Post entry

Kungsleden: en slumrande kassako

Please note: Community posts are written by its members and not by Redeye’s research department. As a reader you’re always encouraged to critically analyze the content.

Kungsleden är klart köpvärd. Varför? Anledningarna är flera, men svaret ligger mest i det prognostiserade resultatet och förväntade utdelningar till våren.

Kungsleden är klart köpvärd. Varför? Anledningarna är flera, men svaret ligger mest i det prognostiserade resultatet och förväntade utdelningar till våren.

Som grund för analysen har resultatrapporterna för jan-sep används för att prognostisera resultatet för 2009. Två andra fastighetsaktier valdes för att utgöra referensram. De valdes utifrån att de har utvecklats mycket bra under det gångna året samt har och har haft höga förväntningar på sig. Detta för att ytterligare påvisa att Kungsleden har mycket mer att ge.

Kungsleden har slumrat. Medan andra fastighetsaktier så som DIÖS och Brinova haft uppgångar på 59% respektive 105% på ett år har Kungsleden gjort en blygsam återhämtning på ca 10%, men är den blygsamma uppgången motiverad? Nej, verkligen inte. Kungsleden är helt enkelt undervärderad. Både DIÖS och Brinova ligger bra i kurs i förhållande till deras värde så det är ej heller någon övervärdering av de bolagen. Det är Kungsleden i egenskap av sig själv som blivit förbisedd. Antagligen ligger det psykologiska faktorer bakom, för det föreligger inga synliga ekonomiska orsaker.

När Kungsledens potential återupptäcks förutses en ganska snabb kursuppgång. En eventuellt höjd ränta kan bromsa denna utveckling något, men innan det inträffar har vi ju Kungsledens utdelning att vänta oss.

Låt oss nu göra en jämförelse mellan de tre för att förtydliga varför det just nu är köpläge för Kungsleden baserat också på prognostiserat resultat och utdelning.

DIÖS kommer troligen göra ett ganska bra resultat. För 2009 är det rimligt att anta ett resultat på ca 4 kr/aktie. Jämför man det med tidigare resultat och utdelningar kan vi därför förvänta oss en utdelning på ca 1.40 kr/aktie. Med nuvarande kurs på ca 27.70 så hamnar vi på en avkastning på strax över 5%. Helt ok i dessa tider, då inflationen beräknas vara ca -0,7% (november, KPI).

Brinovas prognostiserade resultat bedöms ligga på ca 11.7 kr/aktie. En utdelning på ca 4 kr/aktie ter sig då rimlig. Brinovas nuvarande kurs är ca 79.40 vilket ger en avkastning på samma nivå som DIÖS (strax över 5%).

Med dagens mått och ekonomiska situation så är alltså både DIÖS och Brinova köpvärda om man vill tillföra kassan lite utdelningsgrundade inkomster. Hur ser det då ut för Kungsleden?

Kungsledens resultat för 2009 bedöms hamna på ca 7.10 kr/aktie. Det ligger på samma nivå som år 2005. I december år 2005 låg Kungsledens kurs på 64 kr/aktie. Idag handlas Kungsleden för 46.80. Dagens kurs ger alltså en direktavkastning , om man utgår från att utdelningen blir det mycket troliga 4 kr/aktie, på nästan 9%!

Kort och gott, utan för mycket krussiduller, det är köpläge i Kungsleden nu.

Lycka till med era investeringar!

0 comments

You need to to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?