Post entry

Sälj Bigg-aktien, Euris-aktien

Please note: Community posts are written by its members and not by Redeye’s research department. As a reader you’re always encouraged to critically analyze the content.

Varning för bubblor som Aktietorget-noterade bolaget Bigg (och dess största aktieägare Euris).

Bigg omnämnt i analys

Aktietorget-listade bolaget Biotech-IgG ("Bigg") omnämnt i analys om likaledes Aktietorget-listade bolaget Tigran Technologies på signaturen "Klarsynthets" blogg: http://blogg.passagen.se/klarsynthet/resource/Analyser/Tigran.pdf

Enl analysen bla:

_"Många minns säkert Biotech-IgG:s, BIGG:s, spektakulära kursuppgång i början på året när den som mest nästan 50-dubblades på bara några dagar efter nyheten om ett distributionsavtal för ett diagnostiksystem.

Ett avtal om att sälja ett annat bolags produkter som inte alls var särskilt stort eller lukrativt och som sagt förstås gällde ett annat bolags produkter, vilket innebär mycket lägre marginaler än för bolag som Tigran och som dessutom har en mycket mer begränsad marknadspotential relativt Tigrans produkter.

Avtalet gällde endast Sverige och Danmark.

Börsvärdet för BIGG gick på denna nyhet från några enstaka miljoner kronor till ca 140 miljoner kronor på några få dagar."

"(...) kursuppgången i BIGG var rent absurt överdriven och utan substans."_

Tidigare utveckling

Bigg-aktien låg och harvade i 4-6 öre under 2012 och sedan plötsligt i början av jan 2013 steg aktien till en topp på nästan 1,90 kr. Vilken kursraket!

Här är det pressmeddelande från Bigg tis 8 jan 2013 som satte fart på aktien: http://www.aktietorget.se/pressdocs/Chemel/64160/BiotechIgG_BIGG_B_20130108_5.pdf

Bla:

"Biotech-IgG AB - Exklusivt distributionsavtal tecknat för unikt
diagnostiksystem till sjukvården

Biotech-IgG AB (fd Chemel AB) har tecknat ett exklusivt avtal med det amerikanska bolaget Biofire Diagnostics, Inc. (Salt Lake City, Utah, USA) om distribution av FilmArray® System, ett användarvänligt diagnostiksystem för sjukvården, bestående av instrument och tillhörande
förbrukningsartiklar.

Avtalet ger Biotech-IgG AB ensamrätt till försäljning av FilmArray® System på de svenska och danska marknaderna."

Två dagar senare (tors 10 jan 2013) gick bolaget ut med ett nytt pressmeddelande där Bigg i princip applåderar aktiens kraftiga kursuppgång sedan det första pressmeddelandet (och inte ett ljud till varning om att kursuppgången ev är överdriven):

"Biotech-IgG ABs aktiekurs har liksom många av de mindre bolagen under de senaste åren haft en nedåtgående trend som nu har brutits i och med signerandet av ovan nämnda distributionsavtal.

Biotech-IgG AB är mycket glada över marknadens förtroende och den kursuppgång som distributionsavtalet har inneburit och som har återställt aktiens värde till början av 2010 års nivåer.

Bolaget arbetar målmedvetet med att utöka antalet distributionsavtal och leverantörer för expansion av verksamheten och ser detta avtal som det första i raden av nya lovande möjligheter."

http://www.aktietorget.se/pressdocs/Chemel/64186/BiotechIgG_BIGG_B_20130110_10.pdf

Sedan dess har aktien (som väntat?) fallit tillbaka igen och ligger nu kring 30 öre (motsvarande ett börsvärde på 24 miljoner kr enl Aktietorgets hemsida).

• Biggs 2012: Intäkter på 2,6 miljoner kr och ett resultat på -3,3 miljoner kr.

• Biggs q1/2013: Intäkter på 0,7 miljoner kr och ett resultat på -0,9 miljoner kr.

Dvs vilken bubbla på börsen Bigg-aktien verkar ha varit i jan 2013.

Någon som anser att aktien är köpvärd vid nuvarande börskurs på 30 öre (och i så fall varför)?

Bolaget har i alla fall varit smart och utnyttjat den höga börskursen till att få in ett kapitaltillskott på drygt 2 miljoner kr genom utförsäljning av nya Bigg-aktier till aktieägarna via nyemission.

