Post entry

Börsbolagens skattekostnader (samt övrig etik)

Please note: Community posts are written by its members and not by Redeye’s research department. As a reader you’re always encouraged to critically analyze the content.

Bör aktieinvesterare bedöma om börsbolag agerar etiskt? Tex hur pass goda skattebetalare börsbolagen är?

Som "modern" aktieinvesterare bör man väl även ta etiska hänsyn vad gäller de bolag man köper aktier i.

Vad innebär då det?

Tex att se till att de aktier man investeras i begränsas till börsbolag som kan anses vara "goda samhällsmedborgare", bla att de:

1)

följer gällande lagstiftning

2)

är miljövänliga

Gäller väl både om de produkter bolagen tillverkar är miljövänliga (eller tex leder till ökade avgasutsläpp), och om bolagens tillverkningsprocesser är miljövänliga (eller om de innebär utsläpp och föroreningar)

3)

ej ägnar sig åt korruption (dvs att man ej försöker uppnå fördelar genom att muta folk)

Vad är korruption och varför är det dåligt? http://sv.wikipedia.org/wiki/Korruption

4)

gör rätt för sig gentemot samhället och betalar full, normal skatt och ej försöker med olika skatteplanerings-tricks för att slippa betala skatt

5)

behandlar personalen schysst (även ev personal i u-länder)

6)

ej diskriminerar folk (vad gäller tex kön, etnicitet, sexuell läggning)

7)

tar initiativ till välgörenhet

8)

ej ger orimligt överdådiga ersättningar och förmåner till företagsledningen (särskilt ej när det är företagsledningen/styrelsen som självt beslutar om detta)

9)

ej gör farliga grejer som vapen, eller ev skadligt beroendeframkallande produkter/tjänster som tobak, alkohol eller kasinotjänster, och lockar ej in folk i pyramidspelsliknande upplägg.

Dvs bara punkten närmast ovan borde resa etiska frågetecken för börsbolag som

...Saab (vapentillverkare)

...Swedish Match (tobaksprodukter)

...Nicoccino (nikotinprodukter)

//Edit: Om Nicoccinos produkt enl bolagets hemsida:

Nicoccino och dess unika position

Nicoccino är en alternativ nikotinprodukt som inte innehåller tobak.

Produkten är lövtunn och med en yta som motsvarar ungefär hälften av ett frimärke.

När en Nicoccino fästs under läppen eller på insidan av kinden, levererar den en snabb och stark nikotineffekt.

Inom ett par minuter har nikotinet avgetts och produkten lösts upp utan att lämna någon restprodukt i munnen.

En Nicoccino innehåller 1 mg nikotin.

...Förutom läkemedelsklassat nikotin

...består Nicoccino till största delen av en alginat, som är utvunnen ur en brunalg.

Smakämnena är naturliga aromer och samtliga övriga ingredienser är läkemedelsklassade.

Bolaget bedömer att Nicoccino främst konkurrerar med e-cigaretter.

Produktens främsta fördelar är dess diskreta natur och dess förmåga att snabbt leverera nikotin.

Det faktum att Nicoccino inte påverkas av rökförbud, innebär att den är den enda nikotinprodukten på konsumentmarknaden som kan konsumeras när och var som helst.

http://www.nicoccino.se/sv/produkt-ip/nicoccino-och-dess-unika-position

Nicoccino är börsnoterat på Stockholmsbörsens småbolagslista First North och har där ett börsvärde på knappt 300 miljoner kr vid börskurs 18-19 kr.

Bla har Nicoccino nyligen bett aktieinvesterare om ett kapitaltillskott på över 70 miljoner kr genom att sälja ut nya Nicoccino-aktier för 20 kr per st.

Enl besked 4 jun 2015 fick Nicoccino bara in ett kapitaltillskott på 54-55 miljoner kr av begärda över 70 miljoner kr från aktieinvesterare: https://www.avanza.se/placera/telegram/2015/06/04/nicoccino-teckningsgrad-19-i-foretradesemission.html

Varför ville aktieinvesterarna inte bidra med hela det belopp som N frågade efter?

Nicoccinos 2014:

...intäkter 0 kr

...resultat -17 miljoner kr

...14 miljoner kr i kassan per slutet av 2014

Så här beskrev sig bolaget i sin q4/2014-resultatrapport från feb 2015:

Om Nicoccino Holding AB

Nicoccino Holding AB (publ) (org. nr 556942-1604) är ett svenskt företag som med en patentskyddad, innovativ och diskret nikotinprodukt snabbt ger användaren tillgång till nikotin utan tobakens allvarliga biverkningar.

Nicoccino Holding har sitt huvudkontor i Täby utanför Stockholm. Adress Lahällsvägen 48, 183 30 Täby. Tel 08-20 00 40. Styrelsen har sitt säte i Stockholm.

Nicoccino Holdings aktie är listad på Nasdaq Stockholm First North med kortnamn NICO. Remium Nordic AB är bolagets certified adviser. Antalet aktieägare uppgår till ca 5 100.

För ytterligare information, se Nicoccino Holdings hemsida www.niccocino.se

https://www.avanza.se/placera/pressmeddelanden/2015/02/27/nicoccino-bokslutskommunik-januari-december-2014-nicoccino-holding-ab-publ.html

Även enl Nicoccinos hemsida:

Nikotinets hälsoeffekter

Nikotin är ett stimulantia som samtidigt ger en avslappnande effekt.

Nicoccino Holding gör inte anspråk på

...att Nicoccino inte kan ha några negativa hälsoeffekter

...eller att Nicoccino botar tobaksberoende.

Bolaget är medvetet om att användningen av nikotin väcker relevanta frågor om nikotinberoende och nikotinets påverkan inom särskilda grupper såsom t ex

...gravida,

...patienter med hjärt-kärlsjukdomar

...och andra grupper som bör undvika nikotin av medicinska skäl.

Nicoccino är en produkt riktad till vuxna konsumenter som redan röker.

http://www.nicoccino.se/sv/produkt-ip/nicoccino-och-dess-unika-position

//

...Kopparbergs Bryggeri (alkoholprodukter)

...Ratos (äger 83% av bolaget Arcus-gruppen som beskrivs så här på Ratos hemsida:

Arcus-Gruppen är

• Norges och Danmarks ledande spritproducent,

• och Norges och Sveriges största respektive näst största vinleverantör

genom egna varumärken och ledande agenturer.

Bland gruppens mer kända varumärken finns

Aalborg Akvavit,

Lysholm Linie Aquavit,

Braastad Cognac,

Gammel Dansk

och Vikingfjord Vodka.

http://ratos.se/Innehaven/Arcus-Gruppen/ )

...Betsson, Unibet (internetkasinon)

//Edit: Även bla följande internetkasino-relaterade bolag på börsen:

Net Ent

Mr Green

Evolution Gaming

//

...Oriflame (låter vanligt folk sälja bolagets kosmetika via pyramidspelsliknande ersättningsupplägg)

...Zinzino (låter vanligt folk sälja espressomaskiner etc via pyramidspelsliknande ersättningsupplägg)

//Edit: Zinzino värt 600-700 miljoner kr vid börskurs 21-22 kr på Stockholmsbörsens småbolagslista First North.

