Post entry

Spekulativt köp: Bringwell

Please note: Community posts are written by its members and not by Redeye’s research department. As a reader you’re always encouraged to critically analyze the content.

Smarta storägare, uppköpschans, kursdipp pga rättstvist. Det lockar med hälsokostbolaget Bringwells aktie.

Vad gör Bringwell?

• Bringwells affärsidé är att sälja hälsokostprodukter som grossist till hälsokostbutiker, apotek och mataffärer etc.

• Bringwell säljer både egna produkter och andra bolags produkter. Enl bolagets hemsida består sortimentet till 75% av egna produkter och till 25% av andras produkter.

• Verksamheten finns i alla de fyra nordiska länderna (Sverige, Norge, Danmark och Finland).

På sin hemsida listar Bringwell 16 av de produkter som bolaget säljer:

Arctic Root
Chi San
Eskimo-3 Kids
Eskimo-3 Pure
Helaflex
Iberogast
Kan Jang
Klimadynon
Maxosol
Membrasin
Mivitotal
MOVO
Multipower
ProbiFrisk
ProbiMage
WNT

Därtill finns en lista på drygt 20 "övriga produkter":

Aloe vera juice
Antioxidant plus
Arosan greenlip
B komplex 75 tab
Betagranat
Bifacid
C 500 Duo
Cardeze
Chisandra
D-vitamin
Essential woman
E-vitamin
Figurett
Folsyra B6 B12
Fortodol S
Jason
Järn formula
Mineraler
Omega Lin
Selen
Solarin
Tranirin

http://www.bringwell.com/

Bla:

• Kan Jang: Gjord på echinacea, malabarnöt och rysk rot och är avsedd för behandling av förkylning.

Ska tas så fort man känner att man håller på att bli förkyld. Kan Jang är enl Bringwells hemsida den mest använda produkten i Sverige mot förkylningar.

• Iberogast: Gjord på växter såsom lakritsrot, pepparmynta, kummin och mariatistel. Avsedd att användas mot magbesvär såsom magknip, illamående, att magen känns "uppblåst", så kallat "IBS" (Irritable Bowel Syndrome; irriterad buk-syndrom).

• Chi San: Gjord på växterna schisandra, rosenrot och rysk rot. Avsedd att användas mot trötthet och "sviktande prestationsförmåga".

Chi San är enl Bringwells hemsida den mest använda produkten i Sverige mot trötthet etc.

• Videoklipp (upplagt i maj 2011) med reklamfilm om Kan Jang och Chi San: http://www.youtube.com/watch?v=B1MmCuCUzu0

• Två amerikanska bröder som i sep 2011 la upp följande videoklipp där de kommenterar produkten Iberogast (som de kallar för en produkt från Tyskland): http://www.youtube.com/watch?v=xHLQzMdotfY

Bröderna har tydligen en egen hälsokostbutik samt hälsokostförsäljning via internet och har ofta kunder som klagar över magbesvär. Som bröderna beskriver det verkar kunderna nöjda med Iberogast för att klara upp magproblemen. Många kunder har återkommit och gett produkten beröm. Folk köper ofta sex flaskor åt gången för att ha i lager.

Produkten är i flytande form i flaska som intas via droppar och smakar enl bröderna gott.

Produkten kan tex intas tre gånger om dagen före eller i samband med måltider, eller blandas in i dryck.

Produktens slogan i USA är "soothe your stomach" (ung. lindra eller lugna din mage), och enl bröderna har produkten ökat kraftigt i popularitet. Den blev först populär i Kanada innan det spred sig till USA.

Brödernas pappa är apotekare och Iberogast är pappans favoritprodukt.

//Edit: Dvs Iberogast är väl alltså en av de produkter som inte är Bringwells egna, utan säljs av Bringwell i Norden på uppdrag av det bolag som äger den produkten.

Uppgift om att Iberogast utvecklades i Tyskland i början på 1960-talet och består ingredienser i form av av nio olika örter: http://en.wikipedia.org/wiki/Iberogast //

En konkurrent till Chi San är väl Aktietorget-noterade bolaget Enzymatica med sin produkt Coldzyme munspray. Förhoppningarna är höga och Enzymaticas börskurs har skjutit i höjden från 3-4 kr sommaren 2011 till 26-27 kr nu sommaren 2013 vilket ger bolaget ett börsvärde på nästan 500 miljoner kr:

http://www.enzymatica.se/

http://www.aktietorget.se/QuotesInstrument.aspx?Language=1&InstrumentID=SE0003943620

Som jämförelse ligger hela Bringwells börsvärde i skrivande stund i under 400 miljoner kr vid börskurs 1,48 kr (slutkurs tors 25 juli 2013).

En potential skulle kunna vara om Bringwell får sälja Coldzyme till Bringwells kunder, men Enzymatica verkar vara inriktat på att sälja sina produkter direkt till apotek osv.

Probi Frisk och Probi Mage är produkter som Bringwell säljer åt det separat börsnoterade bolaget Probi:

• Probi Frisk är avsedd att användas för att stärka upp immunförsvaret så att man inte blir sjuk (tex förkyld).

• Probi Mage är för att ge god maghälsa.

Probis inriktning är ju produkter som innehåller nyttiga mjölksyrabakterier.

Probi Frisk innehåller bakterierna Lactobacillus Paracasei 8700:2 och Lactobacillus Plantarum HEAL9 samt folsyra, vitamin D3 och vitamin B12.

Probi Mage innehåller bakterien LP299V (Lactobaciullus Plantarum 299v).

Bland de övriga produkterna:

• Chisandra: Innehåller fjärilsranka och rysk rot och är avsedd att användas när man känner sig trött och svag.

• Jason: En produktserie med hudvårdsprodukter och tvålar etc gjorda på helt naturliga ingredienser.

• Solarin: Innehåller antioxidanterna selen, zink, vitamin C och vitamin E som bla skyddar huden mot skadligt solsken, och är även bra för hår och naglar.

• Tranirin: Innehåller tranbär och mjölon. Att användas för urinvägarna

Kvacksalveri?

Ett intryck är att hälsokostprodukter är lite av "kvacksalveri", dvs preparat som beskrivs som mirakelprodukter som gör att man på olika sätt kommer att må mycket bättre osv.

Det verkar i alla fall vara många som tror att produkterna ger god effekt vilket om inte annat ger en "placebo-effekt".

Bringwell är dock för sin del noga med att bolagets produkter ska ha "dokumenterade effekter" och "unika egenskaper". Enl bolagets hemsida:

"Gemensamt för produkterna är deras dokumenterade effekter och unika egenskaper.

Produkterna är vetenskapligt förankrade i syfte att ge slutkonsumenterna en hög säkerhet för avsedd effekt."

Bringwell delar in produkterna i fyra kategorier:

• hudvård
• vitamin och mineraler
• hjärta/kärl
• immunförsvar

Bland Bringwells nya produkter finns följande:

• Prosabal: Mot prostatabesvär. Säljs med ett nytt upplägg där kunden "prenumererar" på produkten.

• Klimadynon: Mot klimakteriebesvär.

• Sinupret: För att lindra förkylningar.

En satsning är att framgångsrika produkter som bara säljs i ett land i Norden även ska börja säljas i övriga nordiska länder.

