Post entry

Eurocine Vaccines: spännande tider väntar

Please note: Community posts are written by its members and not by Redeye’s research department. As a reader you’re always encouraged to critically analyze the content.

Eurocine Vaccines har efter offentliggörandet av positiva Fas I/II resultat nu gått in i djupare förhandlingar, och möjligheterna att signera ett lukrativt avtal för aktieägarna ser mycket goda ut.

Den 30:e juni 2010 var det i särklass viktigaste datumet i Eurocines Vaccines 11-åriga historia (1999). Detta var datumet då man kunngjorde att man för första gången gått i mål med en av bolagets produkter; man tog det nasala influensavaccinet igenom Fas I/II och har nu ett värdefullt paket redo för utlicensering. VD Hans Arwidsson, som är känd för att vara försiktig i sina uttalanden, har tidigare sagt att intresset för företaget kommer bli mycket stort när detta sker. Den lyckade fas I/II studien har exempelvis uppmärksammats på Espicom, även om det är intresset för att signera ett avtal som är det viktigaste och primärt åsyftades.

https://www.espicom.com/web3.nsf/Article_ID_Lookup/00419745?OpenDocument

Inget annat större läkemedelsbolag har ett nasalt vaccinprojekt likt Eurocines på gång. Det kan vara så att man arbetar i det fördolda, men enligt Hans Arwidsson är det sannolikt så att man väntar och ser vad de mindre bolagen har att komma med först, och sedan väljer att köpa upp ett av dem. Eurocine Vaccines är det bolag som kommit längst med den nasala vaccintekniken, och har dessutom en väldigt enkel adjuvanslösning. Att detta bolag blir först att köpas upp inom branchen är inte helt otänkbart, särskilt med tanke på att man nu nått den punkt då man kan licensera ut sitt första vaccin vilket gör Eurocines Vaccines till en farlig framtida konkurrent för vaccinjättarna om de inte agerar.

För det är väl ganska uppenbart att nasal vaccinering ÄR framtiden. Det är i alla fall Eurocines forskare Ulf Schröders uppfattning från de mängder av globala vaccinkonferenser han deltagit och ofta varit chairman i. Forskarna är rörande överens, och man behöver egentligen inte vara något ”rocket scientist” för att förstå att detta är framtiden. Ca 90% av immunsystemet finns i slemhinnorna, tex näsan, övriga 10% finns i blodet. Nasal vaccinering är både effektivare, skonsammare, billigare och långt mer praktiskt än spruta (du når bara 10% av immunsystemet med spruta). Dessutom ger nasal vaccinering korsskydd (vilket INTE spruta ger), vilket innebär att man slipper chansa i WHO och plocka ut de tre potentiellt farligaste virusstammarna varje år (influensa) som man gör i nuläget. Istället kan man välja ett enda virus och köra samma varje år och få fullgod effekt för alla stammar!

Att investera i Eurocine handlar om att tro på att detta koncept på allvar kommer förändra vaccinindustrin. Om man räknar på rimliga (eller något konservativa) marknadsandelar för de tre stora vaccinprojekten man har idag (det vill säga terapeutiska HIV vaccinet med norska Bionor som subventionerats med 7,5 miljoner NOK av norska staten, lunginflammationsvaccinet Prevnar från Pfizer samt influnsavaccinet man nu nått längst med), så hamnar man på ganska häpnadsväckande intäkter. Men det är en bit kvar att gå. I dagsläget har man bara en färdig licens och cirka 2 år kvar till marknad för influensavaccinet. Det har spekulerats kring storleken på ett avtal och när det kommer. Hans Arwidsson har själv sagt att förhandlingar sannolikt tar 3-9 månader, vilket får betraktas som relativt snabbt. Förmodligen har man tagit hänsyn till det ovanligt stora intresset som visats för bolagets teknik när man kommunicerade prognosen. Angående storleken har man sagt att om förhandlingar går bra kan avtalsvärdet hamna på flera hundra miljoner kronor. Standardroyalty ligger på mellan 14-18%, vilket kommer inbringa de största pengarna när väl vaccinet slagit sig in på marknaden. Potentiella partners vet att de missar en hel influensasäsong om förhandlingarna blir för utdragna, vilket är en fördel för Eurocine.