Bigg ville få in nästan 6 miljoner kr genom emissionen men det blev alltså tydligen bara drygt 2 miljoner kr som aktieägarna ville ställa upp med.

Även under hösten 2012 fick Bigg in ett kapitaltillskott på 2 miljoner kr från aktieägarna: http://www.aktietorget.se/NewsItem.aspx?ID=63175

Affärsidé mm

Biggs affärsidé:

"Biotech-IgG är leverantör av ett brett sortiment av högkvalitativa produkter för sjukvårdsdiagnostik samt för forskning, rutin- och processapplikationer för LifeScience och livsmedelsindustrin.

Biotech-IgG koncernens vision är att bli den ledande Skandinaviska distributören av immundiagnostik och LifeScience produkter till sjukvården och som även erbjuder ett komplett sortiment av egna produkter till en väldefinierad kundgrupp som verkar inom produktion, utveckling och analys av proteiner, främst antikroppar."

http://www.aktietorget.se/NewsItem.aspx?ID=64891

Bolaget är baserat i Lund och har 3 pers anställda.

Största aktieägare är Aktietorget-noterade bolaget European Institute of Science (Euris) som har en ägarandel på 10% av Bigg.

Euris är i sin tur värt ca 2 miljoner kr på Aktietorget vid nuvarande börskurs 0,37 kr.

Vd Dario Kriz

Dario Kriz är vd för både Bigg och Euris.

Flashback-tråd där han kallas för "tidernas största skojare" och påstås ha satt i system att få aktieinvesterare att betala in stora kapitaltillskott samtidigt som han själv tar ut höga ersättningar: https://www.flashback.org/t1721983

Kriz själv anser sig säkert inte ha gjort något fel.

Lifeassays

Dario Kriz var tydligen tidigare vd för och grundare av bolaget Lifeassays noterat på NGM-börsen och där nu värt 25-26 miljoner kr vid nuvarande börskurs 0,79 kr.

Han utsågs till vd där år 2004 och var vd ända fram till början på 2011 då Lifeassays fick nya vd:n Anders Ingvarsson.

• Videoklipp (upplagt i jun 2010) där Kriz pratar om Lifeassays när han fortfarande var vd där: http://www.youtube.com/watch?v=IMazyLny-mE

Han pratar bla om att bolaget har lanserat ett blodtest (för både människor och hundar) för att se om man har någon infektion eller inflammation. Lansering har skett i Europa, Norden och Asien med plan att lansera produkten även i USA och andra länder.

>Under år 2009 sålde bolaget 2 000 blodtester för hundar och utplacerade 47 instrument (för att genomföra blodtesterna?).

>Under q1/2010 ökade det till över 4 000 blodtest för hundar och 134 utplacerade instrument.

Han säger även bla följande:

"All high tech companies, startups, have a struggling period when they establish their technology and Lifeassays has had that period too."

Bla har lanseringen av blodtestet för människor försenats enl Kriz som förklarar det med att det var mycket knepigare än väntat.

Strategin lades därför om med lansering av blodtestet för veterinärmarknaden först.

• Videoklipp (upplagt i maj 2012) där nya vd:n Anders Ingvarsson presenterar Lifeassays: http://www.youtube.com/watch?v=ezEZxMUr9a4

Enl honom är Lifeassays affärsidé utrustning för att göra enkla, snabba och billiga diagnostiska tester av tex hälsotillståndet hos en patient, så att man slipper att skicka prover till ett laboratorium vilket tar längre tid och kostar mera.

Lifeassays säljer både utrustningen och engångstillbehör som behövs för att genomföra testerna. Det är enl Ingvarsson samma princip som datorskrivare och dess bläckpatroner.

Enl Ingvarsson har Lifeassays fortfarande fokus på veterinärtesterna där man börjat bearbeta den nordiska marknaden via distributören Medinor.

Lifeassays-aktien låg i jun 2008 kring 90 kr och sedan dess har aktien fallit till nuvarande börskurs på 0,79 kr.

Bla bad bolaget aktieägarna om kapitaltillskott från aktieägarna i mars/apr 2013. Bolaget fick in 11 miljoner kr vilket var 74% av det kapital bolaget hade bett om, dvs aktieägarna ville tydligen inte ställa upp med hela beloppet.

