Post entry

Så går det till i Ryssland

Please note: Community posts are written by its members and not by Redeye’s research department. As a reader you’re always encouraged to critically analyze the content.

Skrämmande uppgifter om hur Rysslands president Vladimir Putin styr landet.

På 1800-talet fanns "vilda västern" i USA där skurkar och banditer kunde härja fritt.

Idag är USA ett civiliserat land.

Men istället verkar det nu ha etablerat sig ett "vilda östern" i Ryssland där skurkar och banditer kan härja fritt.

Ex på bolag börsnoterade i Sverige men verksamma i Ryssland:

Black Earth Farming (jordbruk)

Rusforest (skogsbruk, sågverk)

Ruric (fastigheter i Sankt Petersburg)

Auriant Mining (guldgruvor)

...Black Earth Farming (jordbruk):

Börskursen i stadig utförsbacke

...från ca 20 kr för fem år sedan (i slutet av 2009)

...till ca 3 kr idag.

http://www.bloomberg.com/quote/BEFSDB:SS/chart

//Edit: Tidigare blogginlägg (från 16 sep 2014) om Black Earth Farming: http://www.redeye.se/aktiebloggen/black-earth-farming/jordbruk-black-earth-farming-agrokultura-trigon-agri

...Där fick aktien rekommendationen "sälj" vid börskurs 4,11 kr.

...Nu står aktien i 3,15 kr (slutkurs ons 10 dec 2014).

//

...Rusforest (skogsbruk, sågverk):

Aktien i motsvarande ca 600 kr för fem år sedan.

Idag i drygt 1 kr.

//Edit: Tidigare blogginlägg (från 24 apr 2014) om Rusforest: http://www.redeye.se/aktiebloggen/rusforest/salj-rusforest-aktien-0

Där fick Rusforest-aktien rekommendationen "sälj".

...Då låg den i 1,83 kr.

...Idag står den i 1,36 kr (slutkurs ons 10 dec 2014).

//

...Ruric (fastigheter):

Verkar saknas historisk kursinfo eftersom aktien kastades ut från Stockholmsbörsen tidigare under 2014.

Noteras i alla fall numera inofficiellt och låg i 0,60-0,70 kr så sent som sommaren 2014.

Nuvarande kurs 0,16 kr.

Enl Rurics årsredovisning för 2009 låg aktien i ca 8 kr i slutet av 2009, och innan dess uppåt 25 kr under våren 2009.

//Edit: Tidigare blogginlägg (från 1 aug 2013) om Ruric: http://www.redeye.se/aktiebloggen/ruric/salj-ruric-aktien-0

...Då låg Ruric-aktien i 0,80 kr.

...Ligger nu i 0,16 kr.

//

...Auriant Mining (guldgruve-bolag):

För fem år sedan låg aktien i ca 35 kr.

Ligger idag i 2,75 kr.

//Edit: Tidigare blogginlägg (från 18 apr 2014) om Auriant Mining: http://www.redeye.se/aktiebloggen/auriant-mining/spekulativt-kop-auriant-mining

Där fick aktien faktiskt rekommendationen "spekulativt köp".

...Då låg den i 5,05 kr.

...Ligger nu alltså i 2,75 kr.

//

Dvs det verkar vara en regel att svenska bolag med ambitioner, misslyckas i Ryssland.

Vad är orsaken?

Korruption

Tex kommer Ryssland på plats nr 136 av 174 st rankingplatser för hur pass allvarlig korruptionen är i världens länder (ju längre ner på listan ett land är, desto allvarliga är korruptionen i landet).

Det var 2014 års mätning enl organisationen Transparency International: http://www.transparency.org/cpi2014/results

I andra ändan av tabellen befanns följande länder vara de minst korrupta i världen enl samma mätning:

 1. Danmark

 2. Nya Zeeland

 3. Finland

 4. Sverige

 5. Norge

//Edit: Vad innebär korruption?

Förenklat innebär det väl i vilken utsträckning man måste muta sig fram i ett land, dvs betala mutor till myndigheter etc för att saker och ting ska fungera normalt.

Fenomenet är särskilt vanligt i u-länder etc där lokala makthavare och maffialedare inte förstår bättre än att sko sig på andra genom mutor, trots de förödande effekter det har på landet genom att tex avskräcka utländska företag från att investera i landet osv.

Tex världens mest korrupta länder enl Transparency Internationals 2014-mätning:

 1. Irak

 2. Sydsudan

 3. Afganistan

 4. Sudan

 5. Nordkorea, Somalia

//

Ryssland ranking de senaste åren enl TI:s korruptionsmätningar:

2010: plats nr 154 bland världens länder

2011: 143

2012: 133

2013: 127

2014: 136

http://www.transparency.org/research/cpi/

Dvs i bästa fall kan man tolka det som en viss förbättring de senaste åren.

Men för att vara ett så stort och viktigt land som Ryssland är det beklämmande att se att de hamnar så långt ned på TI:s lista.

Ryssland är stort

Ryssland har drygt 140 miljoner invånare och är mätt till landytan världens största land (med en yta på nästan 40 gånger Sveriges).

Och Ryssland ligger så nära Sverige.

Tex jämförelse mellan Ryssland och USA:

1)

...Rysslands drygt 140 miljoner st invånare är

...knappt hälften jämfört med USA:s nästan 320 miljoner pers.

2)

Men medan Ryssland under 2013 har en bruttonationalprodukt på drygt 2 000 miljarder dollar per år

...så ligger USA på nästan 17 000 miljarder dollar per år (dvs ca åtta gånger högre).

http://www.tradingeconomics.com/

Ev är jämförelsen något orättvis eftersom USA sedan länge är världens mest välutvecklade marknadsekonomi, medan Ryssland först i början av 1990-talet blev en marknadsekonomi efter den planekonomiska kommunisttiden.

Men nu har det ändå gått över 20 år sedan Ryssland lämnade kommunismen, och om allt skulle ha gått optimalt borde Ryssland ha det mycket bättre ställt idag än vad läget faktiskt är.

Putin och hans kompisar

Artikel om Ryssland från nyhetsbyrån Bloomberg 10 dec 2014: http://www.bloomberg.com/news/2014-12-10/putin-s-friends-reap-billions-in-deals-as-economy-teeters.html

Temat i artikeln är att ryska presidenten Vladimir Putin (för ryska statens räkning) tilldelar sina "kompisar" och deras bolag jätteordrar värda miljarder samtidigt som den ryska ekonomin (och därmed den ryska befolkningen i övrigt) har det allt svårare.