Bolagets 2014:

...intäkter 358 miljoner kr (+41% från 2013)

...nettoresultat (resultat efter skatt) 33 miljoner kr (jämfört med 10 miljoner kr 2013)

...43 miljoner kr i kassan per slutet av 2014

https://www.avanza.se/placera/pressmeddelanden/2015/02/27/zinzino-ab-bokslutskommunik-1-januari-31-december-2014-zinzino-ab-publ.html

//

//Edit: Vad är pyramidspel och varför är det så dåligt?

Tex:

Pyramidspel

Pyramidspel är en form av affärsuppgörelse som är ohållbar efter ett visst skede i processen.

Det påminner mycket om kedjebrev.

På samma sätt som vid kedjebrev bygger de på exponentiell tillväxt och de kommer också att kollapsa efter ett visst antal generationer.

Man kan säga att pyramidspelen är en utvecklad och mer formaliserad version av kedjebreven.

1)

Ett pyramidspel bygger på att medlemmarna betalar en medlemsavgift, insats eller köptvång av produkter som skapar värdet i kedjan.

2)

När pyramiden faller förlorar deltagarna denna insats eller blir sittande med värdelösa produkter.

Bakom ett pyramidspel finns oftast någon form av organisation som håller i allt, därigenom kan de också dölja hur det hela fungerar.

Ett kännetecken för ett pyramidspel är att balansräkningen är i verkligheten negativ, det finns inte täckning för utestående skulder, vilket döljs och förljugs.

Så länge det finns nya kunder fungerar likviditeten men inte om kunder vill ha tillbaka sina pengar.

http://sv.wikipedia.org/wiki/Pyramidspel

Specifikt tex om det stora pyramidspelet i Albanien år 1997: http://sv.wikipedia.org/wiki/Pyramidspelet_i_Albanien_1997

//

Forts ex på etiska brister man ej vill se hos de börsbolag man köper aktier i:

10)

Att bolagen ej har missnöjda kunder för att bolagets produkter/tjänster ej håller måttet och/eller ej håller vad bolaget utlovat om sina produkter/tjänster.

Tex om mataffärskedjan Ica enl artikel från 2007:

Omfattande fusk med köttfärs på Ica

5 december 2007

Ica:s fyra största butiker i Stockholm fuskar med datummärkning av köttfärs, enligt SVT:s Uppdrag granskning som avslöjat det omfattande fusket.

Utrustad med dold kamera besökte teamet från Uppdrag granskning Ica Maxi-butikerna i Nacka, Haninge, Södertälje och Botkyrka.

Genom att märka köttfärspaket med utgångsdatum samma dag, fann man att samma köttfärs såldes dagen därpå. Då ommärkt med nytt, framflyttat utgångsdatum. Mönstret var det samma i alla de undersökta butikerna.

Ica skriver i ett pressmeddelande att det är oacceptabelt att märka om kött med nya datum.

http://www.svt.se/nyheter/inrikes/omfattande-fusk-med-kottfars-pa-ica

11)

Att bolagen ej fifflar med sin bokföring för att försköna bolagets utveckling.

Ex på det på sistone med

telefonkatalogbolaget Eniro

webhotellfirman Oniva

Även IT-bolaget Prosolvia som förskönade sin bokföring men senare kraschade vilket i förlängningen ledde till rättsprocess och att revisionsfirman PWC tvingades betala 700-800 miljoner kr i skadestånd till Prosolvias konkursbo: http://www.dagensjuridik.se/2013/09/forlikning-innan-prosolvia-malet-nadde-hd-konkursboet-far 7425-miljoner-av-pwc

Aktiemäklarfirman HQ som mörkade sin stora tradingverksamhet som gick snett och ledde till brakförlust (som först mörkades) så att hela HQ till slut fick sina verksamhetstillstånd indragna av övervakningsmyndigheten Finansinspektionen varefter HQ gick omkull år 2010.

Mer om det i tex tidigare blogginlägg från mars 2015: http://www.redeye.se/aktiebloggen/hq/motiv-till-att-qviberg-kraschade-hq

Märkligt att HQ:s fd styrelseordförande Mats Qviberg fortfarande tillåts sitta i ett antal börsbolags-styrelser.

Han är både åtalad för brott i samband med HQ-härvan och är en av de som krävs på ett jätteskadestånd pga härvan.

Själv anser han sig väl helt oskyldig.

...Qviberg sitter bla som styrelseordförande i börsnoterade investmentbolaget Öresund (där han själv är störste aktieägaren): http://www.oresund.se/bolagsstyrning/styrelse.html

...Han är även styrelseordförande i bilhandlarfirman Bilia (där både han själv och Öresund är storägare): http://www.bilia.com/foretaget/#!9164/ledning-och-styrelse/styrelse-och-revisorer

...Och vice styrelseordförande i fastighetsbolaget Fabege (omnämnt även på annan plats i detta blogginlägg): http://www.fabege.se/Om-Fabege/Bolagsstyrning/Styrelse/Styrelse/

Även i Fabege är både Qviberg själv och Öresund storägare.

12)

Att bolagen ej ger framtidsprognoser som lovar guld och gröna skogar för att tex pumpa aktieinvesterare på pengar, fast det senare framkommer att prognoserna långtifrån håller.

Ex på det på sistone med fingeravtrycks-bolaget Fingerprint Cards enl tex tidigare blogginlägg från maj 2015: http://www.redeye.se/aktiebloggen/fingerprint-cards/fingeravtrycks-bubblan-0

CSR

Det är väl den ovannämnda typen av frågor som på senare tid har blivit på modet under beteckningen "CSR" (Corporate Social Responsibility), och en enkel sak är tex att kolla upp om ett börsbolag har en CSR-chef och vad den sysslar med.

Hur väl beskrivs det i årsredovisningen för det bolag man tänker köpa aktier i?

Vad gör börsbolag?

Börsbolag är ju fokuserade på att producera olika produkter och tjänster för att dra in mesta möjliga försäljningsintäkter och på så vis tjäna mesta möjliga resultat så att aktieägarna blir glada.

Ett sätt att se det är att bolagen helst helt fritt skulle vilja välja hur de vill jobba för att uppnå maximal vinst.

Etiska frågor (enl tex punkterna ovan) kan då betraktas som en restriktion som begränsar bolagens vinstmaximering.

Dvs i det perspektivet kan etiska frågor tolkas som negativt för bolagen och deras aktieägare.

Men ett annat sätt att se det är istället att etiska frågor kan utgöra något positivt som gör bolagen till "goda samhällsmedborgare".

