Post entry

Tretti fortsätter växa - Men den hårda konkurrensen påverkar lönsamheten

Please note: Community posts are written by its members and not by Redeye’s research department. As a reader you’re always encouraged to critically analyze the content.

Tretti grundades 2004 och har hittills varit en succé. Men konkurrensen på vitvarumarknaden blir allt tuffare och många frågar sig om framgångarna kan fortsätta. Jag har analyserat bolagets styrkor och vilka hot som hägrar.

Nöjda kunder

Tretti erbjuder vitvaror och andra hushållsnära produkter på nätet. Bolaget vill ha marknadens mest konkurrenskraftiga priser. Det uppnår man genom höga volymer och de låga kostnader man kan ha som e-handelsbolag.

Till skillnad från fysiska butiker har de stora fördelar i form av lägre hyres- och personalkostnader. De senaste åren har det dessutom blivit allt vanligare att leveranser sker direkt från leverantörens fabrik vilket ytterligare sänker kostnaderna.

I nuläget erbjuder man över 6000 produkter från mer än 100 välkända varumärken. Större volymer ger bättre inköpsvillkor och bolaget har en hög kostnadsmedvetenhet. Det är avgörande när man arbetar med små marginaler

Tretti har fått flera fina utmärkelser de senaste åren där bolagets hemsida har fått mycket beröm. Nyligen utsågs de för femte året i rad till ”Årets e-handlare” i kategorin vitvaror. Det är en fin utmärkelse eftersom det är de företag med högst konsumentbetyg inom 16 olika kategorier som vinner. Företaget har alltså väldigt nöjda kunder där snittbetyget landar på 4,5 av maximala 5 poäng.

Försäljningen på internet ökar

E-handeln fortsätter växa och tar andelar från den traditionella handeln. Nästan 5 procent av den totala detaljhandelsmarknaden i Sverige sker över internet, resterande 95 procent säljs i butiker. Det är en av huvudanledningarna till att Tretti kan fortsätta sin snabba tillväxt.

Allt pekar på att det är en trend som kommer att fortsätta på sikt. Fler konsumenter upptäcker e-handelns fördelar och samhället blir allt mer internetanpassat.

I början av 2010 presenterade styrelsen sina finansiella mål för verksamheten. Målet är att försäljningen ska fortsätta växa med 20 - 30 procent om året de kommande fem åren. I den takten kommer försäljningen att överstiga 1 miljard kronor under 2014.

Fler produkter och expansion till andra länder

Den svenska marknaden för vitvaror uppgår till cirka 10 miljarder kronor. Tillväxten är låg på mellan 1 - 3 procent om året och baserar sig främst på ersättningsmarknaden för vitvaror. Tretti har nått en relativt stor marknadsandel och under 2009 hade man en omsättning på 345 miljoner kronor.

För att kunna nå sina tillväxtmål måste de ta ännu större marknadsandelar vilket på sikt kommer bli allt svårare. Tretti har därför börjat utöka sin verksamhet med andra produkter och expansion till andra länder.

Sedan sommaren 2009 har de lagt till badrumsprodukter i sitt sortiment. Nu ger sig bolaget dessutom in på den danska och den norska marknaden där man har lanserat sin hemsida i respektive land. De meddelar att vinstmarginalen kan komma att variera mellan kvartalen då man kommer göra offensiva satsningar för att fortsätta öka försäljningen. Men än så länge har man varit försiktig och hittills har exempelvis introduktionskostnaderna för den danska verksamheten kostat 0,65 miljoner kronor.

Stenhård konkurrens

Tretti verkar på en väldigt tuff marknad och eftersom konkurrenterna oftast säljer samma produkter kan man främst konkurrera med priset. Därför är det en bransch med ständigt låga marginaler och den mest kostnadseffektive vinner.

I nuläget råder ett priskrig på marknaden, främst mellan Media Markt och Elgiganten som också säljer vitvaror. Det sänker marginalerna för hela branschen. Elektronik har drabbats hårdast men även priserna för vitvaror påverkas.

Båda företagen blöder kraftigt men fortsätter att sänka sina priser för att kapa åt sig så stor del av marknaden som möjligt. Mellan 2006 - 2009 förlorade Media Markt mer än 800 miljoner kronor på den svenska marknaden. Elgiganten förlorade 248 miljoner kronor under 2009 och Siba klarade sig ”bäst” med en förlust på 21 miljoner kronor.

Netonnet som också går med förlust i sin verksamhet skriver i sin senaste rapport att man förväntar sig att priskriget kommer att förvärras. De räknar med att en eller flera aktörer kommer slås ut under 2011-2012.

Denna prispress kan inte fortsätta på sikt men det är stora bolag med ekonomiska resurser som räcker länge. Därför kommer det troligtvis dröja innan någon av dem drar sig ur den svenska marknaden.

Marginalerna för branschen sjunker

Bruttomarginalen är kanske det viktigaste nyckeltalet i den här branschen. Det talar om hur mycket man har kvar av nettoomsättningen då varorna har betalats. Netonnet som också drabbats hårt, hade till exempel i sitt senaste kvartal en bruttomarginal på 21 procent.

Under 2009 hade Tretti en bruttomarginal på 17,3 procent men med den ökade konkurrensen har den fallit ner till 15,8 procent. Det är en av Trettis största styrkor. Att man med så låga marginaler ändå kan bibehålla sin lönsamhet. Kunden får i genomsnitt betala cirka 20 procent över det fabrikspris Tretti lyckats förhandla fram. Låga priser ger nöjda kunder.

Resultat för 2010

Bruttomarginalen har pressats under den senare delen av 2010. Den ökade konkurrensen på den svenska marknaden har lett till lägre försäljningspriser.

Den danska satsningen kostade 0,65 miljoner kronor i det senaste kvartalet. I årets sista kvartal tillkommer kostnader för satsningen i Norge.

2010 hade Tretti en omsättning på 453 miljoner kronor och ett nettoresultat på cirka 17 miljoner kronor. Med ett börsvärde på 275 miljoner kronor handlas Tretti till p/e 16. Under Q1 2011 fortsätter tillväxten att stiga med 25 % men lönsamheten är fortsatt svag. Om trenden fortsätter under året då bör omsättningen landa på 575 miljoner kronor och nettoresultatet bör hamna i intervallet 18 -20 miljoner kronor.

Det gör sammantaget att bolaget är fortsatt intressant men aktien på 53 kronor är inte köpvärd då vinsten troligtvis inte kommer att öka. Rådet blir avvakta.

0 comments

You need to to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?