Post entry

Rättsprocesser mot börsbolag

Please note: Community posts are written by its members and not by Redeye’s research department. As a reader you’re always encouraged to critically analyze the content.

Rättsprocesser mot börsbolag är väl aldrig bra, särskilt inte om det handlar om att ett annat bolag anser sig ha rätten till hela affärsidén.

Ex på börsbolag som för närvarande är utsatta för stora, pågående rättsprocesser:

• Bringwell

• Raysearch

• Micro Systemation

• Seamless

• Shelton Petroleum

• Vivoline

• Kungsleden

• Fabege

Det innebär därmed en förhöjd risknivå i dessa bolags aktier.

- Dvs om bolagen förlorar rättsprocesserna kan det ge kraftiga nedgångar i börskurserna (åtminstone tillfälligt).

+ Å andra sidan kan börskurserna stiga om bolagen vinner rättsprocesserna.

//Tillägg 3 feb 2014

Besked om att Micro Systemation ingått förlikning om sin rättsprocess: www.avanza.se/placera/pressmeddelanden/2014/02/03/micro-systemation-cellebrite-cynchronization-ltd-och-micro-systemation-ab-forlikar-tvist.html

Tillägg 4 feb 2014

Tråd på Dagens Industris aktieforum Börssnack om att rättsprocessen kostat Micro Systemation 20 miljoner kr (varav 10 miljoner kr under 2013), och att bolaget betalat 8-10 miljoner kr för att få förlikningen till stånd: http://borssnack.di.se/?f=1&t=2191319#msg14843474

//

Bringwell

Pressmeddelanden från hälsokostföretaget Bringwell i somras:

25 juli 2013:

Bringwell Sverige AB förlorar tvisten med Cederroth AB

http://feed.ne.cision.com/client/BringwellWPY/templates/pressmeddelande.aspx?releaseid=793376

Det står att Skaraborgs tingsrätt (som ligger i Skövde 34 mil sydväst om Stockholm) dömde Bringwell att betala 20 miljoner kr i skadestånd plus Cederroths rättegångskostnader på 1,5 miljoner kr plus ränta.

2 aug 2013:

Bringwell-koncernen förlorar tvisten med Bayer AB

http://feed.ne.cision.com/client/BringwellWPY/templates/pressmeddelande.aspx?releaseid=795004

Det var marknadsdomstolen som dömde Bringwell till att upphöra använda vissa reklampåståenden om det flytande vitamintillskottet Mivitotal plus att Bringwell fick betala rättegångskostnader på 2 miljoner kr.

16 aug 2013:

Bringwell Sverige AB överklagar domen i tvisten med Cederroth AB

http://feed.ne.cision.com/client/BringwellWPY/templates/pressmeddelande.aspx?releaseid=798180

Enl pressmeddelandet har Bringwell överklagat domen till Göta hovrätt i Jönköping.

Ur pressmeddelandet bla:

"Nu när domen har analyserats mer i detalj, kan konkluderas - och detta med viss förvåning - att densamma innehåller ovanligt många felaktigheter och konstigheter.

Förutom att domstolen inte har tagit i beaktande samtliga av Bringwell Sverige anförda omständigheter och värderat bevisningen på ett anmärkningsvärt sätt, har man till yttermera visso tillämpat gällande rätt på ett felaktigt sätt.

Det är vår bedömning att hovrätten kommer att undanröja domen i sin helhet."

Dvs det vore ju positivt om Bringwell skulle slippa betala skadeståndet plus rättegångskostnader.

I jämförelse med det utdömda beloppet är hela Bringwell värt knappt 390 miljoner kr på börsen vid börskurs 1,50 kr, så det är inte en helt oväsentlig summa.

Dessutom har Bringwell ganska pressad ekonomi.

Bolagets jan-sep 2013:

...intäkter 459 miljoner kr (-14% från jan-sep 2012)

...nettoresultat -3 miljoner kr

Bolaget har dessutom en hög skuldsättning med en nettoskuld på 277 miljoner kr (räntebärande skulder minus kassa) per slutet av sep 2013.

Det motsvarar 71% av Bringwells börsvärde.

Det är särskilt riskabelt mot bakgrund av att Bringwell dessutom har mycket "luft" i balansräkningen i form av abstrakta så kallade immateriella anläggningstillgångar bokförda till hela 763 miljoner kr per slutet av sep 2013.

Det motsvarar 79% av Bringwells totala bokförda tillgångsvärde och 157% av eget kapital (tillgångar minus skulder).

Dvs om Bringwell får en dålig utveckling framöver och tvingas skriva ned värdet på de immateriella anläggningstillgångarna finns risk för att mer än hela det egna kapitalet blir "wiped out" och Bringwell konkursmässigt med behov av omedelbart kapitaltillskott från aktieägarna för att inte gå under (dvs i ett sådant negativt framtids-scenario).

Trots ovanstående fick Bringwell-aktien rekommendationen "spekulativt köp" vid börskurs 1,57 kr i tidigare blogginlägg (från 19 okt 2013): http://www.redeye.se/aktiebloggen/bringwell/update-bringwell-odd-molly

Den rekommendationen baserades bla på:

• Chans att Bringwell kommer att bli uppköpt under 2014 för en budkurs på 2,50 kr.

Bringwells huvudägare Validus har fått riskkapitalbolag som nya ägare (FSN och Norges-gruppen) och de lär vilja jobba för att casha hem (dvs få in pengar) för Validus ägarandel i Bringwell.

• Norrmannen Lars Lund-Roland med bakgrund från läkemedelsbranschen tillträdde som ny vd för Bringwell i juli 2012, och hans åtgärder för att få ordning på Bringwells intäkter och resultat lär synas allt mera framöver.

• Även om risknivån i Bringwell är hög pga hög skuldsättning och stora immateriella anläggningstillgångar, är själva verksamheten med hälsokostprodukter stabil och konjunktur-okänslig, samt ger goda kassaflöden som bidrar till att Bringwell successivt kan betala ner på sin stora skuld etc.

• Finansmannen Mats Qvibergs investmentbolag Öresund verkar se potentialen i Bringwell och har börjat köpa Bringwell-aktier.

Även skarpe finansmannen Jon Jonsson (bla fd aktiemäklarchef på aktiemäklarfirman Carnegie) är med sitt hedgefondbolag SSE Opportunities storägare i Bringwell, och Jonsson själv sitter i Bringwell-styrelsen (som en av bolagets 5 styrelseledamöter): http://www.bringwell.com/investor-relations/styrelse/

Skaraborgs tingsrätts dom i tvisten mellan Bringwell och Cederroth kom alltså 25 juli 2013.

Det var Cederroth som inledde tvisten genom att inlämna en stämning mot Bringwell till Skaraborgs tingsrätt.