Enl Lifeassays årsredovisning för 2011 bildades bolaget år 2000, och bolaget har genomfört nyemissioner i princip varje år sedan dess (ibland två gånger per år): http://www.lifeassays.com/files/documents/Financial-report/2011/arsredovisning-2011.pdf

Enl tex Lifeassays årsredovisning för 2006 var Euris per slutet av 2006 största aktieägare i Lifeassays med en ägarandel på 15,5% och Kriz ägde då 8% av Euris (nu alltså bara 4%).

En Kirstin Kriz (Darios fru) var då forskningschef för Lifeassays medan hans fru Margareta Pené hade hand om bolagets ekonomi.

Beskrivningen av Darios meriter i årsredovisningen indikerar att han är högt kvalificerad forskare:

"Född 1965.

Teknologie doktor 1994 (Lunds Universitet), gästprofessor 1997-98 (University of Regensburg, Tyskland) samt docent 2004 (Lunds Universitet)."

http://www.lifeassays.com/files/documents/Financial-report/2006/LifeAssays%20Annual%20Report%202006.pdf

Lifeassays är baserat i Lund och hade 10 pers anställda under 2011.

Affärsidé:

"Blodanalysbolaget LifeAssays® ABs affärsidé är att tillgodose läkare och patienters behov av enkla och tillförlitliga test för snabb patientnära blodanalys.

Bolagets patenterade produkter utgörs av egentillverkade instrument och engångsreagens vilka är ofarliga för patienter, personal och miljö.

Alternativa marknader för bolagets produkter återfinns inom
veterinärmedicin samt livsmedels- och läkemedelsindustrin."

http://www.lifeassays.com/files/documents/Financial-report/2012/Lifeassays_2012_Q4_.pdf

Under 2012 hade Lifeassays intäkter på 0,7 miljoner kr och ett resultat på -4,7 miljoner kr.

Vid nuvarande börsvärde på 25-26 miljoner kr vid börskurs 0,79 kr finns det alltså tydligen fortfarande förhoppningar på att bolagets utveckling ska lyfta.

Dock utgörs väl nu börsvärdet till 11 miljoner kr av det kapitaltillskott bolaget fick in under våren (minus ev fortsatta förluster i bolaget sedan dess).

Euris fanns inte längre med bland Lifeassays största aktieägare per slutet av 2012 och Kriz var varken vd eller styrelseledamot.

Tidigare texter

Texter från 9 jan 2013:

"Dags att såga ett aktietorget-bolag

_Det gäller aktietorget-noterade bolaget Biotech-igG.

Tydligen har börskursen stigit en del på sistone.
Enl avanza är kursen upp 431% idag (ons 9 jan 2013) från gårdagens slutkurs 0,26 kr till nuvarande kurs 1,38 kr. www.avanza.se/aza/aktieroptioner/kurslistor/aktie.jsp?orderbookId=236224

Så här skriver nyhetsbyrån Direkt idag:

"Det Aktietorgetlistade hälsovårdsbolaget Biotech-IgG:s aktie har fortsatt att rusa på onsdagen efter tisdagens distributionsavtal med amerikanska Biofire. Aktien noterades strax efter lunchtid till 1:60 kronor, från 26 öre vid tisdagens stängning, samt 6 öre vid måndagens stängning."

www.avanza.se/aza/press/news.jsp?newsArticleId=N1956253&source=

Vd:n i Biotech-igG heter Dario Kriz.

Googlar man på honom finns det en Flashback-tråd:

"Dario Kriz - 56 emissioner på 13 år - tidernas största skojare?"

https://www.flashback.org/t1721983 "_

_"Dario Kriz är tydligen även involverad i Aktietorget-bolaget European Institute of Science (Euris) där han också är vd.

Och Euris-aktien stiger också kraftigt nu eftersom Euris tydligen är delägare i Biotech-igG.

Enl avanza är Euris-aktien upp 355% idag från en slutkurs på 0,22 kr igår till nuvarande kurs på 1 kr: www.avanza.se/aza/aktieroptioner/kurslistor/aktie.jsp?orderbookId=236236

Enl börssnack-tråd äger Euris drygt 10% av Biotech-igG: http://borssnack.di.se/?f=1&t=2130066#msg14349637

Euris börsvärde nu ca 6 miljoner kr enl Aktietorgets hemsida. http://www.aktietorget.se/QuotesInstrument.aspx? "_

Euris-aktien låg kring 15 öre under hösten 2012 och steg mot slutet av 2012 uppåt 25 öre.

