Post entry

Tretti: kan inom ett år öka till nitti

Please note: Community posts are written by its members and not by Redeye’s research department. As a reader you’re always encouraged to critically analyze the content.

5 % direktavkastning, attraktiv värdering, hög tillväxt och kompetent ledning gör Tretti köpvärt till låg risk. Tretti.ses affärsidé är att erbjuda vitvaror och andra hushållsnära produkter på nätet.

Marknaden

Tretti har slagit sig in på vitvarumarknaden vilken omsätter ca 10 miljarder kronor i Sverige. Totalt omsatte den svenska e-handeln ca 22 miljarder av den totala detaljhandelsmarknaden, vilket är cirka 4,2 %. Det intressanta är att e-handeln växer stadigt och Tretti har lyckats bygga upp en position sedan etablerandet 2004. De har ökat försäljningen kraftigt även under de år när vitvarumarknaden krympte. Nu har även vitvarumarknaden börjat öka. Låga räntor och ROT avdrag är postiva faktorer för marknaden. Det finns väldigt få e-handlare på vitvarumarknaden. De stora aktörerna eller konkurrenterna har fysiska butiker med en internetsida. Dessa aktörerer vill ha in kunden i butiken så att de kan sälja mer eller uppgradera kunden till en produkt med högre marginal.

Resultat Q1 2010

Omsättning 92,2 MSEK +31 %

Rörelseresultat (EBIT) 4,6 MSEK + 21 %

Bruttomarginalen 18,1 (17,8) %

Vinst per aktie (VPA) 0,67 (0,56) kr

Kassa per aktie 9,48 (5,26) kr

Aktien gick ner när Q1 resultatet publicerades.Det berodde på att marknaden hade vant sig vid omsättningsökningar på 40-50% de sista kvartalen och nu blev det bara 30 %. Man hade förväntat sig att resultatet skulle öka mer än omsättningen. De facto gjorde den det efter rensning av periodfrämmande kostnader såsom 2 tv kampanjer och etableringskostnad för ny marknad. Detta framgick dock ej av rapporten, utan nämndes på bolagsstämman.

Den skalbara affärsmodellen gör att tillväxt sker till ökad lönsamhet. Tillväxt sker främst genom ökad e-handel men på sikt kommer nya geografiska marknader (Danmark) och nya produktområden (utomhusartiklar och badrumsutrustning) att bättra på tillväxten. Dessa områden är fortfrande små men representerar en bra potential.Bruttomarginalen kommer att förbättras . Den ökande volymen gör att bolaget får större leverantörsrabatter.

Bolagets insiders har kontinerligt ökat sitt innehav vilket är ett gott tecken.

Framtidsutsikter och värdering

I samband med Q1 rapporten så reviderades de tidigare finansiella målen som man tidigare kommentarerat som väl försiktiga. Dessa mål var omsättning 2011 500 MSEK med en rörelsemarginal på 7 %. De nya målen är att behålla en försäljningstillväxt på 20-30 % de kommande åren, så att omsättningen skall överstiga 1 miljard kr 2014 med rörelsemarginal på 9-10 %. Denna positiva nyhet i kombination med att de ska undersöka förutsättningarna för ett listbyte har ej reflekterats i kursen enligt min mening.

Jag räknar med en VPA på 5 kr för 2010 och 6,30 för 2011. Det betyder med nuvarande kurs på 67 kr ett P/E tal på 13,4 på 2010 och 10,6 på 2011. Jag tror aktien på 3 månader sikt uppgår till ca 78 kr På ett års sikt tror jag aktien bör ligga i spannet 85-95 kr, då har de också etablerat sig på den danska marknaden

Rent tekniskt är det ett bra köptillfälle. Aktien har rekylerat en del sedan rapporten och den generella skuldsättningen i Europa har också dragit ner börsen och Tretti.

Risker med affärsidén och aktien

1. Att de fysiska butikerna skall utveckla och marknadsföra sina internetsidor så att de blir konkurrenskraftiga e-handlare

2. Att det blir ett priskrig som gör att marginalerna skjunker

3. Att likviditeten i aktien är ojämn och att många vill ta hem vinster i osäkra tider

Någar sammanfattande triggers:

1. Nya måltal :1 miljard i omsättnig 2014 med ökad marginal, vilket innebär VPA på 13-15 kr

2. Danmark etablering påbörjad, på lite sikt kommer man att kunna omsätta ca 50 MSEK

3. Ett eventuellt listbyte på börsen gör att flera fonder kan köpa aktien, detta är en underskattad trigger

4. På sikt kan inte ett uppköp uteslutas

5. Över 5 % direktavkasning

0 comments

You need to to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?