Post entry

Eurocon Consulting: Ingenjörerna är på hugget

Please note: Community posts are written by its members and not by Redeye’s research department. As a reader you’re always encouraged to critically analyze the content.

Eurocon Consulting får ingen uppmärksamhet och det tycker vi är oförtjänt. Ingenjörerna är hungriga och kunderna strömmar in. Bolaget har aldrig visat röda siffror sedan starten 1990 vilket ger oss förtroende för bolaget. Aktien är köpvärd.

Eurocon Consulting erbjuder ett brett utbud av tjänster där ingenjörer behövs. Deras tjänster omfattar hela livscykeln för en investering, från förstudie till regelbundna underhåll. Tjänsterna ska effektivisera och optimera kundernas nya och befintliga anläggningar. De branscher som företaget är huvudsakligen verksam inom är skogsindustri, energi, gruvindustri och kemi. Ingenjörer är ett yrke som alltid efterfrågas och det är detta Eurocon med VD:n Peter Johansson menar med att medarbetarna är bolagets främsta resurs. Den återhämtande ekonomin, med vissa fallgropar på vägen, ser ljus ut och företagen runt om i världen är redo att börja investera igen. Bolaget som är relativt liten är noterad på Aktietorget med ett börsvärde på drygt 150 Mkr. Handeln i aktien är tunn men har sedan årsskiftet rusat med drygt 100 %. Det finns dock mer att hämta. Mer om detta längst ner.

Under det föregångna året har Eurocon mottagit större uppdrag från större företag som t.ex. LKAB, SCA och Holmen. Räkenskapsåret 2010 avslutades med en omsättningstillväxt på 21,3 % vilket överstiger bolagets mål att växa med 20 % årligen. Senaste tre åren har bolaget ökat omsättningen i snitt 23 % vilket ger ett gott intryck. Rörelsemarginalen hamnade på cirka 10,5 % för 2010 för att jämföra med 2009 som landade på drygt 7 %. Målet är att ha en rörelsemarginal på 10 % över en konjunkturcykel, det kan alltså bli både mer och mindre beroende på var i konjunkturen vi befinner oss. Att företaget alltid, sedan starten 1990, har visat ett positivt rörelseresultat ökar förtroendet för bolaget. Bolaget har en nettokassa på drygt 26 Mkr och en soliditet på 50 %.

För Q1 2011 som känns aktuell hamnade omsättningstillväxten på drygt 50 % och en rörelsemarginal på 12 %. Rörelseresultatet hamnade på 5,5 Mkr, en ökning med över 80 %, för Q1 2011. Antalet anställda ökar kraftigt för att möta kundernas efterfrågan och det här bolaget kan tänkas ha största risken där medarbetare blir lättflyktiga och byter jobb ofta då ekonomin hungrar efter ingenjörer. Men VD Peter Johansson är fullt medveten om detta och lägger stor vikt på att vårda sina medarbetare.

Bolaget växer organiskt men även via förvärv. VD:n uppger att förvärv är alltid intressant men de måste vara långsiktigt hållbara. Detta är bra då många företag har bråttom med att förvärva ett stort antal företag och glömmer bort på vägen att lönsamheten inte får ta stryk.

Insiderinnehaven ser goda ut med 3 av 5 i styrelsen som besitter innehav mellan 6 Mkr och 16 Mkr. VD:n Peter Johansson sitter med innehav värd cirka 2,5 Mkr i bakfickan.

Värderingen då? Om vi värderar bolaget enligt försiktighetsprincipen för att kunna räkna hem aktien även i ett dåligt scenario så räknar vi med att Eurocon inte alls fortsätter i samma stil som Q1. Istället förväntar vi oss en normal tillväxt på 20 %, som de har lyckats med senaste tre åren, och en rörelsemarginal på drygt 10,5 % så får vi en vinst per aktie på drygt 0,32 kr för detta året och om vi antar för 2012 en fortsatt tillväxt med 20 % och rörelsemarginal som stiger till 11 % får vi fram en vinst per aktie på drygt 0,55 kr. Noterbart är att bara under Q1 2011 landade vinst/aktie på 0,12 kr så det är försiktiga antaganden som gäller. P/E talet för 2011 blir således 13 och för 2012 hamnar den på drygt 7,6. Det är fina siffror för ett bolag som växer och tar vara på den återhämtande konjunkturen. Visserligen ska dock en rabatt tillsättas aktien på grund av den dåliga handeln i aktien.

Bolag som kan anses som tråkiga, underanalyserade och bortglömda är alltid värt att slänga ett extra öga på. Visserligen sysslar inte Eurocon med spännande oljeprospekteringar eller letar guld i en gruva i landet Ingenstans. Men Eurocon verkar veta vad kunderna vill ha och har även en tradition att alltid visa svarta siffror i rörelseresultatet - något de har lyckats med i 20 år.

0 comments

You need to to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?