Post entry

Neurosearch: ett köp med hjärnan

Please note: Community posts are written by its members and not by Redeye’s research department. As a reader you’re always encouraged to critically analyze the content.

Det i Sverige okända bioteknikbolaget Neurosearch är nu i ett intressant läge. Kursen har pressats av en nyemission och vi väntar oss flera värdedrivande triggers närmaste månaderna.

Det danska bioteknikbolaget Neurosearch fokuserar på att utveckla läkemedel mot sjukdomar i hjärnan, både fysiska och psykiska. Det i mina ögon mest intressanta projektet är Tesofensine mot fetma, där man räknar med att starta upp Fas III i början av 2010. Ungefär samtidigt kan vi vänta oss de första Fas III-resultaten från bolagets längst gångna projekt Huntexil mot Huntingtons sjukdom.

Bolaget har inte mindre än åtta kliniska och fyra prekliniska projekt och kliniska studier är kostsamma, varför också burnraten är relativt hög. För 2009 räknar man med ca 350Mdkk.

Bolaget har just avslutat en nyemission som om den är fulltecknad tillför kassan 440Mdkk. Eftersom det av någon anledning inte finns möjlighet att teckna utan stöd av teckningsrätter kommer dock inte emissionen tecknas helt fullt. Beskedet om nyemission 19/10 överraskade marknaden eftersom de ändå hade drygt 700Mdkk i kassan. Marknaden reagerade negativt och sänkte kursen kraftigt, men står nu alltså med en kassa som motsvarar halva börsvärdet och som räcker till 2012.

Svenskt prospekt:

http://ns.net.dynamicweb.dk/Files/Filer/Pdf/_9206_Neuro_del_0_02_SE.indd.PDF

PIPELINE

http://www.neurosearch.dk/Default.aspx?ID=1795

1. HUNTEXIL (pridopidine mot Huntingtons)

Mot Huntingtons sjukdom i slutet av Fas III. Huntexil planeras att lanseras på marknaden 2011.

Om sjukdomen

http://www.huntington.nu/sjukdom.php

Det pågår två Fas III:

I. MermaiHD i Europa: Sexmånadersstudie med resultat i början av 2010. Sista patienterna av totalt 437 inkluderades i april 2009. 90% av patienterna som slutfört studien har valt att fortsätta ta medicinen i en förlängd studie på ytterligare sex månader.

II. HART i Nordamerika: Tremånadersstudie med resultat senare 2010. Rekryterade fortfarande 25/8.

Bägge studierna är randomiserade, dubbelblindade studier där två olika doseringar undersöks.

Tidigare studier har visat att Huntexil har lovande effekt, särskilt på patientens förmåga att utföra viljemässiga rörelser och förmåga att gå utan att ramla. Projektet har Orphan Drug status.

Det finns ungefär 100 000 patienter med Huntingtons sjukdom och det finns ingen effektiv behandling. Huntexil är en av få läkemedel mot sjukdomen i sen fas.

2. TESOFENSINE mot fetma

Tesofensine är så vitt jag och bolaget kan bedöma marknadens mest lovande preparat mot sjuklig fetma (obesitas).

Förbereder för Fas III, som planeras startas upp i början av 2010 med två dosregimer (0.25 och 0.5mg dagligen). Man planerar att behandla 5700 i övrigt friska, överviktiga patienter i fyra placebokontrollerade grupper. I två av grupperna jämför man effekten med Reductil och man planerar att följa patienterna i 12 månader. Väntas nå marknaden 2014.

Neurosearch har intensifierat diskussionerna med potentiella samarbetspartners, men kommer sannolikt påbörja Fas III i egen regi (som troligtvis kommer kosta ca 500MDkk). Söker en stark partner med 2-3000 säljare.

Fetma är som bekant ett oerhört stort problem i dagens samhälle och sjukdomar orsakade av övervikt kostar USA 147 miljarder USD årligen! Sedan 1989 har fetmarelaterade utgifter ökat med 89%.

Läkartidningen om Tesofensine

http://www.lakartidningen.se/07engine.php?articleId=10931

Mirakelpiller mot fetma

http://www.kostdoktorn.se/arets-mirakelpiller-mot-fetma

3. ABT-894 mot ADHD

I samarbete med Abbott, som finansierar all utveckling. Rapporterades positiva Fas II-resultat (200 patienter med ADHD) i juni 2008. Nästa milstolpe erhålles när Fas III inleds.

4. ACR343 mot schizofreni

Förbereder för Fas II som beräknas initieras i slutet av 2009.

5. ACR-325 mot Parkinsons sjukdom

Mot dyskinesi (ofrivilliga rörelser) vid Parkinsons sjukdomar. Ej utlicensierad. Flera genomförda Fas I-studier och en sista (?) Fas I inleddes 091009. Resultat förväntas 2010.

6. ABT-560 mot kognitiv dysfunktion

För behandling av nedsatt hjärnkapacitet, exempelvis vid Alzheimers. I samarbete med Abbott, som startade upp Fas I i juli 2007.

7. NSD-788 mot ångest och depression

Framgångsrikt genomförda Fas I-studier. Innefattas i samarbetsprogrammet med GSK (upp till 90 MEUR i milstolpar + royalties). Nästa milstolpe i samband med uppstart av Fas II.

8. NSD-721 mot social fobi

GABA-receptor-modulerare. Gick in i Fas I i Augusti. Innefattas i GSK-avtalet (109MEUR i milstolpar + okänd royalty). Nästa milstolpe i samband med uppstart av Fas II.

PREKLINISKA PROJEKT

Vg se företagets pipeline i länken ovan.

Övrigt:

*Neurosearch äger även 25% av bolaget NsGene som 3/9 gick in i klinisk fas med sitt första projekt Neublastin. Denna Fas I drivs i samarbete med Biogen Idec.

* 17 Aug tecknades ett samarbetsavtal med Janssen (lyder under Johnsson & Johnsson), där Janssen sponsrar framtagandet av nya substanser som Neurosearch gör. Avtalet löper initialt över tre år och gäller totalt

Q2-rapport

http://www.neurosearch.dk/Admin/Public/DWSDownload.aspx?File=%2fFiles%2fFiler%2fPdf%2fFonds.39-09_-_Q2_-_uk_final.pdf

VD-intervju 19/10:

http://borsen.dk/investor/nyhed/168231/

NEUROSEARCH

Antal aktier: 24 625 471st

Börsvärde: 2 290Mdkk (kurs 90,5)

Kassa: Ca 1100Mdkk

http://www.neurosearch.dk/Default.aspx?ID=3

0 comments

You need to to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?