Post entry

Svenska storbolag visar vägen

Please note: Community posts are written by its members and not by Redeye’s research department. As a reader you’re always encouraged to critically analyze the content.

Ett flertal av de svenska storbolagen gasar på och lämnar de mindra bolagen bakom sig. Utvecklingen skapar frågetecken men ska främst ses som något positivt.

OMXS30-index har den senaste veckan klättrat ytterligare drygt en procent och tangerat toppnivåerna från slutet av april vid 1070-nivån. Uppgången har letts av ett flertal av de större bolagen som till exempel Ericsson, Volvo och Scania, som under veckan alla nått nya årshögsta nivåer.

Att OMXS30-index nu är tillbaka vid toppnivåer är anmärkningsvärt med tanke på att både OMXS Small Cap och OMXS Mid Cap har 8 respektive 14 procent kvar upp till motsvarande toppnivåer. Detta gäller också för det amerikanska S&P 500 Stock Index som befinner sig 11 procent från aprils toppnivåer.

Det är svårt att dra några slutsatser från dessa tydliga diskrepanser eller att förstå vad som skulle kunna ligga bakom dem. De stora bolagen ska i regel visa vägen för de mindre, vilket i det här fallet ger en positiv bild av utvecklingen på medellång till lång sikt.

I den negativa vågskålen ser jag svaga amerikanska aktier som till exempel Micorsoft och Intel, som ännu inte lyckats bryta sina mönster av fallande kurstoppar och kursbottnar. En tydlig ljusglimt är Apple som i veckan noterade nya all time high.

I första hand ser jag det som positivt att Stockholmsbörsen genom storbolagen i OXMS30-index visat styrka och nått upp till 1070-nivån. Samtidigt utgör nivån ett motstånd och den kortsiktiga potentialen kan därför visa sig vara begränsad.

En uppgång till nya toppnivåer skulle bekräfta index långsiktigt stigande trend. Redan nu finns det dock gott om enskilda bolag som är intressanta för köp vid kommande nedgångar.

Det är i regel viktigare att ha flera handlingsplaner som utgår från olika scenarion på börsen, snarare än att satsa allt på att förutse exakt hur börsen ska gå.

Det finns inget affärsförslag att redovisa från förra veckan och vi slänger oss därför direkt över de nya affärsförslagen. Bure har i år levt sitt eget liv på börsen. En positiv underton kan noteras genom allt högre kursbottnar sedan början på maj och aktien ger intrycket av att ladda för en fortsättning uppåt. Köp föreslås mellan 26 och 26,30 kronor, med målkursen satt vid 29 kronor på längre sikt. Stop-loss sätts vid 25,70 kronor.

En aktie som riskerar att förlora fotfästet är SAAB. Trots att stödet vid 95 kronor ännu är intakt är aktien att betrakta som svag på grund av årets tre, successivt lägre kurstoppar. En blankning på nuvarande nivåer, mellan 97 och 98 kronor, ger chansen att testa stödet vid 95 kronor med en viss vinstbuffert. Målkursen sätts till 87 kronor på någon månads sikt och stop-loss placeras vid 101 kronor.

Nästa vecka kommer jag att gå genom utfallen för det senaste årets affärsförslag, då får vi veta hur det har gått.

0 comments

You need to to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?