Post entry

Bultbrädan lever än.

Please note: Community posts are written by its members and not by Redeye’s research department. As a reader you’re always encouraged to critically analyze the content.

Brio har haft det motigt i åratal. Men nu verkar vändningen vara ett faktum!

...DINK!, DINK!, DINK! DINK!...

Jag minns det ljudet än i dag. Den gula och röda Bultbrädan med hammare vars huvud var gjort i gummi. Banka, banka, banka, - Vänd, Banka, banka, banka. Detta beteende upprepades sedan tills man sattes i någon sorts trans.

Som unge var man tillfredsställd, och nu i efterhand har jag förstått att även föräldrarna älskar den här leksaken. Tro sjutton det! Man hinner ju med ganska mycket under tiden som ens son eller dotter sitter och bankar.

Vad var det då som hände? Företaget drogs länge med höga tillverkningskostnader, höga råvarupriser och ett gammalmodigt sortiment. Man ska visserligen vara försiktig med att ändra allt för mycket på bra produkter, men man kan nu konstatera att man varit allt för tandlös mot nyare "high-tech leksaker" som PC-spelen och de amerikanska och japanska leksaksfigurerna som så gott som alltid backas upp av intensiva reklamkampanjer och tv-serier som barnen följer. Varför tror ni förresten att Pokémon finns som tv-serie? Jo för att sälja gameboyspelen och spelkorten så klart!

Brios leksaker har också varit för dyra gentemot konkurrenternas, något som fått extra stor betydelse i ekonomiskt kärva situationer på den Europeiska marknaden. Brio tillverkarkar ju också barnvagnar, men det är inte denna verksamhet som varit "problembarnet" Leksaksförsäljningen ( Brio Toys) står för dyga 70 % av omsättningen och det är här som man har varit tvungen att vässa klorna.

2009 var man i full gång med den ekonomiska rekonstruktionen och katastrofrapporterna avlöste varandra. Ända tills rapporten för Q4 Kom!

Rapporten kom in och visade att man hade gått från att ha gjort en förlust på (-59 Mkr), till att göra en vinst på 17 Mkr. Det framgår också att man har förbättrat sin bruttomarginal eftersom man säljer mer av sina egentillverkade varor och att besparingsprogrammet skall sänka kostnaderna för koncernen med ca. 80 Mkr. på årsbasis från och med 2011.

De tre tidigare rapporterna har bekräftat att det ser allt ljusare ut. De har visat det här:

Q1 -

• Intäkterna uppgick till 189,0 (203,5) Mkr

• Rörelseresultat uppgick till -31,2 (-57,8) Mkr

• Periodens resultat uppgick till -31,7 (-63,6) Mkr

• Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,21 (-6,85) k

• Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -89,0 (-99,9) Mkr

Q2 -

• Intäkterna uppgick till 182,7 (209,1) Mkr

• Rörelseresultat uppgick till -10,7 (-72,5) Mkr

• Rörelseresultat justerat för omstruktureringskostnader uppgick till -9,8 (-54,3) Mkr

• Periodens resultat uppgick till -9,1 (-75,8) Mkr

• Resultat per aktie före utspädning uppgick till -0,06 (-1,32) kr

• Resultat per aktie efter utspädning uppgick till -0,06 (-1,31) kr

• Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 10,8 (-0,2) Mkr

Q3 -

• Intäkterna uppgick till 239,5 (234,2) Mkr

• Rörelseresultat uppgick till -21,0 (-8,6) Mkr

• Rörelseresultat justerat för omstruktureringskostnader uppgick till -21,0 (-8,6) Mkr

• Periodens resultat uppgick till -24,2 (-17,2) Mkr

• Resultat per aktie före utspädning uppgick till -0,16 (-0,11) kr

• Resultat per aktie efter utspädning uppgick till -0,16 (-0,11) kr

• Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -32,4 (-18,3) Mk

VD's kommentar till den taskiga Q3-rapporten.

"Orealiserade marknadsvärderingseffekter till följd av omvärdering av BRIOs valutasäkringar belastade rapportperiodens rörelseresultat negativt med 22,2 Mkr. Under förutsättning att valutakursrelationerna inte förändras nämnvärt kommer bruttoresultatet att påverkas positivt under den kommande niomånadersperioden. För att möta den kortsiktiga påverkan på kassaflödet som verksamhetens kraftiga säsongssvängningar innebär och säkerställa förutsättningarna för en likviditetsreserv under höstens högsäsong, utökades kreditutrymmet tillfälligt"

__________________________________________________

Lite personliga tankar.

Brio har numera ett vasst utbud av leksaker och har även inlett samarbeten med företag som Disney och Hello Kitty. Alltså fortfarande samma högkvalitativa produkter, men med ett inslag av populära figurer som barnen känner igen från TV och andra medier. Vi är inne i en period där det föds fler barn och detta stärker givetvis leksaksförsäljningen. Att ekonomin ser ljusare ut för både Brio och företagets kunder än vad den gjort på flera år tror jag ingen kan förneka. Nu gäller det bara att man håller hela vägen ut. Julhandeln gick som tåget även 2010 och detta bör ge en saftig vinst för Q4!

På minussidan då. Företagets VD lämnade företaget vid årsskiftet pga. olika uppfattningar angående viktiga strategiska frågor. Givetvis inte något man slår kullerbyttor över men behöver inte heller vara någon katastrof.

Ger rekommendationen Köp på Brio. Inte ett bolag man går All-in i, men med tanke på att det med stor sannolikhet kommer bli fina siffror för Q4 och att besparingarna börjar ge verkan så tror att vi kan se en bra utveckling för företaget under året. Helt klart en kandidat till krydda i portföljen.

Med vänliga hälsningar. / Your_Therapist

0 comments

You need to to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?