andningsstyrd strålbehandling. En mycket viktig funktionalitet inom strålterapin.

* Catalyst fungerar också ihop med Versa HD, Elektas nya supersystem. Räknar med att i stort sett 100% av alla Versa HD kommer att levereras med denna funktion.

* Avtal skrevs nyligen med GE för 4DCT. Detta kommer att bli mycket stort. Jag har fått bekräftat att Varian avslutat tidigare samarbete med Varian´s RPM-system.
RPM-systemet var obligatoriskt för att kunna använda GE:s CT-system med funktionen 4DCT.
Detta innebär att GE MÅSTE ha ett nytt system för att ersätta RPM-systemet från Varian.
GE har valt C-Rad´s Sentinel för detta ändamål.

Innebörden blir att GE kommer att köpa in likvärdigt antal Sentinel som man tidigare köpt RPM-system från Varian.

GE säljer totalt uppemot 4-500 CT-system/år!

* Stort GEMini-genombrott att vänta!
Nyligen kommunicerades att C-Rad ingått avtal med Cablon/TheraView för GEMini. BÅDE som bildplatta och som Dosimetry-lösning.

Gemensam lösning inom Dosimetry visades upp på ESTRO nyligen.

Cablon har under ca 20 år haft en egen bilddetektor för EPID, denna är nu föråldrad och Cablon har beslutat att ej använda denna mer.

Istället har Cablon valt GEMini. Avtal finns redan på detta. Cablon kommer att råda sina redan befintliga kunder inom BeNeLux att byta ut sina föråldrade detektorer och ersätta dessa med GEMini istället.

Varför gör man då detta från Cablon? Jo, därför att C-Rad i samma veva kommunicerade ut viktiga förändringar på GEMini som utfallit mycket bra och att man nu bara ska ta fram kliniska bilder från strålbehandling av patient.

Se PM om GEMini-framgång:

https://newsclient.omxgroup.com/cdsPublic/viewDisclosure.action?disclosureId=547118&lang=en

Cablon hade aldrig skrivit på ett avtal om GEMini om man inte såg att det nu skulle vara klart att börja kunna erbjuda sina kunder en färdig produkt!

Cablon har 100 st plattor installerade bara i BeNeLux-länderna! Och dessa är nu föråldrade och måste bytas ut, vilket kommer att ske löpande.

Jag tycker att det är hur tydligt som helst att GEMini närsomhelst kan kommuniceras som klar.

Detta är då det största som hänt C-Rad. GEMini innebär ett teknikskifte inom strålterapin och det kommer att säljas mycket stora volymer av denna produkt då det kommer att ingå som standard när ett serietillverkningsavtal tecknas med stort bolag. GEMini är utvecklat på Elekta´s referensklinik i Salzburg på Elekta-linac och med ständig återkoppling mot Elekta. Ringer det några klockor!?

Kort och gott: GEMini ÄR klar (annars skulle avtal väntat), det skall bara bekräftas i form av bilder. Allt tekniskt är löst.

* Ytterligare en indikation om att vi kan förvänta oss GEMini-orders är att C-Rad omorganiserade nyligen. Det intressanta är att Kristofer Maad blev utsedd till VD för C-Rad Imaging = GEMini-avdelningen.

Maad är utpräglat kunnig inom avtalsskrivande med potentiella kunder. Han har deltagit i sådana avseende både Sentinel och Catalyst. Ett mycket tydligt tecken på att det nu är aktuellt med att skriva avtal för GEMini.

Själv är jag helt övertygad, av flera anledningar, att den löpande försäljningen nu är betydande för C-Rad och att det bara är en tidsfråga innan order-PM börjar trilla in.

C-Rad har haft extremt mycket att göra med tanke på förvärv av Cyrpa, flytt av Cyrpa, lansering av gemensam produkt, arbete med nyemission och ESTRO-, samt DEGRO-mässorna.
Detta har garanterat tagit tid från VD som även sköter PM:en.

Nu när allt lugnat ned sig så räknar jag med att det kommer många positiva besked från C-Rad nu.

C-Rad är mycket köpvärt vid de låga kurser vi nu ser. Jag är övertygad om att den efterlängtade turn-arounden är inledd och att det bekräftades dels av den positiva q4-rapporten och dels av den stora orderingången.

Med de senaste avtalen med GE, Elekta och Cablon, som alla kommer att leda till kraftigt ökande försäljning så kommer det finns utrymme för en mycket stor kursuppgång.

Med genombrottet för GEMini i antågande så ska kursen upp på mycket högre nivåer än dagens 17 SEK. Jag räknar med att vi skall upp över 30 och gå mot 40 SEK inom kort.

Detta scenario kommer att stärkas av det stöd som PM om ordrar och avtal ger.

Som sagt: "Grattis alla som kan fylla på vid låga kurser".

Jag har aldrig själv ägt ett så stort antal aktier i C-Rad som jag nu gör.

Mvh

0 comments

You need to to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?