Det kan då i sin tur leda till att sådana bolag får gott rykte bland kunder och personal så att det i själva verket gynnar (dvs ökar på) bolagets försäljning och vinster.

Ett problem är att det inte är helt lätt att som utomstående aktieinvesterare bedöma hur pass goda samhällsmedborgare börsbolagen är.

Man kan tex ta del av vad som sägs om bolagen i media.

En parameter som är ganska lätt att mäta är dock tex vilka skattekostnader bolagen har.

Dvs om de betalar fullt normal skatt kan man ju pricka av det på checklistan.

Ligger skattekostnaderna klart under normal nivå behöver ju det inte innebära något negativt, eftersom det kan finnas rimliga skäl till det.

Tex att bolaget tidigare gått med stora förluster och därför har stora uppsamlade skattemässiga förlustavdrag under en period kan kvittas mot de intjänade resultaten så att skattekostnaden därmed ett tag blir noll (tills förlustavdragen är avbetade).

Men det kan också vara en varningssignal som tyder på att bolaget försöker fly skatt.

Och det kan då vara något man som aktieinvesterare bör beakta när man väljer vilka bolag man ska köpa aktier i.

Möbelkedjan Ikea är ju (tyvärr!) inte börsnoterad, men grundaren Kamprad har ju (tillsammans med sin kompis, skatteexperten Göran Grosskopf) gjort det till en konst att med alla möjliga knep undvika skatt.

Kamprad själv har väl över huvud taget inga etiska bryderier kring det, utan ser det säkert som att han gör världen en tjänst som då istället behåller mesta möjliga kapital inom Ikea för att på så vis växa Ikea ytterligare runt om i världen.

Byggbolaget Peab har väl tidigare varit inblandat i muthärva även om det inte lett till några fällande domar mot bolaget eller folk i/kring bolaget (tex ena Peab-grundaren Erik Paulsson).

Men var det så klokt av Peab att vara med och anlita den Solna kommunanställde chefen Sune Reinhold som välbetald konsult vad gäller de stora byggprojekt Peab har i Solna, samtidigt som Reinhold var med och beslutade om projekten för kommunens räkning?

Det var väl bara Reinhold själv som fälldes i domstol för den härvan, för att han inte gjort korrekt skattedeklaration av sina konsultintäkter från Peab.

Gruvbolaget Lundin Mining anklagas för miljöförstöring i Chile: https://www.avanza.se/placera/telegram/2015/05/28/lundin-mining-anklagas-for-miljoforseelser-vid-candelaria.html

I och för sig hade det mesta av det tydligen att göra med tiden innan Lundin Mining köpte bolaget.

Men Lundin Mining borde väl ha kollat upp och klarat upp sådana saker innan köpet skedde.

Därutöver har Lundin Minings agerande relaterat till verksamhet i Kongo berörts i tidigare blogginlägg från maj 2015: http://www.redeye.se/aktiebloggen/lundin-mining/lundin-mining-och-clinton-skandalen

Där berörs även frågetecken till relaterade oljebolaget Lundin Petroleums agerande i Afrika.

Även om man som gruvbolag har goda intentioner vad gäller tex miljö, är det tydligen lätt att det går snett.

Tex om gruvbolaget Boliden enl artikel från 2009:

Dammras ger Boliden miljardsmäll

Kronofogden åläggs av Svea hovrätt att frysa tillgångar på 1,4 miljarder hos gruvföretaget Boliden.

Anledningen är att pengarna ska kunna användas för att betala ut eventuellt skadestånd efter en miljöskandal vid en gruva i Spanien, skriver Dagens Industri.

Bolidens spanska dotterbolag drev gruvan Los Frailes utanför Sevilla där en damm brast för elva år sedan.

Tre miljoner kubikmeter arsenik- och blyhaltigt vatten rann ut i floden Guadiamar, fåglar och fisk dog och stora områden förgiftades.

Boliden har friats i brottmål och har drivit en rättslig process mot de företag som byggde dammen.

Bolidens spanska dotterbolag gick i konkurs på grund av att saneringskostnaderna blev höga.

http://www.svd.se/dammras-ger-boliden-miljardsmall

Även en annan miljöskandal för Boliden (enl artikel från 2013):

Boliden stämt för chilensk giftskandal

20 000 ton svart gruvslam från Rönnskärsverken i Skellefteå har förgiftat tusentals invånare i byn Polygono i Chile.

Efter miljöskandalen stämmer nu 707 av dem svenska Boliden.

Om samma skandal enl artikel från 2009:

Boliden i chilensk miljöskandal

Chilenska myndigheter flyttar 7000 människor från en kåkstad i staden Arica, sedan boende nära en soptipp där har fått sjukdomar och förgiftningar av avfall från svenska Boliden.

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=1650&artikel=3145086

Byggbolaget Skanska har uppmärksammats på sistone (i bla Sveriges Radio) för muthärvor i både Brasilien och Tjeckien: http://sverigesradio.se/sida/sok.aspx?q=skanska

Ska man tolka det som att korruption är ett utbrett problem inom Skanska?

För att inte tala om (delvis statligt ägda) telekombolaget Teliasoneras muthärvor i Uzbekistan och nu på sistone även i Azerbadjan.

Lyssnade så sent som härom dagen på en radiodokumentär om misstänkt mördade svenska journalisten Cats Falk: http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=2519&artikel=5318900

Enl programmet sägs det där att han kan ha varit en härva på spåret som innebar att industriföretaget Asea (numera ABB) smugglade kärnvapen-utrustning till dåvarande Östtyskland.

(Svagt av politikern Thage G. Peterson som då var näringsminister, nu enl programmet inte "hade tid" att kommentera saken för han höll på att skriva en bok.)

Aktier i fastighetsbolag har gått som tåget på börsen på sistone.

Och de pumpar bla aktieinvesterare på pengar genom att fastighetsbolagen säljer ut så kallade "preferensaktier" till investerarna som gladeligen slukar dem med hull och hår.

Preferensaktierna ger en fast preferensaktie-utdelning varje år.

Och här i bloggen har flera gånger påtalats att det är en dyr låneform eftersom den "räntan" inte är avdragsgill eftersom det är en aktieutdelning som ska betalas med det intjänade resultatet efter skatt.

Fastighetsbolag får alltså inte göra avdrag för preferensaktie-utdelningar i deklarationen, utan får ta den fulla kostnaden av det (till skillnad från vanlig banklåneränta som är fullt avdragsgill).

Blev dock chockad när jag hörde ett framträdande från tex fastighetsbolaget Fastpartners vd och huvudägare, miljardären och Ferrari-fantasten Sven-Olof Johansson när han sa att fastighetsbolagen på börsen som regel ändå inte betalar någon skatt, så för dem är det inget problem att preferensaktie-utdelningarna inte är avdragsgilla.

Är inte det en skandal då att fastighetsbolagen fifflar så att de knappt betalar någon skatt?

