Post entry

Lovisagruvan: god produktion, men lägre metallpriser och blyhalter

Please note: Community posts are written by its members and not by Redeye’s research department. As a reader you’re always encouraged to critically analyze the content.

Produktionen utvecklas väl, men nedgången i metallpriserna samt de lägre blyhalterna som malmen haft under det första halvåret kan bli svåra att kompensera fullt ut.

Lovisagruvan AB. En underjordsgruva med bly och zink strax norr om Lindesberg i Bergslagen.

Första halvåret 2008 blev ungefär som samma period 2007. Vinsten per aktie minskade marginellt med tjugo öre. Malmvärdet och rörelsemarginalen är likartade som tidigare.

Halvåret, jan - jun 2008 - Fakturerat malmvärde uppgick till 15,7 MSEK (17,9 jan - juni 2007). - Rörelseresultatet efter avskrivningar blev 8,2 MSEK (8,4), en rörelsemarginal på 53 % (47). - Resultatet efter beräknad skatt uppgick till 5,7 MSEK (6,3). - Vinsten per aktie blev 1,70 SEK (1,90).

Andra kvartalet innebar en förbättring i förhållande till andra kvartalet 2007. Mest anmärkningsvärt är att rörelsemarginalen ökade från 53% till över 100 %. Vinsten per aktie steg också.

Kvartalet, april - juni 2008 - Fakturerat malmvärde uppgick till 7,6 MSEK (10,6 april - juni 2007). - Rörelseresultatet efter avskrivningar blev 7,6 MSEK (5,6), en rörelsemarginal på 101 % (53). - Resultatet efter beräknad skatt uppgick till 5,4 MSEK (4,0). - Vinsten per aktie blev 1,62 SEK (1,21).

De sammanlagda leveranserna för de första sju månaderna i år, 16 299 ton, ligger 66 % över motsvarande period 2007 (9 806 ton). Dessvärre med lägre metallhalter.

Under årets andra kvartal föll priserna på bly och zink markant. Stora delar av prissäkringspositionerna som även omfattar framtida leveranser omsattes under kvartalet. Detta har haft en betydande positiv inverkan på periodens resultat.

Utsikter

Den resultatindikation om ca 15 MSEK före skatt som gavs i årsredovisningen var baserad på en produktionsvolym om 28 000 ton malm, normala metallhalter samt metallpriser på 2400 USD/ton för zink och 2 800 USD/ton för bly samt en USD/SEK kurs på 6,00.

Produktionen utvecklar sig väl men nedgången i metallpriserna samt de lägre blyhalterna som malmen haft under första halvåret kan bli svåra att kompensera fullt ut.

Lovisagruppen, levererar malmen till Boliden, där den upparbetas.

Gruvbolagen har det kämpigt, när metallpriserna sjunker. Genom skicklig hedning har effekten avsevärt förbättrats. Lovisagruppen har goda utsikter att hålla sina positioner, men någon tillväxt är det inte fråga om.

Aktien gick upp kraftigt på halvårsrapporten. Jag tänker mig att det mesta av potential därmed är inprisat i aktiekursen. Lovisagruppen värderas som de flesta gruvbolag, lågt i förhållande till vinsten. En årsvinst på 3 kr ger ett p/e-tal på fem. Jag tror att det blir bättre än så, men de sjunkande metallpriserna gör det svårt för aktebolaget att locka till sig nya spekulativa köpare. Rådet blir därför att man skall avvakta, de låga nyckeltalen till trots.

0 comments

You need to to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?