Det gäller bla följande produkter:

Biolife
Movo
Mivitotal
Multipower
WNT

Där säljs produktserien Biolife i dagsläget ännu så länge bara i Norge medan Movo och Mivitotal bara säljs i Sverige.

Även sportprodukterna Multipower och WNT säljs ännu bara i enstaka land.

Bringwell satsar även på ökade intäkter från länder utanför Norden. I dagsläget svarar sådana länder för 5% av Bringwells intäkter.

Bla för omega 3-produkten Eskimo 3 ska en sådan exportsatsning göras.

Bringwell har anställt en ny marknadschef som tillträder i aug 2013 för att mer systematiskt jobba med bolagets försäljningsstrategier för produktsortimentet.

Ekonomisk utveckling

På pappret ser Bringwell-aktien dock inte särskilt intressant ut.

Bolagets ekonomiska utveckling (intäkter och resultat) har varit skral samtidigt som skuldsättningen är hög.

De senaste årens utveckling:

Totala intäkter (rörelseintäkter plus övriga intäker):
2008: 801 miljoner kr (+69%)
2009: 743 miljoner kr (-7%)
2010: 691 miljoner kr (-7%)
2011: 719 miljoner kr (+4%)
2012: 695 miljoner kr (-3%)

2013 (6 mån): 304 miljoner kr (-16%)

Rörelseintäkter:
2008: 792 miljoner kr (+68%)
2009: 725 miljoner kr (-8%)
2010: 676 miljoner kr (-7%)
2011: 703 miljoner kr (+4%)
2012: 683 miljoner kr (-3%)

2013 (6 mån): 300 miljoner kr (-15%)

Intäktsökningen 2008 berodde främst på företagsköp.

Intäktsminskningen 2012 berodde på att rätten att sälja ett annat bolags produkt (Litomove) löpte ut, plus en tillfällig nedgång pga anpassning till ny EU-lagstiftning.

(Litomove görs av nypon med hög halt av "rosenoider", och är avsedd för att motverka ledbesvär.)

(Den nya EU-lagstiftningen är väl strängare regler för vad hälsokostbolag får utlova för egenskaper hos sina produkter osv? Dvs att man antingen måste belägga egenskaperna med vetenskapliga studier eller upphöra att utlova dessa egenskaper?)

Intäktsminskningen under första halvåret 2013 förklaras med en medveten omfokusering av produktsortimentet, och att nya produktlanseringar (för att ersätta Litomove) ännu inte har gett full effekt.

Bla har produkten Helaflex (baserad på djävulsklo) lanserat i q2/2013 för smärtlindring och att motverka ledbesvär.

Andra nya produkter är Prosabal, Klimadynon och Sinupret vars lanseringar väntas ge mer effekt på intäkterna under hösten 2013.

Prosabal och Klimadynon lanserades i q2/2013 medan Sinupret lanseras under q3/2013.

Rörelsemarginal:
2008: 12%
2009: 7%
2010: 7%
2011: 9%
2012: 1%

2013 (6 mån): 6%

Resultat efter skatt:
2008: 50 miljoner kr
2009: 23 miljoner kr
2010: 27 miljoner kr
2011: 29 miljoner kr
2012: -11 miljoner kr

2013 (6 mån): 8 miljoner kr (+33%)

Resultat per aktie:
2008: 0,20 kr
2009: 0,09 kr
2010: 0,11 kr
2011: 0,11 kr
2012: -0,04 kr

2013 (6 mån): 0,03 (+50%)

Resultatet under 2012 belastades med en radda extrakostnader för strukturåtgärder etc:

• uppstart av Kostexperten

• nedläggningskostnader på 4 miljoner kr för Biokraft Pharma AB

• flytt av produktion i Falköping, sammanslagning av två kontor till en ny lokal (flytt av en produktionsanläggning till Bringwells egna lokaler)

• avgångsvederlag på 7 miljoner kr till förra Bringwell-vd:n David Rönnberg

• 17 miljoner kr i nedskrivningar av det bokförda värdet på immateriella tillgångar

Enl en annan uppgift i Bringwells q4/2012-resultatrapport hade bolaget engångskostnader på 32 miljoner kr under helåret 2012 fördelat på bla följande poster:

nedskrivning immateriella tillgångar 18,1 miljoner kr

avgångsvederlag 7,1 miljoner kr

avveckling Biokraft 4,0 miljoner kr

- - -

Summa 29,2 miljoner kr

De senaste kvartalens utveckling:

Totala intäkter (rörelseintäkter plus övriga intäkter):
q1/2012: 190 miljoner kr (-2%)
q2/2012: 171 miljoner kr (0%)
q3/2012: 170 miljoner kr (-4%)
q4/2012: 164 miljoner kr (-7%)

q1/2013: 161 miljoner kr (-16%)
q2/2013: 143 miljoner kr (-16%)

Rörelseintäkter:
q1/2012: 188 miljoner kr (-1%)
q2/2012: 167 miljoner kr (0%)
q3/2012: 165 miljoner kr (-5%)
q4/2012: 163 miljoner kr (-6%)

q1/2013: 159 miljoner kr (-16%)
q2/2013: 141 miljoner kr (-15%)

Inte ett tillväxtkvartal så långt ögat kan nå.

Rörelsemarginal (rörelseresultat delat med rörelseintäkter):
q1/2012: 7%
q2/2012: 5%
q3/2012: 1%
q4/2012: -11%

q1/2013: 7%
q2/2013: 4%

Positivt att det i alla fall blev positiv rörelsemarginaler hittills under 2013.

Resultat efter skatt:
q1/2012: 4,5 miljoner kr
q2/2012: 1,9 miljoner kr
q3/2012: -3,3 miljoner kr
q4/2012: -13,9 miljoner kr

q1/2013: 7,5 miljoner kr
q2/2013: 0,9 miljoner kr

Q4/2012 belastades med en resultateffekt på -26,5 miljoner kr pga "strukturkostnader av engångskaraktär" samt nedskrivningar av immateriella tillgångar.

Det var bla enl följande:

• nedskrivning immateriella tillgångar 18,1 miljoner kr

• avveckling Biokraft 4,0 miljoner kr

• avgångsvederlag till förra vd:n 3,6 miljoner kr

- - -

Summa 25,7 miljoner kr

Resultat per aktie:
q1/2012: 0,02 kr
q2/2012: 0,01 kr
q3/2012: -0,01 kr
q4/2012: -0,05 kr

q1/2013: 0,03 kr
q2/2013: 0,00 kr

Värdering av Bringwell-aktien

Dvs bolagets siffror ovan ser inte särskilt bra ut.

Resultat per aktie för senast rapporterade 12 månader (juli 2012-juni 2013) blev en förlust (-0,03 kr) att jämföra med nuvarande börskurs på 1,48 kr (slutkurs tors 25 juli 2013).

Dessutom har Bringwell en hög skuldsättning med en nettoskuld (räntebärande skulder minus kassa) på 286 miljoner kr per slutet av jun 2013.

Som jämförelse uppgår Bringwells börsvärde till 382 miljoner kr vid nuvarande börskurs 1,48 kr.

Och bolagets balansräkning ser i övrigt ganska bedrövlig ut:

• Per slutet av juni 2013 hade Bringwell tillgångar bokförda till 971 miljoner kr.

