Post entry

Kortsiktigt köp: Byggmax

Please note: Community posts are written by its members and not by Redeye’s research department. As a reader you’re always encouraged to critically analyze the content.

Byggvaruhuskedjan Byggmax går jättebra just nu. Med en bra q2/2012-rapport lär aktien kunna nå över 40 kr.

//Tillägg 11 juli 2012:

Sedan detta blogginlägg skrevs (31 maj 2012) kom besked idag (11 juli 2012) enl nyhetsbyrån Direkt om att banken SEB sänkt sin riktkurs för Byggmax-aktien från 41 kr till 35 kr i samband med att SEB bedömer att Byggmax resultatrapport för q2/2012 kan bli dålig: http://www.avanza.se/aza/press/news.jsp?newsArticleId=N1916020&fromPage=newsModule//

- - -

//Det ursprungliga blogginlägget://

Såg tv-reklam häromdagen för tyska byggvaruhuskedjan Hornbach som nu tydligen börjat expandera även i Sverige.

Har ej kunnat hitta Youtube-klipp med reklamen men den är ganska rolig med en gubbe som pillar navel-ludd ur naveln, och så säger en röst:

"Mindre tid för det här. Börja på ditt projekt när som helst med de garanterat låga priserna från Hornbach."

Och så står det:

"Hornbach. Det finns alltid nå't att göra."

Samtidigt står det även i rutan "Sveriges nöjdaste kunder 2008-2011" enligt SKI vilket väl är Svenskt Kvalitetsindex http://www.kvalitetsindex.se/ Dvs om det innebär att Hornbach enl SKI:s mätningar har de nöjdaste kunderna av alla byggvaruhus, så är väl det ett bra försäljningsargument.

-

På Youtube finns det svenska reklamfilmer för Hornbach sedan flera år tillbaka:

• Här en från våren 2008: http://www.youtube.com/watch?v=mul5IJwiKE0

• Här en upplagd i mars 2010: http://www.youtube.com/watch?v=Nt3Kwzro1WU

• Och här en som körs nu våren 2012: http://www.youtube.com/watch?v=OsoUN0dGVEE&feature=player_embedded

På Hornbachs svenska Youtube-kanal är den äldsta svenska reklamfilmen för Hornbach från 2006: http://www.youtube.com/user/HORNBACHsverige/videos

Dvs Hornbachs etablering i Sverige kanske inte har skett alldeles nyligen, men kan Hornbach på sikt utgöra ett allt större hot för Byggmax? (Och ev även för andra delvis liknande varuhuskedjor som Swedol och Clas Ohlson?)

Hornbach har lagt upp en svensk hemsida: http://www.hornbach.se/

Tydligen har de hittills fyra varuhus i Sverige:

• Stockholm (Botkyrka)

• Stockholm (Sundbyberg)

• Göteborg

• Malmö (Arlöv)

Det verkar vara gigantiska varuhus, åtminstone att döma av den här bilden på Hornbachs hemsida: http://www.hornbach.se/cms/sv/se/mitt_varuhus/varuhusinformation/varuhusinformation.html

Och låga priser är tydligen en viktig del av Hornbachs strategi. Bolaget pratar på hemsidan om "Hornbachs lågprisfilosofi": http://www.hornbach.se/cms/sv/se/mitt_varuhus/projektfordelar/lagprisfilosofi/lagprisfilosofi.html

Där står det bla följande:

"Hos HORNBACH kan du alltid vara säker på att genomföra dina projekt till ett garanterat lågt pris. Det är vårt löfte!"

"Hittar du en identisk produkt till ett lägre pris hos vår konkurrent, matchar vi deras pris och ger dig 10% av konkurrentens pris i hittelön om du köper produkten hos oss."

-

Byggmax för sin del hade totalt nästan 90 byggvaruhus i slutet av q1/2012.

Det är en ganska fantastisk expansion från att Byggmax bara hade 3 byggvaruhus år 1993 och 10 varuhus år 2000, så något verkar kunderna uppskatta med Byggmax.

