Post entry

TRETTI...Ökande tillväxt

Please note: Community posts are written by its members and not by Redeye’s research department. As a reader you’re always encouraged to critically analyze the content.

TRETTI har gått från klarhet till klarhet och har överraskat marknaden de sista åren. Nu lägger de i en högre växel.

TRETTI är bolaget som för bara 4 år sedan av många dömdes ut som ett misslyckande med ett omöjligt koncept. Det gick då ut på att sälja vitvaror under inköpspris, vilket ju naturligtvis inte låter som den mest lyckade strategin. Idag ser det annorlunda ut.

Verksamheten har sedan start sakta med säkert utökats och vinst genererats men tackades av aktieägarna under lång tid med straffnedgångar trots allt bättre resultat. Efter kraschen -08 - 09 hade dock den negativa skaran investerare tvättats ur och en mer verklighetsanknuten skara köpt på sig aktier. I takt med att bolaget levererade bra rapporter steg aktiekursen från området runt 15:- till som mest omkring 85:- i början av -10. Sedan dess har det varit dystra toner aktiekursmässigt och kursen har nästan halverats. Varför?

Aktie-tekniskt

Det som skett det sista året är inget mer än en rimlig rekyl anser jag. Kursen har varit nere som sämst runt 47:- då den våldsamma nedgången drabbade indexen nyligen, men har nu återhämtat sig under rent löjlig omsättning till ca 51:-. Där är bolaget i sin helhet värderat till ca 260 miljoner SEK.

Det som gjorde att aktien rusade så högt var främst en fantastisk tillväxt som inte bara inneburit en god vinstgivande verksamhet, utan även god utdelning (3,60 SEK 2010).

Kraftig tillväxt

Nu till det fina i kråksången. Den kraftiga tillväxt bolaget har bakom sig (30% 2010) har skett nästan uteslutande i Sverige. I Juli 2010 öppnade TRETTI motsvarande verksamhet i Danmark samt så sent som November i Norge. Planer finns nu på att öppna även i Finland vilket sammantaget, gissningsvis kommer ÖKA tillväxten markant då dessa 3 grannländer besitter en befolkning som är dubbelt så stor som den Svenska.

Ökad vinst och framtiden

Under helåret 2010 genererade TRETTI en vinst efter skatt på hela 18,6 miljoner. Nästan helt uteslutande genererat i Sverige och på ett mindre brett sortiment än vi har idag. (Jag räknar här med att verksamheten i Danmark och Norge inte i någon större omfattning påverkade resultatet för helåret då de ju precis öppnat i dessa länder)

Rimligtvis borde omsättningen öka markant under 2011 då vi redan har (sedan Juli och November -10) ett dubbelt så stort kundunderlag som i Sverige, plus kommande i Finland. Till detta har vi en redan etablerad företagsorganisation där tidigare ev misstag eller negativa administrativa faktorer spelar in.

Nyckeltalen

Bolaget värderas på dagens kurs 51:- till 260 miljoner. I denna värdering finns över 30 miljoner kassa, vilket efter neutralisering ger ett börsvärde på ca 230 Miljoner.

Vinst efter skatt är 18,6 miljoner, där i år 2,75:- är planerad utdelning (3,60). Den har minskat något vilket jag tror är ett resultat av expansionskostnader. Utdelningen är då i samma klass som i H&M och bör om jag får rätt öka kraftigt de närmaste 2 åren när försäljningen tar fart i våra grannländer.

Om man räknar lite löst med att inom 2 år försäljningen ökat 100% (hela norden) så ser vi ett möjligt resultat efter skatt på 35 - 40 Miljoner vilket borde vara en underdrift med dagens tillväxt. Rimligtvis i takt med att vinsten ökar kraftigt så bör utdelningen följa efter. Vi ser då idag ett P/e på denna tillväxtbomb på omkring 5.

Det är alldeles för lågt. Inte nog med detta så är det ett antal större triggers i närtid. I sammanhang med detta är följande faktum värt att notera. Likviditeten i aktien är lika med 0. I tisdags 22 Mars omsattes 1110 aktier. Igår onsdag den 23:e omsattes ca 2500, och idag den 24:e vid kl 13,30 har omsatts 627 st aktier.

Trigger 1

Under 2011 ska TRETTI ansöka om notering på OMX Smallcap, från dagens First North, vilket borde få ett flertal fonder att öppna ögonen för denna tillväxtraket samt även öppna upp för en mycket större aktieägarkrets. Den obefintliga likviditeten är dock en risk initialt, men personligen anser jag att en vidare nedgång inte bara skulle vara förvånande, utan dessutom ett givet köptillfälle då tom belåningar skulle bli riskfritt då räntan skulle betalas av TRETTIs utdelningar.

Trigger 2

TRETTI är idag en liten, men mycket vinstgivande konkurrent till EL-giganten, SIBA, Media Markt, och ett antal andra jättar inom detta hårt ansatta marknadsegment, men ökat trots detta vinsten och sortimentet. Bolaget bör vara en uppköpskandidat av dignitet till vad det värderas till idag.

Trigger 3

Snart borde effekten av expansionen synas i resultatrapporterna, och visar det då att de nya butikerna i grannländerna har samma våldsamma tillväxt som moderbolaget här hemma kan det med tanke på den låga likviditeten och dagens obefintliga bevakning av bolaget gå fort norrut.

Risker?

a) Ska man nämna några risker så är det i första hand den låga likviditeten. Att köpa många aktier på en dag är rent omöjligt om man inte skulle ha tur och någon dumpar, eller alt utan att skicka upp kursen 20% på nolltid.

b) En annan risk är pressade marginaler, men eftersom bolaget utökar sitt sortiment och faktiskt slagit sig ut som en vinnare genom att ha NOLL marginaler ser det mindre riskfyllt ut. Dessutom har VD gjort klart att marginaler inte är problemet, utan minskade volymer. Det i sin tur borde definitivt vara avhjälpt med expansionen till våra grannländer.

c) Ny kris? Som många vet är det troligen snart dags för kris 2,0, men TRETTI klarade sig galant ur den förra, mycket pga av att de i mångt och mycket säljer ett sortiment som är TILL för att spara pengar (tex luftvärmepumpar, mindre energikrävande vitvaror, osv) och bör klara ett stålbad bra. Vinsten är god och de har gått om pengar i kassan.

d) Det finns frågetecken kring huruvida en av grundarna och VD Paul Fischbein är p väg att lämna bolaget, och att andra medgrundare är på väg IN i bolaget. Spekulationsrisk?

Det var i korta sammandrag mina tankar om bolaget, och har pga av dessa gjort en mindre investering. Mer information finns på www.tretti.se.

0 comments

You need to to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?