Post entry

Ev bud på Frisq tidigt september, köpare Cambio. Senaste kända bud i år var mer än 100% över rådande kurs.

Please note: Community posts are written by its members and not by Redeye’s research department. As a reader you’re always encouraged to critically analyze the content.

Cambio kan lägger bud på Frisq i början av september. Senast kända budet på Frisq Holding var 106 MSEK, med tillägget att tillföra 122 MSEK att snabba på försäljningen av tjänsten FRISQ Care. Bolagsvärdet på Frisq är idag ca 50 MSEK, vilket inte ens är hälften av tidigare bud. Tidigare bud kan ge fingervisning storleken på kommande bud.

Kort om Frisq verksamhet och värde.

Frisq har utvecklat en CE-märkt tjänst och mjukvara som heter FRISQ Care. Syftet är att förenklar vardagen för vårdpersonal, stötta samarbete inom vårdteamet samt skapa möjligheter för patienten att bli mer delaktig i sin egen behandling. FRISQ Care började utvecklas 2016 och CE-märktes 2017 . Drivande för tjänsten är tron på patientengagemang och proaktivt arbetssätt målet att digitalisera vårdprocesser och göra dem tillgängliga för vårdgivare och patient.

Behov av digitala lösningar inom vården för effektivare behandling av patienter är stort, vilket till exempel Europas största privata vårdgivare Capio insett och därför tecknat flera mångåriga kontrakt med Frisq.

Kommande året räknar Frisq med att ha en netto intäkter om ca 5 MSEK per månad, och därefter ha betydande tillväxt växa. Analytiker har bedömt rimligt nuvärdesberäknat börsvärde till drygt 200 MSEK, vilket motsvarar drygt 4 kr per aktie. Kurs idag 0.75-0.85 kr.   

Kort om budhistoriken och varför kommande veckor kan bli intressanta.  

Cambio är störst i Norden på E-hälsa kommer i början av september lägga ett bud på Frisq Holding. De har licens på Frisqs programvara, som är helt integrerad i Cambios lösning för journalskrivning. Tjänsten används dagligen av tusentals sjuksköterskor och läkare. 

Den 21/7 i år inledde Cambio en exklusiv process för att slutföra nödvändig due diligence med målet att nå slutgiltig och bindande erbjudande om att förvärva Frisqs operativa verksamhet i början av september. Frisq har enligt Cambio fått ett indikativt förslag, som de funnit så pass intressant att man valt att avsluta alla samtal med andra köpare och gett Cambio exklusiv rätt att återkomma med ett konkret bud i början av september.  

Tidigare i år kom ett bud från Kerdos på 106m på Frisq’s verksamhet. Budet skjöts upp pga anstånd, men den 21/7 meddelade alltså Cambio att man ger Frisq ett lån på 6m och vill köpa bolaget. Villkoret för lånet om 6MSEK är att Frisq avbryter diskussioner med andra potentiella köpare.

Jag bedömer att Cambio är väldigt angelägna att får till stånd affären. Tre uppenbara skäl är att Cambio redan har integrerat Frisqs tjänst i sin lösning för journalskrivning , Frisq har den senaste tiden tecknat flera mångåriga avtal med Europas största privata vårdgivare Capio, och tredje skälet att Cambio inte vill att FRISQ Care hamnar i konkurrenters händer.

Börsvärdet på Frisq är mycket lågt md tanke på dess potential och det är inte märkligt att olika bolag med verksamhet inom digital journalföring visar intresse att förvärva.  

Affären mellan Frisq och Cambio skulle alltså ge två av Europas största inom sina respektive gebit, Cambio och Capio, möjlighet till fördjupat samarbete.    

Några reflektioner man kan göra: Cambio verkar väldigt angelägna i och med att de erbjuder Frisq ett 6 MSEK lån, för att inte riskera ytterligare emission vilket potentiellt skulle kunna fördröja möjligheten till snabbt uppköp. Lösningen ter sig smått unik. Och kan ses i ljuset av Cambios beroende av deras tjänst då tusentals läkare och sjuksköterskor använder just FRISQ Care dagligen. 

Cambio har en uttalat förvärvsstrategi, och vill få till en helhetslösning för e-hälsa. 2020 förvärvade dem MittVaccin. Cambio har just nu tillgängligt kapital för förvärv ca 500 MSEK. 

Vad kan kommande bud tänkas bli?

106 MSEK var budet från Kerdos i januari 2022, vilket svara ungefär mot 1.60 Kr. Sedan dess har Frisq tecknat flera avtal med Capio och närmare sig större försäljningsvolymer. VD tecknade även betydande andel aktier våren 2022 för 1 kr per aktie . VDs genomsnittliga pris per aktie ligger nog betydligt högre, säkert över 3 kr per aktie. Jag förmodar att vederbörande vill se en affär som någorlunda är i paritet med det.   

Vi vet varken hur Cambios eventuella bud kan tänkas bli utformat eller storleken på budet. Det kan röra sig om allt från köp av dotterbolagen (operativa verksamheten) till omvänt uppköp. blir kommer se ut eller på vilken nivå. Allt vi vet är att Kerdo januari 2022 bjöd 106 MSEK för dotterbolagen.

Kursrörelser i Frisq aktien.

Sedan våren 2022 har aktien återhämtat något från ca 0,40 kr till 0,75 kr. Just nu ser den tekniskt intressant ut och verkar ha hittat en ny lägsta kurs inom intervallet 0,75 – 0,85 kr. Priset har testat av stödet i fibzonen 50-62% , som verkar hålla. RSI är pekar återigen upp och indikerar fortsatt uppgång, efter en kort tids återhämtning. Närmaste gap hittar vi runt 1.56 kr. Det är tänkbart att det skall täckas inom kort. 

Traditionell TA: Priset handlas längs den stigande trendlinje sedan mitten av juli. RSI är ca 60% nu och indikerar att aktien har mer att ge på upp. Gapstängning vid ca 1.60 kr är sannolik. Sammantaget är analysen bullish. 

Ichimoku analys: Efter en tids kräftgång har priset brutit upp över molnet, som är grönt, Lagging och base line är ovan molnet vilket ger stöd åt fortsatt bullish trend.  

Jag äger aktien och detta är varken sälj eller köpråd.

0 comments

You need to to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?