Utöver dessa tre projekt har man även ett antal samarbeten med diverse vaccinbolag där man licenserat ut själva adjuvanset för forskning, vilket kommer bringa intäkter om vaccinerna når marknaden. Detta är en intressant del i verksamheten som kräver föga arbete från Eurocines sida och ingen som helst riskinsats.

Påstående: Eurocine är ett förhoppningsbolag.

Svar: I och med klargörandet av lyckades Fas I/II och därmed proof of concept har den stämpeln börjat bli allt svagare. Den största risken är borta och mycket lite står nu mellan Eurocine och ett mycket ansenligt avtal.

Påstående: Eurocine är ett enproduktsbolag.

Svar: Eurocine har två patenterade adjuvans bestående av helt kroppsegna substanser, kallade N3 (positivt laddat) och L3 (negativt laddat). Adjuvansen är blandning av två olika grupper av fettsyror som återfinns i varje cell i kroppen. De bildas bla efter nedbrytning om du tar en slurk olivolja. Dessa ingår för närvarande i tre stora vaccinprojekt drivna av Eurocine själva, samt en handfull samarbetsprojekt. Frågan är vad man vill benämna som en produkt, något som är färdigt att sälja? I så fall, ja då har man bara en produkt; man har en licens och den är redo att säljas. Eurocine är ett forskningsbolag och det är naturligt att de bara har en licens till salu åt gången. Nästa licens kommer sannolikt bli lunginflammationsvaccinet, och det kommer bli aktuellt att licenseras ut om cirka ett år när Fas I/II är genomfört (uppstart väntas snart). Värt att nämna att de vacciner som finns på marknad och i ”pipen” hos vaccinbolagen är i runda slängar ett 30-tal som skulle kunna omformuleras med Eurocines adjuvans och därmed kunna ges nasalt – med alla dess fördelar!

Personal, kunnande och kontaktnät Det är inte svårt att inse potentialen i Eurocines bara genom att titta på hur bolaget är uppbyggt. Kompetensen är enorm. Ulf Schröder som är den som ligger bakom företaget och dess forskning skulle givetvis inte äga så många aktier i bolaget som han gör om det inte vore för att han vet att dom kommer att gå hela vägen. Han äger i dagsläget, när han är nära pensionsåldern, aktier nog för att leva ett lyxliv och mer därtill men väljer att inte avyttra några aktier trots att aktievärdet kommer närma sig noll vid ett misslyckande. Ulf har själv nämnt att Eurocine är hans pensionsförsäkring. Kort bakgrund om några knutna personer:

Docent Ulf Schröder:

Utbildning: Fil.kand biomedicin, Fil.Dr Biokemi, Docent biofysikalisk teknologi

Huvudsaklig sysselsättning: Forskningschef

Innehav: 694 947 aktier

Övrigt: Uppfinnare till 30(!) patentansökningar. Grundare av Eurocine.

Professor Alf Lindberg:

Utbildning: Med kand Karolinska Institutet 1961, Med lic (läkarexamen) Karolinska Institutet 1971, Med Dr Karolinska Institutet 1971

Innehav: 20200 optioner med rätt att teckna 115544 aktier

Övrigt: Professor Karolinska Institutet, Senior Vice President R & D Wyeth Vaccines, Executive Vice President R & D Aventis Pasteur, Senior Advisor President of R & D Aventis Pharmaceuticals, medlem av Nobelkommittén.

Professor Karl-Olof Borg

Utbildning: Apotekare, Farmacie Doktor

Innehav: 68 162 aktier

Övrigt: Omfattande erfarenhet av kommersiell läkemedelsutveckling inom bl.a. Astra, Pharmacia och Active Biotech.