Bland de som gynnas av Putins agerande är följande kompisar till honom:

...Arkady Rotenberg

...Gennady Timchenko

...Igor Sechin (chef för stora statliga ryska oljebolaget Rosneft)

...Vladimir Yakunin (chef för ryska järnvägsbolaget Russian Railways)

...Yury Kovalchuk (huvudägare i ryska banken Bank Rossiya)

Putin och Rotenberg är barndomskamrater, medan Sechin och Yakunin har känt varandra sedan Putin var borgmästare i ryska staden Sankt Petersburg.

Bank Rossiya sägs vara Putins inre cirkels "egna bank".

Det visar sig att Rotenbergs och Timchenkos bolag totalt vunnit statliga ordrar för motsvarande 50-60 miljarder kr sedan mars 2014 då USA införde sanktioner mot Ryssland och Putins närstående.

Det ordervärdet motsvarar:

...20% av ryska statens totala motsvarande beställningar under jan-sep 2014

...en förändring med +12% jämfört med vad Rotenbergs och Timchenkos bolag erhöll i motsvarande ordrar under hela 2013.

Ex:

1)

Stora ryska gasbolaget Gazprom (där ryska staten äger en majoritet) ska bygga en naturgasledning (kallad "The power of Siberia") till Fjärran Östern.

Även om inget har bekräftats väntas Rotenbergs och Timchenkos bolag vara de som gynnas mest när Gazprom ska anlita utomstående bolag för att bygga naturgasledningen.

Bla fick Rotenberg-bolag en ersättning på motsvarande 12 miljoner kr för att i sep 2014 ordna invigningsceremonin för ledningsbygget.

2)

Ett Rotenberg-bolag väntas ro hem ordern att för drygt 30 miljarder kr bygga en jättebro till den av Ryssland nyligen invaderade Krimhalvön (som tidigare tillhörde ryska grannlandet Ukraina).

3)

Rotenberg äger även ryska banken SMP Bank.

I apr 2014 fick SMP Bank ett tioårigt lån på motsvarande nästan 20 miljarder kr (från ryska staten) för att rädda krisdrabbade ryska banken Mosoblbank.

Räntan på lånet sattes till ca 0,5% per år vilket man annars inte kan låna till någonstans i Ryssland.

Det går inte ens att låna till 1% per år.

4)

Rosneft och Russian Railways har bett ryska staten om motsvarande hundratals miljarder kr i stöd.

De har bla vänt sig till statliga ryska "välfärdsfonden" med en förmögenhet på 600 miljarder kr.

5)

Ryska staten har konfiskerat oljebolaget Bashneft ägt av Vladimir Evtushenkov för att han misstänks ha ägnat sig åt penningtvätt.

Evtushenkov har tills vidare dömts till husarrest.

I tex nov 2014 förlängdes den domen med tre månader.

Det har bla varit tal om att Rosneft och dess chef Igor Sechin velat komma över Bashneft, fast Evtushenkov inte ville sälja Bashneft till Rosneft.

Bla säger sig ryska affärsmannen Mikhail Khodorkovsky (som numera bor i Schweiz) vara säker på att det är så det gått till.

Han vet vad han talar om, för tidigare konfiskerade Rosneft hans oljebolag Yukos och Khodorkovsky själv tvingades sitta i fängelse i tio år.

//Edit: Khodorkovsky själv (nu 51 år) förbereder nu en ny "rysk revolution" mot Putin (enl nyhetsbyrån Bloomberg 12 dec 2014): http://www.bloomberg.com/news/2014-12-11/khodorkovsky-channels-lenin-to-plot-next-revolution-from-zurich.html

Enl artikeln var Khodorkovsky Rysslands rikaste person med en förmögenhet på 15 miljarder dollar med bla sitt oljebolag Yukos när han fängslades år 2003 (och blev av med Yukos).

K anklagades för

bedrägeri

skatteflykt

penningtvätt

(Dvs klassiska anklagelser som ryska staten brukar ta upp mot någon man vill komma åt.)

Khodorkovsky har nu varit utsläppt från ryskt fängelse i ett års tid (sedan 20 dec 2013).

Av förmögenheten har han bara kvar 100 miljoner dollar.

Putin för sin del har varit i Rysslands ledning i 15 års tid.

K menar i artikeln på att det ser mörkare ut för Putin nu när det blir sämre ekonomiska tider för Ryssland.

Fallande oljepris och sanktioner mot Ryssland har gjort att ryska rubeln fallit till rekordlåga nivåer.

Putin är för tillfället populär hos ryska folket efter Ukraina-invasionen, men Khodorkovsky räknar med att det stämningsläget kommer att dämpas i takt med att den ryska ekonomin förämras.

Khodorkovsky bedömer att det är en sannolikhet på minst 50% för att Putin inom tio år inte längre kommer att sitta kvar vid makten.

Enl Khodorkovsky kan det bli så att Putins egna närmaste vänder sig emot Putin, vilket kan ge en öppning för K att själv bli Rysslands nya politiska ledare.

K tror det blir mildare för P än att det blir en blodig folkrevolution mot P.

Allra helst föredrar K (för P:s egen skull) att P själv väljer att avgå.

K besriver nu bla opinion mot Putin via K:s organisation "Open Russia" som primärt arbetar via internet.

K själv har inga livvakter och är medveten om att han utsätter sig för risker genom att engagera sig mot P.

Det alltså enl artikeln i länken ovan från Bloomberg 12 dec 2014.

Mer om Khodorkovsky och Open Russia på hans hemsida: http://www.khodorkovsky.com/

//

//Edit: Besked 9 dec 2014 från Evtushenkovs bolag Sistema om att Sistemas ägarandel på 72% av Bashneft överförts till ryska staten: http://www.sistema.com/press/press-releases/detail/article/20712/

Det står att åtgärden baseras på ett ryskt domstolsbeslut från 7 nov 2014 som trädde i kraft 9 dec 2014.

Nyhetsbyrån Bloomberg skrev 12 nov 2014 att Sistema inte kommer att överklaga beslutet eftersom det inte väntas leda någonvart.

Men däremot avser Sistema att kräva skadestånd av Bashnefts tidigare ägare.

Bla hävdar ryska staten att det inte gick rätt till när Bashneft privatiserades från början.

http://www.bloomberg.com/news/2014-11-12/sistema-will-not-appeal-bashneft-ruling-as-it-seeks-compensation.html

Bloomberg skriver där även att utredningen om penningtvätt-anklagelserna mot Evtushenkov kommer att pågå in i våren 2015.

