Post entry

Svedbergs: rotavdrag lockar

Please note: Community posts are written by its members and not by Redeye’s research department. As a reader you’re always encouraged to critically analyze the content.

Svedbergs aviserar bättre tider, hösten 2009. Riktkursen sätts till 35 kronor.

Badrumsspecialisten visar stabilitet, trots lågkonjunkturen. I rapporten lockar effekterna av ROT bidrag och sänkta räntor. Svedbergs skriver i klartext att dessa faktorer förväntas påverka marknaden positivt för badrumsrenoveringar under andra halvåret 2009.

Svedbergs dilemma är snarast att de är högre värderade än många jämförbara bolag i samma branch. Aktieplaceraren kanske just därför kommer att snegla på något företag som har större potential.

För den som accepterar ett bolag som står stadigt, och redovisat en organisk vinst på ca 0,80 kr, varje kvartal det senaste året, så framstår Svedbergs som ett alternativ. I själva verket är vinsten större än så, då vinst från försäljning av en fastighet i Estland tillkommer. Totalt talar vi om 4,2 kr (2,0 kr).

Konjunkturnedgången under fjärde kvartalet påverkade omsättningen negativt med 9 %. Svedbergs aviserar att de har genomfört åtgärder för att anpassa bemanningen under januari 2009.

Under andra kvartalet förvärvades en produktionsanläggning för gjutmarmor i Småland. Det kommer att säkerställa utvecklingen av nya innovativa produkter och möjliggöra högre volym.

Försäljningen ligger stadigt kring 20 kronor per aktie, med en tillväxt på i genomsnitt åtta procent de senaste sex åren.

Historisk balanserar vinsten kring 2,50 kr på helåret. Vi ligger nu rejält över detta snitt.

Jag sänker förväntningarna på vinstmarginalen från 18 procent, genomsnittet de sex senaste åren, till 15 procent på grund av marknadsklimatet, och antar att försäljningstillväxten går ned något och lägger sig på 7% istället för 9%. Förväntningarna på vinsttillväxten sätts till 10 procent. En utdelning, som den föreslagna på 1,75 kr visar att företaget stramar åt något. Genomsnittet är på 2,3 kr, inkusive extradosören 2008.

Den finansiella ställningen är stark och soliditeten hela 73 procent, en ökning med två procentenheter.

Kursen har sjunkit rejält under det senaste halvåret, men fortfarande är vinstuveckling och omsättningstillväxt ofördelaktiga, trots att aktien handlas till ett lägre p/e-tal än tidigare.

För närvarande finns ungefär fem kronor ytterligare att hämta, utan att aktien är övervärderad. Det blir den om kurserna åter når upp emot 50 kronor.

Den gedigna småländska kvalitetskänslan gör att jag sätter köp, trots att det endast är drygt tio procent upp till målkursen.

0 comments

You need to to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?