Johansson gjorde uttalandet under ett framträdande 10 mars 2015 enl tex följande videoklipp: https://www.youtube.com/watch?v=L7C6V-dUYZ8

Johansson (om preferensaktie-utdelningar) drygt 32 min in i det klippet:

Det är ju utdelning vi talar om.

Det är ju alltså pengar "efter skatt".

Och det har ju varit lite beroende av att vi har haft de här skattereglerna som vi har haft där de flesta fastighetsbolagen inte har behövt betala någon skatt.

Dvs ev är det då skattereglerna som möjliggjort för fastighetsbolagen att undvika skatt.

Men är det etiskt ok?

Och var det lagstiftarens mening?

Bla stora skattehärvor på senare år kring fastighetsbolagen Kungsleden och Fabege etc som i efterhand tvingats sätta av jättebelopp i restskatt för att deras tidigare skatteplanering underkänts.

I Fabege är ju för övrigt även ovannämnde Peab-mannen Erik Paulsson inblandad i styrelse och som storägare.

Är inte det ännu ett exempel på bristfälligt etiskt omdöme hos honom?

Här i bloggen har även vid flera tillfällen berörts att de stora, svenska, börsnoterade internetkasinobolagen Betsson och Unibet verkar ha sina verksamheter i skatteparadiset Malta för att på så vis slippa betala mer i skatt i Sverige.

Tex tidigare blogginlägg om det (från apr 2015): http://www.redeye.se/aktiebloggen/betsson/betsson-unibet

Som det står där har Betssons resultat före skatt belastats med följande skattesats (bokförd skattekostnad delat med resultatet före skatt) under de senaste åren:

2013: 5,7%

2014: 5,4%

Unibets motsvarande skattesats:

2013: 7,4%

2014: 5,7%

Dvs kan man som aktieinvesterare sova med gott samvete när börsbolag man äger aktier i, har så låg skattesats?

Som jämförelse ligger ju den normala bolagsskattesatsen i Sverige på 22%.

Och då har den ju sänkts kraftigt under de senaste decennierna till den nivån.

...Så sent som år 2009 sänktes den från tidigare 28% till 26,3%.

...Och from 2013 sänktes den ytterligare till 22%.

I och för sig länge sedan men läkemedelsbolaget Astra (numera Astrazeneca) lanserade ju sömnpillret Neurosedyn som senare visade sig orsaka allvarliga fosterskador på de barn som väntades av gravida kvinnor som tog pillret.

Orsaken till att skadorna ej var kända innan lansering, var tydligen att det gjordes för få djurstudier av Neurosedyn innan produkten lanserades.

Det är ju sådant som bara inte får hända.

Radioprogram om Neurosedyn-skandalen: http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/372544?programid=2519

(Man hade gjort djurstudier på möss men om man även hade gjort djurstudier på kaniner så hade skadorna upptäckts. Sedan dess måste läkemedel testas på två av varandra oberoende djurarter.)

En relaterad incident kan ju sägas vara tyska flygbolaget Lufthansas lågprisbolag Germanwings och dess flygkatastrof i mars 2015 då 150 passagerar omkom för att andrepiloten medvetet kraschat planet in i en bergvägg i Alperna.

I efterhand framkom att piloten var djupt deprimerad och planerat sedan tidigare att genomföra olyckan.

Dvs hade olyckan kunnat undvikas om flygbolaget gjort noggrannare tester av sina piloter (och undersökningar av deras bakgrund samt hälsotillstånd etc)?

Även tal om tidigare muthärvor både i Ericsson (tillverkare av telekom-utrustning) och i Saab (vapentillverkare, bla stridsflygplans-tillverkare).

Tydligen så listigt upplagt att man anlitar en utomstående konsultfirma för att sköta införsäljningen av en order.

Och om det framkommer att mutor förekommit, förnekar uppdragsgivaren all inblandning.

Nedan enl mejl från juli 2014.

  • -Här börjar mejlet- - -

någon kommentar till nedanstående?

bla om tomas nilsson och gunnar stetler kom fram till något mer i saken?

enl nedan hänvisade saab-pressmeddelande från 16 jun 2011:

Utredningen och det material som samlats in har överlämnats till advokat Tomas Nilsson, som ombetts yttra sig över om utredningsmaterialet enligt hans uppfattning stödjer Saabs slutsatser.

Allt utredningsmaterial har överlämnats till överåklagare Gunnar Stetler vid Riksenheten mot korruption.

Nedan tillägg i blogginlägg från 22 juli 2014: http://www.redeye.se/aktiebloggen/saab/salj-saab-aktien

Om Saab och mutor

Frågade Saabs investerarkontakt Ann-Sofi Jönsson om nedanstående 26 juni 2013 via mejl men fick inget svar.

Dvs även frågetecken om varför hon ej svarade på det mejlet.

Så här skrev jag i mejlet till Jönsson bla (kursiv text):

Tydligen erkände Saab år 2011 att mutor betalats för att få Gripen-ordrar utomlands.

Vet du om det pågår någon rättsprocess eller utredning av det?

Kan det bli risk att Saab framöver måste betala skadestånd eller böter pga det?

BAe Systems fick ju tydligen betala motsvarande nästan 4 miljarder kr i böter för sina mutaffärer vilket väl bla omfattade Gripenrelaterade-mutor?

Det byggde i sin tur på följande avsnitt (kursiv text) ur tidigare blogginlägg från 23 juni 2013:

Mutor sålde in Gripen utomlands

En del tvivelaktigheter i affärsmetoderna har framkommit i samband med försäljningen av Gripen till andra länder.

Det har varit tal om att mutor betalats ut via Saabs samarbetspartner (den stora brittiska försvarskoncernen BAe Systems) till beslutsfattare i tre av de fyra länder som Gripen sålts eller hyrts ut till utomlands.

Det gällde Tjeckien, Ungern och Sydafrika enl Sveriges Televisions tv-program "Uppdrag granskning" från 2007.

Enl programmet var det över 80 miljoner kr som utbetalats till politiker i Ungern och Tjeckien för att de länderna skulle använda Gripen.

Saab erkände självt år 2011 att "ett större belopp" utbetalats till "en sydafrikansk konsult" för att ro hem ordern från Sydafrika.

BAe som även erkänt mutor till folk i andra länder vad gäller försäljning av andra militära produkter, har betalat motsvarande nästan 4 miljarder kr i böter pga det.

http://sv.wikipedia.org/wiki/Saab_Gripen

En fråga är om det kan bli tal om att även Saab måste betala böter framöver med anledning av sitt erkännande år 2011.

http://www.redeye.se/aktiebloggen/saab/langsiktigt-kop-saab

Och ur Wikipedia-länken ovan (kursiv text):

Mutor

2007 avslöjade SVT:s Uppdrag granskning att Saab AB och dess delägare BAE Systems betalat mutor vid beställningarna från Tjeckien, Ungern och Sydafrika.

