Post entry

SIR: vändning kan ta tid

Please note: Community posts are written by its members and not by Redeye’s research department. As a reader you’re always encouraged to critically analyze the content.

Rekryteringsföretaget SIR kan se tillbaka på ett tumultartat år. SIR är en vändningskandidat, men erfarenhetsmässigt så tar vändningar vanligen längre tid än man tänker sig. De nya säljarna lyser ännu med sin frånvaro. Rekrytering pågår. Själv kommer jag i vart fall att invänta säkrare tider och bättre vägledning från styrelsen.

SIR, Svensk Internetrekrytering har en affärsidé som är tämligen lätt att begripa.

De erbjuder platsannonser på egenutvecklade jobbsajter till arbetsgivare som söker ny personal.

Dessvärre är det lite si och så med lönsamheten. Visserligen visade senaste kvartalsrapporten (15 maj 2008) att utvecklingen går åt rätt håll, men samtidigt så finns ännu mörka problem vid horisonten.

Nettoomsättningen för första kvartalet 2008 har i det närmaste halverats jämfört med 2007 och vinsten per aktie är nu nere på sex öre, istället för de fyrtio som gällde för ett år sedan.

Tanken med att lägga ut platsannonser på nätet är givetvis riktig, då tre av fyra som vill byta arbete nyttjar nätet. Men konkurrensen är hård, och SIR uppger att de har svårt att rekrytera säljare. Det sistnämnda är ett avgörande hot mot fortsatt expansion.

Det finns dock ljuspunkter, som gör att det kan vara värt att hålla ett öga på aktien.

Det negativa resultatet under kvartal fyra har nu vänts till svagt positivt. Flera långa kundavtal ger intäkter över en längre tid och med regelbundenhet under avtalsperioden. Den satsning som gjorts på sökmotoroptimering har fördubblat trafiken till SIR:s hemsidor.

Svensk Internrekrytering gav sina aktieägare en utdelning på 30 öre under våren, det är anmärkningsvärt mycket i förhållande till vinsten per aktie, på 65 öre. Så sent som i höstas betecknades bolaget som ett krisbolag, som fick vinstvarna. Hösten präglades även av hastiga avhopp från styrelsen, och aktien sattes under en tid på observationslistan. Den dåvarade styrelseordföranden, grundaren och största ägaren Henrik Kvick och vd Peter Heuman meddelade då att de lämnar bolaget. Följden blev att aktiekursen föll fritt på First North. Direkt ned 40%. Nedgången fortsatte under det allmänna kurstumultet under vårkanten kunde som mest summeras till 80%. Det finns en teori om att gårdagens förlorare kan bli storvinnarna om börsklimatet vänder uppåt. Hur det är med det kan man fundera över.

Hursomhelst: Den (citat) "nya och starka styrelsen" har ett utmanande arbete, om de skall återställa aktiemarknadens förtroende för SIR, och visa att de har förutsättningar att nå målsättningen om att bli det ledande företaget inom onlinerekrytering i Europa. Henrik Kvick äger fortfarande mer än 50% av aktierna och finns kvar i ledningen.

Vid bolagsstämman i april betonades att kriser tenderar att utveckla företagets karaktär. Det finns ett förbättringsutrymme för SIR. En viktig knut är att få ordning på försäljningen av företagets produkter. SIR försöker komma till rätta med detta bland annat genom en omorganisation. Säljarna skall få bonus och provision först när kunden betalat. Det kommer att stävja den överförsäljning av tjänster som varit ett av problemen för SIR.

VD skriver att företaget gjort en vändning och att SIR nu är på rätt väg. En ny och mer funktionell IT-plattform skall ge bättre annonssidor, websidor och fakturering.

En av presentationsbilderna som visades under bolagstämman 2008 klargör att: "Det är lättare att bromsa vilda hästar, än att väcka liv i döda." Uppenbarligen så inser företaget att den förut vilda tilläxten är hotad, och att nu gäller det att få fart på "den döda hästen".

En del bloggkommentarer i samband med rapporten belyser den ambivalens som råder. Signaturen Karmapolice:"Ledningen bör nog visa upp ett eller två kvartal till med ökad vinst innan de ska slå sig för bröstet, det håller jag med om. En engångsföreteelse är ingen trend."

Ärligare siffror - eller?

Nuvarande resultat tycks vid ett första ögonkast vara mycket sämre, vid en jämförelse med samma kvartal för ett år sedan, men det kan vara skenbart eftersom att det är svårt att avgöra vad som då var substans. Kanske man skulle kunna säga att resultatsiffrorna för första kvartalet 2008 är "ärligare"?

Helt uppenbart är dock att företaget drog på sig extraordinära kostnader på 5 miljoner i samband med VD-bytet och tumultet som uppstod under slutkvartalet 2007. Jag utesluter inte att ytterligare tilläggskostnader kan tillkomma innan den nya säljorganisationen är på plats och styrelsen trimmad för sitt uppdrag.

Vi har ingen vägledning utifrån rapporten om hur fortsättningen kan tänkas bli. Om man krasst räknar med att följande kvartal 2008 ger samma vinst som det första 2008, nämligen 6 öre per aktie, så blir årsvinsten för 2008, 24 öre. Kursen nådde under rapportdagen som högst upp till 6,45kr, men räknar vi på slutkursen 5 kr hamnar vi på ett P/e-tal som överstiger 20. Mer än så skall man inte betala. Den för bolaget viktiga rörelsemarginalen nådde knappt upp till 11%.

Observera att vinsten är 6 öre per aktie! I kvartalsrapporen står 0,1 kr. Det vill säga SIR har avrundat till en decimal, uppåt, från 0,06kr, så att det skall se bättre ut. Det är inte helt förtroendeingivande.

Jag tror att Svensk Internetrekrytering fortfarande är högt värderad, och rekommenderar att man skall avstå från köp.

SIR är en vändningskandidat. Erfarenhetsmässigt så tar vändningar vanligen längre tid än man tänker sig. De nya säljarna lyser ännu med sin frånvaro. Rekrytering pågår. Själv kommer jag i vart fall att invänta säkrare tider och bättre vägledning från styrelsen.

0 comments

You need to to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?