• Tillgångarna var finansierade med:

...ett eget kapital på 511 miljoner kr (53% av tillgångarna)

...och skulder på 460 miljoner kr (47% av tillgångarna).

• Och tillgångarna (på totalt 971 miljoner kr) utgjordes:

...bara till 189 miljoner kr (20%) av konkreta tillgångar (såsom varulager, kundfordringar, finansiella anläggningstillgångar)

...medan 781 miljoner kr (80%) utgjordes av abstrakta så kallade "immateriella anläggningstillgångar"

Här i bloggen är uppfattningen att immateriella anläggningstillgångar har ett tvivelaktigt värde, särskilt när ett bolag går knackigt.

Det är inga konkreta tillgångar som lätt kan säljas om verksamheten går dåligt, utan immateriella anläggningstillgångar är tex så kallad "goodwill" som uppstår när ett bolag köper ett annat bolag för ett värde över det köpta bolagets bokförda tillgångsvärden.

Bringwell har bla gjort en del företagsköp genom åren.

Börjar verksamheten gå dåligt finns det risk för nedskrivningar av de immateriella anläggningstillgångarna, vilket då ger en negativ resultateffekt som minskar det egna kapitalet med lika mycket.

Vill det sig illa kan det blir riktigt stora nedskrivningar så att det egna kapitalet minskar kraftigt eller till och med försvinner helt.

I Bringwell uppgår som nämnt det egna kapitalet till drygt 500 miljoner kr medan de immateriella anläggningstillgångarna uppgår till nästan 800 miljoner kr, så teoretiskt sett kan Bringwells egna kapital försvinna om det blir tillräckligt stora nedskrivningar.

I så fall måste Bringwell i ett sådant läge tex få stora kapitaltillskott från aktieägarna genom utförsäljning av nya Bringwell-aktier via nyemission, vilket då brukar leda till kraftig kursnedgång i aktien.

Som nämnt ovan gjorde Bringwell bla under 2012 en extranedskrivning på 18 miljoner kr av det bokförda värdet på de immateriella tillgångarna.

Nu är ju 18 miljoner kr en droppe i havet jämfört med Bringwells totala immateriella tillgångar på nästan 800 miljoner kr, men det visar ändå att revisorn ev tvivlat på de immateriella tillgångarnas bokförda värde och tvingat fram nedskrivningen.

Det är Ola Wahlquist på revisionsbyrån Ernst & Young som är Bringwells revisor, och han godkände Bringwells årsredovisning för 2012 där de immateriella tillgångarna var bokförda till 811 miljoner kr i slutet av 2012 (efter nedskrivningen på 18 miljoner kr).

Dvs det är fortfarande ett mycket stort belopp för Bringwell.

Revisorn verkar inte ha haft några anmärkningar på Bringwells bokföring etc enl Bringwells årsredovisning för 2012 (som var daterad i apr 2013).

Däremot på bolagsstämman 24 apr 2013 beslutade Bringwell att byta revisor till Magnus Brändström på revisionsbyrån Pwc. Det är ev en varningssignal om att Wahlquist blivit petad för att han tex ville att Bringwell skulle göra större nedskrivningar på de immateriella tillgångarna.

Storägare i börsbolag har ju möjlighet att rösta bort en "icke samarbetsvillig" revisor eftersom det är aktieägarna på stämman som röstar om val av revisor.

Det är inte alls säkert att det var därför Wahlquist slutade, men man undrar ju om det kan ha varit så.

//Tillägg 26 juli 2013

Ett sätt att bedöma värdet på Bringwells immateriella tillgångar är ju att se på hur bolaget värderas på börsen:

• Bringwell är i skrivande stund värd 364 miljoner kr på börsen vid börskurs 1,41 kr (slutkurs fre 26 juli 2013).

• Det kan jämföras med att bolagets bokförda egna kapital (bokfört värde på tillgångar minus bokfört värde på skulder) uppgick till 511 miljoner kr per slutet av juni 2013.

Dvs det kan tolkas som att aktieinvesterare anser att det finns ett undervärde (fortsatt nedskrivningsbehov) på 147 miljoner kr i Bringwells immateriella tillgångar (bokfört eget kapital 511 miljoner kr minus "marknadsvärdet" på 364 miljoner kr för det egna kapitalet på börsen).

De immateriella tillgångarna var bokförda till 781 miljoner kr per slutet av juni 2013, men utifrån värderingen av Bringwell på börsen kan man tolka det som att det verkliga värdet alltså istället är 635 miljoner kr (781 miljoner kr minus 147 miljoner kr) vilket är nästan 20% lägre än det bokförda värdet.

Samtidigt gäller ju att bokföring ska präglas av en "försiktighetsprincip", dvs att bokföringen inte ska spegla en överoptimistisk bild av ett bolags ekonomi utan snarare en alltför pessimistisk bild med underskattade tillgångsvärden osv.

Hur går det då ihop med att aktieinvesterare verkar anse att värdet på Bringwells tillgångar ligger klart lägre än det bokförda tillgångsvärdet?

//

Justerat resultat

Bringwell hade ett nettoresultat på -9 miljoner kr för senast rapporterade 12 mån (juli 2012-juni 2013) om man summerar upp de fyra senaste kvartalen.

Till det kan man då återlägga engångskostnaderna på 32 miljoner kr (varav engångskostnaderna förenklat blir 28-29 miljoner kr efter skatt med den skatteminskning som uppstår genom de engångskostnader som är avdragsgilla, dvs allt utom nedskrivningen på immateriella tillgångar).

-9 miljoner kr plus 28-29 miljoner kr blir då ett nettoresultat på ca 20 miljoner kr (motsvarande 0,07-0,08 kr per aktie).

Utifrån det värderas Bringwell-aktien till ett p/e-tal på 19-20 (börskurs 1,48 kr delat med justerat resultat per aktie på ca 0,076 kr).

Det verkar vara en på tok för hög värdering för ett bolag med:

• fallande intäkter

• hög skuldsättning

• så stora immateriella tillgångar som ev behöver skrivas ned

Kassaflöden

Ska man försöka tänka mera positivt kan man tex fokusera på Bringwells kassaflöden istället för de bokförda resultaten.

De kan ju vara ganska mycket större än bolagets bokförda resultat, tex pga av- och nedskrivningar på immateriella tillgångar.

Man kan tex utgå ifrån det så kallade ebitda-resultatet (rörelseresultatet före avskrivningar) och se vad det har uppgått till historiskt:

De senaste åren:

Ebitda-resultat:
2008: 132,8 miljoner kr (137,0 miljoner kr exkl engångsposter)
2009: 92,9 miljoner kr (107,6 miljoner kr exkl engångsposter)
2010: 90,3 miljoner kr (95,3 miljoner kr exkl engångsposter)
2011: 99,5 miljoner kr (109,9 miljoner kr exkl engångsposter)
2012: 59,5 miljoner kr (72,6 miljoner kr exkl engångsposter)

2013 (6 mån): 33,8 miljoner kr (-14%)

Ebitda-marginal:
2008: 16,8% (17,3% exkl engångsposter)
2009: 12,8% (14,5% exkl engångsposter)
2010: 13,4% (14,1% exkl engångsposter)
2011: 13,8% (15,2% exkl engångsposter)
2012: 8,6% (10,5% exkl engångsposter)

2013 (6 mån): 11,1%

Negativt:

• Ebitda-resultatet har i princip halverats de senaste åren.

