Post entry

Aerocrine: endast för långsiktiga placerare

Please note: Community posts are written by its members and not by Redeye’s research department. As a reader you’re always encouraged to critically analyze the content.

Starka och långsiktigt tänkande ägare är ofta en garanti för en positiv utveckling av nya mindre bolag. Aerocrine har till största delen sådana ägare. Detta i kombination med nedanstående förstärker min tro på bolaget.

Som vanligt vid finanskriser som den vi nu upplever så är det de små bolagen som faller mest och snabbast. Så är fallet för Aerocrine. Skälet är sannolikt den oerhörda massmediala uppmärksamhet som börsen utsätts för, ofta för att tillfredsställa och stimulera daytraders, små och stora.

Den här analysen är endast för de som har ett mer långfristigt tänkande och som förstår de initialproblem som den här typen av företag har. Medicin och -medicinteknikbranschen har många delmål att genomgå innan markanden börjar växa, inte minst myndighetsgodkännanden och oftast av flera olika myndigheter.

De skäl som får mig att rekommendera köp av Aerocrine nu är flera och i mitt tycke, mycket starka.

Både styrelsen och företagsledningen utstrålar erfarenhet, kompetens och en hög ambitionsnivå i kombination med stark tro på produkterna.

Huvudägarna och merparten av de mindre ägarna är kända för att ha uthållighet och tålamod. Investor och HealthCap har nyligen ökat sina innehav och äger nu totalt tillsammans 51,3 % av aktierna.

Den handel som sker för närvarande bedrivs endast av mycket små aktörer. Jag förstår att det kan vara kul att tjäna några hundralappar men det är ingen handel som påverkar mitt förtroende för bolaget.

Nyemissionen som genomfördes i december tecknades fort till 89,3 % av de största ägarna och dessutom tillkom många nya mindre ägare, ca 500 st. och det visar att kunskapen om Aerocrine ökar.

Möjligheten som Aerocrine, med sina analysinstrument för astmadiagnostik, erbjuder ca 300 miljoner astmapatienter i världen, innebär inte bara en avsevärt förbättrad livssituation för patienten och hans omgivning, utan också att medicineringen kan optimeras och därmed minska läkemedelskostnaderna med i stort sett 50 %.

Aerocrine har genom egen organisation och genom agenter i början koncentrerat sig på de största marknaderna. I Europa, Tyskland och i övriga världen USA, Kina och Japan.

Bara i USA finns det ca 20 miljoner astmatiker.

Alla dessa länders godkännanden och användning påverkar i stor utsträckning en utbredd användning i andra länder.

Givetvis måste jag nämna den extremt låga kursen, för närvarande ca 4:-, som ett oerhört starkt köpläge.

För de som vill tjäna lagom mycket tror jag att tidsperspektivet är minst ett år och för de som köpte tidigt till runt 25:-, 2007 och som har tålamod och vill bli rikligt belönade för sitt tålamod är perspektivet 2-3 år.

De risker som finns är givetvis de vanliga med konkurrens från bolag som ser de stora potentiella möjligheterna för den typ av diagnostik som Aerocrine arbetar med. Dock synes patenskyddet vara omfattande.

De stora tillverkarna av astmamediciner uppskattar säkert inte att deras marknad kan halveras!

Behovet av kapital är stort i introduktionsfasen.

Ytterligare en nyemission, som dock inte kan anses trolig just nu, skulle senarelägga aktiekursökningen.

Kurstips, och det är verkligen en gissning, är att aktien står i ca 12-15:- efter sommaren och att den närmar sig 20:- vid årsskiftet.

Sammanfattning.

Som amatöraktieägare kan jag inte låta bli att jämföra med Perbio Science och dess utveckling. Jag missade att köpa då, det gör jag inte den här gången!

0 comments

You need to to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?