Byggmax-varuhusen är inte så små heller att döma av den här bilden på bolagets varuhus i Täby utanför Stockholm: http://epi.byggmax.com/Documents/Corporate/1/BYGGmax_pressmaterial_taby.jpg (Dock ser det lite mindre ut än nämnda bild på ett Hornbach-varuhus ovan.)

Enl ett pressmeddelande från Byggmax 8 maj 2012 uppgick antalet Byggmax-varuhus till 89 st fördelade enl följande:

60 butiker i Sverige

21 i Norge

8 i Finland

http://feed.ne.cision.com/wpyfs/00/00/00/00/00/19/92/ED/wkr0006.pdf

Dvs Byggmax har ännu ett ganska stort försprång i Norden framför Hornbach.

Och Byggmax planerar fortsätta expandera kraftigt med 10-15 nya butiker under 2012 (varav 4-6 butiker i Sverige).

Långsiktigt har Byggmax följande ekonomiska mål:

• en intäktstillväxt på över 15%/år (genom nya butiker och ökad försäljning i befintliga butiker)

• en rörelsemarginal på över 11%

Men frågan är om Byggmax på sikt kan bli "wiped out" nu (eller åtminstone pressat) om Hornbach kör med kraftigt lägre priser och bättre sortiment (ungefär som Mediamarkt inom hemelektronik?).

Byggmax satsar ju självt på lägsta möjliga priser:

"Billiga byggvaror

Byggmax affärsidé är att sälja byggmaterial av hög kvalitet till lägsta möjliga pris. Kunderna utgörs framför allt av privatpersoner men till viss del även av professionella hantverkare. Sverige är i dagläget är Byggmax största marknad följt av Norge och Finland."

http://www.introduce.se/foretag/byggmax

-

Vad gäller produkterna har Hornbach ca 60 000 olika artiklar i sitt sortiment. http://www.hornbach.se/cms/sv/se/mitt_varuhus/projektfordelar/lagprisfilosofi/lagprisfilosofi.html

Byggmax för sin del har valt att medvetet fokusera på ett mer begränsat antal artiklar:

"Byggmax strategi är att fokusera på de vanligaste och mest efterfrågade produkterna och sortimentet är begränsat till omkring 1300 artiklar. Detta underlättar för kunden när det kommer till att välja samt hitta produkten i butiken samtidigt som det minskar Byggmax administrationskostnader."

http://www.introduce.se/foretag/byggmax

-

Även om Hornbach i sig är tyskt så ägs Hornbach av brittiska detaljhandelskoncernen Kingfisher värd ca 75 miljarder kr på Londonbörsen, så där finns det väl resurser i ryggen (precis som att Mediamarkt ägs av tyska detaljhandelskoncernen Metro AG som är värd nästan 70 miljarder kr på Frankfurtbörsen).

-

Aktiemäklarfirman Remiums aktieanalytiker Johan Strömqvist är optimist om Byggmax framtid och har gjort följande prognoser (daterade i apr 2012) för Byggmax ekonomiska utveckling framöver:

• Intäkterna på knappt 3 miljarder kr 2011 väntas öka till ca 4,5 miljarder kr inom tre år (motsvarande en intäktstillväxt på i snitt 15%/år).

• Rörelsemarginalen på drygt 9% 2011 väntas öka till nästan 11% inom tre år.

• Resultatet per aktie på 3 kr 2011 väntas öka till ca 5,50 kr inom tre år (motsvarande en resultattillväxt på i snitt över 20%/år).

• Byggmax har en nettoskuld på nästan 500 miljoner kr (dvs inte försumbart jämfört med bolagets börsvärde på drygt 2 miljarder kr vid nuvarande börskurs 36,40 kr). Nettoskulden väntas dock minska till 240 miljoner kr inom tre år.

http://www.introduce.se/media/4221272/bmax_1.012.pdf

Så här blev Byggmax 2011:

• Intäkterna uppgick till knappt 3 miljarder kr (+8% från 2010).

• Rörelsemarginalen blev drygt 9% (ner från 10% 2010).

• Resultatet per aktie blev 3 kr (upp 4-5% från 2010).

Och så här blev Byggmax q1/2012:

• Intäkterna blev ca 450 miljoner kr (upp hela 22% från q1/2011).