• Bringwell har haft negativa engångsposter varje år.

Positivt:

• Ebitda-resultaten i kronor är stora tex i relation till Bringwells totala börsvärde på knappt 400 miljoner kr. Ebitda-resultatet är ju trots allt det bruttokassaflöde som kommer in i bolagets rörelse.

Tex brukade Bringwells förra vd David Rönnberg säga följande som bolagets ekonomiska mål:

• Den totala hälsokostmarknaden växer med 5% per år.

• Bringwells tillväxtmål är att ha en intäktstillväxt som överstiger totalmarknaden.

Tillväxtmålet skulle bla uppnås genom ökad försäljning via apotek (efter att konkurrensen på apoteksmarknaden släppts fri), och genom ökad försäljning till kunder via internet.

Lönsamhetsmålet är en ebitda-marginal på minst 20%.

Dvs han sade sig i alla fall se potential att få upp Bringwells ebitda-marginal till 20%.

Men hittills har det inte riktigt blivit som Rönnberg hoppades att döma av Bringwells ekonomiska utveckling enl ovan. Enl en källa "levererade han helt enkelt inte", dvs åstadkom inte det han sagt.

18 juli 2012 (dvs för ganska exakt ett år sedan) kom besked om att Lars Lund-Roland tillträder som ny vd för Bringwell: http://news.cision.com/se/bringwell-ab/r/lars-lund-roland-ny-vd-for-bringwell-ab,c9285733

Han anställdes först som tillfällig vd men 14 dec 2012 kom besked om att han from dess blir ordinarie vd: http://www.bringwell.com/wp-content/uploads/Pressmeddelande_20121214_Lars_Lund_Roland_ny_VD_och_koncernchef_for_Bringwell_AB__publ.pdf

I Bringwells resultatrapport för q2/2013 (som kom 18 juli 2013) sa Lund-Roland i alla fall bla att han såg förutsättningar för att bolagets ebitda-resultat under andra halvåret 2013 kommer att bli högre än andra halvåret 2012:

"Om EBITDA fortsätter i samma trend under andra halvåret kommer den överstiga 2012."

http://feed.ne.cision.com/wpyfs/00/00/00/00/00/20/5E/9C/wkr0006.pdf

Bringwells ebitda-resultat de senaste kvartalen:

Ebitda-resultat:
q1/2012: 21,6 miljoner kr
q2/2012: 17,8 miljoner kr
q3/2012: 10,1 miljoner kr
q4/2012: 10,1 miljoner kr (17,6 miljoner kr exkl engångsposter)

q1/2013: 19,4 miljoner kr
q2/2013: 14,4 miljoner kr

Ebitda-marginal:
q1/2012: 11,5%
q2/2012: 10,4%
q3/2012: 6,1%
q4/2012: 6,2% (10,8% exkl engångsposter)

q1/2013: 12,1%
q2/2013: 10,0%

Justerat resultat, del 2

För att slippa de bokföringsmässiga effekterna av av- och nedskrivningar på de stora immateriella tillgångarna, anger Bringwell även bolagets resultat per aktie exkl av- och nedskrivningar på de immateriella tillgångarna.

Dessa av- och nedskrivningar är ju alltså bara bokföringsmässiga och inget som påverkar kassaflödet, vilket kan motivera att de exkluderas för en mer rättvisande bild av Bringwells ekonomiska utveckling.

Så här ser bolagets resultat per aktie ut då:

Resultat per aktie (exkl av- och nedskrivningar på immateriella tillgångar):
2008: 0,33 kr
2009: 0,22 kr
2010: 0,23 kr
2011: 0,23 kr
2012: 0,15 kr

2013 (6 mån): 0,09 kr (oförändrat från första halvåret 2012)

Resultat per aktie (exkl av- och nedskrivningar på immateriella tillgångar):
q1/2012: 0,05 kr
q2/2012: 0,04 kr
q3/2012: 0,02 kr
q4/2012: 0,04 kr

q1/2013: 0,06 kr
q2/2013: 0,03 kr

Now we're talking! Då blir resultatet per aktie plötsligt 0,15 kr för senast rapporterade 12 mån (juli 2012-juni 2013).

Och då verkar aktien inte lika högt värderad.

Vid börskursen 1,48 kr blir det ett p/e-tal på 10 (1,48 kr delat med 0,15 kr).

Och som synes har resultatet per aktie mätt på det sättet tidigare varit uppe i över 0,30 kr år 2008 då ebitda-marginalen låg kring 17%.

Dvs kan bolaget nå dit igen under de närmaste åren verkar aktien rent av köpvärd vid nuvarande börskurs.

Ägarbild

Norska hälsokost-butikskedjan Validus AS är sedan länge största aktieägare i Bringwell.

Det har ryktats om att Validus vill köpa resten av Bringwell, men Validus har väl bla haft en del egna ekonomiska problem.

Per slutet av juni 2013 hade Validus en ägarandel på 52% av Bringwell: http://www.bringwell.com/investor-relations/aktieagare/

6 juli 2013 kom besked om att riskkapitalbolagen FSN och Norgesgruppen är på gång att köpa Validus (FSN 60% och Norgesgruppen 40%): http://news.cision.com/se/bringwell-ab/r/fsn-capital-och-norgesgruppen-avser-forvarva-validus-as-vilket-kan-komma-att-foranleda-budplikt-pa-b,c9438892

Det är positivt för Bringwell eftersom riskkapitalbolag brukar vilja ha höga avkastningskrav på sina investeringar, och vidtar handlingskraftiga åtgärder för att nå dit.

Frågan är om Validus nya ägare innebär ökad sannolikhet för att Bringwell blir uppköpt av dem i nästa steg.

Åtminstone har väl FSN och Norgesgruppen kapital nog att teoretiskt sett köpa resten av Bringwell.

Bland Bringwells övriga storägare finns en del riktigt skarpa finanshjärnor.

Det är bla aktiemäklarfirman Carnegies före detta aktiemäklarchef Jon Jonsson som via sitt fondbolag SSE Opportunities Ltd är tredje största aktieägare i Bringwell med en ägarandel på 7%.

Han har även tidigare jobbat på stora amerikanska investmentbanken Goldman Sachs, så han måste ha huvudet på skaft.

Bla är det på tal att SSE Opportunities Ltd:s förvaltade kapital ökat kraftigt de senaste åren och nu uppgår till ca 500 miljoner kr. (Har ökningen skett genom värdestegring av befintlig portfölj eller insättningar från investerare, eller ev både och?)

Av det förvaltade kapitalet har alltså Jonsson ett aktieinnehav i Bringwell värt 25 miljoner kr (ca 5% av sitt totala kapital), dvs en ägarandel på 6,6% av Bringwells börsvärde på 382 miljoner kr vid börskurs 1,48 kr.

Jonsson sitter även i Bringwells styrelse sedan 2011: http://www.bringwell.com/investor-relations/styrelse/

Dvs om han är storägare i Bringwell och även sitter i bolagets styrelse kan man vara säker på att han tror mycket på bolaget och aktien, och gör säkert allt han kan via styrelsen för att uppnå det.