Bringwell anlitade Sara Ulfsdotter från advokatbyrån Lindahl i Stockholm som försvarsadvokat.

Cederroth hade som sina advokater Ola Pettersson från advokatfirman Grönberg Gunnard i Stockholm och Göran Starkebo från advokatfirman Carat i Stockholm.

Bråket gäller att Bringwell har vitamintillskottet Mivitotal medan Cederroth har sitt konkurrerande vitamintillskott Multi Total.

Multi Total lanserades år 2006.

Mivitotal hade börjat säljas en del i några år innan dess.

Bringwell stämde Cederroth och beslut kom i Sollentuna tingsrätt i mars 2006 om att Cederroth ej fick använda varumärket Multi Total.

Cederroth överklagade och i feb 2010 meddelade Svea hovrätt att Cederroth fick använda varumärket Multi Total.

Det skadestånd som Skaraborgs tingsrätt utdömde i juli 2013 avser alltså kompensation för Cederroths uteblivna vinster för att Cederroth ej fick sälja Multi Total under förbudstiden, eftersom det i efterhand visade sig vara ett felaktigt förbud.

Utan att vara expert är intrycket därmed att det inte är givet att Bringwell kommer att vinna sin överklagan vad gäller skadeståndsmålet i Svea hovrätt.

Snarare kanske Svea hovrätt tar illa upp för att Bringwell återigen dyker upp där, eftersom hovrätten redan dömt att Multi Total-förbudet var felaktigt.

Så här beskriver sig Bringwell på sin hemsida:

_Bringwell i korthet

Bringwell är verksamt på den nordiska marknaden för egenvårdsprodukter och OTC-läkemedel. Med egenvårdsprodukter avses kosttillskott, hälsosamma livsmedel, hudvård och naturläkemedel.

Bringwells mål är att finnas i samtliga nordiska länder (Sverige, Norge, Danmark och Finland) och i samtliga kanaler (hälsofackbutiker, apotek, dagligvarubutiker, träningsbutiker, Internet, postorder och export).

Bringwell har som mål att uppnå en försäljningsbalans mellan de olika kanalerna i Norden._

http://www.bringwell.com/om-bringwell/

_Bringwell är en försäljnings- och marknadsorganisation som producerar och distribuerar egna och licensierade varumärken inom marknaden för egenvård. Bolaget är marknadsledande i Norden och jobbar enbart med produkter av dokumenterat hög kvalitet.

Bringwell strävar efter att upprätthålla en ledande marknadsposition genom organisk tillväxt och strategiska förvärv. Vi söker hela tiden attraktiva produkter som utifrån en nordisk plattform kan distribueras via sammanlagt sex olika försäljningskanaler.

Bringwell finns i dag representerat i Sverige, Norge, Danmark och Finland.

Bringwell har egna produktionsanläggningar i Falköping och Uppsala._

http://www.bringwell.com/investor-relations/

Bringwell är baserat i Stockholm och hade drygt 130 pers anställda per slutet av sep 2013.

Bolagets redovisade nettoresultat de senaste kvartalen:

q4/2012: -14 miljoner kr
q1/2013: 8 miljoner kr
q2/2013: 1 miljon kr
q3/2013: -11 miljoner kr

Det blir ett nettoresultat på -17 miljoner kr för senast rapporterade 12 mån (okt 2012-sep 2013) vilket är dåligt.

Men resultatet är belastat med följande icke kassaflödes-påverkande av- och nedskrivningar på immateriella anläggningstillgångar:

q4/2012: 25 miljoner kr
q1/2013: 8 miljoner kr
q2/2013: 8 miljoner kr
q3/2013: 7 miljoner kr

Q4/2012 innehöll både en nedskrivning och ordinarie avskrivning, medan övriga kvartal endast innehåller ordinarie avskrivning.

De ordinarie avskrivningarna på 7-8 miljoner kr per kvartal avseende de immateriella anläggningstillgångarna, innebär takt på 30 miljoner kr per år.

Det betyder att det kommer att ta 25-26 år innan Bringwells immateriella anläggningstillgångar (bokförda till 763 miljoner kr per slutet av sep 2013) kommer att vara avskrivna till noll kr.

Återlägger man de icke kassaflödes-påverkande av- och nedskrivningarna på immateriella anläggningstillgångar, blev Bringwells nettoresultat följande de senaste kvartalen:

q4/2012: 11 miljoner kr
q1/2013: 15 miljoner kr
q2/2013: 8 miljoner kr
q3/2013: -4 miljoner kr

Då ser det genast klart bättre ut.

Med det sättet att räkna innebär det ett nettoresultat på 31 miljoner kr för senast rapporterade 12 mån.

Utifrån det värderas Bringwell-aktien till ett p/e-tal på 12-13 vid nuvarande börskurs 1,50 kr (börsvärde 387 miljoner kr delat med årligt nettoresultat 31 miljoner kr).

Bringwell betalar aktiemäklarfirman Remium för att göra prognoser för Bringwells ekonomiska utveckling framöver.

Remiums analytiker Christian Lee räknar med följande utveckling för Bringwell de kommande åren (enl prognoser daterade 21 okt 2013):

Intäkter:
2013: 620 miljoner kr (-9%)
2014: 639 miljoner kr (+3%)
2015: 677 miljoner kr (+6%)

Nettoresultat:
2013: 4 miljoner kr
2014: 37 miljoner kr
2015: 46 miljoner kr

http://www.introduce.se/media/4998375/bwl_3.013.pdf

De prognoserna gjordes efter att Bringwell presenterat sin q3/2013-resultatrapport 17 okt 2013.

Dvs Remium spår kraftiga resultatökningar.

Obs att hans prognoser enl ovan är när resultatet har belastats med ca 30 miljoner kr per år i icke kassaflödes-påverkande avskrivningar på immateriella anläggningstillgångar

Återlägger man de avskrivningarna skulle det innebära ett resultat på 70-80 miljoner kr år 2015 (jämfört med Bringwells börsvärde på knappt 400 miljoner kr vid börskurs 1,50 kr).

Utifrån det värderas aktien alltså vid börskurs 1,50 kr till ett p/e-tal på 5 (börsvärde 387 miljoner kr delat med justerat resultat på 76 miljoner kr år 2015).

Remium varnar dock för en risk i form av att Bringwell måste förnya sitt låneavtal för nettoskulden, vilket löper ut redan i mars 2014.

Kommer Bringwell att lyckas omfinansiera lånet till goda villkor?

Vad gäller Bringwells produkter pekar Remium bla på följande:

• Bortfallet av nyponbaserade anti-ledbesvärs-produkten Litomove inverkade negativt på Bringwells intäkter under q3/2013 (dvs Bringwell blev av med rätten att sälja Litomove som ägs av ett annat bolag).