Källor och dokument som Uppdrag granskning ska ha fått tillgång till visade att flera miljarder kronor utlovats i hemliga kontrakt till tre huvudagenter:

österrikaren Alfons Mensdorff-Pouilly

tjecken Richard Hava

och tjeck/kanadensaren Otto Jelinek

för att de skulle säkra avtalet om en försäljning till Tjeckien 1999.

Liknande agenter blev utlovade, och betalades, liknande summor i den ungerska och sydafrikanska affären.

Den tjeckiska och ungerska uppgörelsen ändrades 2003 till en leaseaffär men Uppdrag granskning kunde visa att över 80 miljoner kronor i "kommissioner" utlovats och delvis betalats ut även där.

Pengarna gick till agenten Mensdorffs företag Valurex International baserat i Schweiz och med två schweiziska advokater Egon och Etienne Kiss-Borlase som företrädare.

I Uppdrag granskning berättade den förre tjeckiske utrikesministern Jan Kavan inför en dold kamera och vad han trodde var BAE-representanter att mutorna delats ut "över hela det politiska spektrumet".

2008 pågick polisiära och/eller parlamentariska utredningar av samtliga affärer där Gripen sålts i Sverige, Tjeckien, Ungern, Sydafrika och Storbritannien.

Den engelska polisutredningen lades ned efter en uppgörelse med BAE Systems där BAE betalade ut 3,7 miljarder i skadestånd.

Den sydafrikanska polisutredningen lades ned av politiker efter att den pekat ut den sydafrikanska regeringen som medskyldig, men återupptas efter Saabs medgivande 2011.

Delägaren (BAE Systems) i IG JAS utreds dessutom för misstänkta mutbrott i en rad länder som Chile, Tanzania, Indonesien, Rumänien.

Uppdrag gransknings reportrar Sven Bergman, Joachim Dyfvermark och Fredrik Laurin belönades med ett antal journalistpriser för sitt arbete, detta trots att det inte hade bevisats i domstol att de hade rätt.

Bland annat Stora Journalistpriset 2007, Nordiska dokumentärfilmspriset 2007, IRE Award finalist 2007, samt The Edward R Murrow Award 2008.

I juni 2009 bekräftade överåklagare Christer van der Kwast stora dolda utbetalningar från BAE Systems till Tjeckien, Ungern och Sydafrika, men lade ner förundersökningen mot SAAB om misstänkta mutor med hänvisning till en femårig preskriptionstid, samt i brist på bevis.

I maj 2011 medgav Saab att mutavtal skrivits, men sa sig då inte ha hittat uppgifter om utbetalning av mutor i Sydafrika.

Redan månaden efter (dvs i juni 2011) erkände SAAB att 24 miljoner rand betalats från partnern BAE Systems till företaget Sanip, och vidare till en sydafrikansk konsult, men Saab nekar till att man hade kännedom om överföringen.

http://sv.wikipedia.org/wiki/Saab_Gripen

Och i Wikipedia-länken hänvisas i sin tur bla till följande artiklar:

Ur Dagens Nyheter 20 maj 2011:

JAS-affärerna med Sydafrika

Saab medger mutavtal - men nekar till utbetalning av mutor

Försvarskoncernen Saab medger att det finns ett avtal om utbetalning av mutor i samband med Jasförsäljningen till Sydafrika men har inte hittat något som styrker att summorna verkligen betalats ut.

http://www.dn.se/ekonomi/saab-medger-mutavtal-men-nekar-till-utbetalning-av-mutor/

Och enl Dagens Nyheter 31 juli 2011:

JAS-affärerna med Sydafrika

Jas-mutor utreds på nytt

Sydafrikanska myndigheter ska återuppta utredningen om mutor i samband med Jas Gripen-affären.

Anledningen är att nya uppgifter från Saab har kommit fram.

http://www.dn.se/ekonomi/jas-mutor-utreds-pa-nytt/

I Wikipedia hänvisas även till följande pressmeddelande från Saab 16 juni 2011:

Saabs internutredning gällande konsultavtal i Sydafrika klar

Saab beslöt efter uppgifter i media att utreda omständigheterna kring

ett tidigare för Saab okänt avtal med en sydafrikansk konsult.

Saab har nu genomfört en granskning av avtalet och de ekonomiska transaktionerna i bolaget Sanip Pty Ltd under den aktuella perioden.

Vid granskningen har vi funnit att cirka 24 miljoner rand har betalats från BAE Systems till Sanip.

Dessa pengar har sedan med kort varsel överförts till den sydafrikanske konsulten.

– Dessa transaktioner har aldrig redovisats i bokföringen, säger Saabs VD och koncernchef Håkan Buskhe, och fortsätter:

– En person anställd av BAE Systems har utan Saabs vetskap skrivit på ett för oss okänt avtal, skrivit på för oss tills nu okända banktransaktioner och dessutom skrivit på av revisorer granskat och uppenbart felaktigt årsbokslut för 2003.

Utredningen och det material som samlats in har överlämnats till advokat Tomas Nilsson, som ombetts yttra sig över om utredningsmaterialet enligt hans uppfattning stödjer Saabs slutsatser.

Allt utredningsmaterial har överlämnats till överåklagare Gunnar Stetler vid Riksenheten mot korruption.

Saab kommer att helt och fullt stå till överåklagarens förfogande i detta ärende om sådant behov uppstår.

– Saab har en nolltoleranspolicy mot oegentligheter. Denna internutredning och transparensen i den visar att vi menar allvar, säger Håkan Buskhe.

http://feed.ne.cision.com/wpyfs/00/00/00/00/00/15/60/44/wkr0001.pdf

  • -Slut på mejlet- - -

Även artikel från 2011 enl fredsorganisationen Svenska Freds:

Saab medger att hemliga arvoden betalats i Sydafrika

Saab har medgett att deras dotterbolag i Sydafrika har betalat ut mångmiljonbelopp till en av huvudmännen i den misstänkta muthärvan med Sydafrika. De skyller dock allt på BAE Systems.

...I våras kunde TV4 avslöja att Saabs dotterbolag Sanip hade undertecknat ett hemligt avtal med den sydafrikanske agenten Fana Hlongwane.

...De kunde också avslöja att 50 miljoner kronor hade betalas ut i hemliga konsultarvoden och bonusar under åren 2003–2005 och att ytterligare 30 miljoner skulle betalas ut i år.

Det är första gången dokument som visar på misstänkta mutor har blivit offentliga. Agenten Fana Hlongwane är en av dem som anses ha spelat en nyckelroll i både den officiella Jas-affären och i muthärvan.

...Han var rådgivare åt Sydafrikas försvarsminister Joe Modise när Jas-affären blev klar 1999.

...Strax därefter blev han VD för Sydafrikas största vapenföretag Denel och senare agent vid vapenaffärer.