Som Bringwells tredje största aktieägare kommer Baltikum-baserade analysföretaget Maxvector Ou med en ägarandel kring 5%.

• Mycket positivt att SSE Opportunities har ökat sin ägarandel från 5,2% i slutet av 2012 till 6,6% i slutet av juni 2013.

• Och att Maxvector har ökat från 2,4% i slutet av 2012 till 5,2% i slutet av juni 2013.

Då kan man vara säker på att det finns ugglor i mossen.

Ägarandelar per slutet av 2012 enl Bringwells årsredovisning för 2012: http://feed.ne.cision.com/wpyfs/00/00/00/00/00/1F/87/2C/wkr0006.pdf

Analys från Maxvector

Maxvector publicerade 13 juli 2013 en analys på två sidor om Bringwell med anledning av ägarbytet i huvudägaren Validus.

Enl analysen bla:

• Även som försiktig aktieinvesterare är Bringwell-aktien i dagsläget köpvärd upp till 1,85 kr (dvs uppgångspotential 25% från nuvarande börskurs 1,48 kr).

• Ägarbytet i Validus innebär att Validus (enl börsreglerna om så kallad "budplikt") måste lägga ett uppköpsbud på hela Bringwell (dvs erbjuda Bringwells övriga aktieägare att sälja sina Bringwell-aktier till Validus för ett visst budpris per Bringwell-aktie).

• Tre alternativ är tänkbara:

1) Validus säljer av Bringwell-aktier så att ägarandelen i Bringwell faller under 30% vilket skulle innebära att budplikten försvinner.

2) Validus drar till med ett högt uppköpsbud så att Bringwell-aktieägare accepterar budet och säljer sina Bringwell-aktier till Validus.

3) Validus lägger ett budpris kring Bringwells nuvarande börskurs bara för att Validus måste enl budplikten.

Maxvector bedömer att alternativ tre är det troligaste, i kombination med att Validus tar initiativ till att få något annat bolag att köpa Bringwell för ett så högt budpris som möjligt.

Enl Maxvector kan i så fall siktet vara inställt på att få till ett sådant "riktigt" bud på Bringwell under första halvåret 2014.

• Bringwells ebitda-resultat väntas nå 80-90 miljoner kr under 2013, men det är en nivå som understiger den normala pga arbetet med omstruktureringar och renodling som leds av vd Lars Lund-Roland.

• Omstrukturerings-arbetet har kommit långt och bla omfattat genomgång av produktsortimentet där produkter utan potential tas bort samtidigt som satsningar görs på befintliga och nya produkter med potential.

• Bla ska en del nya produkter lanseras under andra halvåret 2013 vilket väntas öka intäkterna.

• Omstruktureringarna har gjort att Bringwells intäkter medvetet minskat på kort sikt, men positivt att ebitda-resultatet ändå har kunnat hålla sig uppe. Även kostnadsbesparingar genomförs genom bla viss nedlagd produktion.

• Nylanserade produkter och produkter med högre marginal, samt lägre kostnadsnivå, väntas höja ebitda-resultatet 2014.

• För 2014 räknar Maxvector med att Bringwell når ett ebitda-resultat på minst 110 miljoner kr.

• Utifrån de resultatprognoserna är Bringwells höga skuldsättning inte så illa som man kan tro:

Bolaget bör kunna förnya lån motsvarande tre gånger det årliga ebitda-resultatet.

Som jämförelse har Bringwell i dagsläget lån kring 250 miljoner kr till norska banken DNB.

Och Bringwell amorterar av 15 miljoner kr per kvartal på lånet (dvs 60 miljoner kr per år).

Som läget ser ut kan det finnas möjlighet att överföra överskottskapital till aktieägarna (genom tex aktieutdelning) under 2014.

• Det finns goda skäl för Validus med sina nya ägare att bli helägare till Bringwell. Då får de full tillgång till Bringwells kassaflöden och det finns även skattefördelar för dem att ha Bringwell helägt, plus att de slipper börsnoteringskostnaderna.

• Men ännu mer bör Bringwell vara värt för något annat bolag i hälsokostbranschen, så att synergier (samordningsvinster) kan uppnås dememellan.

• Tex kan hälsokostföretaget Cederroth vara ett sådant bolag som skulle ha stora fördelar av att köpa Bringwell och slå ihop bolagens organisationer.

• Cederroth ägs i dagsläget av finska riskkapitalbolaget Capman, dvs precis som Validus nya ägare bör Capman vilja uppnå god avkastning på sina investeringar.

• Genom att slå ihop Cederroth och Bringwell kan samordningsfördelar utvinnas inom tex lager, inköp, centrala kostnader (som tex börsnoteringskostnader), tillverkning osv.

På intäktssidan kan fördelar utvinnas genom tex:

...kompletterande produktsortiment som blir starkare ihop

...att bolagen tillsammans får ökad försäljningsstyrka i olika länder och försäljningskanaler

...Försäljningsavdelningar kan slås ihop och kampanjer samköras.

...Tack vare större storlek kan bättre avtal ingås med storkunder.

...Fördelar med korsförsäljning, dvs tex att börja sälja Bringwell-produkter genom Cederroths försäljningskanaler som Bringwell inte haft tillgång till tidigare osv.

Man kan ganska lätt komma upp i samordningsvinster på tex 50 miljoner kr per år vid ett samgående mellan Cederroth och Bringwell, varav börsnoteringskostnaderna ligger på 10 miljoner kr per år.

• Efter en tids samordning och omstrukturering kan ett kombinerat Bringwell/Cederroth sedan börsintroduceras som ett nytt bolag, efter samma framgångsrika mönster som riskkapitalbolagen Nordic Capital och CVC Partners gjorde när de köpte upp godisbolaget Cloetta från börsen, slog ihop det med sitt egna godisbolag Leaf, och sedan återintroducerade det gemensamma bolaget på börsen vilket har gett Nordic Capital och CVC goda vinster när de sedan sålt av aktier i det kombinerade, börsintroducerade bolaget.

• Som ett större, kombinerat bolag kan Bringwell/Cederroth även i sin tur bli uppköpt av större riskkapitalbolag i nästa steg.

Remium-prognoser

Bringwell betalar aktiemäklarfirman Remium för att göra prognoser för Bringwells ekonomiska utveckling framöver.

Prognoserna finns publicerade på Remiums hemsida Introduce.se: http://www.introduce.se/

Det är Remiums aktieanalytiker Johan Löchen som har gjort Remiums senaste prognoser för Bringwell (som är daterade 10 juni 2013). Dvs de inkluderar ej Bringwells resultatrapport för q2/2013, men det kan vara intressant ändå att se hur de ser ut:

Intäkter:
2012 (faktiskt utfall): 683 miljoner kr (-3%)
2013: 663 miljoner kr (-3%)
2014: 710 miljoner kr (+7%)
2015: 752 miljoner kr (+6%)

Ebitda-resultat:
2012 (faktiskt utfall): 60 miljoner kr
2013: 87 miljoner kr
2014: 104 miljoner kr
2015: 113 miljoner kr

Ebitda-marginal:
2012 (faktiskt utfall): 9%
2013: 13%
2014: 15%
2015: 15%

Rörelsemarginal:
2012 (faktiskt utfall): 1%
2013: 8%
2014: 10%
2015: 11%

Resultat efter skatt:
2012 (faktiskt utfall): -11 miljoner kr
2013: 31 miljoner kr
2014: 45 miljoner kr
2015: 53 miljoner kr

Resultat per aktie:
2012 (faktiskt utfall): -0,04 kr
2013: 0,12 kr
2014: 0,17 kr
2015: 0,21 kr

http://www.introduce.se/media/4813753/bwl_1.013.pdf

Dvs det ser väl bra ut om prognoserna infrias.