• Bringwell har dock lanserat en egen, liknande produkt (Movo), vilket gett positiv effekt på intäkterna from sep 2013.

• Och Bringwell har lanserat flera nya produkter vilket väntas ge positiv effekt framöver:

Prosabal: Mot urinerings-besvär hos män, baserad på växten Serenoa repens vilket är en liten palm: http://en.wikipedia.org/wiki/Serenoa

Prosabal är Bringwells egen produkt.

Prosabal har en egen hemsida: http://www.prosabal.se/index.php

Klimadynon: Mot klimakterie-besvär hos kvinnor, baserad på västen läkesilverax:

http://www.bringwell.com/produkter/klimadynon/

http://www.lifebutiken.se/life/produkter/overgangsaldern/klimadynon.ecp

Sinupret: För att lindra förkylnings-besvär.

Enl Bringwell: "Kliniska studier visar att 2 av 3 som använder Sinupret blir besvärsfria.".

http://www.bringwell.com/produkter/sinupret/

Sinupret är gjord på flera växter:

ängssyra
gullviva
fläder
järnört

http://www.fass.se/LIF/substance?3&userType=2&substanceId=IDXVBL000000008017

Remium pekar även på att Bringwell ökar andelen intäkter från postorder.

Under q3/2013 uppgick andelen intäkter från postorder till 32%.

Ökad andel intäkter via postorder innebär ökad marginal för Bringwell.

Raysearch

Bolagets affärsidé enl Raysearchs hemsida:

RaySearch is a world leader in the field of advanced software for radiation therapy.

Our solutions are used successfully in over 2,300 clinics in more than 30 countries.

_Our expertise is on the cutting edge in the fight against cancer.

RaySearch was founded in 2000 as a spin-off from Karolinska Institutet in Stockholm, Sweden._

The founders are still major shareholders in the company.

In just over ten years, the company has established a leading position in the field and 15 products have been launched in the market in collaboration with partners.

In addition, the new proprietary RayStation treatment planning system was launched in 2010.

_Mission

"RaySearch provides innovative software to clinics for more effective radiation therapy of cancer."_

http://www.raysearchlabs.com/en/About-RaySearch/

Enl q3/2013-resultatrapporten:

ABOUT RAYSEARCH

RaySearch Laboratories is a medical technology company that develops advanced software solutions for improved radiation therapy of cancer.

RaySearch’s products are mainly sold through license agreements with
leading partners such as Philips, Nucletron, IBA, Varian, Accuray and Brainlab.

To date, 15 products have been launched through partners and RaySearch’s software is used at over 2,300 clinics in more than 30 countries.

In addition, RaySearch offers the proprietary treatment planning system RayStation® directly to clinics.

RaySearch was founded in 2000 as a spin-off from Karolinska Institutet in Stockholm and the company is listed in the Small Cap segment on NASDAQ OMX Stockholm.

http://www.raysearchlabs.com/Global/investor_relations/Financial%20Reports/Q3%202013%20RaySearch_ENG_final.pdf

Affärsidén är alltså dataprogram som styr och effektiviserar strålningsbehandling av cancerpatienter.

Dataprogrammen säljs både genom strålnings-maskintillverkarna och direkt till de sjukhus som använder strålningsmaskinerna.

//Edit: Svenska börsbolaget Elekta är väl näst störst i världen på sådana strålningsmaskiner (medan amerikanska Varian är störst).

Varför säljer inte Raysearch sina dataprogram även via Elekta?

//

Raysearch är baserat i Stockholm.

Per slutet av sep 2013 hade Raysearch drygt 110 pers anställda (varav 70-80 pers inom produktutveckling).

Bolagets jan-sep 2013:

...intäkter 114 miljoner kr (+9% från jan-sep 2012)

...nettoresultat -26 miljoner kr

http://www.raysearchlabs.com/Global/investor_relations/Financial%20Reports/Q3%202013%20RaySearch_ENG_final.pdf

Positivt att Raysearch hade 34 miljoner kr i kassan och inga räntebärande skulder per slutet av sep 2013.

Men med bolagets stora förluster finns risk att kassan snart är förbrukad.

Raysearchs nettoresultat de senaste kvartalen:

q1/2013: 5 miljoner kr

q2/2013: -16 miljoner kr

q3/2013: -15 miljoner kr

- - -

Summa jan-sep 2013 -26 miljoner kr

I relation till Raysearchs ekonomiska utveckling enl ovan är bolaget värt nästan 900 miljoner kr på börsen vid börskurs 25,90 kr (slutkursen mån 16 dec 2013).

Dvs aktieinvesterare verkar ha förhoppningar på kraftigt förbättrade intäkter och resultat för bolaget framöver.

Och dessutom rättsprocess mot Raysearch.

Enl bolagets q3/2013-resultatrapport som kom 27 nov 2013:

PATENT PROCESS CONTINUES

In May 2011 we were sued by the US company Prowess, which claims that we have infringed on a US patent that they license.

We believe there is no infringement and, in addition, that the patent should be invalidated since there is prior art in numerous older publications describing the same methods.

We have a strong defense and hope to win the case.

The process continues and we are focusing a great deal of energy on the matter to defend ourselves in the best possible manner.

It remains difficult to predict how long it will take to resolve the dispute and the total costs this will entail for RaySearch.

However, it is clear that we will continue to incur substantial legal costs through the end of 2013 and the beginning of 2014.

http://www.raysearchlabs.com/Global/investor_relations/Financial%20Reports/Q3%202013%20RaySearch_ENG_final.pdf

Vd och huvudägare Johan Löf förklarade Raysearchs dåliga q3/2013-resultat bla med "higher legal fees related to the patent dispute in the US".

Dvs precis som för Bringwell uttrycker sig Raysearch optimistiskt om utsikterna för att vinna rättstvisten, men inget är väl säkert.

Dvs risk för att Raysearch åker på att betala ett stort skadestånd, utöver de höga juridiska kostnaderna pga tvisten?

Och det alltså mot bakgrund av att Raysearch-aktien redan nu ser ut att vara högt värderad.

Dessutom har Raysearch (precis som Bringwell) även ev luft i balansräkningen i form av stora, abstrakta immateriella anläggningstillgångar.

Hos Raysearch var de bokförda till 167 miljoner kr per slutet av sep 2013 (motsvarande 62% av totala tillgångar och 87% av eget kapital).

Risk för stora nedskrivningar av de immateriella anläggningstillgångarnas bokförda värde om Raysearch fortsätter gå dåligt (och om bolaget förlorar patentbråket med Prowess).

Pressmeddelande från 23 maj 2011 om rättsprocessen mot Raysearch:

_RaySearch involved in US patent dispute

As previously announced, RaySearch Laboratories AB (publ.) has been contacted by a US company named Prowess, which claims that RaySearch has infringed on a US patent in respect of which Prowess has a license.

