Post entry

Lovisagruvan: höga halter borgar för lönsamhet

Please note: Community posts are written by its members and not by Redeye’s research department. As a reader you’re always encouraged to critically analyze the content.

Zink är inte så sexigt nuförtiden efter att priserna fallit från som högst över 4000 USD per ton till dagens nivå kring 1100 USD per ton. Men lilla Lovisagruvan i Bergslagen bryter en malmfyndighet med höga halter av zink och bly och klarar sin lönsamhet även i dåliga tider. I goda tider är gruvan hyperlönsam. Aktien kostar i nuläget 7,50 kronor och det är lågt på sikt.

Zinkpriset har gått ner från 4000 USD per ton till 1100 USD per ton på bara två år. Under 2009 väntas inte mycket ljusning i priserna, men på sikt förväntas zinkpriserna åter klättra uppåt. Kina är den stora konsumenten. I takt med den höga BNP-tillväxten kring 8 – 10 procent ökar också investeringarna i byggnader och infrastruktur, där mycket zink går åt.

Höga halter ger lönsamhet Många zinkgruvor tvingas just nu stänga sin produktion på grund av de låga priserna. Lovisagruvan håller dock öppet längre än de flesta. Orsaken är att den malm som bryts ligger på väldigt höga halter: cirka 22 procent zink och 14 procent bly.

Eftersom malmådern är väldigt smal och kräver en speciell brytningsteknik går det inte att undvika inblandning av cirka 100 procent gråberg och därmed sjunker halterna i den malm som skickas till anrikningsverket i Grängesberg till cirka hälften (11 procent zink och 7 procent bly).

Effektiv produktionsenhet Lovisagruvan är en mycket effektiv produktionsenhet. En stor del av kostnaderna i en gruva är fasta och därför är det positivt att produktionen gått upp med 70 procent under 2008 under ledning av gruvans nye vd Jan-Erik Björklund som tillträdde i september 2007.

Positivt är också att gruvan har god tillgång på kompetent personal. På ett aktieägarmöte i våras berättade ledningen att gruvan är en populär arbetsgivare i trakten och att de därför inte har några problem att finna effektiv och kompetent personal.

Lönsamhet även i dåliga tider Under 2008 ligger gruvresultatet till och med Q3 på 4,8 miljoner kronor på en fakturering på 21,4 miljoner kronor. Genomsnittspriserna har dock legat högre under hela året än vad de gör för närvarande, vilket ”dopat” resultatet något.

Eftersom Lovisagruvan terminsäkrat sin produktion sedan tidigare stiger resultatet för perioden Q1 – Q3 2008 till 10,3 miljoner kronor eller 2,23 kronor per aktie. Till och med Q3 handlas aktien alltså till ett p/e-tal på drygt 3 vid dagens kurs kring 7,50 kronor. Företaget har en obetydlig nettoskuld på 0,5 miljoner kronor.

Aktien bra på sikt När metallpriserna åter vänder uppåt lär gruvan bli fantastisk lönsam. Särskilt kommer den ökade produktionstakten att vara en viktig faktor bakom en förväntat mycket hög lönsamhet. Då lär aktien hänga med upp när småspararna kommer tillbaka till marknaden.

Fram tills dess kan man försiktigt försöka bygga upp en position i aktien. Men räkna med att det tar tid, för handeln är lövtunn. Räkna också med att det kan ta längre tid än förväntat för zink- och blypriserna att vända, så en investerare bör ha ett perspektiv på minst tre år för att med hygglig sannolikhet göra en bra investering.

0 comments

You need to to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?