I början av 2013 fortsatte aktien stiga först till ca 50 öre och sedan till en topp på hela 2,45 öre den 10 jan 2013.

Sedan dess har aktien fallit tillbaka och ligger nu i 37 öre.

Bolagets affärsidé (enl Aktietorgets hemsida):

"Bolagets affärsidé är att kommersiellt exploatera medicinteknisk- samt bioteknisk forskning.

Genereringen av nuvarande och framtida intäkter till bolaget sker genom royaltyintäkter samt genom försäljning av egna produkter, licenser samt andelar i bolagsportföljen.

Dessutom innefattar affärsidén att med egen affärs- och forskningskompetens erbjuda aktieägarna i European Institute of Science direkta investeringsmöjligheter, alternativt riskspridning genom indirekt ägande, i växande och på sikt vinstgenererande medicintekniska och biotekniska företag."

http://www.aktietorget.se/InstrumentInfo.aspx?Language=1&InstrumentID=SE0000488744

Största aktieägare är Peter Egardt med en ägarandel på 10%.

Vd Dario Kriz återfinns även bland de största aktieägarna med en ägarandel på 4%.

Överraskande att en så pass seriös person som Peter Egardt (om det nu är moderaten som tidigare bla varit statsministerns statssekreterare samt vd för Stockholms Handelskammare etc) är involverad i Euris: http://sv.wikipedia.org/wiki/Peter_Egardt

Han är tydligen själv född i Lund och kanske vurmar för att hjälpa bolag i trakten.

En Åsa Egardt (hans fru eller dotter?) sitter Euris styrelse men ej han själv.

- - -

Skala för aktie-rekommendationer i denna blogg:

• "Köpläge": En aktie som för tillfället är särskilt köpvärd just nu av någon specifik anledning som väntas leda till kursuppgång inom en ganska snar framtid (typ inom 0,5-1 år).

• "Kortsiktigt köp": En aktie som har goda skäl att utvecklas väl på kort sikt (typ inom de närmaste månaderna), även om man inte vet hur det kommer att bli på lång sikt.

• "Långsiktigt köp": En aktie som i och för sig kanske inte verkar särskilt billig just nu, men att bolaget har så långsiktigt goda förutsättningar och framtidsutsikter att aktien ändå är ett bra köp i dagsläget eftersom den därmed lär ge en god värdeökning på lång sikt (dvs på typ 3-5 års sikt).

• "Spekulativt köp": En aktie som vid köp till gällande börskurs har stor potential till kursuppgång, samtidigt som risknivån är hög vilket i värsta fall kan leda till stor kursnedgång.

• "Fullvärderad": En aktie i ett bolag som i och för sig kan gå bra, men att aktien är värderad på en nivå som inte verkar ge utrymme för särskilt mycket kursuppgång.

• "Sälj": En aktie som man inte bör äga eftersom den tex är övervärderad med hänsyn till bolagets förutsättningar.

Utgångspunkten är att givna rekommendationer här är långsiktiga och kan utvärderas först efter tex tidigast 1-2 års tid (förutom rekommendationen "kortsiktigt köp"). Dvs avsikten är inte att ge vägledning om utvecklingen på kort sikt för en akties börskurs (förutom rekommendationen "kortsiktigt köp").

Aktieinvesteringar innebär en risk för att ett aktieinnehav i värsta fall kan/strongpp bli helt värdelöst.

Enligt den vetenskapliga finansteorin är (förenklat sett) all information redan inbakad i alla börskurser. Därmed ger alla aktier (vid rådande börskurs) den förväntade framtida avkastning som är motiverad med hänsyn till aktiens risk, vilket i så fall gör det meningslöst att försöka plocka ut köpvärda (eller säljvärda) aktier. Enligt teorin är istället en indexfond alltid att föredra: http://www.redeye.se/aktiebloggen/en-indexfond-det-enda-rationella

Här fick alltså Bigg-aktien rekommendationen "sälj" vid nuvarande börskurs 0,30 kr och Euris-aktien rekommendationen "sälj" vid nuvarande börskurs 0,37 kr (aktiernas slutkurs fre 14 jun 2013).

0 comments

You need to to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?