Post entry

Hedson Tech: dubblingspotential?

Please note: Community posts are written by its members and not by Redeye’s research department. As a reader you’re always encouraged to critically analyze the content.

Hedsons´ kombination av varumärken med gott rykte, duktiga distributörer samt engagerade medarbetare i en effektiv organisation ger goda möjligheter för framtida tillväxt och resultat.

I KORTHET

* VPA H1: 0,92kr

* VPA Q2: 0,56kr

* Prognos VPA 2010: 1,70 - 2,00kr

* Värdering P/e 6

* Skattemässiga underskottsavdrag på 48 MSEK eller 6,75kr/aktien

Om vi antar en vinst på 14 MSEK för 2010 (1,97kr/aktie) och en årlig vinsttillväxt på 15%, så inträder inte skattebelastning förrän 2013.

* Riktkurs vid P/e 12: 18kr

100% potential från nuvarande kurs

VERKSAMHET

Hedson Technologies är ett världsledande verkstadsteknikföretag som utvecklar och distribuerar rationell och högkvalitativ tvätt-, tork och lyftutrustning till eftermarknaden för personbilar.

Produkterna säljs under de globala varumärkena Drester, Herkules, IRT och Trisk, och ligger i de övre prissegmenten. Varumärkena är välkända bland professionella användare och deras position har byggts upp under lång tid genom konsekventa satsningar på produktutveckling, distribution, marknadsföring och service.

Under senare år har produktutbudet framgångsrikt utökats med nya produkter för billackerare och däckverkstäder.

Hedsons´ kombination av varumärken med gott rykte, duktiga distributörer samt engagerade medarbetare i en effektiv organisation ger goda möjligheter för framtida tillväxt och resultat.

KUNDER & MARKNAD

Hedson Technologies produkter handlas i de högre prissegmenten och koncernens tekniska ledarskap möjliggör marknadspriser som i flera fall ligger högre än konkurrenternas. Samtidigt råder på marknaden en naturlig prispress. Hedson möter detta genom en kontinuerlig produktutveckling och åtgärder för ökad kostnadseffektivitet.

UTSIKTER 2010

De största affärsmöjligheterna finns i Nordamerika, Kina

och Europa. I Nordamerika sker en övergång till vattenburna färger från de gamla thinnerbaserade, vilket gynnar Hedsons´ försäljning av sprutpistoltvättar.

I Kina introducerar de stora europeiska bilproducenterna moderna reparationsmetoder som är väl lämpade för företagets produkter.

I Europa driver försäkringsbolagen utvecklingen mot att uppnå högre effektivitet och kortare omloppstid i bilskadeverkstäder.

Detta gagnar Hedsons´ produktsortiment.

Med den fortsatta konjunkturförbättringen på bolagets

huvudmarknader kommer de ökade utvecklingsaktiviteterna

ge positiva effekter.

En positiv försäljningsutveckling kan särskilt rapporteras från Kina och vissa länder i Mellanöstern.

I Kina noteras en ökande kvalitetsmedvetenhet samtidigt som produktivitets- och kapacitetshöjande utrustning värdesätts högre än enbart lägsta pris.

Kina förväntas bli en allt viktigare marknad för Hedson i takt med tillväxten av bil- och lackeringsverkstäder, som måste underhålla den snabbt växande bilmarknaden.

I September 2010 hålls den stora mässan i Tyskland; Automechanika, som förväntas ytterligare uppmärksamma Hedsons´ produkter.

Denna mässa återkommer vartannat år och är världens största i branschen.

KONKURRENTER

Inom de olika produktområden finns i många fall konkurrenter både nationellt och internationellt.

För att bemöta denna konkurrens har Hedson utvecklat ett nätverk av starka partners som representerar företagets produkter och sörjer för en god service på eftermarknaden.

Hedsons´ globala distributionsnät är föremål för ständig utveckling och förbättring.

Fokus ligger på att arbeta på utvalda marknader med starka och framgångsrika distributörer, som erbjuder rationella och högkvalitativa produkter och tjänster till professionella slutkunder.

Det gångna året har gett en bättre marknadspenetration på flera viktiga marknader.

Konkurrenterna finns över hela världen, men få av

dem har jämförbar global representation och marknadsnärvaro.

SAMMANFATTNING

Den globala finansiella krisen påverkade Hedson med viss fördröjning.

Första kvartalet under 2009 var ett av koncernens bästa under senare år och mycket bra jämfört med andra företag i branschen.

Första kvartalets resultat såg lovande ut för fortsättningen av året. Sedan slog krisen till med full kraft.

Lyckligtvis hade ett kostnadsreduktionsprogram initierats under 2008, som i sin tur följdes av ett andra ännu tuffare program under 2009.

Genomförda kostnadsbesparingsprogram får full effekt från början av 2010.

Hedson har i sin nisch ett tekniskt ledarskap, en global närvaro och exponering mot flera tillväxtmarknader.

Därtill har man flera produktnyheter i pipen eller som nyligen lanserats och visas upp på världens största branschmässa (Automechanica) i Tyskland som hålls i September.

Man har kommit ur finanskrisen starka och slimmade vilket Q2 rapporten inte minst visade med rekordhög rörelsemarginal (9,4%).

Man har en driven och karismatisk VD i tyske Dr Peter Löprick som bl a har ett förflutet som professor i marknadsföring vid Universitet i Göttingen.

Finns ingen anledning till att ett så framgångsrikt och lönsamt världsledande bolag i sin nisch ska värderas så lågt.

Med ovan bakgrund anser jag Hedson Technologies som kraftigt undervärderade och upprepar en rimlig värdering till runt 18-20kr.

Länk nedan till en presentation av VD Peter Löprick som hölls några år sen:

http://www.redeye.se/external.php?url=%20http://financialhearings.eframe.se/080304/hedson/

0 comments

You need to to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?