Anklagelserna har tydligen att göra med när han gick in som ägare i Bashneft.

Evtushenkov hade per slutet av 2013 en ägarandel på 64% av Sistema: http://www.sistema.com/ar2013/en/index.htm

Hela Sistema är värt drygt 1 miljard dollar på Londonbörsen: http://www.bloomberg.com/quote/SSA:LI

//

6)

Timchenko-relaterade bolaget SK Most ingår i en grupp företag som nyligen fick en order på motsvarande över 10 miljarder kr från Russian Railways.

7)

Den ryska elmarknaden (i grossistledet) sköttes tidigare av ryska banken Alfa Bank (ägd av ryssarna Mikhail Fridman, German Khan och Alexey Kuzmichev) för motsvarande 500-600 miljoner kr per år.

Men den uppgiften har sedermera flyttats till Bank Rossiya.

Enl Bloomberg-artikeln avfärdar alla ovannämnda Putin-kompisar etc ev påstådda eller antydda oegentligheter.

De anser att allt har gått rätt till enl statliga upphandlingar osv.

Mer om Bashneft-härvan

Nedan text från 7 okt 2014 om Bashneft-härvan.

  • -Här börjar texten- - -

East Capital drabbat av ryska Evtushenkov-härvan

East Capital hade ett stort aktieinnehav i ryska oligarken Vladimir Evtushenkovs holdingbolag Sistema vars aktie fallit kraftigt sedan han försatts i husarrest och riskerar konfiskeras på sitt oljebolag Bashneft.

http://www.eastcapital.com/sv-SE/Look-East/Experts/Jacob-Grapengiesser/Politik-tynger-den-ryska-marknaden/

Sistema-aktien har rasat från nästan 50 rubel i juli 2014 till nuvarande kurs på ca 16 rubel: http://www.bloomberg.com/quote/AFKS:RM/chart

East Capital hade stor övervikt i aktien redan innan och har fortfarande övervikt trots att East Capital sålt av en tredjedel av innehavet sedan i somras.

Bloomberg skrev 5 okt 2014 att Evtushenkov-skandalen är ett tecken på upptrapning av bråk mellan rivaliserande ryska fallanger;

...de Putin-vänliga "statisterna" (ledda av bla oljejätten Rosnefts chef Igor Sechin) som vill öka nationaliseringen

Bla är Rosneft i ökad kris pga hög skuldsättning och fallande oljepris och han vill gärna konfiskera Evtushenkovs oljebolag Bashneft

...de Putin-kritiska "rationalisterna" (kring bla premiärministern Medvedev) som vill öka demokratiseringen och närmandet till väst osv

http://www.bloomberg.com/news/2014-10-05/putin-clans-said-gridlocked-over-arrest-as-sanctions-bite.html

Enl East Capitals senior advisor Jacob Grapengiesser 6 okt 2014:

En olycklig händelse är att Sistemas största aktieägare och ordförande Vladimir Evtushenkov har varit i husarrest sedan 16 september.

Sistema är ett av Rysslands största konglomerat med verksamhet i olja, telekom, läkemedel, jordbruk, banker, detaljhandel med mera.

Evtushenkov är misstänkt för penningtvätt och olagliga fastighetsaffärer.

Det nuvarande aktiepriset reflekterar en fullständig expropriering av Bashneft från Sistema samt att Sistema återbetalar utdelning och inte får tillbaka 2 miljarder dollar för förvärvet av företaget.

Om inte detta inträffar så ser vi klar potential i aktiekursen.

Är Sistema ett nytt Yukos?

Ärligt talat så vet vi inte, även om vi har anledning att tro att så inte är fallet.

Evtushenkov är på god fot med Kreml och har inte varit inblandad i den politikska processen, till skillnad från Yukos förre majoritetsägare Khodorkovsky.

Peskov, officiell talesperson för Kreml, har sagt att det inte finns några paralleller med Yukos.

Vad är konsekvensen för portföljen?

Vi har minskat exponeringen mot Sistema under sommaren med drygt en tredjedel.

Men vi har fortfarande övervikt i bolaget eftersom vi gillar det (starkt ledarskap, starkt kassaflöde, god direktavkastning, etc).

Vi följer situationen noggrant och talar dagligen med personer med insyn i händelseutvecklingen.

Den 9 oktober hålls utfrågning i skiljedomstolen i Moskva.

Evtushenkov husarrest kommer upphöra 16 november.

http://www.eastcapital.com/sv-SE/Look-East/Experts/Jacob-Grapengiesser/Politik-tynger-den-ryska-marknaden/

  • -Här slutar texten från okt 2014 om Bashneft-härvan- - -

För övrigt så är det ju fondbolaget East Capital (med fd SEB-medarbetaren Peter Elam Håkansson i spetsen) som driver och sköter investeringarna åt investmentbolaget East Capital Explorer som är börsnoterat i Sverige.

...East Capital Explorer-aktien låg i 60-70 kr för fem år sedan (dvs i slutet av 2009).

...Idag ligger den i 45,10 kr.

http://www.bloomberg.com/quote/ECEX:SS/chart

Själva East Capital har följande sex delägare inkl Elam Håkansson:

Aivaras Abromavicius

Peter Elam Håkansson

Jacob Grapengiesser

Karine Hirn

Albin Rosengren

Kestutis Sasnauskas

http://www.eastcapital.com/sv-SE/Corporate/About-East-Capital/About-East-Capital/Partners/

Anders Åslund

Svensken Anders Åslund är Ryssland-expert verksam vid Peterson Institute i Washington: http://www.piie.com/staff/author_bio.cfm?author_id=455

Han var bla rådgivare åt Boris Jeltsin som var Rysslands president under 1990-talet.

Mest populära artikeln just nu på Peterson Institutes hemsida är följande från Åslund 1 dec 2014:

Russia's Economic Situation Is Worse than It May Appear

The Russian economic situation has long looked stable, although growth has been slow.

The budget has been close to balance, with a public debt of only 11 percent of GDP, and Russia has had persistent current account surpluses.

In 2014, however, the Russian economy has taken a turn for the worse, and if policies do not change radically, a serious downturn may occur in the second half of 2015.

http://piie.com/publications/opeds/oped.cfm?ResearchID=2719

I den ovannämnda Bloomberg-artikeln från 10 dec 2014 uttalar sig Åslund och säger där bla att Putin verkar allt mer koncentrera fokus på vilka ryska affärsmän han gynnar via ryska staten.