The patent concerns direct optimization of machine parameters in radiation treatment planning and was issued in 2007 by the US patent authority USPTO. Prowess has said that it holds an exclusive license to this patent which is owned by the University of Maryland._

_RaySearch has been involved in discussions with Prowess where RaySearch has stated its position that there is no infringement and in addition, that the patent could be invalidated since there is prior art in older publications describing the same concept.

These discussions have unfortunately been fruitless and Prowess has now filed a Complaint against RaySearch for patent infringement in a court in Baltimore, Maryland. This means that a legal process will commence that is likely to last for a long period of time. At this point it is, however, difficult to estimate how long it will last and how large RaySearch’s costs will be.

“This concerns a method that we had independently developed and implemented at the Karolinska Institute already in the 90’s. In addition, both we and others had published articles about the method before this patent application was filed. We do believe that we have a strong case and therefore consider our chances of winning this dispute to be good,” says Johan Löf, CEO of RaySearch._

http://www.raysearchlabs.com/en/About-RaySearch/Press-room1/?id=105&epslanguage=en&datefilter=1/1/2011

"As previously announced" verkar avse följande formulering i Johan Löfs vd-kommentar till Raysearchs q1/2011-resultatrapport (som kom 4 maj 2013):

Vi har också andra utmaningar att hantera.

Vi har blivit kontaktade av ett amerikanskt bolag som heter Prowess som hävdar att vi gör intrång i ett amerikanskt patent som de har rätt till.

Vi anser att vi inte gör intrång och att patentet dessutom borde ogiltigförklaras eftersom det finns gott om tidigare publikationer som beskriver samma sak som patentet avser.

Trots detta kan jag i dagsläget inte utesluta att vi kommer att ha kostnader relaterade till det här ärendet, även om vi idag inte har någon uppfattning om eventuellt belopp.

http://feed.ne.cision.com/wpyfs/00/00/00/00/00/14/BE/5D/wkr0001.pdf

Positivt att Johan Löf själv är Raysearchs största aktieägare med en ägarandel på 21% per slutet av juni 2013: http://www.raysearchlabs.com/sv/Investors/Aktieinformation/Agarstruktur/

Hans ägarandel (drygt 7 miljoner aktier) är värd över 180 miljoner kr vid en börskurs på 25,90 kr för Raysearch-aktien.

Micro Systemation

Ett favoritbolag här i bloggen.

Bla fick aktien rekommendationen "spekulativt köp" i tidigare blogginlägg från 27 okt 2013: http://www.redeye.se/aktiebloggen/micro-systemation/spekulativt-kop-micro-systemation-probi-net-insight

Då låg aktien i 13,90 kr och nu ligger den i 13,35 kr dvs något ned sedan blogginlägget.

Micro Systemations hemsida: http://www.msab.com/

Bolaget är baserat i Stockholm och hade drygt 80 pers anställda per slutet av sep 2013.

Affärsidén (förenklat):

Utrustning som kopplas ihop med mobiltelefoner etc för att spåra gjorda telefonsamtal, skickade och mottagna sms-meddelanden etc.

Avsett att användas vid brottsutredningar etc.

Det kan låta som ganska enkel utrustning men den innehåller avancerade dataprogram, och utrustningen uppdateras hela tiden för nya mobiltelefon-modeller etc.

Micro Systemation anser sig vara världsledande på området.

En fördel är att kunderna har "abonnemang" hos Micro Systemation som därigenom får löpande abonnemangs-intäkter för att kunderna ska uppdatera dataprogrammen i utrustningen etc.

Det ger stabilitet och minskar risknivån för Micro Systemation.

En nackdel är att det är statliga myndigheter etc som köper utrustningen.

Svaga statsfinanser i olika länder minskar därför ev intresset för att köpa in Micro Systemations utrustning.

Micro Systemations beställningar kommer ofta i form av stora ordrar som kommer klumpvis.

Dvs vissa kvartal har bolaget ganska dåliga intäkter och resultat medan andra kvartal är bättre.

Beskrivning av Micro Systemation i bolagets q3/2013-resultatrapport:

Kort om Micro Systemation

Micro Systemation är en världsledande aktör inom mobil kriminalteknologi med syfte att utvinna och analysera data ur beslagtagna mobila enheter, främst från mobiltelefoner.

Bolaget har egna säljkontor och säljare i Europa, Nordamerika, Sydamerika, Kina, Australien och Ryssland och täcker tillsammans med ett antal distributörer större delen av världen.

De egenutvecklade produkterna har blivit en de facto-standard inom sitt område och används för bevissäkring i över 50 länder.

Produkterna kompletteras med ett stort utbildningsutbud med möjlighet att bli certifierad på en kriminaltekniskt rättssäker helhetsmetod.

Kunderna är främst brottsutredande myndigheter som polis, militär och tull.

Micro Systemation AB är noterat på Nasdaq OMX Stockholm under tickernamn: MSAB B.

http://files.shareholder.com/downloads/AMDA-K7OAV/2846294467x0x698605/E9548324-A2EB-4667-BF26-8F2ACA2E87FA/Delaarsrapport_jan-sep.pdf

I tidigare blogginlägg (från 12 dec 2013) nämndes skarpe finansmannen Robert Ahldin som bla sågade aktierna i bolagen Fingerprint Cards och Seamless, och kallade dem för "bubblor".

Själv är han dock storägare i Micro Systemation.

http://www.redeye.se/aktiebloggen/skandaler

Det var i en intervju med Börspodden.se 4 dec 2013 som han bla pratade om Fingerprint Cards och Seamless: http://borspodden.se/avsnitt-14/

Ahldins investmentbolag Edastra ägde 9-10% av Micro Systemation per slutet av sep 2013: http://investor.msab.com/ownership.cfm

Hela Micro Systemation är värt ca 250 miljoner kr på börsen vid börskurs 13,35 kr så Ahldins ägarandel är värd 23-24 miljoner kr.

Han måste alltså tro rejält på bolagets framtid.

Det understryks även av att Ahldin sitter i Micro Systemations styrelse (som en av bolagets sex styrelseledamöter): http://investor.msab.com/directors.cfm

Micro Sysemations ekonomiska utveckling:

Bolagets jan-sep 2013:

...intäkter 97 miljoner kr (+17% från jan-sep 2012)

...nettoresultat 4 miljoner kr

Nettoresultaten de senaste kvartalen:

q1/2013: -1,7 miljoner kr
q2/2013: 4,6 miljoner kr
q3/2013: 1,2 miljoner kr

Dvs ganska skral nivå under q3/2013 även om det väl är ett semesterkvartal.

Frågan är hur q4/2013 kommer att bli.

Under q4/2012 blev nettoresultatet hela 12,2 miljoner kr.