Ett resultat per aktie på 0,21 kr inom 2-3 år ger ett p/e-tal på 7 med nuvarande börskurs 1,48 kr.

Finansiellt räknar Remium med att Bringwells nettoskuld på 285 miljoner kr i slutet av 2012 (269 miljoner kr i slutet av q1/2013) faller ner under de kommande åren i takt med Bringwells löpande intjäning till en nivå på 125 miljoner kr i slutet av 2015.

Men visst är uppfattningen ändå här i bloggen att Bringwells höga skuldsättning innebär en förhöjd risknivå i Bringwell-aktien om utvecklingen skulle gå åt fel håll.

Kostnad pga rättstvist

Igår tors 25 juli 2013 kom besked om att Bringwell har förlorat en rättstvist mot Cederroth, som innebär en kostnad på drygt 20 miljoner kr för Bringwell: http://feed.ne.cision.com/wpyfs/00/00/00/00/00/20/75/55/wkr0006.pdf

Dvs om de båda br /bolagen har juridiska bråk kanske det är mindre sannolikt att Cederroth har lust att köpa Bringwell.

Men som Maxvector skriver i sin analys finns det även många andra bolag i branschen som Bringwell skulle kunna bli uppköpt av och gå samman med.

Det besked som kom nu var en dom från Skaraborgs tingsrätt, men enl pressmeddelandet ovan avser Bringwell överklaga domen och räknar med att vinna i nästa instans (dvshovrätten).

Här i bloggen är slutsatsen att som tur är så har engångskostnader ingen större effekt på ett bolagets värde mer än de pengar som måste utbetalas.

För det första är det alltså ännu inte säkert att Bringwell kommer att behöva utbetala ovannämnda drygt 20 miljoner kr, och för det andra är drygt 20 miljoner kr inte så mycket i förhållande till Bringwells totala börsvärde på nästan 400 miljoner kr.

För att vara exakt motsvarar den eventuella kostnaden på 21,5 miljoner kr drygt 0,08 kr per Bringwell-aktie.

Och eftersom den är avdragsgill blir det 0,065 kr per aktie efter skatt (eftersom den ökade kostnaden förenklat uttryckt delvis bidrar till att sänka skatten på Bringwells intäkter).

Reaktionen på börsen blev att Bringwell-aktien igår tors 25 juli 2013 var ner 0,06 kr till 1,48 kr. Det motsvarar en nedgång på 4% jämfört med slutkursen föregående börsdag.

Dvs det kan tolkas som att aktieinvesterare i princip räknar helt med att Bringwell kommer att få betala kostnaden. Som lägst var aktien nere i 1,45 kr under dagen.

Det är klart att det inte är positivt att Bringwell riskerar behöva betala kostnaden, plus att bolaget inte precis är finansiellt starkt i utgångsläget.

Men Bringwell lär kunna klara av det med förväntade goda kassaflöden från verksamheten plus att det som sagt ännu inte är säkert att kostnaden kommer att behöva betalas.

Dvs här är uppfattningen att kursdippen pga rättstvisten snarare innebär en förbättrad möjlighet att köpa Bringwell-aktier som ett långsiktigt högriskinnehav som i bästa fall får en god utveckling under de kommande åren.

Tex var Maxvectors slutsats "att det inte finns någon egentlig nedsidesrisk i aktien och att osäkerheten är hur stor uppsidan är".

Det skrevs dock 13 juli 2013 innan Bringwells q2/2013-resultatrapport presenterats 18 juli 2013 och innan beskedet om rättstvisten kom igår 25 juli 2013, men i det stora hela bör väl den slutsatsen inte påverkas av det som har hänt.

Nyhetsbyrån Direkt skrev igår tors 25 juli 2013 en del om tvisten och att den handlade om att Bringwell och Cederroth bråkat om varumärken för produkter avseende flytande kosttillskott.

Det har gällt produkter med varumärkena Mivitotal och Multitotal.

Cederroth förbjöds tidigare under en period att sälja sin produkt men när de nu enl domstolen ansågs vara obefogat, kräver Cederroth att få ersättning av Bringwell för uteblivna vinster som Cederroth skulle ha tjänat om produkten hade fått säljas hela tiden.

http://www.di.se/artiklar/2013/7/25/bringwell-handelsstoppat/

Som nämnts ovan är Mivitotal en produkt i Bringwells sortiment, så Bringwell ansåg väl från början att Cederroths produkt Multitotal hade ett alltför likt varumärkesnamn osv.

Cederroth är väl mest känt för sina plåster, men de har även hälsokostprodukter enl sin hemsida: http://www.cederroth.com/sv/Varumarken/Halsa1/

Andra hälsokostbolag på börsen är tex Midsona och Scandinavian Clinical Nutrition (SCN).

Om Bringwell inte blir uppköpt av Cederroth skulle ett samgående med Midsona kunna vara tänkbart.

Medan Bringwell har ett börsvärde på knappt 400 miljoner kr så ligger Midsona på 500-600 miljoner kr, dvs storleken större.

Och Midsona har en skuldsättning som inte är riktigt lika hög (en nettoskuld kring 180 miljoner kr per slutet av juni 2013).

Men förmodligen skulle väl ett uppköp i så fall innebära att Midsona köper Bringwell med betalning i form av Midsona-aktier.

Enl en initierad finanskälla finns det förmdligen stora samordningsvinster av att slå ihop Midsona och Bringwell (precis som Cederroth och Bringwell), men en komplicerande faktor är att Midsona inte är riskkapitalägt vilket kan göra det svårare att få till ett uppköp.

SCN är enl källan "skräp" vad han kan förstå.

SCN-aktien har berörts i ett par tidigare inlägg här i bloggen under våren 2013:

27 mars 2013: http://www.redeye.se/aktiebloggen/scandinavian-clinical-nutrition/salj-scn-aktien

29 maj 2013: http://www.redeye.se/aktiebloggen/scandinavian-clinical-nutrition/salj-scn-aktien-0

Båda gångerna blev rekommendationen "sälj" för aktien.

I det första inlägget låg aktien i 0,76 kr och i det andra inlägget låg aktien i 0,56 kr.

Och nu ligger SCN-aktien i 0,41 kr så det har hittills varit rätt rekommendationer (även om rekommendationerna här i bloggen avser utvecklingen på flera års sikt).

Jämförelse av SCN med Midsona av signaturen "crimpen" på Di.se:s aktieforum Börssnack idag fre 26 juli 2013: http://borssnack.di.se/diseconf/forum/listmessages.aspx?forumid=1&threadid=2162407#msg14610773

Bla:

• Under 2012 hade SCN intäkter på 8 miljoner kr och visade en förlust på 10-11 miljoner kr.

• Under q1/2013 hade SCN intäkter på under 1 miljon kr och visade en rörelseförlust på över 1 miljon kr.