Åslund uttalade sig även i följande artikel (från mars 2014) i Dagens Industri:

Vilda ryktet om Putins förmögenhet

Vladimir Putins presidentlön ligger enligt färska siffror på cirka en miljon kronor.

Samtidigt florerar ett envist rykte om att han är världens rikaste man.

Men hur vet man det?

http://www.di.se/artiklar/2014/3/14/vilda-ryktet-om-putins-formogenhet

I den artikeln nämns bla det så kallade "Ozero-kollektivet" med personer nära Putin inkl bla Yuri Kovalchuk och Nikolai Shamalov som är storägare i Bank Rossiya.

Ägare i Bank Rossiya bla (enl artikeln):

Yuri Kovalchyk 34%

Nikolai Shamalov 13%

Gennady Timchenko 8%

Mikhail Shelomov (en släkting till Putin på hans mammas sida) 4%

Det står att Bank Rossiya inte ens var bland Rysslands 100 största banker när Putin från början blev Rysslands ledare.

Men tom år 2010 hade banken lyckats växa sig till en plats bland Rysslands 20 största banker tack vare gynnsamma affärer med Gazprom.

Enl artikeln bla tal om att Putin själv äger 4-5% av Gazprom.

//Edit: Gazprom är i dagsläget värt motsvarande 400-500 miljarder kr på Moskvabörsen, varför Putins ägrandel där i så fall är värd 20 miljarder kr.

//

Enl artikeln var det flera bröder Rotenberg som under Putins tid i Rysslands ledning plötsligt fick köpa ut några bolag från Gazprom.

De köpta bolagen hade som inriktning att bygga gasledningar åt Gazprom.

Och sedan dess har de köpta bolagen fått jätteordrar på detta enl artikeln.

Så här säger Åslund i artikeln om det:

Bland annat bygger Gazprom ledningar som bolaget inte behöver för enorma belopp.

Och de betalar tre gånger så mycket som de borde.

http://www.di.se/artiklar/2014/3/14/vilda-ryktet-om-putins-formogenhet

Enl artikeln har det varit tal om att det i själva verket är Putin som äger en stor del av hans "kompisars" förmögenheter.

Men ryssen Sergej Kolesnikov har enl artikeln gjort en kartläggning som visar att Putin själv har en jätteförmögenhet via olika bolag i skatteparadis.

Enl artikeln:

En vanlig spekulation är att Vladimir Putin via muntliga överenskommelser med sina vänner ”äger” stora delar av deras förmögenheter.

Det skulle innebära att Putin måste sitta vid makten för att ha möjlighet att ”tvinga” sina vänner att lämna ifrån sig delar av den förmögenhet som officiellt bara tillhör dem.

Avhopparen Sergej Kolesnikov har dock berättat en annan version.

Han beskriver hur Putin är delägare i flera dussin olika offshorebolag med hemvist på

Brittiska Jungfruöarna

Panama

Schweiz

och Lichtenstein

http://www.di.se/artiklar/2014/3/14/vilda-ryktet-om-putins-formogenhet

Och enl artikeln tror Åslund på Kolesnikovs beskrivning:

Anders Åslund är en av dem som anser att Sergej Kolesnikovs berättelse är trovärdig:

”Tidigare trodde jag att Putin bara hade överenskommelser med vänner och bekanta, men detta är beskrivet i stor detalj.”

http://www.di.se/artiklar/2014/3/14/vilda-ryktet-om-putins-formogenhet

Enl artikeln kan Putin ha en förmögenhet som ev är värd så mycket som ca 300-500 miljarder kr.

Så här svarar Åslund på en fråga i slutet av DI-artikeln från mars 2014:

Det har ju spekulerats i att Putin måste hålla fast vid makten för att inte förlora sin inofficiella förmögenhet?

”Precis som andra diktatorer kan Putin inte lämna makten eftersom han är kriminell.

Han kan inte avgå utan måste sitta vid makten till dödsdagar”, säger Anders Åslund.

http://www.di.se/artiklar/2014/3/14/vilda-ryktet-om-putins-formogenhet

TASS-intervju

Lång intervju som Putin gjorde med ryska nyhetsbyrån TASS i nov 2014: http://eng.kremlin.ru/news/23274

Där ger han sin syn på alla möjliga ämnesområden.

Bla enl nedan (i samtal med TASS-journalisten Andrei Vandenko):

ANDREI VANDENKO: Is the president’s chair forever with you?

VLADIMIR PUTIN: No.

This is not good and it is detrimental for the country and I do not need it as either.

There are terms set forth in the Russian Constitution.

I believe it is important to observe requirements stipulated by our fundamental law.

We will see what the situation will be like, but in any case the term of my work is restricted by the Constitution.

ANDREI VANDENKO: But the Constitution allows re-election in 2018.

VLADIMIR PUTIN: Yes, it indeed allows but it does not mean that I will make such decision.

I will proceed from the general situation, the inner perception and my personal feelings.

Isn’t it too early to think about it right now?

We are still in the year of 2014, and you are talking of 2018.

There’s a lot of time ahead and a lot can change…

http://eng.kremlin.ru/news/23274

Sanktioner mot Putins kompisar

Som led i USA:s sanktioner mot Ryssland efter Ukraina-invasionen, har även Putins kompisar drabbats av det.

...Enl Bloomberg-artikeln (från 10 dec 2014) säger Rotenberg att sanktionerna har begränsad effekt för hans del eftersom hans bolag är inriktade på den inhemska ryska marknaden.

Men det framgår även att han har italienska lyxegendomar som "frusits" pga sanktionerna, och att sanktionerna haft negativ psykisk effekt för honom.

...Gennady Timchenko har också påverkats av sanktionerna.

Han äger bla ett hus vid Geneve-sjön men får pga sanktionerna tydligen inte åka dit för att träffa sina egna familjemedlemmar och sin hund, vilket han tycker är orättvist.

http://www.bloomberg.com/news/2014-12-10/putin-s-friends-reap-billions-in-deals-as-economy-teeters.html

Andra ryska bolagshärvor etc

Mer om det i tidigare blogginlägg från 16 sep 2014: http://www.redeye.se/aktiebloggen/black-earth-farming/jordbruk-black-earth-farming-agrokultura-trigon-agri

...Bla står det där om skandalen kring oljebolaget Alliance Oil (som var börsnoterat i Sverige men verksamt i Ryssland).

...Och härvan kring ryska advokaten Sergey Magnitsky.

