Post entry

Skanska får fart på orderstocken igen?

Please note: Community posts are written by its members and not by Redeye’s research department. As a reader you’re always encouraged to critically analyze the content.

Skanska är direkt beroende av det amerikanska bostadsbyggandet som sedan hösten 2008 har gått kräftgång. Arbetslösheten i USA är nu cirka 9,5 % och den siffran kan förväntas sjunka i och med de infrastrukturpaket som presenterats. Mycket tyder alltså på att byggkonjunkturen är på väg uppåt igen.

Skanska är världens fjärde största byggföretag och verkar i Latinamerika, Afrika, Europa och USA. Endast 20 % av verksamheten ligger inom Sveriges gränser, de tunga marknaderna är USA och Storbritannien. Skanska profilerar sig som ett företag som arbetar för en hållbar utveckling och satsar i och med detta på att långsiktigt skapa ett hållbart ekonomiskt resultat genom att minska miljöpåverkan.

Nyckeln till vinst ligger i orderingången, främst från tidigare nämnda USA, Storbritannien och Sverige som utgör runt 68 % av Skanskas totala intäkter. Redan nu kan vi se en ökande efterfrågan i byggsektorn. Första halvåret 2009 hade Skanska en orderingång på 61,7 miljarder kr som kan jämföras med samma period 2010 som var på 72,5 miljarder kr. Detta är en ökning med drygt 15 % och allt eftersom konjunkturen förväntas mogna, kan vi förutsätta att samma trend kommer att infinna sig en tid framöver. Skanskas omsättning år 2009 uppgick till 136 803 miljoner kr vilket var 5 % lägre än 2008. Omsättningen till 2010 kan prognostiseras till runt 125 000 miljoner.

En välfylld orderbok bådar alltså för en kommande bra period för Skanska.

Rörelsemarginalen för Skanska uppnår 3,9 %, och marginalerna på den nordiska marknaden ökat märkbart de senaste fem åren. Ett orosmoln för Skanska är dock den förväntade konkurrensen från stora internationella aktörer, som kan tvinga ner marginalerna i framtiden. Redan idag är marginalerna mycket pressade på några av de större marknaderna så USA "Building" och Storbritannien.

Skanskas P/E-tal var 14 för 2009 och det kan jämföras med bransch P/E på 10,77. Estimerat P/E för 2010 är 16. Även om värderingen är högre än branschsnittets ger Skanska en generösare utdelning på nästan 5 %, som kan jämföras med branschens 3,53 %. Sett till EV/EBIT, d.v.s. företagets värdering i förhållande till dess rörelseresultat justerat för skulder, är Skanska lägre värderat än dess konkurrenter på den Svenska marknaden.

Slutsats:

Även om Skanska visar på potential och orderstocken är bra påfylld ser vi en hårt konkurrerande marknad med pressade marginaler, och en hög värdering jämfört med konkurrenter, som en belastning. Någon raketstigning lär vi förmodligen inte få se under den närmsta tiden, dock passar denna börsjätte, med sin generösa utdelning, utmärkt som kassako.

0 comments

You need to to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?