Dr. Hans Arwidsson (VD)

Utbildning: Apotekare, Farmacie Doktor, Master of Business Administration

Innehav: 67 000 optioner med rätt att teckna 383 240 aktier.

Övrigt: Var global projektledare för nyproduktionen av Nexium inom AstraZeneca (1999-2001). Var VD för LipCore Holding AB 2001-2003. Var daglig leder (VD) för Biosergen AS 2004-2007).

Man inser lätt att kompetensen inom bolaget är enorm. Forskningschefen Ulf sitter även med i en referensgrupp i WHO som arbetar med att ta fram lösningar för pandemier. Han medverkar ofta som ledare för möten runt om i världen med inriktning på nasal vaccinering. Alf Lindberg (fd forskningschef Wyeth) som nämndes ovan var med och tog fram vaccinet Prevnar som än idag används mot lunginflammation. Han är välkänd över hela vaccinvärlden. Prevnar distribueras av jätten Pfizer vilka även förser Eurocine med detta för deras forskning. Karl-Olof Borg är fd forskningschef på Astra och var personligen ansvarig för bedriften att rädda utvecklingen av Losec då det såg som mörkast ut.

I Eurocines Vetenskapliga Råd finns tunga namn såsom Per Brandtzaeg (mucosa expert) och Margaret Liu (DNA-vaccin expert) som har breda kontakter över världen.

Gemensamt för alla dessa personer ovan är att de kunde lika gärna ha ett jobb i toppen för Pfizer, AstraZeneca, GlaxoSmithKline eller någon annan jätte, men de valde Ulf Schröders bolag. Kombinationen av vetenskaplig och kommersiell erfarenhet i styrelsen, ledning och det vetenskapliga rådet ger ett kontaktnät in 4 av de 5 största vaccinbolagen och därför en utmärkt grund för att effektivt utveckla och kommersialisera Eurocines nasala vacciner.

Vaccinmarknaden

- Marknad för säsongsinfluensavaccin ligger i dagsläget runt $4 billion, alltså runt 30 miljarder kr.

- Marknaden för svininfluensavaccin prognostiseras att ligga runt $7 billion nästa år, 2011, runt 50 miljarder kr.

- Marknad för lunginflammationsvaccin ligger i runda slängar strax över $3 billion, strax över 21 miljarder kr. Pfizers Prevnar har total dominas här med över 90% marknadsandel.

- Marknad för HIV-bromsvacciner har en prognos på över 100 miljarder kr.

MedImmune, som nyligen köptes av AstraZeneca, är med sitt FluMist ensamma om att ha ett nasalt influensavaccin i marknaden i västvärlden. FluMist har stora begränsningar och en marknadsandel på cirka 3% om man räknar på den globala marknaden och strax över 10% i USA. FluMist får dock bara ges till åldrarna 2-49 år pga av att det baseras på levande försvagat influensavirus (Eurocine använder avdödat helvirus istället). Utöver detta måste FluMist kylförvaras. Adminstrationen görs genom en sprayflaska något som vetenskapligt bevisat ger sämre effekt än näsdroppar som Eurocine använder sig av (Blow-Fill-Seal, BFS-pipetter, ex nezeril). AstraZeneca har tittat på möjligheten att byta till droppar men då måste man förmodligen göra om fas I, II & III, vilket man troligen inte gör.

Intressant från Hans Arwidsson: ”Av de personer som använder influensavaccin finns dock en klar övervikt bland personer som är 50 - 65 år eller äldre”.

Tre intressanta förvärv 2005 Glaxo Smith Kline –köper Corixa för $300 million, injektionsadjuvans.

2007 Astra Zeneca –köper MedImmune för $15 billion, FluMist var en av totalt 45 produkter, dock var endast tre utav dessa något av värde.

2008 Intercell –köper Iomai för $190 million, adjuvansplåster efter fas I.

Adjuvans värderas högt inom branschen. Ungefär 80-85% av värdet av marknadsandelen tillskrivs adjuvanset.