Saabs dotterbolag Sanip hade skapats för att administrera de motköp, investeringar i Sydafrika, om sammanlagt 70 miljarder kronor som utlovats i samband med Jas-affären. Enligt avtalet med Hlongwane skulle han få utbetalningar om motköp godkändes av sydafrikanska politiker. Misstanken är att Hlongwane använt mångmiljonbeloppen till att muta beslutsfattare. Den sista utbetalningen skulle ske i år eftersom det är först nu som alla motköp ska vara klara.

Förnekat kännedom

Saab har fram till TV4:s avslöjande i våras förnekat all kännedom om mutor och dolda betalningar till agenter.

Men efter avslöjandet gjorde de en snabb internutredning som visar att 24 miljoner betalats ut från Sanip till Fana Hlongwane.

Saab svär sig dock fria från allt ansvar. De hävdar att Sanip vid den tiden i praktiken styrdes av BAE Systems. De aktuella transaktionerna ska ha skett genom att en anställd på BAE Systems betalade in beloppen på Sanips konton och sedan direkt förde dem vidare till Hlongwane. I och med att de inte bokfördes ska Saab inte ha känt till dem. Trots att Saab ägde bolaget till 100 procent.

Den förklaringen tror jag inte på. Om Saabs ledning och styrelse är omedvetna om att dessa transaktioner har skett är de helt inkompetenta, säger Nils Resare, författare till boken ”Makt, mutor och bistånd” om Jas-affären med Sydafrika.

Nils Resare säger att Saab var tvingat att medge att dessa transaktioner skett i och med de publicerade dokumenten.

– De hade kniven på strupen. Vi har haft bevisen under lång tid, men det här var första gången dokument som visar svart på vitt hur det har gått till kunde publiceras. Men samtidigt är de här betalningarna bara en mycket liten del av alla dolda betalningar till Hlongwane och andra agenter med tvivelaktigt rykte. Upp till 1,9 miljarder kan ha betalats ut, säger Nils Resare.

Öppna och dolda betalningar

– Problemet med Saab har varit att de hela tiden bara sagt att de här betalningarna inte har funnits i bokföringen. Men det säger sig självt att de inte finns där. Transaktionerna har skett på ett otroligt sofistikerat sätt. Agenter har fått öppna betalningar för legitima köp av tjänster. Sedan har de fått stora dolda utbetalningar.

Saab vill inte kommentera uppgifterna. De hänvisar till utredningen som är upplagd på deras hemsida och säger att det nu är åklagarens uppgift att bedöma uppgifterna.

CARL-MAGNUS HÖGLUND

Jas, Sydafrika och mutor

- För att sälja Jas inledde Saab ett partnerskap med det brittiska vapenföretaget BAE Systems.

- 1999 sålde Saab 28, senare minskat till 26, Jas Gripen till Sydafrika för cirka 15 miljarder kronor. De sista flygplanen ska levereras nästa år. Samtidigt sålde BAE Systems 24 Hawk skolflygplan.

- I affären ingick även ett avtal om motköp, investeringar i Sydafrika, motsvarande 70 miljarder. Saab skapade dotterbolaget Sanip för att administrera motköpen. Motköpen ska vara slutförda i år.

- Svensk, brittisk och sydafrikansk polis har utrett mutbrott i samband med affären.

...Den svenska förundersökningen lades ned i brist på bevis.

...Den sydafrikanska lades ned av politiker efter att den pekat ut den sydafrikanska regeringen som medskyldig.

...Den engelska lades ned efter en uppgörelse med BAE Systems där BAE betalade ut 3,7 miljarder i skadestånd.

http://www.svenskafreds.se/pax/saab-medger-att-hemliga-arvoden-betalats-i-sydafrika

Och om Ericsson i tex Expressen-artikel från maj 2013 (tydligen baserat på artikel i Dagens Industri):

Bankirer jagas för plundring av Ericsson

Ericsson anklagar två tidigare direktörer,

...Liss-Olof Nenzell

...och Thomas Lundin,

för att ha plundrat företaget på hundratals miljoner kronor.

Det avslöjar Dagens Industri i dag.

I domstolsdokument bekräftar Thomas Lundin nu det som den svenska telekomkoncernen i alla år förnekat:

Att bolagets hemliga konton i Schweiz använts till att betala mutor.

http://www.expressen.se/nyheter/bankirer-jagas-for-plundring-av-ericsson/

Enl Aftonbladet-artikel i maj 2013 om samma grej:

Ericsson anklagar chefer för förskingring

Ericsson anklagar tre tidigare chefer för att ha förskingrat mer än 200 miljoner kronor, skriver Dagens industri i dag.

Miljonerna skulle gått till Ericssons agenter men gick i stället till chefernas privata konton.

Enligt en av cheferna har pengarna använts för mutor.

http://www.aftonbladet.se/nyheter/article16809090.ab

Enl den artikeln bla:

System för hemliga utbetalningar

1998 fick Liss-Olof Netzell uppdraget att bygga upp World Commissions Scheme, WCS, Ericssons nya system för hemliga utbetalningar till agenter.

Tanken med WCS va att skydda agenternas identitet och hålla summorna för utbetalningar hemliga.

Liss-Olof Netzell agerade således bankir för Ericssons agenter genom att medverka i hanteringen av utbetalningar.

Han fick betalningsinstruktioner från huvudkontoret, och såg till att agenterna fick pengar efter att Ericsson satt in dem på servicebolagens konton.

Utbetalningarna verkställdes sedan av

...en advokat i Schweiz,

...en affärsman i Schweiz

...och en affärsman i Libnanon

som hanterade mer än 30 servicebolag för Ericssons räkning.

Och enl Liss-Olof Nenzell i artikeln:

– Ericsson ville ha väldigt stora belopp skickade med väldigt kort varsel nästan dygnet runt de här åren till olika agenter, affärskonsulter och liknande.

De dokumenten som låg till grund för de här betalningarna fick jag order om att förstöra.

De gav mig den instruktionen – allt som fanns på kontoret skulle förstöras.

Bla om skandalen kring privatjetresor och jakter i blöjtillverkaren SCA (enl artikel från TT i apr 2015):

Fakta: SCA:s kritiserade flygresor

Under vintern 2014/2015 har det riktats kritik mot SCA:s ledning till följd av Svenska Dagbladets granskning av SCA-direktörernas användande av affärsflyg.

Som en följd av detta beslutade SCA:s styrelse att tillsätta två oberoende granskningar.

Granskarna har kommit fram till att SCA och dess företrädare har följt svensk lag och bolagets policy.

Vidare har utredarna funnit att det inte finns någon grund för SCA att rikta ekonomiska anspråk mot enskilda personer och att ansvarsfrihet bör beviljas för styrelsen och tidigare vd:n.

Bland annat anv��ndes bolagets privatjet till lyxiga jaktresor och fotbolls-VM i Brasilien.

I december i fjol (2014) ändrade SCA sin flygpolicy så att närstående inte längre får följa med och att affärsflyget inte längre får användas vid representation.

Vd:n Jan Johansson har vid flera tillfällen tagit med sig sin fru på flygningar, och hon har även flugit ensam i planet till en kostnad på omkring en miljon kronor, enligt Svd.

