Post entry

Boliden fullvärderat

Please note: Community posts are written by its members and not by Redeye’s research department. As a reader you’re always encouraged to critically analyze the content.

Gruvbolaget Boliden kan verka lågt värderat, men metallpriserna har fallit.

Boliden-aktien har historiskt inte varit något för änkor och faderslösa:

• juli 2007: kurs-topp 143 kr
• kring årsskiftet 2008/2009: bottennivå 14-15 kr
• jan 2011: topp 137-138 kr
• okt 2011: botten 69-70 kr
• nu: ca 100 kr

Men sedan finanskrisen har Boliden klarat sig överraskande bra med följande utveckling för resultat per aktie:

2008: 3-4 kr
2009: ca 9 kr
2010: 14-15 kr

Skuldsättningen är i nuläget inte överdrivet hög (nettoskuld 5-6 miljarder kr i slutet av q3, jämfört med nuv börsvärde 27-28 miljarder kr vid börskurs ca 100 kr) - även om sådana här konjunkturkänsliga bolag hellre bör vara skuldfria.

De senaste kvartalen verkar Boliden generera ett resultat per aktie på ca 12 kr i årstakt, vid gruvproduktion av knappt 300 000 zink/år och drygt 80 000 koppar/år. Dvs p/e-tal på 8-9 (börskurs 100 kr/resultat per aktie 12 kr).

• Dock lite oroväckande att det är med ett zinkpris på 2 300-2 400 dollar/ton och ett kopparpris på över 9 000 dollar/ton. I skrivande stund ligger marknadspriset på zink i ca 1 800 dollar/ton och kopparn i ca 7 400 dollar/ton (dvs i båda fallen 18-19% lägre).
• Å andra sidan innebar resultattakten 12 kr/år en dollarkurs på ca 6,30-6,50 kr, fast dollarn sedan dess stigit och nu står ca 8% högre i ca 6,90 kr.

Boliden har säkrat ca 25% av de kommande tre årens zinkproduktion till ett zinkpris på 2 100-2 300 dollar/ton, och ca 20% av de kommande tre årens kopparproduktion till ett kopparpris på 8 700-9 700 dollar/ton. Men det är alltså bara en del av produktionen, och bara för de kommande tre åren. Det finns även mindre dollarskurssäkringar till dollarkursen 6,70-6,80 kr tom år 2017.

Aktieanalytikerna räknar med följande utveckling för Bolidens resultat per aktie:

2011: 13,10 kr (-10%)
2012: 13,90 kr (+6%)
2013: 14,80 kr (+6%)

http://www.4-traders.com/BOLIDEN-AB-6491076/financials/

Som det ser ut nu kommer de resultatnivåerna inte att kunna uppnås med nuvarande:
• produktionstakt
• metallpriser
• dollarkurs

Boliden angav följande känslighetsanalys i q3-rapporten:
• 10% förändring av zinkpriset påverkar rörelseresultatet med 425 miljoner kr/år
• 10% förändring av kopparpriset påverkar rörelseresultatet med 400 miljoner kr/år
• 10% förändring av dollarkursen påverkar rörelseresultatet med 980 miljoner kr/år

http://investors.boliden.com/afw/files/press/boliden/201110252144-1.pdf

Obs då att Bolidens rörelseresultat de senaste kvartalen legat på en årstakt på ca 5 miljarder kr (motsvarande ett resultat per aktie på ca 12 kr/år efter räntekostnader och skatt). Bortsett från säkringarna av metallpriser och dollarkurs, innebär nuvarande metallpriser och dollarkurs istället ett rörelseresultat på drygt 4 miljarder kr (motsvarande ett resultat per aktie på ca 10 kr efter räntekostnader och skatt).

Dvs sammantaget verkar Boliden-aktien i bästa fall fullvärderad vid nuvarande börskurs ca 100 kr, produktionstakt, metallpriser och dollarkurs.

Obs dock att det kan bli en viss ökning av Bolidens gruvproduktion de kommande åren, tack vare ökad produktionstakt i Aitik-gruvan.

• År 2010 producerade Aitik 28 miljoner ton malm (vilket gav 67 000 ton koppar och 2 200 kilo guld). http://investors.boliden.com/afw/files/press/boliden/Boliden2010_sv.pdf
• För år 2014 är Bolidens mål att Aitik ska nå en produktionstakt på 36 miljoner ton malm/år. http://investors.boliden.com/afw/files/press/boliden/201110252144-1.pdf

Det var år 2006 som Boliden beslutade om att öka produktionstakten i Aitik-gruvan, och sedan dess har bolaget investerat över 6 miljarder kr i det projektet (enl Bolidens årsredovisning för 2010 som var daterad i feb 2011).

Boliden expanderar även genom gruvorna Garpenberg och Kankberg, samt elektronikåtervinning i Rönnskär:

• Garpenberg: dagens produktionstakt på 1,4 miljoner ton malm/år ska nästan dubblas till 2,4 miljoner ton år 2015. Investeringskostnad nästan 4 miljarder kr.
• Kankberg: Gruva med guld och tellur som ska startas upp under 2012. Planerad produktionstakt 1 150 kilo guld och 41 ton tellur per år. Investeringskostnad nästan 500 miljoner kr.
• Rönnskär: Utbyggnad av kapacitet för elektronikåtervinning. Ny anläggning tas i drift 2012, vilket ökar Bolidens kapacitet för elektronikåtervinning från 45 000 ton/år till 120 000 ton/år. Investeringskostnad drygt 1 miljard kr.

http://borssnack.di.se/diseconf/Forum/ListMessages.aspx?forumid=1&ThreadID=2035122#msg13519332 (Tack för bra info från signaturen "profit prophet" på Di.se:s aktieforum Börssnack.)

En försiktig tolkning är att ovanstående expansionsprojekt helt enkelt bidrar till att upprätthålla Bolidens ovannämnda resultatgenerering (snarare än att öka den). Till skillnad från tex vanliga industriföretag så har ju gruvor en ganska begränsad livslängd. Expansionsprojekten belyser även vilka stora kapitalbelopp det behövs i Bolidens bransch.

0 comments

You need to to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?