Post entry

C-Rad Genombrott med Elekta!

Please note: Community posts are written by its members and not by Redeye’s research department. As a reader you’re always encouraged to critically analyze the content.

Viktiga besked i PM - Elekta Response2

Dagens PM från C-Rad är av mycket stor betydelse. Det gav flera positiva besked.

Se PM:

http://online.wsj.com/article/PR-CO-20130521-904418.html?mod=googlenews_wsj

Detta är startskottet för den nu kommande starka tillväxten i C-Rad.
VD Erik Hedlund har vid flera tillfällen påpekat vikten av att Response2-interfacet från Elekta mot Catalyst lanseras.

Han har meddelat att det som först kommer att ge C-Rad en hög tillväxt är att försäljningen mot Elekta med Response2-interfacet och avtalet med GE för Sentinel.

Efter detta så kommer snart GEMini bli den största kassakon för C-Rad. Bilder från "nya GEMini" är på gång.

Det har tagit tid för Elekta, men på ESTRO nyligen blev det klart att Response2-interfacet är klart för Catalyst. Att det så pass fort efter denna lansering kommer in ordrar på Catalyst visar direkt hur viktigt samarbetet med Elekta är.

Direktförsäljning - Mycket höga vinstmarginaler

Dessutom meddelar VD att ordrarna i Tyskland är ett resultat av den egna försäljningsorganisationen som etablerats i Berlin. De nu 3 beställda systemen har, enligt dagens besked, sålts genom direktförsäljning.
Detta innebär att C-Rad direkt får en ökad vinstmarginal på mellan 30-35%!

Varför?

Jo därför att C-Rad tidigare sålt via distributörer som då erhållit motsvarande rabattsats. Genom att nu sälja direkt till slutkund ökar C-Rad´s marginaler markant, från en hög nivå till en ännu högre.

Ett exempel på hur stora summor det handlar om och hur viktigt detta är kan man få om man läser domen i LAP-rättegången, som C-Rad vann.

I denna LAP-dom kan man utläsa att C-Rad tilldöms "utebliven vinst" för beställda Sentinel-system som aldrig levererades därför att LAP hade problem med en dator från Siemens som man ville koppla ihop med Sentinel.

Från domen:

"LAP beställde den 14 nov 2008 3 st Sentinel till en köpeskilling om
144 375 €. LAP har utan rätt hävt beställningen. Skadan utgörs av utebliven vinst och uppgår till 105 000 €."

Av totalbeloppet är alltså ca 73% ren vinst för C-Rad.

OCH detta till en distributör som har ca 30-35% rabatt!

Direkt ut till kund blir då det omräknade priset utan 35% i rabatt: ca 222 000 € för 3 system.

Vinsten direkt ut till kund blir för C-Rad då: 105 000 + (222 000-144 375) => 183 000 €.

Detta gäller alltså för 3 st Sentinel.
Vi får då för varje sålt Sentinel:

* Pris: 74 000 €=> 636 000 SEK
* Vinst: 525 000 SEK
* Vinstmarginal: 83%

Om man då sätter detta i relation med den nu så viktiga marknaden för Catalyst och samarbetet med Elekta så ger det:

**_* Pris för Catalyst: 1,2 MSEK-2 MSEK. (Högre priset för protonkliniker).

* Vinstmarginal vid direktförsäljning: 83% Minst lika med Sentinel, säkerligen större då den höga vinstmarginalen fås för mjukvara/funktionaliteter. Där är Catalyst mycket mer utrustad än Sentinel._

* För varje såld Catalyst för 1,2 MSEK erhålls då en bruttovinst på 996 000 SEK/Catalyst!!.**

För mig är det helt otroligt att inte marknaden nu inser vad som händer!
C-Rad ökar marginalerna enormt vid den nu tilltagande direktförsäljningen. Dagens besked om att ordrar börjar komma in mot Elekta och Response2-interfacet så nära inpå lanseringen av detta interface är mycket positivt.

Ett givet tecken på de stora vinster som nu hägrar för C-Rad.

Dagens besked verkar för marknaden se ut som "bara 3 sålda system"....

MEN enligt exemplet ovan så genererar dessa ordrar på 2 st Catalyst och 1 st Sentinel:

996 000*2 + 525 000 => 2 517 000 SEK i bruttovinst! 2,5 MSEK i vinst på en så "liten order".

När skall marknaden vakna!?

Kom ihåg att senaste rapporten gav ett positivt kassaflöde. Mycket logiskt med tanke på de höga marginalerna.

Viktiga händelser för C-Rad den senaste tiden:

_* Positivt kassaflöde i q4 2012. Detta UTAN att Elektas Response2-interface var på plats. Nu ger det direkt stora effekter på både försäljning och vinst.

* Förvärv av Cyrpa. Cyrpa sålde 2012 för 6 MSEK och hade inför 2013 en orderstock på 10 MSEK, med flera nya produkter inför lansering.

* Positivt bidrag till C-Rad´s resultat väntas från Cyrpa redan för 2013.

* Lansering av den första gemensamma produkten mellan C-Rad/Cyrpa lanserades på ESTRO nyligen. Gäller för CT-rummet.

* Nyemission tecknades till 365% och gav ca 40 MSEK till kassan.

* Avtal med Elekta. Elekta har valt Catalyst som standard inom Fre Breathing Gating. Resultat såg vi iom dagens PM!

* Gemensam lösning med Elekta inom 4 DCT lanserades på ESTRO nyligen. Innehållande både Sentinel och Catalyst.

* Avtal med GE inom 4DCT. GE har tidigare använt RPM-system från Varian. Detta samarbete har upphört och nu vill GE ha Sentinel istället. GE säljer mellan 200-500 CT-system/år.
Detta är ett genombrottsavtal inom 4DCT för C-Rad och kommer att generera mycket stora intäkter.

* Avtal med Cablon i BeNeLux-länderna. Cablon kommer att sälja GEMini som bilddetektor till sina befintliga kunder som nu använder Cablons egna detektor som man nu lägger ner. GEMini är nu det enda alternativet som Cablon kommer att erbjuda sina kunder!_

Cablon och C-Rad har också en kombinerad lösning inom Dosimetry med GEMini som visades upp på ESTRO nyligen.

Avtalet med Cablon är ett bevis för att GEMini är mycket nära den stora introduktionen efter de lyckade modifieringarna. Bilder är på väg och de kommer att innebära ett mycket stort genombrott iom att GEMini då direkt kommer att börja säljas till Cablons kunder.

Cablon har i dagsläget ca 100 bilddetektorer bara i BeNeLux-länderna som nu måste bytas ut löpande.

Uppköpsrykten

Om man också ser till de höga vinstmarginalerna så förstår man varför det florerar flera rykten på marknaden om ett föreliggande uppköp av C-Rad. Både accelleratortillverkare liksom underleverantörer till strålterapiföretagen har givetvis intressen i detta. Det är mycket lätt att räkna hem C-Rad till en mycket högre kurs än dagens 17 SEK.

Tror inte heller att det är en slump att ryktena tagit fart just nu. Sentinel är på väg att bli stort inom 4DCT, Catalyst säljer bra mot både Varian och Elekta, även Civco i USA är intresserat av Catalyst. Samt ett nära förestående genombrott för GEMini.

Det är mycket spännande tider för C-Rad och vi har en mycket ljus framtid. Alla är nog övertygade om att det aldrig sett bättre ut för C-Rad, på alla punkter samtidigt dessutom!

Betydligt högre kurser är mycket välmotiverade.

Mvh

0 comments

You need to to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?