Sammantaget under senast rapporterade 12 mån (okt 2012-sep 2013) blev alltså nettoresultatet 16 miljoner kr.

I relation till börsvärdet på 249 miljoner kr innebär det att aktien värderas till ett p/e-tal (börsvärde delat med resultat) på 15.

Det låter ev inte jättebilligt.

Men bolaget har haft hygglig till god intäktstillväxt de senaste kvartalen:

q1/2013: 28 miljoner kr (+7%)
q2/2013: 36 miljoner kr (+49%)
q3/2013: 32 miljoner kr (+3%)

Rörelsemarginalen på de intäkterna (rörelseresultat delat med intäkter):

q1/2013: -8%
q2/2013: 14%
q3/2013: 5%

Dessutom är MS urstarkt finansiellt med 51 miljoner kr i kassan och det verkar ej finnas några räntebärande skulder per slutet av sep 2013.

Kassan utgör alltså över 20% av MS börsvärde, vilket motsvarar nästan 3 kr per aktie (av börskursen på drygt 13 kr).

Exkl kassan hamnar alltså börskursen på 10-11 kr och räknat på det blir aktiens p/e-tal bara 12.

Dessutom i övrigt föredömlig balansräkning med nästan inga immateriella anläggningstillgångar.

Per slutet av sep 2013 var de bara bokförda i drygt 1 miljon kr motsvarande 1-2% av totala tillgångar och ca 3% av eget kapital.

Skrivs de immateriella anläggningstillgångarna ner till noll kr märks det alltså knappt.

Jämfört med Bringwell och Raysearch ovan med sina jättestora immateriella anläggningstillgångar (vilket innebär förhöjd risknivå i de aktierna, särskilt i Bringwell som även har stor nettoskuld).

Immateriella anläggningstillgångar som andel av totala tillgångar:

1. Bringwell 79%

2. Raysearch 62%

3. Micro Systemation 1,5%

Immateriella anläggningstillgångar som andel av eget kapital:

1. Bringwell 157%

2. Raysearch 87%

3. Micro Systemation 3%

Nettoskuld som andel av börsvärde:

1. Bringwell 71%

2. Raysearch, nettokassa på 4% av börsvärdet

3. Micro Systemation, nettokassa på 20% av börsvärdet

Men rättstvist även mot Micro Systemation.

Pressmeddelande från bolaget 19 aug 2013: http://files.shareholder.com/downloads/AMDA-K7OAV/2846294467x0x685739/2b421adb-8c80-4a9a-ba1a-e98ba1255b06/Pressmeddelande_TRO_130819.pdf

Det står bla att amerikanska bolaget Cellebrite inlämnat en stämning mot Micro Systemation till domstol i USA 16 aug 2013.

Enl stämningen anklagas Micro Systemation för otillåtet "utnyttjande av copyright-skyddat material och registrerade varumärken".

Rättegång skulle hållas 23 aug 2013.

Uppföljande pressmeddelande 27 aug 2013: http://files.shareholder.com/downloads/AMDA-K7OAV/2846294467x0x687225/be70eddc-06dc-45b4-978b-e6f391a1605a/Pressmeddelande_tvist_130827.pdf

MS vill ej kommentera detaljer i tvisten men anger följande i pressmeddelandet:

"MSAB bedömer att Cellebrites ansökan saknar rättslig grund och därför med kraft kommer att bestrida Cellebrites krav samt avser att agera skyndsamt för att avfärda samtliga eller delar av kraven som ogrundade."

Uppföljande pressmeddelande 5 sep 2013: http://files.shareholder.com/downloads/AMDA-K7OAV/2846294467x0x688863/15124850-2cc5-46e2-99ea-e0bd70fffa45/MSAB_Pressmeddelande_130905_SV.pdf

Enl pressmeddelandet bla:

"MSAB gick omgående noggrant igenom de av Cellebrite presenterade bevisen och konstaterade att Cellebrites krav var ogrundade.

MSAB konstaterar samtidigt att Cellebrites påstemåenden, även om de varit riktiga, i själva verket påverkar mindre än en procent av XRY-mjukvarans funktionalitet och inte påverkar MSABs pågående och framtida support till sina kunder.

MSAB bedömer att Cellebrites domstolstalan gjordes med onda avsikter i ett försök att skada MSAB och vinna konkurrensfördelar.

MSAB skriver nu en domstolsinlaga som kommer att avfärda delar av eller alla Cellebrites påståenden samt förbereder samtidigt motkrav mot Cellebrite och ser fram emot att vinna slutlig framgång i målet."

Bla info från Dagens Industris aktieforum Börssnack om att Cellebrite anklagar MS för att otillåtet ha laddat ned och utnyttjat Cellebrites dataprogram från Cellebrites datorer, och att MS utnyttjad dataprogrammen i MS produkter.

Enl signaturen "awfawf" i ett inlägg i Börssnack-tråd från 11 dec 2013:

"Man har alltså ändrat anklagelsen samt anklagar MS för att ha tagit info från Cellbrites servrar, utan tillstånd."

http://borssnack.di.se/?f=1&t=2183770#msg14783183

Det är med hänvisning till denna länk från 11 dec 2013:

Court Grants Cellebrite's Motion to Add Claims to Lawsuit Against Micro Systemation AB and MSAB, Inc.

Amendment Asserts that MSAB Unlawfully Copied Cellebrite's Physical Extraction Solution for Android Samsung Devices

http://finance.yahoo.com/news/court-grants-cellebrites-motion-add-155300254.html

Cellebrite har alltså kompletterat sin stämning mot MS med ytterligare anklagelser.

Dvs det är ju olyckligt om MS har laddat ned Cellebrites dataprogram och använt det i MS dataprogram.

Tex industriföretaget Sandvik gör så kallade "vändskär" i hårdmetall, som används bla för att skära i metallkomponenter.

Av konkurrensskäl gjordes vändskären med vissa former som ej fyllde någon funktion annat än att om konkurrenter kopierade vändskären kunde Sandvik bevisa att konkurrenterna kopierat dem från Sandvik.

Dvs ev har Cellebrite i sina dataprogram vissa formuleringar som är onödiga men kan användas för attse om konkurrenter kopierat dem.

Eller så kan Cellebrite ändå känna igen att det är Cellebrites dataprogram som använts av tex MS.

Som nämnt hänvisar MS till att tvisten bara omfattar MS-produkter som svarar för en liten del av MS totala verksamhet.

Men i USA kan skadestånden bli stora och frågan är hur domstolen ser på det inträffade.

Micro Systemation betalar aktiemäklarfirman Remium för att göra prognoser över Micro Systemations ekonomiska utveckling framöver.

Remiums senaste prognoser för MS är daterade 24 okt 2013 och gjorda av Remiums analytiker Nils Sjögren.