Reflektioner Sammantaget kan man säga att Eurocine nu har allt som krävs. Man har extremt bra kunskap med de bästa i världen inom ämnet. Man har ett väldigt bra kontaktnät med många intressenter. Man har proof of concept. Man har en hake på ett större läkemedelsbolag (Big Pharma), Pfizer, som mer eller mindre är beroende av att sno åt sig licensen då man inte har råd att förlora sitt "monopol" på lunginflammationsvaccinmarknaden. Detta är precis det som kommer att ske om Pfizer väljer att släppa Eurocines adjuvans till något annat bolag. Skulle exempelvis GSK licensera in Eurocines adjuvans får de ett bättre vaccin. Pfizer tvingas därför agera om de vill behålla dominansen, antingen genom att köpa licensen till den nasala versionen av Prevnar, eller genom ett köp av hela Eurocine.

Märkbart är att antigenet som Eurocine använder i sitt lunginflammationsvaccin är Pfizers vidareutveckling av Prevnar (7) till Prevnar (13), antalet pneumokockstammar inom parantes. Förmodligen är det ett önskemål från jätten att man inte skall skylta med samarbetet. Pfizer spår en global försäljning av Prevnar (13) på runt $4,5 billion om något år, injicerbara varianten.

L3 är det adjuvans som använts för influensavaccinet. Det andra adjuvanset, N3, är speciellt anpassat för DNA-vacciner. Det är svårt att få ett tillräckligt starkt immunsvar med DNA-vaccin och det krävs mycket stora doser. Det är här N3 adjuvanset kommer in i bilden. I djurstudier (nasalt) har man påvisat att det bara behövs en hundradel så stor dos nasalt jämfört med spruta. De immunologiska resultaten har även inte helt överraskande visat sig vara bättre nasalt kontra spruta. Detta adjuvans kommer användas tillsammans med HIV-vaccinet från Bionor. Margaret Liu , Vetenskapliga Rådet, är ”mamma” till DNA-vaccinerna, http://www.dn.se/nyheter/vetenskap/dna-vaccinet-bygger-pa-en-miss-1.624961

Världen och WHO skriker efter nya effektivare sätt att ta vaccin på och framför allt kunna lösa en pandemi där man inte kan tillverka över en miljard sprutor på kort tid. Utöver detta vill man också få bort infektionsrisken som finns med sprutor. Administrationen runt spruthanteringen kostar >4,2 miljarder kr varje år.

Drug Delivery Eurocine är sk ”Drug Delivery”, ta ett befintligt/godkänt vaccin tillsammans med adjuvans och medelst BFS-pipett droppa in blandingen i näsan och på så sätt vaccinera sig. Enkelt smidigt, billigt och väldigt effektivt!

Nyemission Sannolikt blir det en nyemission nu i höst för att optimera förhandlingarna. Dock lär denna knappast bli särskilt stor då man räknar med avtal kort därefter vilket kommer ge tillräckligt med pengar för att driva övriga projekt i maxfart.

Kursen

Efter att studieresultatet publicerats visade det sig att många kortspekare satt och väntade på att få kliva av, och inte tillräckligt med nytt blod har strömmat till aktien ännu. Aktien har därför fallit tillbaka senaste månaden och ligger nu och skvalpar på väldigt låga nivåer, som till och med var stödnivåer redan innan pm om de lyckade Fas I/II resultaten publicerades. RSI indikerar översålda nivåer och ett litet uppryck är därför att vänta.

Det hela är egentligen ganska enkelt: Köp om ni tror på teknologin. För stämmer det att nasal vaccinering som Dr. M. de Wilde, Execetive Vice President i AventisPasteur, nuvarande SanofiPasteur, ett av världens största vaccinbolag, sa redan 2002: "Den enskilt viktigaste faktorn som helt kan förändra hela vaccinologin och vaccinindustrin, är nasal vaccinering, är nasal immunisering."

0 comments

You need to to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?