Ur blogginläget bla:

(...) skandalen kring Sergei Magnitsky och kapitalförvaltningsfirman Hermitage Capital Management:

http://en.wikipedia.org/wiki/Sergei_Magnitsky

http://en.wikipedia.org/wiki/Hermitage_Capital_Management

Revisorn (skatteadvokaten) Magnitsky upptäckte att HCM utsattes för ett skattebedrägeri.

Men när han började nysta i det blev han fängslad och dog senare i fängelset (så nyligen som nov 2009) under märkliga omständigheter (ev mord).

Bla videoklipp om Magnitsky-skandalen:

http://www.youtube.com/watch?v=mL9b5LP4Ubc

http://www.youtube.com/watch?v=x6PQNFcog3s

Även:

Putin-kritiske journalisten Anna Politkovskaya sköts kallblodigt till döds i hissen i sitt bostadshus 7 okt 2006: http://en.wikipedia.org/wiki/Anna_Politkovskaya

7 okt är för övrigt Putins födelsedag.

Tv-dokumentär (från 2011) om Politkovskaya: https://www.youtube.com/watch?v=rVz1eywhImg

Alexander Litvinenko: http://en.wikipedia.org/wiki/Alexander_Litvinenko

Var tidigare officer i ryska säkerhetstjänsten FSB.

Hoppade av i slutet av 1990-talet och hävdade då att hans chefer fått uppdraget att mörda Putin-kritiske oligarken Boris Berezovsky.

Litvinenko flydde med sin familj till Storbritannien där han fick asyl.

Där dog han plötsligt i nov 2006 efter att ha utsatts för det radioaktiva ämnet polonium 210 i sin sushi.

Tal om att ingen kan ha tillgång till polonium 210 utom folk på mycket hög ort i tex Ryssland.

Tv-dokumentär om Litvinenko: https://www.youtube.com/watch?v=fuJmb3kLE5U

//Tillägg 23 jan 2015

Litvinenko inquiry: the proof Russia was involved in dissident's murder

National Security Agency (NSA) obtained communications between key individuals in London and Moscow from the time that Alexander Litvinenko was poisoned with radioactive material.

http://www.telegraph.co.uk/news/uknews/law-and-order/11365730/Litvinenko-inquiry-the-proof-Russia-was-involved-in-dissidents-murder.html

Enl artikeln bla:

American spies secretly intercepted communications between those involved in the murder of Alexander Litvinenko and provided the key evidence that he was killed in a Russian-backed “state execution”, The Telegraph can disclose.

Och:

It is revealed as part of a Telegraph investigation which also unearthed an audio recording appearing to capture Litvinenko giving a detailed account of his investigations into links between Vladimir Putin and one of the world’s most dangerous criminals.

Även:

Is this Alexander Litvinenko's beyond the grave attack on Putin?

Exclusive: Days before the start of the public inquiry into his murder, a tape reveals for the first time what is believed to be Alexander Litvinenko's own account of the dangerous depths of his investigations into crime bosses linked to Russia.

http://www.telegraph.co.uk/news/uknews/law-and-order/11364724/Is-this-Alexander-Litvinenkos-beyond-the-grave-attack-on-Putin.html

Enl den artikeln bla:

Andrey Lugovoy and Dmitry Kovtun, both former KGB bodyguards, have been identified as suspects in his murder.

However both deny any involvement and remain in Russia despite attempts by the UK to extradite them to stand trial.

Och:

Mr Litvinenko identifies himself in the tape as a “former KGB and FSB officer” and explains that he had been providing Mr Scaramella with intelligence on a number of individuals – including Mogilevich, who remains today on the FBI’s top 10 most wanted list.

“Mogilevich have good relationship with Putin since 1994 or 1993,” he claims.

“Semion Mogilevich is best person who is wanted FBI.

And Semion Mogilevich has contact with Al Qaeda.

Semion Mogilevich sell weapons, sell weapons to Al Qaeda.

Before I gave a lot of information about Mogilevich to Mario Scaramella.”

//

//Tillägg 29 jan 2015

Artikel om Litvinenko i Svenska Dagbladet idag:

Ex-spion strålades till döds via te

Tredje mordförsöket – utredning väntas nu peka ut Putin.

Polisen: Tre mordförsök på ex-spion

Åtta år efter att den före detta ryska spionen Alexander Litvinenko förgiftades i London inleddes på tisdagen en offentlig utredning av mordet.

Litvinenko kan ha utsatts för två mordförsök innan han dog.

Utredningen väntas peka på att den ryska staten är inblandad.

http://www.svd.se/nyheter/utrikes/ny-utredning-tre-mordforsok-pa-alexander-litvinenko_4286165.svd

Enl artikeln bla:

Litvinenko blev sjuk den 1 november 2006 efter att ha träffat två före detta ryska agenter på the Millenium Hotel i centrala London.

Enligt polisen hade det radioaktiva ämnet polonium-210 lagts i hans te.

Och:

De misstänkta gärningsmännen är Andrej Lugovoj och Dmitrij Kovtun, före detta livvakter inom KGB.

Moskva förnekar att männen har något med mordet att göra och vägrar utlämna dem till Storbritannien.

Lugovoj är nu rysk politiker och sitter i Duman.

Och även:

Tidningen har också kommit över inspelningar där Alexander Litvinenko förklarar att han håller på att utreda kopplingar mellan Rysslands president Vladimir Putin och Semjon Mogilevitj, en av toppledarna inom den ryska maffian.

//

De Putin-kritiska affärsmännen Berezovsky och Khodorkovsky har väl genom åren tillhört de värsta "naglarna i ögat" för Putin:

http://en.wikipedia.org/wiki/Boris_Berezovsky_(businessman)

http://en.wikipedia.org/wiki/Mikhail_Khodorkovsky

Alexei Navalny: http://en.wikipedia.org/wiki/Alexei_Navalny

Putin-kritisk advokat som upprepade gånger fått juridiska problem i Ryssland (vilket bedömare anser vara av politiska skäl).

Ur länken ovan:

Navalny has been arrested numerous times by Russian authorities, most seriously in 2012, when federal authorities accused him of three instances of embezzlement and fraud, all of which he denied.

In July 2013 he was convicted of embezzlement and was sentenced to five years in a corrective labor colony.

Russia's Memorial Human Rights Center recognized Navalny as a political prisoner.

Navalny was released from prison a day after sentencing.

The prison fine was suspended in October 2013.

On 28 February 2014 he was placed under house arrest for two months and prohibited from communicating with anyone other than his family, after allegedly violating travel restrictions.