SCA:s ordförande Sverker Martin-Löf har också själv använt företagets tre flygplan för jaktresor, ibland ensam och ibland med endast sina hundar som medresenärer.

Även flera näringslivstoppar har fått resa med SCA:s privatjet.

http://www.gp.se/ekonomi/1.2697284-anders-nyren-far-sparken

Om barnarbete relaterat till papperstillverkaren Stora Enso (enl artikel i Dagens Nyheter 5 mars 2014):

Stora Enso anklagas för barnarbete

Stora Enso beskylls för att det ska förekomma barnarbete inom företagets verksamhet.

En underleverantör i Pakistan låter barn samla in returpapper som sedan säljs till ett företag ägt av Stora Enso, rapporterar Veckans Affärer och TV4:s ”Kalla fakta”.

http://www.dn.se/ekonomi/stora-enso-anklagas-for-barnarbete/

Även från 9 mars 2014:

Stora Enso mörkade uppgifter om barnarbete

Svensk-finska pappersföretaget Stora Enso har under lång tid känt till att barn arbetar åt koncernen men företaget har undanhållit informationen.

Kalla Fakta kan ikväll avslöja ett hemligt dokument som visar storföretagets lögner.

http://www.tv4.se/nyheterna/klipp/stora-enso-mörkade-uppgifter-om-barnarbete-2571108

Efter det i apr 2014:

Marcus Wallenberg förkastar barnarbete i Stora Enso

Marcus Wallenberg kommenterar för första gången Kalla Faktas avslöjande om barnarbete i finansfamiljens bolag Stora Enso.

Wallenberg menar att det är förkastligt och går därmed tvärt emot bolagets vd som sagt att barnarbete kommer fortgå i Stora Ensos sfär.

http://www.tv4.se/nyheterna/klipp/marcus-wallenberg-förkastar-barnarbete-i-stora-enso-2593338

Även i tidigare blogginlägg från dec 2013 om skandalen kring Stora Ensos köp av USA-bolaget Consolidated Paper: http://www.redeye.se/aktiebloggen/skandaler

Även tal om barnarbete i klädföretaget H&M:s verksamhet (enl artikel från 12 mars 2015):

Barn producerar kläder åt H&M

Leverantörer och underleverantörer till stora internationella klädkedjor, bland annat H&M, begår flera arbetsrättsbrott i Kambodja, enligt en rapport från Human rights watch (HRW) som släpptes i dag.

http://www.svt.se/nyheter/lalalaal

Även enl artikel från 2012:

H&M kritiseras för uzbekiskt barnarbete

Det är brittiska Anti-Slavery International som hävdar att H&M inte gör tillräckligt för att säkerställa att tvångs- och barnarbete inte förekommer i produktionen av uzbekisk bomull.

http://miljoaktuellt.idg.se/2.1845/1.483008/hochm-kritiseras-for-uzbekiskt-barnarbete

Och redan 2007:

H&M köper bomull från barnarbete

Nästan en halv miljon barn tvingas ut på bomullsfälten i Uzbekistan

Bomull som används i Hennes & Mauritz (H&M) kläder plockas av barn som tvingas ut från sina skolor av staten för att arbeta, uppger SVT:s Agenda.

Men H&M är i dag inte berett att direkt göra något i frågan.

– Vi har en affärsrelation med vår leverantör, inte med vår leverantörs leverantör, säger Henrik Lampa, miljösamordnare på H&M, till TT.

http://www.aftonbladet.se/nyheter/article11298695.ab

Börsbolagens skatter

De 29 börsbolagen som ingår i Stockholmsbörsens storbolagsindex OMXS30:

ABB

Alfa Laval

Assa Abloy

Astrazeneca

Atlas Copco

Boliden

Electrolux

Ericsson

Getinge

H&M

Handelsbanken

Investor

Kinnevik

Lundin Petroleum

MTG

Nokia

Nordea

Sandvik

Securitas

SEB

Skanska

SKF

SSAB

SCA

Swedbank

Swedish Match

Tele2

Teliasonera

Volvo

https://indexes.nasdaqomx.com/Index/Weighting/OMXS30

OMXS30-bolagens resultat före skatt 2014:

 1. Investor 50 miljarder kr

 2. Nordea 39 miljarder kr

 3. ABB 27 miljarder kr

 4. H&M 26 miljarder kr

 5. SEB 23 miljarder kr

 6. Swedbank 21 miljarder kr

 7. Kinnevik 21 miljarder kr

 8. Teliasonera 20 miljarder kr

 9. Handelsbanken 19 miljarder kr

 10. Atlas Copco 16 miljarder kr

 11. Ericsson 16 miljarder kr

 12. SCA 9 miljarder kr

 13. Assa Abloy 9 miljarder kr

 14. Astrazeneca 9 miljarder kr

 15. Sandvik 8 miljarder kr

 16. SKF 7 miljarder kr

 17. Skanska 5 miljarder kr

 18. Volvo 5 miljarder kr

 19. Alfa Laval 4 miljarder kr

 20. Tele2 4 miljarder kr

 21. Swedish Match 3 miljarder kr

 22. Electrolux 3 miljarder kr

 23. Securitas 3 miljarder kr

 24. Boliden 2 miljarder kr

 25. Getinge 2 miljarder kr

 26. MTG 2 miljarder kr

 27. SSAB -2 miljarder kr

 28. Nokia -2 miljarder kr

 29. Lundin Petroleum -5 miljarder kr

Investmentbolag som Investor och Kinnevik har ju speciella bokföringsregler och tar väl med värdeförändringar i sina aktieinnehav i resultatet.

De resultaten kan därmed tyckas vara missvisande (överdrivna), jämfört med rörelsedrivande bolag.

I övrigt är väl resultaten i stort sett "riktiga".

//Edit: Bolag som redovisar sina siffror i utländsk valuta har räknats om till svenska kronor med genomsnittliga valutakurser för 2014.

Det gäller följande bolag (redovisningsvaluta):

ABB (dollar)

Astrazeneca (dollar)

Lundin Petroleum (dollar)

Nokia (euro)

Nordea (euro)

//

OMXS30-bolagens bokförda skattekostnader under 2014:

 1. Nordea 9 miljarder kr

 2. ABB 8 miljarder kr

 3. H&M 6 miljarder kr

 4. Ericsson 5 miljarder kr

 5. Teliasonera 5 miljarder kr

 6. Swedbank 4 miljarder kr

 7. SEB 4 miljarder kr

 8. Handelsbanken 4 miljarder kr

 9. Atlas Copco 4 miljarder kr

 10. Volvo 3 miljarder kr

 11. SCA 2 miljarder kr

 12. Sandvik 2 miljarder kr

 13. Assa Abloy 2 miljarder kr

 14. SKF 2 miljarder kr

 15. Skanska 1 miljard kr

 16. Alfa Laval 1 miljard kr

 17. Tele2 0,9 miljarder kr

 18. Securitas 0,8 miljarder kr

 19. Electrolux 0,8 miljarder kr

 20. Swedish Match 0,6 miljarder kr

 21. Boliden 0,6 miljarder kr

 22. Getinge 0,5 miljarder kr

 23. MTG 0,5 miljarder kr

 24. Astrazeneca 0,1 miljarder kr

 25. Kinnevik -9 miljoner kr

 26. SSAB -0,2 miljarder kr

 27. Investor -0,4 miljarder kr

 28. Lundin Petroleum -2 miljarder kr

 29. Nokia -13 miljarder kr

Dvs investmentbolag som Investor och Kinnevik har väl speciella skattregler (typ om de till sina aktieägare delar ut ca samma aktieutdelningar som investmentbolagen erhåller i aktieutdelningar på sina aktieinnehav?)

