Post entry

Intrum Justitia: fortsätter förvärva fordringar

Please note: Community posts are written by its members and not by Redeye’s research department. As a reader you’re always encouraged to critically analyze the content.

Inkassobolaget ökar sin vinst och köper nya portföljer.

Inkassobolaget fortsätter att uppvisa en stabil omsättningsökning på 13,7 procent för de sex första månaderna 2008. Resultatet ökade med 14,1 procent under samma tidsperiod.

Intrum Justitia är ett av få bolag som mår bra i finansiella orostider.

För första halvåret blev resultatet 2,77 SEK (2,43). Om Intrum Justitia kan nå en vinst på 6 kronor för helåret blir p/e-talet 16. Det är inte speciellt billigt på dagens oroliga marknad.

Nyligen köpte Investor hälften av konkurrenten Lindorff för ett ett p/e-tal som låg kring 12 gånger resultatet före avskrivningar. Jämförelsen visar vad investmentbolaget tycker är en rimlig prisnivå.

Under hösten kommer en omorganisation att ske i Storbrittannien och Irland för att Intrum Justitia skall bli mer kostnadseffektivt. Det kommer att ske genom regionalisering

Intrum Justitias två affärsområden klargör att Kredithantering (CMS) har en rörelsemarginal på 17,4 procent (16,2), medan Köp av avskrivna fordringar (PD), har tappat, från 47 procent till 40,9 procent.

Avkastningen på köpta fordringar uppgick till 15,9 procent under kvartalet. (PD).

Marknadsutsikterna från första kvartalet 2008 har lämnats oförändrade:

De senaste fem åren har både hushåll och företag ökat sin skuldsättning. Under det senaste halvåret har de nationalekonomiska tillväxtprognoserna i många länder varit alltmer återhållsamma, samtidigt som oron för kreditåtstramningar ökar. En mer restriktiv utlåning från banker och andra kreditinstitut innebär minskat utrymme för lånefinansierad konsumtion. En försvagad makroekonomisk situation medför att betalningsförmågan minskar för många redan skuldsatta. Det är svårt att förutsäga hur dessa faktorer sammantaget kommer att påverka inflödet av nya ärenden.

Intrum Justitia ger ett gediget intryck. De utrycker en viss optimism i kombination med försiktighet.

Värderingen är hög, men inte ansträngd. Med tanke på stabiliteten i bolaget under orostider ligger köprådet nära, men då jag inte skymtar någon speciell trigger, nöjer jag mig med ett neutralt råd.

0 comments

You need to to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?