//Edit: SCN:s resultatrapport för q2/2013 kom idag 26 juli 2013: https://www.ngnews.se/attachments/78868?locale=sv

Enl rapporten hade SCN intäkter på 2 miljoner kr och ett resultat på -2 miljoner kr under första halvåret 2013.

I rapporten säger bla SCN:s vd Enrico Vitali-Rosati att "framtiden ser mycket lovande ut" för SCN efter köpet av Medica Nord. Enl honom ska SCN nu fortsätta växa både genom tillväxt i befintlig verksamhet och genom fler företagsköp.

Enl rapporten även: "SCN är nu mycket väl positionerat inför framtiden."

SCN-aktien var +20% till 0,49 kr under dagen (26 juli 2013).

Bolagets börsvärde 78 miljoner kr enl Bloomberg.com.

Bolaget verkar ha haft en nettoskuld (räntebärande skulder minus kassa) på ca 1 miljon kr per slutet av juni 2013.

SCN har ca 136 miljoner utestående aktier. Till det kommer sedan i första steget 98 miljoner aktier för köpet av Medica Nord plus ca 23 miljoner aktier från en pågående nyemission (där SCN ber aktieägarna om ett kapitaltillskott på 5 miljoner kr genom utförsäljning av nya SCN-aktier för 0,22 kr per st).

SCN bör alltså efter det ha ca 257 miljoner aktier vilket med börskurs 0,49 kr ger ett börsvärde på 126 miljoner kr.

Och det då för en verksamhet som inkluderar SCN plus Medica Nord (där SCN under 2012 alltså hade intäkter på 8 miljoner kr och en förlust på 10-11 miljoner kr medan MN hade intäkter på 70 miljoner kr och en vinst på 2 miljoner kr).

Det skulle alltså ge en total verksamhet med intäkter på 78 miljoner kr och en förlust på 8-9 miljoner kr.

Och sedan kan ytterligare 40 miljoner SCN-aktier tillkomma i tilläggsköpeskilling för MN vilket då ökar det totala antalet aktier till 297 miljoner st och börsvärdet därmed till 146 miljoner kr.

Medan SCN under 2012 alltså hade intäkter på 8 miljoner kr och en förlust på 10-11 miljoner kr verkar det utifrån ovanstående bli intäkter på 4 miljoner kr och en förlust på 4 miljoner kr under 2013.

I så fall kommer SCN och MN tillsammans få intäkter på 74 miljoner kr och ett resultat på -2 miljoner kr för 2013 (om MN antas ha samma intäkter och resultat som 2012).

//

Fortsättning av crimpens jämförelse:

• SCN köper nu bolaget Medica Nord som under 2012 hade intäkter på 70 miljoner kr och ett rörelseresultat på 2 miljoner kr.

• Det pris SCN betalar för MN uppgår till 98 miljoner SCN-aktier plus en ev tilläggsköpeskilling på ytterligare 40 miljoner SCN-aktier. Prislappen för MN hamnar då kring 50 miljoner kr.

• Varken SCN:s eller MN:s produkter verkar intressanta, inkl SCN:s nya avtal om spenatbaserade bantningspreparatet Appethyl. Produktsortimentet är spretigt inkl produkter inom smink, hudvård och bantning etc.

• Midsona verkar bättre på att köpa bolag. En kosttillskotts-tillverkare köptes nyligen för ett p/e-tal på 7. Även norska bolaget Supernature AS köptes nyligen för lågt p/e-tal.

• Midsona har även bättre produktsortiment än SCN/MN. Midsona har avvecklat verksamheter inom produktion och grossiströrelse samt fokuserat på egna, starka varumärken inom kost och hälsa.

//Edit: Ska erkänna att jag själv är stamkund vad gäller en Midsona-produkt.

Midsona äger ju varumärket Friggs och de säljer bla katrinplommon-juice i halvliters glasflaska:

Katrinplommon ska ju vara bra för magen.

Men priset är högt och ligger på ca 20 kr per halvliters-flaska på Ica. Har för mig att de ibland tar 25 kr för den.

Sedan några år har de dessutom spätt ut katrinplommonjuicen med äpplejuice och smaksatt med citron, vilket var negativt.

Tidigare fanns det även liknande glasflaskor från Friggs med ren vindruvsjuice (vilket ju ska vara bra för hjärtat) samt morotsjuice (bra för immunförsvaret etc?) som jag också brukade köpa ibland.

Men nu verkar de ha upphört med allt utom katrinplommon-juicen i den produktserien, så nu köper jag istället morotsjuice från Brämhults och kombinerat vindruvs-/äppeljuice-koncentrat från Jo (Arlas juicebolag) som verkar vara det närmaste man kan komma. (Edit: Arla verkar ha upphört med den juicen också. Dvs var kan man nu få tag på vindruvsjuice?)

Morotsjuicen från Brämhults är väldigt dyr och kostar typ 33 kr på Ica för en 0,75-litersflaska.

Det är väl börsnoterade gummiproduktbolaget Trelleborgs fd vd Rune Andersson som äger Brämhults. Edit: Det var väl det tidigare men nu har Brämhults tydligen tyska bolaget Eckes Granini Group som ny ägare: http://www.bramhults.se/blogg/medarbetarnas-engagemang-ger-30000-euro-till-hjaertsjuka-barn

Granini säljer ju en del juicer i Sverige, bla tomatjuice som ju ska vara nyttigt och morotsjuice. Men tex Graninis tomatjuice är alldeles för saltad och känns inte färsk utan mera som "industrijuice".

Remium-prognoser för Midsona

Även Midsona betalar aktiemäklarfirman Remium för att göra prognoser för Midsonas framtida ekonomiska utveckling.

Remiums senaste prognoser för Midsona är gjorda av Remium-analytikern Johan Löchen (som även gjorde ovannämnda Bringwell-prognoser) och är daterade så sent som 25 juli 2013 (dvs igår): http://www.introduce.se/media/4895252/mson_2.013.pdf

Enl prognoserna:

• Midsonas intäkter på ca 870 miljoner kr 2012 väntas öka till ca 1 060 miljoner kr 2015 (dvs inom tre år). Det blir en intäktstillväxt på i snitt ca 7% per år vilket väl är helt ok.

• Rörelsemarginalen på 5-6% 2012 väntas öka till 8-9% 2015 (dvs inom tre år).

• Sammantaget innebär det att resultatet per aktie som blev drygt 2 kr 2012 väntas öka till ca 3 kr 2015.

Värdering av Midsona-aktien

• Midsonas B-aktie ligger i skrivande stund (vid kl 13 fre 26 juli 2013) i 24,50 kr senast betalt, vilket gör att aktien utifrån det handlas till ett p/e-tal på ca 8 räknat på förväntat resultat per aktie för 2015 (dvs börskurs 24,50 kr delat med resultat per aktie 3,01 kr).

• Det är alltså något dyrare än Bringwell-aktien som handlas till p/e 7 de Remiums förväntade resultat per aktie för 2015.

Skuldsättning

• Dock är väl risknivån snäppet lägre i Midsona-aktien än Bringwell-aktien då Midsona har en nettoskuld på 33% av börsvärdet (182 miljoner kr per slutet av juni 2013 av dagens börsvärde på 558 miljoner kr).