Hur ska Ryssland göra?

För att få bästa möjliga utveckling för Ryssland, dess befolkning och även omvärlden, borde Ryssland snarast:

...avsätta Putin som president

...införa verklig demokrati

...inleda mycket bättre kontakt med omvärlden (istället för att öka isoleringen, de diktatoriska tendenserna och att Putin och hans kompisar tjänar på ryska befolkningens bekostnad)

...rensa ut korruptionen och den ryska maffian

...upprätta en välfungerande rättsapparat med god rättssäkerhet

//Edit: Vad betyder rättssäkerhet?

Rättssäkerhet innebär att det finns en rättsordning som ger individen skydd mot övergrepp från samhället och andra individer.

I denna rättsordning ingår juridisk trygghet och att rättsreglerna tillämpas förutsägbart och effektivt.

http://sv.wikipedia.org/wiki/Rättssäkerhet

//

I dagsläget kan man ju säga att rättssäkerheten i Ryssland är låg.

Tex nedan ur det ovannämnda blogginlägget om Ruric (från 1 aug 2013).

  • -Här börjar avsnitt från det blogginlägget- - -

Skattefrågor

Putin lyckades ju åsidosätta sin rival, affärsmannen Mikhail Khodorkovskiy som utmanade Putin i politiken, med hänvisning bla till att Khodorkovskiy skattefuskat: http://en.wikipedia.org/wiki/Khodorkovskiy

I Rurics årsredovisning för 2012 pekas på den stora osäkerheten i Ryssland vad gäller skattereglerna. Det kan tolkas som att det i värsta fall kan leda till myndigheterna godtyckligt straffar ett bolag för att skattereglerna ej följts.

Enl sid 101 och 102 årsredovisningen:

Oförutsedda skattefrågor

Oförutsedda skattefrågor i Ryska federationen.

Skattesystemet i Ryska federationen fortsätter att utvecklas och karaktäriseras av frekventa ändringar i lagstiftning, officiella uttalanden och domstolsbeslut, som ibland är motstridiga och tolkas olika av olika
skattemyndigheter.

Skatter granskas och undersöks av ett antal myndigheter, som har befogenhet att pålägga stora böter, viten och ränteavgifter.

Ett beskattningsår förblir öppet för granskning av skattemyndigheterna
under de tre efterföljande åren.

Under vissa omständigheter kan dock ett beskattningsår förbli öppet längre.

Färska händelser i Ryska federationen antyder att skattemyndigheterna håller på att anta en mer bestämd och substansbaserad position i sin tolkning och tillämpning av skattelagstiftningen.

Dessa förhållanden kan skapa skatterisker i Ryska federationen som är betydligt större än i andra länder.

Ledningen tror att den har vidtagit adekvata åtgärder för skatteskulder utifrån sin tolkning av tillämplig rysk skattelagstiftning, officiella uttalanden och domstolsbeslut.

Tolkningarna från relevanta myndigheter kan dock skilja sig åt och effekten på denna koncernredovisning, om myndigheterna lyckas tillämpa sina tolkningar, skulle kunna vara betydande.

I synnerhet tror koncernens ledning att tolkning av vissa transaktioner som utförs av koncernen kan leda till en ökning av källskatt och VAT-skuld.

http://ruric.com/files/financial_reports/annual-report-2012-eng.pdf

Dvs utifrån det låter det i princip omöjligt för bolag att verka i Ryssland.

  • -Slut på det avsnittet från blogginlägget- - -

//Tillägg 11 dec 2014

Besked om att ryska centralbanken höjer sin styrränta från 9,5% till 10,5%: www.avanza.se/placera/telegram/2014/12/11/ryssland-cb-hojer-reporanta-till-1050-950-ny.html

(Tillägg: 15 dec 2014 höjde ryska centralbanken sin styrränta ytterligare till 17%.

Syftet är att dämpa rubelfallet för att slippa en inflationschock:

Om ett lands valuta sjunker i värde leder ju det till att importerade varor blir dyrare i landet.

Rubeln är nu -50% hittills under 2014.

Orsaker till rubelfallet:

...västs sanktioner mot Ryssland för att Ryssland invaderade Ukraina

...det kraftigt fallande oljepriset.

http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/454654?programid=4540

Nordsjöoljan nu i 60,93 USA-dollar per fat.

The Central Bank of Russia has increased its key interest rate to 17 percent in order to curb

...the inflation risks

...and rapid devaluation of the national currency, which hit a historic low of 64 rubles against the US dollar in Monday evening trading.

http://rt.com/business/214635-russia-raises-key-rate/

)

Bla har ryska rubeln fallit kraftigt mot tex USA-dollarn på sistone.

...För fem år sedan (i slutet av 2009) låg USA-dollarn i ca 30 rubel.

...Därefter ökade USA-dollarn något till drygt 30 rubel per slutet av 2013.

...Men under 2014 har USA-dollarn skjutit i höjden (rubeln rasat i botten) till en rekordnivå kring 55 rubel.

http://www.bloomberg.com/quote/USDRUB:CUR/chart

Det är väl ett tecken på att folk, investerare och bolag flyr rubeln pga det som händer i Ryssland och att bla den utländska investeringsviljan i landet är rekordlåg.

...Mot svenska kronan stod rubeln i ca 0,20-0,25 kronor i slutet av 2009.

...Så sent som under sommaren 2014 låg den fortfarande kring 0,20 kr.

...Men sedan dess har den rasat och ligger nu i 0,13-0,14 kr.

http://www.bloomberg.com/quote/RUBSEK:CUR/chart

Under jan-sep 2014 uppgick kapitalutflödet från Ryssland till 85 miljarder dollar: http://www.bloomberg.com/news/2014-10-09/russia-capital-outflows-slowed-to-13-billion-last-quarter.html

Kapitalutflöden från Ryssland de senaste kvartalen (enl länken ovan):

q1/2014: 49 miljarder dollar

q2/2014: 24 miljarder dollar

q3/2014: 13 miljarder dollar

Q3/2014 var därmed det 17:e kvartalet i rad som Ryssland haft kapitalutflöden.

Trenden har alltså pågått oförtrutet i över fyra års tid.

Siffrorna ovan avser nettot av privata kapitalflöden in och ut från Ryssland under respektive period.

Som jämförelse med den ryska centralbankens beslut att höja sin styrränta från 9,5% till 10,5% har svenska centralbanken ("Riksbanken") gått i motsatt riktning.

