Post entry

Karo Bio: fel kurs...

Please note: Community posts are written by its members and not by Redeye’s research department. As a reader you’re always encouraged to critically analyze the content.

Min analys sammanfattar ett läge i bolaget där marknaden bortser från 20 års utveckling och står på randen till ett stort genombrott. Bolaget plågas av marknadens generella kyla för sektorn men också av en gammal förtroenderabatt som inte längre är motiverad. Det kan utnyttjas som ett bra läge att gå in i ett mycket spännande forskningsbolag.

Bolaget har under en ganska kort historia i sammanhanget utvecklat en forkskningsportfölj bestående av innovativa projekt baserade på kärnreceptorer för utveckling av läkemedel mot framförallt metabola sjukdomar och anses som världsledande inom området. Bolaget har nu kommit längre än någonsin vilket dock definitivt inte återspeglas i aktiekursen. Marknaden bortser nu fullständigt från det stora spektrum som bolagets "flaggskepp" Eprotirome har och blundar dessutom helt för den övriga portföljen. Oavsett utfallet i den kommande presentationen av statinstudien så är min övertygelse att vi under detta året kommer få se en industrielll partner till projektet samt att vi under nästa år kommer få se en fas III genomföras.

Nuvarande nivå understiger återigen värdet av kassa och förlustavdrag som med nuvarande kassa motsvarar en kurs om ca 5,50:-.

Beträffande statinstudien som ju är den studie i fas två som marknaden så envist verkar stirra sig blint på, så ser det mkt lovande ut och bolaget själva uttrycker med tyngd att det inte finns några större risker till annat än positivt utfall. Vi har redan dokumenterade synergier mellan substansen och statiner i preklinik samt en avsevärt minskad risk för leverpåverkan p g a den halverade dosen av Epro som kunnat ges p g a de mkt goda effekterna redan vid lägre dosering.

Vi ser ju nu också framsteg från de enda två konkurrenterna inom området, Metabasis och QuatRX vilket förstärker behandlingsprincipen. Båda dessa bolags substanser ligger dock en bra bit efter i utveckling och har i jämförelse med Eprotirome också ett begränsat effektspektrum. Den enda industriella aktören inom området är f n Roche vars projekt endast är i preklinik. Vi har ju dessutom den oberoende riskfaktorn Lp(a) samt möjligheterna inom diabetesbehandling bara ett par av områdena som skulle kunna göra substansen mkt värdefull inom singelterapi.

Jag tror dessutom att det finns stor anledning till att bevaka bolaget hårt nu, visserligen ser vi en stark ovilja hos de större aktörerna inom hela sektorn generellt men med tanke på den stora rabatten i aktien tror jag ändå att reaktionerna kan bli stora vid de rätta signalerna från bolaget, kommande triggers i närtid kan komma att röra;

# Merckprojektet som mkt väl kan stå inför uppstart av kliniska studier

# Uppdatering kring Eprotirome, ett initialt möte med FDA har precis hållts och bolaget kommunicerar själva att de avser att nästa möte med FDA inför fas III kommer att hållas tillsammans med partner.Vid ett positivt utfall i statinstudien kan ett partneravtal komma att handla om en storleksordning på kanske mot en miljard USD. När man tittar på liknande avtal som tecknats för läkemedel mot höga blodfetter/diabetes etc så är detta fullt rimligt. I detta kan vi troligen se en kontantbetalning om kanske 30-40 MUSD samt en royaltysats om kanske 10-20% på försäljningen. Detta skulle motivera kursnivåer en bra bit över 20:- vid ett sådant avtal och enbart bra data vid den kommande statinstudien ger ju mkt goda möjligheter till det i förlängningen. Bolaget har dessutom uttryckligen uttalat att fas III kommer genomföras med partner under nästa år.

# Zydussamarbetet kan mkt väl stå inför val av kandidat, samarbetet är ett resultat av bolagets världsledande position inom sitt område och en rad mkt bra synergier kommer göra att projektet drivs framåt med högsta effektivitet och kan således avancera snabbare än ett "normalt " projekt som drivs i egen regi. Projektet är f ö ett exempel på att bolaget nu börjar omsätta sina intentioner att bredda sin projektportfölj för att minska risken för aktieägarna samt för att skapa ett långsiktigt flöde i portföljen.

#Gällande Wyethprojektet så står vi närsomhelst inför ett förnyat avtal, visserligen kan man inte påstå att det hänt så mkt i projektet under de 7 åren det har pågått men bolagen verkar fast beslutna att i ett första skede nu åter ta projektet in i kliniska prövningar. I projektet har Karo själva personal hos W som ger bolaget stor insyn och kontroll på hur projektet förlöper. Den förra, avbrutna kandidaten visade positiva effekter och jag tror absolut att ny kandidat kommer tas fram, det som därför ligger närmast är att W förlänger samarbetet i samband med utgången av Aug, samarbetet genererar ca 8mkr per år till Karo fn men kommer på sikt naturligtvis kunna bli mkt mer intressant.

Det tekniska läget för aktien är nu vissa reaktioner från kraftigt översålda nivåer och jag betvivlar starkt att vi kommer få se nivåer under det starka Gannstödet 4,80, aktien har flera gånger den senaste tiden studsat mot det nedre bollingerbandet och visat svaghet men de senaste dagarna reagerat positivt och en test av 5:- är att vänta. Stockhastic gav i början på v köpsignal i kort perspektiv och reaktioner följde under något ökad omsättning. Aktien känns dock fortfarande rätt sval men det kan vara en god idé att positionera sig redan nu inför den spekulationshandel rörande resultaten från statinstudien som jag förväntar mig en tid innan Aug. Nedsidan i aktien får också ses som mkt begränsad med tanke på vad jag sa i den inledande texten om bolagets kassa.

Ovanstående analys behandlar mestadels det mest prioriterade projektet Eprotirome, detta med tanke på att marknaden tycks enbart se detta projekt som värdedrivande för tillfället. Bolaget har dock numera en mkt intressant övrig portfölj med tre st samarbetsprojeke med BP samt ett ytterligare projekt i klinisk fas I mot diabetes, jag tror att det kommer finnas all anledning att återkomma till dessa vid tillfälle.

Risknivån i aktien får generellt ses som hög men rewardmöjligheterna är nu extremt goda.

0 comments

You need to to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?