• Som jämförelse har som nämnt Bringwell en nettoskuld på 75% av börsvärdet (286 miljoner kr av 382 miljoner kr).

Handel i aktien

• Handeln i Midsona-aktien verkar vara liten. Hittills idag fre 26 juli 2013 tom kl 13 har det inte handlats en enda aktie i bolaget.

• Som jämförelse har det i alla fall handlats 9 500 Bringwell-aktier för en kurs på 1,52 kr. Det blir en omsättning på 14 000-15 000 kr, men det är ju också skralt.

• Medan Midsona handlas på Stockholmsbörsens small cap-lista så handlas Bringwell-aktien på Stockholmsbörsens småbolagslista First North där väl noteringskraven (informationsgivning etc) är något lägre än på small cap-listan.

• Under de två senaste veckorna (denna vecka och förra veckan, exkl idag fre 26 juli 2013) har det i alla fall handlats Midsona B-aktier för i snitt ca 250 000 kr per dag. (Som mest var det handel för ca 870 000 kr en dag och ca 730 000 kr en annan dag.)

• Under samma period handlades det i snitt Bringwell-aktier för ca 120 000 kr per dag (som mest ca 560 000 kr en dag och ca 400 000 kr en annan dag, medan det en dag inte handlades några Bringwell-aktier alls).

Dvs det går att handla både Midsona-aktier och Bringwell-aktier för hyfsade belopp per dag om man är småsparare och inte handlar för alltför stora belopp.

//

Skattemässiga underskottsavdrag

Tack vare tidigare förluster har Bringwell en del skattemässiga underskottsavdrag som kan utnyttjas för att minska skatt på framtida vinster.

Underskottsavdragen uppgick per slutet av 2012 till 109 miljoner kr vilket då bedömdes kunna minska bolagets kommande skattekostnader med 25 miljoner kr.

Alltid något.

Man kan ju se det som att de underskottsavdragen kompenserar för ev rättsliga kostnader i Cederroths-tvisten.

Tidigare blogginlägg

Bringwell-aktien har berörts tidigare här i bloggen:

• 26 feb 2013: http://www.redeye.se/aktiebloggen/active-biotech/koplage-active-biotech-bringwell-aqeri

Aktien låg då i 1,60 kr och pekades ut som "en av börsens mest köpvärda aktier".

Det var väl inte en så lyckad rekommendation hittills då aktien är ner 7-8% till 1,48 kr.

Men det är bara efter fem månader. Som sagt avser rekommendationerna här i bloggen utvecklingen på flera års sikt.

I det blogginlägget från 26 feb 2013 fick Bringwell-aktien till och med den starkaste köprekommendationen ("köpläge"), men samtidigt pekades på att bolagets höga skuldsättning innebär en förhöjd risknivå i aktien.

I blogginlägget från 26 feb 2013 pekades bla på potentialen i Bringwell-aktien tack vare möjligheten att huvudägare Validus kan vilja lägga ett uppköpsbud på Bringwell med en budkurs klart över börskursen.

Mer om Bringwell

Bolaget är baserat i Stockholm med huvudkontor på bästa adress vid Stureplan i Stockholm (Grev Turegatan 18).

Där finns det väl berömda aktieinvesterare i USA som har som tumregel att avgöra om en aktie är köpvärd eller ej på bolagets huvudkontor; om det ligger på dyr adress och är flashigt osv.

Utifrån det skulle man i så fall ev bli lite avskräckt av att Bringwell har sitt kontor på adressen ovan, vilket skulle ge potential till kostnadsbesparingar genom att flytta till en billigare och mindre prestigefylld adress i någon förort etc.

Bolaget hade 130 pers anställda per slutet av juni 2013.

Det kan jämföras med 147 pers i slutet av 2011 och 135 pers i slutet av 2012, dvs tydligen har det skett personalminskningar för att spara kostnader etc.

Bringwells intäkter under q2/2013 kan fördelas enl nedan på produktkategorier, land respektive försäljningskanal:

• Produktkategorier:

kosttillskott 72,5%
sportnutrition 13,5%
naturläkemedel 6,5%
hudvård 6,2%
OTC-läkemedel 1,3%
- - -
Summa 100%

Dvs kosttillskott (vitaminpiller etc?) är klart största produktkategorin.

• Land:

Sverige 38,6%
Norge 36,9%
Finland 14,6%
Danmark 4,8%

övriga länder 5,1%
- - -
Summa 100%

Dvs Sverige och Norge svarar för 70-80% av Bringwells totala intäkter.

• Försäljningskanal:

hälsofackhandel 34,0%
direktförsäljning 31,8%
apotek 11,5%
internet 6,4%
dagligvaruhandel 5,9%
träningsbutiker, övrigt 5,3%
länder utanför Norden 5,1%
- - -
Summa 100%

En fråga är vad som menas med "direktförsäljning" om det inte är via internet. Kan det vara vanlig postorder där beställning görs via telefon eller papperspost? För Bringwell har väl inga egna butiker?

Bringwells vd

Bringwells vd Lars Lund-Roland. Bild från Bringwells hemsida: http://www.bringwell.com/investor-relations/ledningsgrupp/

Lund-Roland fyller 57 år under 2013 och verkar vara norrman.

Han har bla bakgrund från Bringwells huvudägare Validus där han varit "affärsutvecklingschef".

Han har jobbat i läkemedelsbranschen i många år sedan 1980-talet, och har bla varit Norgechef för amerikanska läkemedelsjätten Merck.

Videoklipp från maj 2012 med Bringwells tidigare vd David Rönnberg: http://www.introduce.se/foretag/bringwell/intervjuer/2012/5/bringwell-flertalet-eo-poster-belastade-q1

Han pratar där om bolagets resultatrapport för q1/2012, bla:

• Bolagets intäkter i q1/2012 var 8% högre än intäkterna under närmast föregående kvartal (q4/2011).

• Däremot var intäkterna i q1/2012 -2% jämfört med q1/2011, vilket bla berodde på att Bringwell delvis ändrat upplägg för försäljning (distribution) till kund. Efter att tidigare ha skött försäljningen självt och skickat produkter direkt till kundbutiker, så har det lagts om på två grossister som sköter det istället. Exkl den effekten var intäkterna +2% i q1/2012 jämfört med q1/2011.

• Under de närmast efterföljande kvartalen (dvs from q2/2012) väntas inte några sådana effekter, utan då väntas Bringwells intäkter öka enl vad Rönnberg säger i klippet.

//Edit: Men så blev det inte, för enl ovan hade Bringwell följande intäktsutveckling under de kvartal som följde efter q1/2012:

q2/2012: 171 miljoner kr (0%)
q3/2012: 170 miljoner kr (-4%)
q4/2012: 164 miljoner kr (-7%)

//

• Den något lägre ebitda-marginalen i q1/2012 förklarar Rönnberg bla med investeringar i Bringwells nya verksamhet för försäljning via internet. Kostexperten har lanserats i Sverige samt ett liknande systerbolag i Finland. Stora investeringar görs för att "bygga de plattformarna" vilket är kostsamt i början.

Under q1/2012 gjordes en del sådana investeringar. Det väntas ske även under q2/2012 fast i betydligt mindre omfattning. Det är stora investeringa… [content has been truncated]

0 comments

You need to to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?