Post entry

Astrazeneca: totalanalys säger köp

Please note: Community posts are written by its members and not by Redeye’s research department. As a reader you’re always encouraged to critically analyze the content.

I Stockmaster-metoden analyseras de nödvändiga parametrarna för en aktieanalys. Enligt denna metod har medlemmen Krister Ahnelöv värderat Astrazeneca och rekommenderar Köp.

Analysen gjörs av STOCKMASTER, ett AI-program (Artificiell Analys) för aktieanalys.

Vi börjar med att analysera macrofundamenta:

Alternativa Investeringar, annat än aktier - Normalt

$-kurs i förhållande till SEK - $ kommer att förstärkas

Oljepriset - Nedåtriktat

Korta marknadsräntan - tendens nedåtriktad

Konjunkturutvecklingen förväntningar framåt i tiden - statisk

Likviditeten i marknaden - Hög

Inflationstendenser - Ökande inflation

Saldot i den Svenska budgeten framåt - Förbättras

Valutareserven och valutaflöden - Balanserar

Arbetslösheten - Minskar

SAMMANTAGEN MACROFUNDAMENTA BLIR - KÖP

Analys av den Svenska marknaden, Genralindex:

Internationella börsers tendens - Nedåt

Överköpt/Översåld (Hausseindex) - Sidledes

RSI, läge - Mellan 30 - 70

RSI, riktning - Sidledes

Glidande medeltal, 20 dagar. Läge - Under indexkurvan.

Glidande medeltal, 20 dagar. Riktning - Parallell med MOA.

SAMMANTAGET GENERALINDEX - SÄLJ (Nedåt)

Analys av Branchen (Läkemedel)

Glidande medeltal, 20 dagar, läge - Över indexkurvan föe branchen.

Glidande medeltal, 20 dagar, riktning - Korsar underifrån.

RSI 14 dagar, läge - Mellan 30 - 70

RSI 14 dagar, riktning - uppåt

SAMMANTAGET BRANCHINDEX - UPPÅT

Analys av Fundamenta för Astra:

Överskottsgraden i förhållande till liknande företag - Förbättras

Avkastning JEK - Mer än 25 % över medel för liknande företag

PE-tal - Mer än 25 % under jämfört med liknande företag

Substansvärdering JEK/Kursen, - Inom 10 % jämfört med liknande företag.

Företagets soliditet - Hög jämfört med liknande företag

Företagets likviditet - Hög jämfört med liknande företag.

SAMMANTAGET FUNDAMENTA FÖR ASTRA ÄR - KÖP

Teknisk analys av aktien:

Omsättningen i aktien är - Stor

Glidande medeltalskurvan - ligger över priskurvan

Glidande medeltalskurvan - närmar sig priskurvan

RSI 14 dagar - mellan 30 - 70

Aktien visar svag säljsignal enligt Point & Figure och Line & Bar charten

SAMMANTAGEN TEKNISK ANAKYS AV ASTRA VISAR - AVVAKTA

Alltså:

MACROFUNDAMENTA VISAR - KÖP

MARKNADEN VISAR - SÄLJ

BRANCHEN VISAR - KÖP

FUNDAMENTA VISAR - KÖP

TEKNISKT VISAR - AVVAKTA

MED ANDRA ORD: Vi har här en aktie som i en positiv omvärld befinner sig i en, för tillfället överköpt marknad, och i en positiv branch med starka fundamenta. I en sådan situation visar det sig ofta att den första tekniska signalen är falsk och snart kommer marknaden att upptäcka att ASTRA är översåld och inte förtjänar sitt för tillfället dåliga rykte.

Stockmaster analysen är ibland ganska tidiga (långt före marknaden) i sina prognoser beroende på att den mänskliga hjärnan inte förmår att hantera alla parametrarna samtidigt. Stockmaster bygger sina prognoser på 40 års erfarenhet och på att mönstret i marknaden kommer att upprepa sig. AI-tekniken.

Stockmaster innehåller 75 parametrar, i detta fall behövde programmet endast använda ca 30 parametrar för att kunna lämna en prognos och en förklaring till slutrådet.

Det kan vara en god idé att även göra några känslighetsanalyser.

0 comments

You need to to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?