Senast valde Riksbanken i okt 2014 att sänka sin styrränta från 0,25% till 0%: http://www.riksbank.se/sv/Penningpolitik/Prognoser-och-rantebeslut/Reporantebeslut/2014/Reporantebeslut-27-oktober-2014/

Rubeln har sedan år 2005 varit "halvfast" och knuten till en korg av USA-dollar och euro.

Om rubeln avvikit alltför mycket från denna korgs motsvarande värde, har ryska centralbanken intervenerat för att hålla rubeln på rätt nivå i förhållande till korgen.

Men nu i nov 2014 valde ryska centralbanken att släppa rubeln fri och får sitt värde därmed satt fritt av marknaden, vilket gjort att den fallit kraftigt.

http://www.di.se/artiklar/2014/12/11/ryssland-ryska-bolag-har-forlorat-miljarder

Det blev ohållbart för ryska centralbanken att ha kvar korganknytningen av rubeln.

Bara tom nov 2014 tvingades banken spendera 70-80 miljarder dollar ur den ryska valutareserven, för att stödköpa rubeln så att den skulle hålla sig inom det fastställda korgintervallet.

Den ryska ekonomin är oljeberoende och oljepriset har ju fallit kraftigt på sistone vilket sätter press på Ryssland.

Andel av Rysslands bruttonationalprodukt som utgörs av naturresurser (olja, naturgas, kol, metaller och skog) enl Världsbanken:

2010: 21%

2011: 22%

2012: 19%

http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.TOTL.RT.ZS

Som jämförelse har USA legat på följande nivåer enl samma länk:

2010: 1,2%

2011: 1,6%

2012: 1,3%

Och Sverige:

2010: 1,4%

2011: 1,3%

2012: 1,1%

Europapriset för råolja (Nordsjöolja) har under de senaste tre åren legat stabilt i 100-120 dollar per fat.

Men sedan sommaren 2014 har priset plötsligt fallit kraftigt och ligger nu i 60-70 dollar.

www.avanza.se/index/om-indexet.html/19005/olja

Exakt i skrivande stund (under eftermiddagen tors 11 dec 2014) ligger priset i 63,88 dollar: http://www.finanslinker.net/oil.html

Ryssland ser på papperet ut att trots allt ha en stark ekonomi mätt som statsskuldens andel av landets årliga bruttonationalprodukt (jämfört med USA:s och Sveriges statsskuldnivåer nedan):

USA 102%

Sverige 41%

Ryssland 13%

http://www.tradingeconomics.com/

//Edit: Och god fart på privatkonsumtionen i Ryssland tydligen:

As of 2013, Russians spent 60% of their pre-tax income shopping - the highest percantage in Europe.

This is possible because many Russians pay no rent or house payments, owning their own home after privatiation of state-owned Soviet housing.

https://www.youtube.com/watch?v=a36eKZw0xY4

Även info ur det klippet:

Ryssland är inte ens i närheten av en valutakris.

Valutakriser handlar om kriser för ett lands betalningsbalans.

Men en betalningsbalans-kris kommer inte att hända i Ryssland.

Tom internationella valutafonden IMF hävdar att för att undvika en betalningsbalans-kris måste ett land ha en valutareserv som täcker landets import i tre månaders tid.

Rysslands valutareserv är dock tillräckligt stor för att täcka landets import i 1,7 års tid.

//

Vet ej om siffrorna nedan stämmer men som det ser ut har Rysslands bruttonationalprodukt (dvs försäljning i landet av alla varor och tjänster) vuxit kraftigt de senaste åren mätt i USA-dollar även om variationerna varit stora:

2005: 591 miljarder dollar

2006: 764 (+29%)

2007: 990 (+30%)

2008: 1 300 (+31%)

2009: 1 661 (+28%)

2010: 1 223 (-26%)

2011: 1 525 (+25%)

2012: 1 905 (+25%)

2013: 2 017 (+6%)

2014 (prognos): 2 097 (+4%)

http://www.tradingeconomics.com/russia/gdp

Som jämförelse har USA haft följande utveckling av sin motsvarande bruttonationalprodukt:

2005: 12 277 miljarder dollar

2006: 13 095 (+7%)

2007: 13 858 (+6%)

2008: 14 480 (+4%)

2009: 14 720 (+2%)

2010: 14 418 (-2%)

2011: 14 958 (+4%)

2012: 15 534 (+4%)

2013: 16 245 (+5%)

2014 (prognos): 16 800 (+3%)

http://www.tradingeconomics.com/united-states/gdp

Och Sverige:

2005: 362 miljarder dollar

2006: 371 (+2%)

2007: 399 (+8%)

2008: 463 (+16%)

2009: 486 (+5%)

2010: 406 (-17%)

2011: 463 (+14%)

2012: 536 (+16%)

2013: 524 (-2%)

2014 (prognos): 558 (+6%)

http://www.tradingeconomics.com/sweden/gdp

Som jämförelse har länderna följande antal invånare:

USA 317 miljoner pers

Ryssland 144 miljoner pers

Sverige 10 miljoner pers

http://www.tradingeconomics.com/

Utifrån de siffrorna och bnp-prognoserna för 2014 får man följande tal vad gäller bnp per invånare, dvs "bnp per capita" (med prognosticerade bnp-siffror för 2014):

Sverige 58 362 dollar per invånare och år

USA 52 947 dollar

Ryssland 14 591 dollar

Ryssland ligger alltså bara på 25% av Sveriges bnp per capita och 28% av USA:s bnp per capita.

//

//Tillägg 12 dec 2014

De rikaste ryssarna enl amerikanska tidningen Forbes:

 1. Alisher Usmanov 16 miljarder dollar

 2. Viktor Vekselberg 15 miljarder dollar

 3. Mikhail Fridman 14 miljarder dollar

 4. Vladimir Potanin 13 miljarder dollar

 5. Leonid Mikhelson 11 miljarder dollar

6. Gennady Timchenko 11 miljarder dollar

 1. Vladimir Lisin 11 miljarder dollar

 2. Alexey Mordashov 11 miljarder dollar

 3. Vagit Alekperov 11 miljarder dollar

 4. Roman Abramovich 9 miljarder dollar

http://www.forbes.com/billionaires/#tab:overall_country:Russia

Specifikt om Timchenko skriver Forbes att han tills nyligen var delägare i Schweiz-baserade oljetradingfirman Gunvor Group tillsammans med svensken Torbjörn Törnqvist, men sålde i mars 2014 sin ägarandel på 43% av Gunvor Group till Törnqvist.