Men man kan ändå höja på ögonbrynen över att

...Investor med 50 miljarder kr i resultat före skatt 2014

...faktiskt har en positiv skattepost på ca 400 miljoner kr.

Och att

...Kinnevik med 21 miljarder kr i resultat före skatt 2014

...också kom undan med en positiv skattepost (9 miljoner kr).

I övrigt är alltså

Nordea,

ABB

och H&M

de största skattebetalarna (i absoluta tal) av Stockholmsbörsens största storbolag ovan (OMXS30-bolagen).

Men vad innebär ovannämnda bokförda skattekostnader för skattesatser för bolagen (dvs bokförd skattekostnad delat med resultatet före skatt)?

 1. Volvo 56%

 2. ABB 31%

 3. Ericsson 30%

 4. MTG 29%

 5. Securitas 29%

 6. SKF 29%

 7. Alfa Laval 28%

 8. Sandvik 27%

 9. Getinge 27%

 10. Assa Abloy 26%

 11. SCA 26%

 12. Electrolux 25%

 13. Tele2 25%

 14. Skanska 25%

 15. Atlas Copco 24%

 16. Boliden 23%

 17. H&M 23%

 18. Teliasonera 22%

 19. Nordea 22%

 20. Handelsbanken 21%

 21. Swedbank 20%

 22. Swedish Match 20%

 23. SEB 18%

 24. Astrazeneca 1%

Dvs Volvo hade klart störst skattesats 2014.

Även ABB och Ericsson ligger högt.

1)

Frågetecken för varför Astrazeneca bara hade 1%.

Berodde det på skattesmiteri eller fanns det andra skäl.

Bolaget hade trots allt enl ovan

...ett resultat före skatt på 9 miljarder kr 2014

...men lyckades komma undan med en bokförd skattekostnad på bara 0,1 miljarder kr (mer exakt var det 74-75 miljoner kr).

Det låter väldigt lite i skattekostnad med ett resultat på 9 miljarder kr före skatt!

//Edit: Förklaring enl Astrazenecas årsredovisning för 2014:

Den redovisade skattesatsen på 0,9% för året som slutade den 31 december 2014, gynnades av

...en justering på 117 MUSD för tidigare perioder efter förlikning av den mellanstatliga överenskommelsen om internprissättning,

...effekten av omvärderingen av verkligt värdet av villkorad köpeskilling efter rörelseförvärv (kostnad på 512 MUSD med tillhörande skattekreditering på 157 MUSD)

...samt gynnsamma effekter av brittisk patentboxlagstiftning (35 MUSD).

Undantas dessa poster, uppgick den redovisade skattesatsen under året till 18,2%.

http://www.astrazeneca.se/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadername2=MDT-Type&blobheadervalue1=inline%3B+filename%3D197rsredogvisning-2014-Svensk-version.pdf&blobheadervalue2=abinary%3B+charset%3DUTF-8&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1285690804810&ssbinary=true

//

2)

Frågetecken även hur bankerna lyckas ligga så lågt, särskilt SEB:

 1. Nordea 22%

 2. Handelsbanken 21%

 3. Swedbank 20%

 4. SEB 18%

Beror det på skatteplanering ("skattesmiteri"), eller finns det andra skäl till detta?

//Edit: Är bankernas stora intjäning (resultat före skatt) men relativt sett låga skattesatser, orsaken till följande:

(Socialdemokratiska finansministern Magdalena) Andersson lanserar ny bankskatt

Bankerna är underbeskattade, anser regeringen som vill införa en särskild skatt på finanssektorn.

http://www.svd.se/andersson-lanserar-ny-bankskatt

Bankernas låga skattesatser är väl särskilt anmärkningsvärd mot bakgrund av att det var statens intensiva agerande under den stora globala finanskrisen 2008/2009 som bidrog till att bankerna lyckades hålla sig flytande!

Fem börsbolag togs ej med i den listan ovan över börsbolagens skattesatser:

Nokia: Hade förlust före skatt 2014.

Lundin Petroleum: Hade förlust före skatt 2014.

SSAB: Hade förlust före skatt 2014

Kinnevik: Hade positiv skattepost 2014.

Investor: Hade positiv skattepost 2014.

Tar man bolagens ovannämnda resultat före skatt minus ovannämnda bokförd skattekostnad, ger det följande nettoresultat (resultat efter skatt) för 2014:

 1. Investor 51 miljarder kr

 2. Nordea 31 miljarder kr

 3. Kinnevik 21 miljarder kr

 4. H&M 20 miljarder kr

 5. SEB 19 miljarder kr

 6. ABB 18 miljarder kr

 7. Swedbank 17 miljarder kr

 8. Teliasonera 16 miljarder kr

 9. Handelsbanken 15 miljarder kr

 10. Atlas Copco 12 miljarder kr

 11. Ericsson 11 miljarder kr

 12. Nokia 11 miljarder kr

 13. Astrazeneca 8 miljarder kr

 14. SCA 7 miljarder kr

 15. Assa Abloy 6 miljarder kr

 16. Sandvik 6 miljarder kr

 17. SKF 5 miljarder kr

 18. Skanska 4 miljarder kr

 19. Alfa Laval 3 miljarder kr

 20. Tele2 3 miljarder kr

 21. Swedish Match 3 miljarder kr

 22. Electrolux 2 miljarder kr

 23. Volvo 2 miljarder kr

 24. Securitas 2 miljarder kr

 25. Boliden 2 miljarder kr

 26. Getinge 1 miljard kr

 27. MTG 1 miljard kr

 28. SSAB -1 miljard kr

 29. Lundin Petroleum -3 miljarder kr

Märkligt tex att Nokia under 2014 hade

...ett resultat före skatt på -2 miljarder kr

...men en positiv skattepost på 13 miljarder kr

...vilket gav ett nettoresultat på 11 miljarder kr

Kan även sticka i ögonen på en del att banken SEB hade ett nettoresultat bland de högsta (19 miljarder kr vilket renderade en 5:e-plats ovan b… [content has been truncated]

0 comments

You need to to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?