Post entry

BuildData Group - digitalisering av byggnadsindustrin

Please note: Community posts are written by its members and not by Redeye’s research department. As a reader you’re always encouraged to critically analyze the content.

Marknaden pekar nedåt – då rusar Proptech, så skriver Fastighetsnytt i en upplaga publicerad i Mars 2023. Kan en lågkonjunktur inom byggnadsindustrin gynna en nisch inom samma bransh? Ja, fullt möjligt när bolagen väljer att effektivisera sin verksamhet.

Proptech bidrar med att fler kan göra mer, ESG kraven ökar och fastighetsbolag samt entreprenörer behöver effektivisera med hjälp av olika digitala verktyg. Här kommer Proptechbolagen in som tex noterade Admicom, Smartcraft och BuildData för att bidra i utvecklingen till en mer digitaliserad fastighet/byggnadsindustri.

Alla tre erbjuder affärssystem för att effektivisera och förenkla för företag inom byggindustrin. Genom att läsa vidare i kvartalsrapporterna kan man konstatera gemensamt gemensam nämnare för dem tre är:

  • Stark tillväxt på ca 20-30% Q-Q
  • Hög bruttomarginal på ca 95%
  • Förbättrat EBITDA genom kvartalen 2022
  • Stor del av intäkterna är prenumerationsintäkter (SaaS modell)

Tillväxten för Admicom och Smartcraft är delvis med anledning av förvärv, men BuildData har växt 100% organiskt. Däremot ligger det i planen för BuildData att göra förvärv i tillägg till den organiska tillväxten.

Några jämförelsetal som visar BuildData backat mest under senaste 1 år period men har haft störst omsättningstillväxt senaste 3 åren. Intäkterna för Q1 2023 för Smartcraft var 347MNOK och BuildDatas intäkter senast rapporterat kvartal 27MSEK. Admicom har inte rapporterat Q1 ännu men Q4 intäkter landade på 25MEURO dvs ca 270MSEK eller x 10 i förhållande till BuildData.

BuildData kvartalsintäkt är ca 1/10 av Admicom och Smartcraft men BV är knappt 6% i förhållande till Admicom och ca 4% i förhållande till Smartcraft.

Med anledningen av den låga penetrationen av digitala tjänster inom just byggnadsindustrin, framför allt i för mindre företag (SME), så är potentialen stor. SEB Research har räknat att i sin analys värderat BuildData[1]till 11kr/aktie. Anledningen är tillväxten inom intäkterna och att TCV (Total Contract Value) rapporterades högre än förväntat.

En annan intressant aspekt liknande bolag inom den här sektorn som varit noterade men köpts ut från börsen. SEB ref. till BuildDatas låga värdering i sin analys och en potentiell uppköpskandidat för något annat bolag. Det finns tre bolag som liknar och kan jämföras med BuildData varav två var noterade på Oslo börs Örn Software, Ecoonline och Momentum Software som var noterat i Sverige.

Inom parantes = negativt resultat. Ecoonline visar till en ovanligt hög förslust i förhållande till intäkter. Värdering/intäkter dvs P/S talet är nog bäst att använda som jämförelsetal. Resultatet får endast indikera att bolaget går men vinst eller förlust och effekten av det vid beräkning av priset.

Örn Software och Econonline visade båda förslust och såldes för ca P/S 7-8 men Momentum Software som visade positivt resultat på 14m och intäkter på 96m såldes för hela P/Sx19. Den som är intresserad får själv verifiera informationen.

Nu har värdet i aktien ökat senaste veckan och sedan detta skrevs, men P/S 1,5 för BuildData är fortsatt lågt i förhållande till "peers" där vi kan se siffror runt P/S 6-10 för noterade Smartcraft och Admicom. Liknande för sålda Örn Software & Econonline P/S 7-9 och även P/S 18 för Momentum Software (av någon anledning värderas till det dubbla, antagligen hög tillväxt och lönsamheten.

Baserat på detta drar jag slutsatsen att P/S för den här typen av bolag ligger runt 9 och ställer man det i paritet med BuildData P/S1,5 så bör det finnas en potential till mycket högre värdering. SEB Research sammanställning och värdering 10-11 kr per aktie är med andra ord inte orimlig - i synnerhet om någon lägger ett bud på BuildData.

Några länkar:

Ørn Software:

Ecoonline

Momentum Software:

BuildData har en lägre värdering just med anledningen de visar ett lägre resultat, men bolaget har kommunicerat lönsamhet är i fokus och enligt SEB’s sammanställning räknar dem med ett positivt resultat inom kort ” We estimate the next fiscal year to be the first with full profitability on an EBITDA level”.

Allt handlar ju om att få maximera prestation av varje anställd och få ut högsta möjliga kontraktsvärde och lönsamhet med kund. I senaste kvartalspresentation går det att läsa om målsättning på 200MSEK run-rate intäkter i slutet av året 2023/2024 (fiscal year). Det är ett aggressivt mål men möjligt vid 20% årlig tillväxt och ev. ett mindre förvärv. Värderingar för onoterade bolag bör kommit ner en bit nu och förhoppningsvis kan BuildData hitta ett bolag att förvärva som direkt bidrar positivt till kassaflödet.

Senaste kvartalsrapport: Interim-Report-FY-2023-Q3-ENGLISH-FINAL.pdf (builddata.se) och presentation i samband med rapport PowerPoint Presentation (builddata.se)

Jag äger själva aktier I BuildData och alla gör sin egen analys innan köp av aktier i någon av ovan nämnda bolag.

[1] Guide Proptech - så funkar det och så jobbar bolagen (fastighetsnytt.se)

[1] SEB Research (sebgroup.com)

0 comments

You need to to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?