Post entry

2Entertain - en rolig investering

Please note: Community posts are written by its members and not by Redeye’s research department. As a reader you’re always encouraged to critically analyze the content.

Svag inledning av året har skapat ett orimligt stort fall i ett cykliskt bolag med god historik och spännande organisation.

Historia för aktien 2Entertainment noterades redan år 2000 på First North till en kurs på 9 kr aktien och har haft en skumpig resa, toppkursen nåddes 2006-2007 och bar upp aktien till en toppnivå på 31 kr aktien. Efter detta dök emellertid konjunkturen lika snabbt som aktiekursen och bottennivån nåddes i mitten av 2009 strax under 10 kr, Aktien rekylera sedan snabbt till 18 kronor för att åter tappa mark till 14 kronor. Detta ger i dagsläget ett värde på drygt 200 miljoner.

I oktober förra året förvärvades Wallmans vilka förväntas dubbla omsättningen men har än så länge inte bidragit positivt till resultatet. I Samband med detta späddes dessutom aktiekapitalet ut från drygt 8.8 miljoner aktier till 14.4 miljoner.

Om Bolaget ” 2Entertain, en av Nordens största producenter inom upplevelseindustrin, initierar,producerar och marknadsför kvalitativa upplevelser för en bred publik. I koncernen ingår 2Entertain, Hansen Event & Conference samt Wallmans Nöjen. 2Entertain AB (publ) med kontor i Stockholm, Göteborg, Oslo, Malmö, Växjö och Falkenberg är listat på First North med Remium som Certified Adviser.”

Verksamhet 2E kan sagas vara uppdelat I tre olika affärsdelar jag listar nedan. Denna struktur har funnits sedan 2009 och är alltså ganska ny. Vilket innebär att historiken är kort, 2 Entertainment innehåller allt det gamla som företaget alltid haft medan Hansen och Wallmans är relativt nya.

2Entertain januari - juni

Nettoomsättning 122,8 MSEK (80,5 MSEK)

Rörelseresultat före goodwillavskrivningar 3,3 MSEK (8,1 MSEK)

Inom detta ingår affärsområdet Teater, Musikal och Show. Svaga produktioner i början av året ledde till att de två huvudproduktionerna stängdes redan 31/3. Troligtvis kommer höstens produktioner gå bättre, bra försäljningssiffror innan indikerar i alla fall detta.

HANSEN EVENT & CONFERENCE januari - juni

Nettoomsättning 48,5 MSEK (111,2 MSEK)

Rörelseresultat före goodwillavskrivningar -3,5 MSEK (5,5 MSEK)

Event och konferens, oerhört konjunktur beroende verksamhet som knappast kommer bidra positivt i år.

WALLMANS NÖJEN januari -juni

Nettoomsättning 131,4 MSEK (142,3 MSEK)

Rörelseresultat före goodwillavskrivningar -8,5 MSEK (-10,6 MSEK)

Krogshow, förbättring väntas under Q3.

Ledning och ägarbild

WALLMAN, HANS ERIK

1 258 192

GERHARDSSON, STEFAN

903 358

CLASSON, KRISTER

748 200

LIVFÖRSÄKRINGSAB SKANDIA (PUBL)

660 000

ANDERSSON, JAN

464 367

Länsförsäkringar fondförvaltning AB

439 800

LESLEY INVEST AB

435 049

LÖNGÅRDH, JAN

392 500

PSG SMALL CAP

373 804

LUNDAHL, HANS

304 500

Källa:2E group årsredovisning 2009 + hemsida

Hans Erik Wallman är direktör och storägare. I övrigt har i princip alla viktiga i ledande positioner aktier i bolaget vilket är mycket positivt. Sammanlagda insider affärer i år handlar om nettoköp av ca 168 000 aktier. Drygt 40 procent av aktierna i bolaget tillhör de 10 största ägarna vilket innebär att hög andel av ägarna är privatpersoner med mindre poster. Företaget har sammanlagt drygt 2000 aktieägare vilket är relativt mycket för smålistorna.

Aktien enligt teknisk analys \Aktien ligger i negativ trend men visar tecken på att plana ut, kortsiktigt bör aktien kunna rekylera till 16 kr vilket innebär en kortsiktig uppsida på ungefär 14 procent. På medellång sikt bör motståndet på 18 kr åter testas.