Enl Forbes äger Timchenko fortfarande ägarandelar i olika gas-, transport- och byggbolag.

Tidningen skriver att han anses vara en av de mäktigaste personerna i Ryssland.

Och för Forbes ryska upplaga har Timchenko bekräftat att han har en nära relation med Putin, att de "känt varandra i åratal och träffas då och då".

http://www.forbes.com/profile/gennady-timchenko/

Det finns en koppling mellan ovannämnda Sverigenoterade ryska fastighetsbolaget Ruric och Timchenko.

Enl det tidigare blogginlägget om Ruric (från 1 aug 2013) bla:

...Ryssen Vadim Gurinov dök upp från ingenstans och tog ägarmakten i Ruric.

...Visade sig att Gurinov var vd för ryska oljelednings-bolaget Stroytransgaz.

...Och som ägare till Stroytransgaz dök Timchenko upp.

Att Putin känt till Ruric är välbelagt sedan han besökte bolaget och dess dåvarande styrelseordförande Nils Nilsson i juni 2007 vilket finns på bild: http://hugin.info/141656/R/1313272/304747.pdf

Putin har ju sin bakgrund i Sankt Petersburg och Ruric hade som inriktning att vara ett fastighetsbolag med fastigheter i Sankt Petersburg.

Dvs ett resonemang är att Putin år 2007 fått upp ögonen för Ruric och därefter bestämt sig för att via Timchenko komma över Rurics tillgångar billigt.

Det skulle förklara alla problem som Ruric haft med sina fastigheter, bla med ryska försvaret som stor hyresgäst osv.

Men Putin och Timchenko skulle säkert själva förneka alla påstådda oegentligheter.

Mer om detta i det tidigare blogginlägget om Ruric (från 1 aug 2013): http://www.redeye.se/aktiebloggen/ruric/salj-ruric-aktien-0

(Där framgår även att Nils Nilsson som blev rik på IT-bolaget Orc Software, satsade sina pengar därifrån i Ruric. Men när Ruric sedan fick problem och Ruric-aktien rasade, ruinerades Nilsson. I sviterna efter det begick han senare självmord.)

De rikaste ryssarna enl Bloomberg (per 11 dec 2014):

 1. Alisher Usmanov 14 miljarder dollar

 2. Viktor Vekselberg 14 miljarder dollar

 3. Roman Abramovich 13 miljarder dollar

 4. Mikhail Fridman 13 miljarder dollar

 5. Vladimir Potanin 12 miljarder dollar

 6. Alexey Mordashov 12 miljarder dollar

 7. Mikhail Prokhorov 11 miljarder dollar

 8. Sergey Galitskiy 10 miljarder dollar

 9. Dmitry Rybolovlev 10 miljarder dollar

 10. Leonid Mikhelson 10 miljarder dollar

http://www.bloomberg.com/billionaires/latest/aaa/aaa6a

http://www.bloomberg.com/billionaires/latest/aaa/aaa6a

Prokhorov hamnade bla i blåsväder i samband med en julfest i franska alperna år 2007:

At a Christmas party for the Russian nouveau riche at the French Alpine resort of Courchevel in January 2007, he was arrested on suspicion of arranging prostitutes for his guests.

After three days, he was released without charge.

In September 2009, Prokhorov was officially cleared from this charge and the court case was dismissed.

According to the French prosecutor, he had paid all expenses for the single women to travel to France, but they were not professional prostitutes or working for a prostitution agency.

According to his blog, he made an apology for his actions during a visit to France in 2009.

http://en.wikipedia.org/wiki/Mikhail_Prokhorov

Dmitry Rybolovlev blev rik på gödsel via sitt bolag Uralkali.

Han sålde år 2010 sin ägarandel i Uralkali för 6,5 miljarder dollar: http://www.bbc.com/sport/0/football/16322948

Han har bla gjort sig känd för att spendera jättebelopp på dyra bostäder runt om i världen.

Tex i feb 2012 framkom att hans dotter Ekaterina köpt en lägenhet i New York för 88 miljoner dollar: http://www.dailymail.co.uk/news/article-2076017/Ekaterina-Rybolovleva-22-buys-88m-New-York-apartment.html

Det är en flervåningslägenhet på adressen 15 Central Park West.

I apr 2013 köpte Ekaterina redarfamiljen Onassis egen grekiska ö Skorpios för 100 miljoner pund: http://en.wikipedia.org/wiki/Dmitry_Rybolovlev

Tidigare köpte Rybolovlev tex år 2008 köpte ett hus i Palm Beach i Florida för 95 miljoner dollar av amerikanska affärsmannen Donald Trump.

Rybolovlev bor även i Monaco och äger fotbollslaget AS Monaco som spelar i den högsta franska fotbollsligan Ligue 1 mot bla PSG med Zlatan Ibrahimovich.

///Edit: Rybolovlev köpte 67% av fotbollslaget AS Monaco i slutet av 2011 och aviserade planer på att finansiera investeringar på 100 miljoner euro åt klubben under de följande fyra åren: http://www.bbc.com/sport/0/football/16322948

Men så särskilt bra går det inte för AS Monaco.

Hittills under innevarande säsong (2014/2015) ligger AS Monaco på plats nr 7 i tabellen av de 20 lagen i Ligue 1.

Flest mål för AS Monaco har denna säsong gjorts av veteranen Dimitar Berbatov, en 33-årig bulgar som tidigare bla spelat i Tottenham och Manchester United.

///

I Monaco har Rybolovlev köpt lägenheten "La Belle Epoque" för över 300 miljoner dollar:

http://www.forbes.com/profile/dmitry-rybolovlev/

http://www.thepinnaclelist.com/blog/directory/la-belle-epoque-penthouse-monte-carlo-principality-of-monaco/

//

//Tillägg 4 jan 2015

Tre ryska miljardärer som står nära ryska presidenten Vladimir Putin (enl artikel på Di.se 3 jan 2015):

...Igor Sechin (chef för statligt kontrollerade ryska oljebolaget Rosneft, har tjänat "ett stort antal miljarder kr genom bla olika affärer kring statligt kontrollerade ryska gasbolaget Gazprom)

...Vladimir Yakunin (också miljardär, chef för statliga ryska järnvägsbolaget som nu bla bygger ut järnvägen mellan Moskva och Peking)

...Arkady Rotenberg (byggmogul mm, tjänade över 50 miljarder kr på vinter-OS i Sotji 2014)

http://www.di.se/artiklar/2015/1/2/miljardarerna-som-omger-vladimir-putin/

//

0 comments

You need to to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?