Han räknar med följande utveckling för MS framöver:

Intäkter:
2013: 147 miljoner kr (+7%)
2014: 163 miljoner kr (+11%)
2015: 179 miljoner kr (+10%)

Nettoresultat:
2013: 13 miljoner kr
2014: 17 miljoner kr
2015: 21 miljoner kr

http://www.introduce.se/media/5004938/msab_3.013.pdf

Det innebär väl att Micro Systemation kan betraktas som ett "tillväxt-företag", och tillväxt-företag brukar väl värderas till p/e-tal på 15-20.

Når MS ovannämnda nettoresultat på över 20 miljoner kr 2015 innebär det ett resultat per aktie på över 1 kr.

Utifrån det värderas aktien vid börskurs 13,35 kr till ett p/e-tal på 11-12.

Ett p/e-tal på 15-20 skulle innebära en börskurs på ca 17-23 kr.

Justerar man även bort nettokassan på nästan 3 kr per aktie kvarstår en börskurs på 10-11 kr, och då blir p/e-talet 9.

Egentligen borde man alltså kunna värdera MS-aktien till 17-23 kr plus nettokassan på nästan 3 kr per aktie.

Då blir det alltså en motiverad börskurs på ca 20-26 kr (jämfört med nuvarande börskurs på 13,35 kr).

Dvs säg att MS-aktien kan nå en kurs på 20-26 kr inom 2-3 år.

Vad gäller MS q3/2013 pekar Remium bla på följande (enl länken ovan):

• Intäkter och resultat var sämre än väntat.

• Nya produkter har ännu låga volymer. Huvudprodukten XRY dominerar ännu MS intäkter.

• Asien går bra men utgör bara 10% av intäkterna. MS håller på att stärka upp försäljningsorganisationen i Asien.

• Europa var svagt pga att kunderna ha begränsade resurser i tex Frankrike. Men ordrar från Frankrike väntas istället komma under q4/2013 eller q1/2014 och då bli större än annars.

• Q4/2012 innehöll en stororder på 16 miljoner kr från USA vilket ej väntas upprepas under q4/2013. Dock väntas ändå en hel del intäkter från USA pga förlängt abonnemang från stororder-kunden.

• MS kostnadsnivå har ökat pga internationell expansion och rättsprocessen mot Cellebrite. Remium räknar med att rättsprocessen kommer att avgöras i mars 2014.

Seamless

Baserat i Stockholm och hade knappt 140 pers anställda per slutet av sep 2013 (plus 30 konsulter i bla Ghana och Pakistan).

Ett populärt bolag på börsen på sistone med en aktie som stigit kraftigt.

Seamless affärsidé är (förenklat uttryckt) att tillhandahålla en lösning (kallad SEQR) som gör att man kan betala i affärer etc via mobiltelefonen.

Seamless avser att bli stort globalt med sin betalningslösning.

Men här i bloggen fick aktien rekommendationen "sälj" i blogginlägg från 5 nov 2013: http://www.redeye.se/aktiebloggen/seamless/salj-seamless-aktien-0

Då låg aktien i 50 kr.

Nuvarande börskurs 41,70 kr.

Seamless har även utpekats som ett av "skandalbolagen" på börsen, i ett blogginlägg från 15 dec 2013: http://www.redeye.se/aktiebloggen/skandaler-del-2

Det handlade om att okända tyska aktiemäklarfirman Berenberg i okt 2013 plötsligt kom med köprekommendation för Seamless-aktien och sa att aktien är värd 112 kr.

Då låg aktien i 26-27 kr men sköt snabbt i höjden till nästan 60 kr.

Sedan gav Seamless (med vd och huvudägare Peter Fredell i spetsen) Berenberg uppdraget att mot ersättning sälja ut nya Seamless-aktier för över 300 miljoner kr till aktieinvesterare.

Dvs det innebär ju att Berenberg är jävig i så måtto att det finns risk för att Berenberg skrivit den optimistiska Seamless-analysen för att få uppdraget att sälja ut Seamless-aktierna så att Berenberg skulle kunna få ersättningen för det.

Seamless hade redan innan aviserat att bolaget avsåg sälja ut nya aktier.

Fredell hänvisar till att Berenberg var den firma som var "bäst påläst" om Seamless och att han därför anlitade dem för att sälja ut aktierna.

Tex ovannämnda finansmannen Robert Ahldin utnämnde Seamless-aktien som en ev bubbla i webbradioprogrammet från Börspodden.se 4 dec 2013: http://borspodden.se/avsnitt-14/

Seamless ekonomiska utveckling:

Bolagets jan-sep 2013:

...intäkter 109 miljoner kr

...nettoresultat -56 miljoner kr

http://files.shareholder.com/downloads/ABEA-4VREJY/2842095016x0x706314/110C275C-C1DE-4490-9DE7-96329F5473FF/Seamless_Q3_2013_swe_final.pdf

Dvs bolaget visar brakförlust men ändå är bolagets börsvärde 1,7 miljarder kr på börsen vid börskurs 41,70 kr.

Dvs aktieinvesterare har stora förhoppningar på förbättringar av intäkter och resultat framöver.

Visst beror det dåliga resultatet just nu på stora satsningar för att komma igång och expandera internationellt med betalningslösningen, men frågan är hur väl Seamless kommer att lyckas med den.

Kommer det att bli den succé framöver som aktieinvesterare verkar räkna med redan nu i detta tidiga stadium?

Seamless intäkter från SEQR under de senaste kvartalen:

q1/2013: 1,3 miljoner kr
q2/2013: 2,1 miljoner kr
q3/2013: 2,5 miljoner kr

Dvs under jan-sep 2013 uppgick SEQR-intäkterna till 6 miljoner kr.

Visst är det en nylanserad tjänst (SEQR lanserades på allvar i nov 2012), men ändå verkar Seamless börsvärde på 1,7 miljarder kr ganska högt i relation till att SEQR ännu är i så pass tidig fas.

Finansiellt hade Seamless en nettokassa på 10-11 miljoner kr per slutet av sep 2013, före kapitaltillskottet på 320 miljoner kr (minus emissionskostnader) som erhållits därefter.

Dvs säg att emissionskostnaderna uppgick till 15-20 miljoner kr (grattis till Berenberg) så skulle Seamless ha en nettokassa på drygt 310 miljoner kr efter kapitaltillskottet (och före avdrag för Seamless fortsatta förluster under q4/2013).

Det motsvarar en nettokassa på 18% av börsvärdet, men med Seamless höga förlustnivå finns risk för att nettokassan kommer att förbrukas ganska snabbt.

Seamless nettoresultat de senaste kvartalen:

q1/2013: -19 miljoner kr
q2/2013: -17 miljoner kr
q3/2013: -20 miljoner kr

Dvs trenden verkar snarast vara att förlustnivån ökar innan skördetiden förhoppningsvis kommer någon gång i framtiden.