Aktien enligt fundamental analys.

Siffrorna nedan är sammanvägda över nuvarande delar i koncernen som att dessa skulle vara en enhet hela vägen. Egentligen ingår Wallmans och Hansen sen 2010 som helägda bolag av 2E. Däremot visar siffrorna nedan totala resultatet för koncernens alla delar vilket ganska bra visar värderingsläget mot historisk vinst i delarna.

Koncern sammanvägning

2010 E Remium

2010 Jan-Juni

2009

2008

2007

2006

2005

Nettoomsättning

754 000

302 675

942 093

1 077 903

851 943

856 473

728 386

Rörelseresultat

10 304

-16 955

27 932

32 374

36 397

54 742

34 509

(p/e) Just 14 kr aktien

19,41

-11,80

7,16

6,18

5,50

3,65

5,80

Direktavkastning

0,03

-0,04

0,07

0,08

0,09

0,14

0,0

Källa:2E group årsredovisningar 2009,2008, Wallmans hemsida, 121.nu, Dacke group nordic

Nöjesbranschen är cyklisk vilket syns på de starka resultaten mellan 2005-2008 då ekonomin gick bra. Tittar vi istället mellan 2004-2000 vilket jag inte tagit med av problem att hitta siffror för Wallmans och Hansen har 2 Entertainment bara gjort svaga vinster 2 av åren medan företaget gått med brakförlust under 2000 och 2002. Trots detta visade 2E ett relativt starkt resultat 2009 sett till alla ingående bolag.

I år har dock året börjat precis så svagt som ledningen varnat för. Bokningsläget från förra året har varit svagt vilket visas i resultatet och den sammanlagda förlusten hittills i år ligger på nästan 17 miljoner.Wallmans beräknas göra starkt resultat under Q4 och kan i bästa fall hamna runt nollan. Hansen väntas gå back runt 5 miljoner och 2E väntas göra en bättre vinst under andra halvåret.

Remium räknar med att årets vinst under andra halvan skall uppgå till 26 miljoner då de räknar med ett positivt helårsresultat på 10 miljoner vilket skulle ge (p/e) på 20.

Nästa års vinst räknar renium med en vinst på 36 miljoner vilket skulle vara ungefär samma resultat som enheterna nådde 2005 och 2007.

I detta scenario skulle nästa års vinst betalas till (p/e) 5.5 och direktavkastning nästa vår skulle bli dryga 3 procent. Jag tycker kanske detta är väl optimistiskt och räknar istället med ett resultat i spannet 5 miljoner till – 5 miljoner då hösten förväntas bli bättre med högre bokningsläge och starka uppsättningar. Nästa år bör resultatet kunna komma upp till 30 miljoner vilket är något lägre än 2005 års resultat. Jag får då en värdering på (p/e) 40 i år och (p/e) 6,6 nästa år. Med tanke på den relativt fina kassan på 70 miljoner bör en utdelning på 5 miljoner kunna göras vilket ger en direktavkastning på 3 procent nästa år och 8 procent året efter.

Värdering enligt Kassaflödesmodell Med 15 miljoner i utdelning och 15 i diskonteringsränta får jag fram ett värde på 21 kr per aktie.

Mitt råd Positiva faktorer

  • Låg värdering mot historiska resultat samt en ljusnande konjunktur bör kunna lyfta aktiekursen på 2E group.
  • Hög direktavkastning brukar gillas av aktiemarknaden vilket bör bli fallet då kassan är stark och halva vinsten utan problem kan delas ut.
  • Fallet i år har varit delvis varit omotiverat då ledningen talade om utsikterna även innan årets början.
  • Rabatter och erbjudande för aktieägare på över 1000 aktier bör kunna locka vissa.

Negativa faktorer

  • Relativt stor goodwill post vilken värderas till 93 miljoner och utgör ungefär 30 procent av bolagets tillgångar.
  • Dipp i konjunkturen slår hårt mot 2E och bolaget går i dagsläget minus
  • Tekniska analysen visar fallande trend

    De positiva faktorerna ligger för närvarande över de negativa och jag rekommenderar köp.

0 comments

You need to to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?