• Rörelsemarginalen blev -2% (dock lite mindre negativt än i q1/2011 då rörelsemarginalen var -3,5%).

• Resultatet per aktie ca -0,20 kr (något mindre förlust än -0,25 kr i q1/2011).

Q1 är väl ett säsongsmässigt svagt kvartal varje år för Byggmax med låga intäkter och viss förlust jämfört med övriga kvartal under året. Q3 är Byggmax bästa kvartal varje år följt av q2, medan q1 är det sämsta kvartalet följt av q4.

Remium har följande förväntningar på Byggmax q2/2012 (enl länken ovan):

• Intäkterna väntas uppgå till drygt 1 miljard kr (en uppgång med goda 14% från q2/2011).

• Rörelsemarginalen väntas bli drygt 10% (upp från drygt 9% i q2/2011).

• Resultatet per aktie väntas bli 1,17 kr (upp goda 36% från q2/2011).

Dvs i så fall blir det ett kanonkvartal för Byggmax. Q2/2012-rapporten ska presenteras 18 juli 2012.

Och Byggmax vd Magnus Agervald lät optimistisk i bolagets q1/2012-rapport (som kom 20 apr 2012):

"Framtidsutsikter

Osäkerheten avseende den ekonomiska utvecklingen i Byggmax

marknader har minskat. Räntor och energikostnader har gått

ned, vilket påverkar konsumtionsutrymmet positivt. Vidare har osäkerheten kring bostadspriser minskat, främst i Sverige, där nu en övervägande del av konsumenterna tror på ökade priser istället för minskade.

Under det första kvartalet var försäljningstillväxten högre än

målet. Denna försäljningsutveckling, liksom att vi fortsätter att

ta marknadsandelar, bekräftar styrkan i vårt koncept. Med ett

utvidgat butiksnät når vi allt fler konsumenter i Sverige, Norge

och Finland och genom stor kostnadsmedvetenhet fortsätter vi

att stå på kundernas sida med ett attraktivt sortiment till mycket

låga priser."

http://feed.ne.cision.com/wpyfs/00/00/00/00/00/19/51/C9/wkr0006.pdf

-

Byggmax är baserat i Solna utanför Stockholm och har knappt 700 pers anställda.

Största aktieägare är riskkapitalbolaget Altor med en ägarandel på 36%.

-

Sammantagen reflektion

Byggmax-aktien ser på papperet inte jättedyr ut vid nuvarande börskurs på 36,40 kr om bolaget kan nå ett resultat per aktie på ca 5,50 kr inom tre år enl Remiums prognos. Det innebär ett p/e-tal på 6-7.

Och Byggmax verkar ha bra vind i seglen just nu med god intäktsökning i q1/2012 och även q2/2012 väntas bli bra. Konjunkturen är väl ännu så länge hygglig i Norden och Byggmax vd Magnus Agervald pratar om minskad osäkerhet vilket är positivt.

Men:

• Byggmax är konjunkturkänsligt så om konjunkturen börjar vika lär bolaget drabbas av det.

• En sådan negativ utveckling förstärks av att Byggmax har en icke försumbar skuldsättning med en nettoskuld på nästan 500 miljoner kr jämfört med att bolaget är värt drygt 2 miljarder kr på börsen.

• Och hur kommer Byggmax att påverkas av om europeiska jätteaktörer som Hornbach inleder en ökad offensiv i Norden?

Är man taktiskt lagd kan det vara värt att äga Byggmax-aktien på kort sikt åtminstone över q2/2012-rapporten (som ska komma 18 juli 2012) eftersom den rapporten lär bli väldigt bra. Det är väl inte omöjligt att börskursen kan stiga till över 40 kr i samband med det.

Därefter kan man göra en ny utvärdering av läget.


Skala för aktie-rekommendationer:

• "Köpläge": En aktie som för tillfälligt är särskilt köpvärd just nu av någon specifik anledning.

• "Kortsiktigt köp": En aktie som har goda skäl att utvecklas väl på kort sikt, även om man inte vet hur det kommer att bli på lång sikt.

• "Långsiktigt köp": En aktie som i och för sig kanske inte verkar särskilt billig just nu, men att bolaget har så långsiktigt goda förutsättningar och framtidsutsikter att aktien ändå är ett bra köp i dagsläget eftersom den därmed lär ge en god värdeökning på lång sikt.

