Post entry

Astrazeneca: en oförtjänt nedtryckt aktie

Please note: Community posts are written by its members and not by Redeye’s research department. As a reader you’re always encouraged to critically analyze the content.

Tror man att den 4-åriga uppgångsperioden börjar närma sig sitt slut och att börsen går ned i höst och resten av året kan det vara idé att fokusera på branscher och sektorer som inte är konjunkturkänsliga och då är läkemedelsbranschen intressant.

Trots en kraftig uppgång på börsen har Astra varit en dålig placering under året. Astra hade sin högsta punkt i år i början av februari (415) och har sedan dess sjunkit med 12 procent ned till 367 kr (2007-06-30). Ser man till aktiens högsta punkt det senaste året (486 kr i oktober 2006) ser det ännu värre ut; aktien har sedan den toppen fallit med hela 24 procent. Orsakerna är flera; marknadens besvikelse över nedläggning av läkemedel; relativt sett låg prognos för framtiden samt dyra förvärv av företag som kommer att belasta resultatet ett antal kvartal framöver. I botten finns när det gäller läkemedelsindustrin i allmänhet och alltid för Astra oro kring patenttvister, domstolsförhandlingar, höga FoU-kostnader och långa framtagningstider för nya läkemedel.

Astra har haft en forskningsportfölj som ständigt minskat de senaste åren och behöver nya läkemedel. Oroväckande är också att en av bolagets kassakor – Nexium – uppvisar en minskande försäljning. Förvärv av andra företag med många utvecklingsbara forskningsprojekt ska förbättra läget för framtiden. Uppköpen kommer att forsätta, enligt VD David Brennan, och Astra kommer att fortsätta köpa upp bolag med intressanta forskningsprojekt för att så fort som möjligt få fram nya läkemedel inom framför allt hjärt- och kärlsjukdomar, cancer och infektioner. Och Astra har verkligen de finansiella musklerna för att klara detta - hela 7 miljarder dollar finns i kassan!

Tekniskt sett är det positivt; Astra har nått över sitt 20-dagars medelvärde och ligger vid halvårsskiftet på nivån för sitt 50-dagars medelvärde.

Marknaden och analytiker har klassat ned de förvärv som Astra gjort med motiveringen att prislappen varit för hög och att det kommer att belasta resultaten ett flertal kvartal framöver och inte ge tillskott till försäljning och resultat. Jag tror dock att Astra med sin tunga erfarenhet inom läkemedelsforskning kommer att lyckas med att få fram sina projekt i tid och att lanseringen av nya läkemedel kommer att gå snabbare än marknaden förväntar sig. Jag tror marknaden underskattar Astra på denna punkt. Förvärven är ju också inriktade på företag med forskningsprojekt som är långt komna och Astra har nu runt 165 större projekt.

När många av börsens aktier börjar nå sin topp, alternativt nått sin topp på börsen, kan det vara dags att studera de aktier som är starka men som ändå hängt efter. Astra har de senaste åren presterat starka och stabila rapporter med goda vinster. Rapporten som presenterades i oktober 2006 och som inledde raset och den kommande 7-8 månader långa nedgången var trots allt stark och aktien har fått oförtjänt mycket stryk sedan dess. Marknaden bör åter sätta fokus på starka företag som Astra som presterar goda resultat och har lågt p/e-tal. Tror man att den 4-åriga uppgångsperioden börjar närma sig sitt slut och att börsen går ned i höst eller resten av året kan det vara idé att fokusera på branscher och sektorer som inte är konjunkturkänsliga och då är läkemedelsbranschen intressant. Jag rekommenderar köp av Astra och tror vi ligger i startgroparna för en lång uppgångsperiod för Astra på börsen.

0 comments

You need to to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?