Vad gäller Seamless immateriella anläggningstillgångar var de trots allt inte enorma per slutet av sep 2013.

De var då bokförda till 30 miljoner kr motsvarande 23% av totala tillgångar och 37% av eget kapital.

I och med kapitaltillskottet så har ju tillgångarna och därmed det egna kapitalet stärkts med drygt 300 miljoner kr.

Därmed utgör de immateriella anläggningstillgångarna (förenklat) bara ca 7% av totala tillgångar och 8% av eget kapital, vilket ju ej är oroväckande högt.

Därmed jämförelse av de fyra bolagen i detta blogginlägg:

Nettoskuld som andel av börsvärdet:

1. Bringwell 71%

2. Raysearch, nettokassa på 4% av börsvärdet

3. Seamless, nettokassa på 18% av börsvärdet

4. Micro Systemation, nettokassa på 20% av börsvärdet

Immateriella anläggningstillgångar som andel av totala tillgångar:

1. Bringwell 79%

2. Raysearch 62%

3. Seamless 7%

4. Micro Systemation 1,5%

Immateriella anläggningstillgångar som andel av eget kapital:

1. Bringwell 157%

2. Raysearch 87%

3. Seamless 8%

4. Micro Systemation 3%

Men det oroväckande för Seamless är att bolaget under senast rapporterade 12 mån (okt 2012-sep 2013) har haft ett nettoresultat på -66 miljoner kr.

Tar man istället tex nettoresultatet för q3/2013 gånger fyra blir det ett resultat på -78 miljoner kr per år.

Och som nämnt ser det ut som att förlustnivån snarast kommer att öka framöver.

Men visst innebär den påfyllda kassan att Seamless verkar få typ 2-3 år på sig att bevisa att bolaget kan vända resultatet till vinst.

Till detta kommer alltså problematiken med en stor rättsprocess mot Seamless.

Pressmeddelande från Seamless 29 okt 2013, bla:

Seamless avisar påstående om patentintrång

Enligt pressmeddelande har Accumulate AB idag lämnat in en stämningsansökan till Stockholms tingsrätt mot Seamless Distribution AB (publ) avseende patentintrång.

Accumulate uppger att man kräver att Seamless slutar använda och erbjuda den mobila betalningslösningen SEQR.

Seamless har ännu inte tagit del av stämningsansökan.

Vid tidigare kontakter mellan Seamless och Accumlate har Seamless tillbakavisat påståendena om patentintrång såsom ogrundade.

Seamless ståndpunkt bygger på en grundlig analys av Accumlates patent och dess skyddsomfång.

http://files.shareholder.com/downloads/ABEA-4VREJY/2846379269x0x701042/b87e5250-2d27-4efc-b6e0-76b09a522f62/Pressmeddelande%20Seamless%20-%20Accumulate%2020131029.pdf

Uppföljande pressmeddelande från Seamless 30 okt 2013:

Seamless vidhåller ställningstagande avseende påstått patentintrång

Seamless Distribution AB (publ) har nu läst och analyserat Accumulate ABs stämningsansökan.

Av stämningsansökan framgår att den grundas på väsentligen samma påståenden som Accumulate framfört i tidigare korrespondens.

Seamless vidhåller därmed att påståendet om intrång är ogrundat.

Seamless kommer att bestrida Accumulates talan.

http://files.shareholder.com/downloads/ABEA-4VREJY/2846379269x0x701425/bb0d272a-1710-4be3-9392-d3d9c7d41afb/Pressmeddelande%20Seamless%20-%20Accumulate%2020131030.pdf

11 dec 2013 skickade Seamless ut ett pressmeddelande om att SEQR är på väg att lanseras i Ryssland: http://files.shareholder.com/downloads/ABEA-4VREJY/2846379269x0x713016/9db4144f-1f21-4493-a832-4a896da6ab50/Pressmeddelande_Seamless%20Ryska%20banken.pdf

Och 12 dec 2013 kom besked om att Accumulate överväger att inleda en rättsprocess mot Seamless även i Ryssland, enl vad nyhetsbyrån Reuters skrev: www.avanza.se/placera/telegram/2013/12/12/seamless-accumulate-overvager-stamning-aven-i-ryssland-rtrs.html

Hela Berenbergs analys av Seamless från 14 okt 2013 där Seamless-aktien värderas till 112 kr, finns utlagd på internet: https://www.berenberg.de/cgi-bin/crm/crm.cgi?session_id=efe5a58eca0a20701a7713b96acf50df&lang=deutsch&rm=show_doc&doc_id=46242

Analysen är på 32 sidor och skriven av Ali Farid Khwaja och Jean Beaubois från Berenberg.

Khwaja har inte velat svara på mejl om hans kommentarer till Berenbergs ev jäv som riskerar innebära att den optimistiska analysen av Seamless-aktien inte är objektiv.

Enl analysen räknar Berenberg med att Seamless år 2015 når:

...intäkter på 1,2 miljarder kr

...ett nettoresultat (dvs resultat efter skatt) på 504 miljoner kr

I så fall verkar ju aktien billig vid börskursen drygt 40 kr om den innebär att bolaget då har ett börsvärde på 1,7 miljarder kr.

Det innebär ju ett p/e-tal på 3-4.

Men hur realistiskt är det att intäkter och resultat kan nå den nivån 2015?

Seamless betalar aktiemäklarfirman Remium för att göra prognoser för Seamless framtida ekonomiska utveckling.

I en analys från 14 nov 2013 räknar Remiums analytiker Nils Sjögren (som även bevakar Micro Systemation enl ovan) med att Seamless år 2015 kommer att nå:

...intäkter på 374 miljoner kr

...ett nettoresultat på -57 miljoner kr

http://www.introduce.se/media/5039876/seam_3.013.pdf

Dvs det är en jättestor skillnad från Berenbergs prognos om intäkter på 1,2 miljarder kr och ett nettoresultat på 504 miljoner kr år 2015.

Vem får rätt, Remium eller Berenberg?

//Edit: Remiums prognoser ovan innebär även en nedjustering från Remiums tidigare Seamless-prognoser daterade 3 sep 2013.

Då var det Remiums analytiker Johan Löchen som gjorde prognoserna och räknade då för 2015 med intäkter på 375 miljoner kr men en vinst på 4 miljoner kr.

http://www.introduce.se/media/4926570/seam_2.013.pdf

Dvs varför har Remium i den nya analysen sänkt resultatprognosen för 2015 till -57 miljoner kr?

Ev är det för att Seamless tack vare kapitaltillskottet på över 300 miljoner kr nu under hösten 2013, trycker på gaspedalen och skruvar upp takten i den internationella expansionen av SEQR vilket då även innebär större, inledande kostnader.

