Post entry

Astrazeneca: utrymme för kursuppgång

Please note: Community posts are written by its members and not by Redeye’s research department. As a reader you’re always encouraged to critically analyze the content.

Oron på börsen driver på ett sug efter risksprinding. Det gynnar Astrazeneca. En låg värdering (p/e 15) i kombination med stora återköp skapar bra möjligheter att göra aktien till en vinnare kortsiktigt. Köp.

  • Låg värdering av aktien på grund av en överreaktion på marknaden. Astra har ökat sin utdelning och ger i dagsläget direktavkastning på 2.46%. Detta tordes ses som lågt men i och med att bolaget mognar så kommer utdelningen öka. Astra upptar 4.78 % av index och har inte följt förra årets uppgång. Både kassaflöde, rörelseresultat och försäljning har ökat.
  • Läkemedelsaktier är normalt starkare när marknaden blir mer turbulent och nedåtgående. Med en negativ eller neutral marknadssyn finns det ett uttrymme för en kursuppgång på Astrazeneca till åtminstonde 450 kr undr året 2007.
  • Sjukdomsrisker (epedimier, fetma, diabetes m.m) ökar i världen. Ett ökat välstånd i utvecklingsländer ger också upphov till en större marknad för läkemedelsbolagen och en större grupp människor som har råd att köpa deras mediciner.
  • Astra har också reducerat antal anställda som ger en kostnadsbesparing på 500 miljoner USD . Företagets hårda kostnadskontroll ger en ökad möjlighet att satsa på R&D.
  • Samarbete med BMS hjälper att hålla kostnaderna nere. Nya köp så som Arrow Therapeutics stärker bolagets produktportfölj.

0 comments

You need to to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?