Post entry

Transatlantic: låg värdering

Please note: Community posts are written by its members and not by Redeye’s research department. As a reader you’re always encouraged to critically analyze the content.

Transatlantic är ett lågt värderat bolag som är sencykliskt vilket gör att aktiens värde har inte varit med om den rusningen som har varit på börsen senaste tiden. Därför handlas aktien till ett pris som känns omotiverat lågt.

Transtatlantic är ett litet bolag listat på Small Cap listan. De har två affärsområden, Offshore/Isbrytning samt Industriell Sjöfart.

Offshore/Isbrytning affärsområdet är det mest lönsamma området av de två. Här har Transatlantic 4 verksamma skepp som omsatte 72 miljoner kr första 6 månaderna 2009. Då rederier är sencykliska bolag så har detta såklart drabbat även transatlantic och de första 6 månaderna 2008 omsattes 135miljoner kr inom samma område.

Även vinstmarginalen har försämrats något enormt, från 48,9 % de sex första månaderna 2008 till 4,2 % motsvarande tid 2009.

Vändningen har dock börjat och vinst marginalen låg på 16,2 % i kvartal 2.

Industriell sjöfart som är en betydligt mindre attraktiv marknad omsatte 964 miljoner kr första 6 månaderna 2009, motsvarande 2008 var 985 miljoner kr. Så även om omsättningen här inte har sjunkit har däremot vinstmarginalen gjort det, till och med så pass att den har blivit negativ för 2009.

-6,6% Januari - Juni 2009 med 6,7 % motsvarande tid 2008.

Tar man sig en snabb titt på dessa siffrorna kan man ju fråga sig, varför skulle jag vilja köpa ett bolag som faktiskt går med förlust?

Svaret finns i att är man långsiktig och kan komma in på en nivå omkring 26 kr som aktien handlas till idag, så kan man få fin utdelning och kursstegring på detta om något eller några år.

Transatlantic har självklart också förstått att det Offshore/Isbrytning är det intressantaste området av dessa två, vilket gör att de lägger all energi och kapital på just detta området.

Sedan 2004 har omsättningen inom Offshore/Isbrytning ökat från 78miljoner till 402 miljoner sek. Medan området industriell sjöfart har stått still på ca 1500 miljoner i omsättning per år, sedan 2004.

Även hela koncernens vinst har ökat varje år med undantag för 2008 då den sjönk med 3,3 % till följd av lågkonjukturen.

För personen som tror att konjukturen är på väg att vända och företagens volymer kommer att öka inom något år så tycker jag att Rederi AB Transatlantic är ett väldigt bra klipp.

Detta då om man köper aktien idag till ett pris av 26 kr så om konjukturen vänder och bolaget kommer upp till samma nivåer som 2008, då kan man vänta sig en vinst på ca 9 kr, samt en utdelning på 2,50 kr, motsvarande en direktavkastning på 9,6 %.

Detta är dock inte möjligt för innevarande år, men resultatet 2010 kommer nog att ligga en bra bit över dagens resultat.

Jag själv har åtminstonde köpt en liten post som jag har lagt i min långsiktiga portfölj, där jag sitter och väntar på en konjuktur uppgång och min direktavkastning på nästan 10 %!

0 comments

You need to to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?