Tex:

• USA:

2 dec 2013 kom besked om att Seamless är på gång att lansera SEQR i USA: http://files.shareholder.com/downloads/ABEA-4VREJY/2846512865x0x710380/6e988c21-055a-4599-9c14-15db4030170d/SEAM_News_2013_12_2_Swedish_Releases.pdf

• Ryssland:

Och 11 dec 2013 kom besked om att SEQR är på gång att lanseras i Ryssland: http://files.shareholder.com/downloads/ABEA-4VREJY/2846512865x0x713016/9db4144f-1f21-4493-a832-4a896da6ab50/Pressmeddelande_Seamless%20Ryska%20banken.pdf

• Och vad gäller hemmamarknaden Sverige:

I Sverige räknar Seamless med att folk inom två år (dvs i slutet av 2015) ska kunna betala med SEQR via mobiltelefonen i butiker motsvarande 70-80% av den totala detaljhandeln i Sverige: www.avanza.se/placera/telegram/2013/12/06/seamless-spar-70-80-seqr-penetration-i-sverige-om-2-ar-vd.html

Ett särskilt argument som Seamless använder för att få butiker att börja tillhandahålla SEQR som en betalningslösning åt sina kunder, är att det blir lägre kortavgifter för butikerna med en betalning via SEQR än om kunderna betalar som vanligt med kort.

I tidigare Seamless-blogginlägget (från 5 nov 2013) nämndes att SEQR innebär halverade kortavgifter för butikerna, samtidigt som det inte innebär någon inledande kostnad för butikerna att möjliggöra för kunderna att betala med mobiltelefonen via SEQR.

Vd Peter Fredell har bla sagt följande:

"Vi har i princip inte fått nej från någon kedja, utan de vi träffat och inte kunnat offentliggöra, utvärderar SEQR."

http://files.shareholder.com/downloads/ABEA-4VREJY/2772310412x0x685906/61BDFA05-F8F0-4A3B-8F5E-6523E591A42C/Q2_2013.pdf

Men utöver Seamless så finns en rad andra bolag som tillhandahåller betalningar via mobiltelefonen.

Och hur är det med de svenska storbankerna etc; de håller väl även på med liknande lösningar?

Kommer folk att tycka det känns tryggt att betala med SEQR från okända bolaget Seamless om det finns liknande lösningar som tillhandahålls via storbankerna?

Vd Peter Fredell verkar dock tro rejält på Seamless och äger aktier motsvarande en ägarandel på 13%.

13% av Seamless totala börsvärde på 1,7 miljarder kr innebär att Fredells ägarandel är värd över 220 miljoner kr vid en Seamless-börskurs på 41,70 kr.

//

Utöver sin 32-sidiga analys från 14 okt 2013 har Berenberg per 3 okt 2013 publicerat kompletterande kommentarer till rättsprocessen: http://www.mynewsdesk.com/se/seqr/documents/berenberg-comments-on-patent-infringement-claim-30618

Enl kommentarerna:

"According to Accumulate, the technical design of SEQR (Seamless’s mobile wallet), especially the way authentication happens in the switch, violates the patents that Accumulate has been granted in Sweden.

The company filed those patents in 2007 and has been granted them in around 10 countries.

It has also applied for patents in other geographies.

Accumulate approached Seamless before in an attempt to reach a settlement whereby Seamless would either license its technology or pay royalty fees.

Since Seamless refused to accept any breach of IP, Accumulate has now begun legal proceedings.

These may take up to two years and Accumulate thinks that there should be some out-of-court settlement before then."

Dvs Accumulate anser sig ha rejält på fötterna och räknar med att rättsprocessen kan ta upp till två år, men att det kan bli en förlikning innan dess varigenom Seamless frivilligt går med på en överenskommelse med Accumulate.

Överenskommelsen lär då innebära försämrad intjäning för Seamless, tex genom att Seamless får betala ett engångsbelopp till Accumulate eller en andel av Seamless framtida intäkter.

Men samtidigt i Berenbergs kommentarer:

"Seamless’s management continues to believe there is no merit to the case and that it has not infringed any patents.

It claims its lawyers have studied the IP documents and that it feels comfortable with its position."

Dvs det låter inte som att man kan anta att Seamless kommer att vinna rättsprocessen, och även om så blir fallet kan det ta upp till två år innan besked kommer om hur det blir.

Berenbergs observationer:

1) Rättsprocesser är vanliga i högteknologi-branschen.

2) Accumulates stämning är inte så allvarlig att Seamless tvingats upphöra med sin SEQR-verksamhet tills rättsprocessen är avgjord.

3) Accumulates stämning avser ännu så länge bara Sverige-marknaden.

I värsta fall bedömer Berenberg att Seamless behöver ersätta Accumulate avseende Sverige som ändå bara väntas utgöra en liten del av Seamless framtida intäkter för SEQR.

//Edit: Dock enl ovan överväger Accumulate även stämma Seamless avseende Ryssland.

//

4) Flera andra bolag erbjuder liknande betalningslösningar.

Berenberg nämner i det avseendet följande bolag:

Level Up
Dwolla
Square
Paypal

(Å andra sidan kan ju det tolkas som mindre potential för Seamless om så många bolag har liknande system.)

5) Berenberg uppger sig ha varit i kontakt med Accumulate som då sagt att Accumulate skulle vara nöjt med en "vänligt sinnad" engångsbetalning för att släppa caset.

Berenbergs slutsats i kommentarerna från 31 okt 2013 är att Accumulate-stämningen inte innebär någon stor risk för Seamless, och Berenberg bibehåller därför sin värdering av Seamless-aktien till 112 kr.

I detta blogginlägg blir rekommendationerna följande:

• Bringwell: "Spekulativt köp" vid börskurs 1,50 kr.

• Raysearch: "Sälj" vid börskurs 25,90 kr.

• Micro Systemation: "Spekulativt köp" vid börskurs 13,35 kr.

• Seamless: "Sälj" vid börskurs 41,70 kr.

(Börskurserna är slutkurser per mån 16 dec 2013.)

Börsvärden:

1. Seamless 1 712 miljoner kr

2. Raysearch 888 miljoner kr

3. Bringwell 387 miljoner kr

4. Micro Systemation 249 miljoner kr

Antal anställda:

1. Seamless 137 pers

2. Bringwell 134 pers

3. Raysearch 112 pers

4. Micro Systemation 83 pers

Aktiernas utveckling under 2013 (tom mån 16 dec 2013):

1. Seamless +150%

2. Raysearch +25%

Stockholmsbörsen (OMXSPI-index) +17%

3. Micro Systemation +8%

4. Bringwell +6%

Dvs Seamless och dess vd Peter Fredell har under 2013 lyckats bra med att sälja in sitt case till aktieinvesterare.

//Edit: Alltså här ej case i bemärk… [content has been truncated]

0 comments

You need to to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?