Post entry

Boliden - svårbedömd

Please note: Community posts are written by its members and not by Redeye’s research department. As a reader you’re always encouraged to critically analyze the content.

Boliden 106,90 kr

Råden inför rapporten skiljer sig avsevärt mellan mäklarfirmorna, vilket också återspeglas i att aktien kastat rejält i kurs de två senaste dagarna. Först ordentligt ned, sedan åter upp.

Här är några klipp från nätet. Nyligen gjorda bedömningar av välkända analysfirmor.

******

Sänkta estimat ger lägre riktkurs

UBS sänker riktkursen på Boliden, från 80 till 75 kronor, med anledning av sänkta estimat. Rekommendationen sälj upprepas. Det framgår av ett marknadsbrev daterat 19 oktober. Bolidens aktiekurs har fått stöd av högre koppar- och zinkpriser på sistone men UBS är ändå negativt inställda till aktien eftersom man tycker att marknaden har förbisett effekten av den svaga dollarn jämfört med kronan och euron. UBS har justerat sina estimat för att passa sina valutaprognoser samt sina förväntningar om något högre metallpriser. Därmed faller estimaten för Bolidens vinst per aktie för helåren 2011 och 2012 med 13 respektive 23 procent. Vad gäller den stundande rapporten för det tredje kvartalet, som släpps den 21 oktober, noterar UBS att den svaga dollarn kan ha pressat Bolidens vinst under perioden då koppar- och zinkpriserna endast är oförändrade jämfört med det andra kvartalet. (Nyhetsbyrån Direkt) 20 oktober 2010.

****

HSBC höjer riktkursen

HSBC har höjt riktkursen på Boliden till 111 kronor, från tidigare 95. Rekommendationen neutral upprepas. Det framgår av ett marknadsbrev. HSBC har tittat närmare på sektorn och ställt de bolag med hög kopparexponering mot de med hög aluminiumexponering. Marknaden föredrar koppar men det blir allt mer en "momementum-trade" och uppsidan krymper, enligt HSBC som i sektorn har sänkt rekommendationerna för Xstrata och Antofagasta och upprepar rekommendationen övervikt för både Rio Tinto och Norsk Hydro, som båda har en betydande exponering mot aluminiumexponering. (Nyhetsbyrån Direkt) 18 oktober 2010

****

Priserna rör sig i rätt riktning

Swedbank upprepar rekommendationen Köp för Boliden med en höjd riktkurs till 120 kronor från tidigare 105 kronor. Banken förväntar sig att bolagets vinst före skatt kommer att uppgå till 1200 MSEK, inklusive lagervinster om 40 MSEK, underhållskostnader till 100 MSEK och i princip inga MAMAs. Detta innebär en underliggande vinst före skatt om 1260 MSEK exkluderat lagervinster/förluster och underhållskostnader. Bolagets fokus ligger på utvecklingen av Aitikexpansionen och ökad produktion vid Bolidenområdet såväl som vid kopparsmältning. Under det senaste kvartalet har två nya produktionslinjer startat vid Aitik men Swedbank väntar sig uppstartsbekymmer med de nya stenkrossarna. Detta anser dock Swedbank inte vara något problem och bör lösas under det fjärde kvartalet. Under det tredje kvartalet har metallmarknaden visat styrka, drivet av den ekonomiska utvecklingen på de tillväxtmarknaderna, speciellt Kina, och en svagare US-dollar. Vidare tror banken på en fortsatt stark metallmarknad med en snäv efterfråga/utbudssituation och en hälsosam tillväxt i Asien för att stötta priserna. Swedbanks kopparprisantaganden höjs med 6-10 % för 2010-12 men kommer i sin helhet att mildras av den svagare US-dollarn. EPS-estimaten höjs med 6 % för 2010, men lämnas oförändrade för 2011-12. Boliden står nu på en bra grund för framtida tillväxt och givet bankens positiva syn på metallmarknaden är värderingen om P/E 6-7 för 2011-12 attraktiv.(6 oktober 2010)

...

0 comments

You need to to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?