• "Spekulativt köp": En aktie som vid köp till gällande börskurs har stor potential till kursuppgång, samtidigt som risknivån är hög vilket i värsta fall kan leda till stor kursnedgång.

• "Fullvärderad": En aktie i ett bolag som i och för sig kan gå bra, men att aktien är värderad på en nivå som inte verkar ge utrymme för särskilt mycket kursuppgång.

• "Sälj": En aktie som man inte bör äga eftersom den tex är övervärderad med hänsyn till bolagets förutsättningar.

Utgångspunkten är att givna rekommendationer här är långsiktiga och kan utvärderas först efter tex 1-2 års tid. Dvs avsikten är inte att ge vägledning om utvecklingen på kort sikt för en akties börskurs. (Undantaget är rekommendationen "kortsiktigt köp" som är avsedd för kort sikt.)

Aktieinvesteringar innebär en risk för att ett aktieinnehav i värsta fall kan bli helt värdelöst.

Enligt den vetenskapliga finansteorin är (förenklat sett) all information redan inbakad i alla börskurser. I så fall är det meningslöst att försöka plocka ut köpvärda aktier eftersom alla aktier (vid köp till rådande börskurs) därmed bara ger den förväntade framtida avkastning som är motiverad med hänsyn till aktiens risk. Enligt teorin är istället en indexfond alltid att föredra: http://www.redeye.se/aktiebloggen/en-indexfond-det-enda-rationella

Här blev alltså rekommendationen "kortsiktigt köp" för Byggmax-aktien vid nuvarande börskurs 36,40 kr (på förmiddagen tors 31 maj 2012).


Tillägg 31 maj 2012

Byggmax har en egen Youtube-kanal med bla videoklipp om olika byggrelaterade projekt som folk gör: http://www.youtube.com/user/BYGGmaxAB/videos

Även Hornbach jobbar med liknande tema genom att på sin hemsida visa hur folk kan genomföra olika byggrelaterade projekt:

http://www.hornbach.se/cms/sv/se/projekt/projekt.html

http://www.hornbach.se/cms/sv/se/projekthafte/projekthaften.html

-

Placera.nu har med Byggmax på listan över "heta aktier" för juni 2012: http://www.avanza.se/aza/press/press_article.jsp?article=221516

Där hänvisas bla till en analys av Byggmax som Placera.nu publicerade 20 apr 2012 (dvs samma dag som Byggmax offentliggjorde sin q1/2012-rapport): http://www.avanza.se/aza/press/press_article.jsp?article=220227

-

Handelsbanken räknar med att klädkoncernen Kappahls försäljning drabbades negativt av det kalla vädret i april och början av maj: http://www.avanza.se/aza/press/news.jsp?newsArticleId=N1907797&source=

Frågan är om det kalla vädret då även kan ha drabbat Byggmax negativt i q2/2012.

Även om Kappahl och Byggmax säljer helt olika produkter så är de väl båda beroende av att folk kommer till butikerna och handlar.

Generell statistik om att detaljhandeln i Sverige hade en svag utveckling i apr 2012: http://www.avanza.se/aza/press/press_article.jsp?article=221529

Dock har det väl varit riktigt bra väder under senare delen av maj 2012.

Byggmax uppger (tex i q1/2012-rapporten) vädret som en generell faktor som påverkar bolagets utveckling på kort sikt:

"Väder – Byggmax säljer mycket varor för utomhusbruk varför

försäljningen påverkas av väderförhållandena. Säsongsvariationerna

är tydliga då bolaget har betydligt högre omsättning under

vår, sommar och tidig höst."

http://feed.ne.cision.com/wpyfs/00/00/00/00/00/19/51/C9/wkr0006.pdf

På tal om Hornbach nämner Byggmax konkurrenternas agerande som en generell faktor som påverkar Byggmax utveckling på lång sikt:

"Konkurrenters strategier och verksställande av dessa

– Byggmax verkar på en konkurrensutsatt marknad, och hur

konkurrenterna agerar påverkar bolaget."

0 comments

You need to to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?