Post entry

BioInvent tecknar avtal med Pfizer värt upp till 500 MUSD samt royaltys

Please note: Community posts are written by its members and not by Redeye’s research department. As a reader you’re always encouraged to critically analyze the content.

BioInvent meddelar nu på morgonen att bolaget har ingått ett forskningssamarbete inom cancerimmunterapi och tecknat ett licensavtal med världens största läkemedelsbolag, Pfizer Inc, kring sitt s k TAM-projekt, i syfte att utveckla antikroppar mot tumörassocierade myeloidceller. Avtalsvärdet är potentiellt värt ca 500MUSD vilket placerar det i det internationella toppskiktet bland tecknade avtal inom branschen och inom det heta området immunonkologi där man verkar.

Min tidigare jämförelse med annat avtal i branschen blev nu aktuell: http://www.redeye.se/aktiebloggen/bioinvent-international/ny-storaffar-gynnar-bioinvent#

Enligt villkoren i avtalet kommer Pfizer förutom de potentiella ersättningarna om 500MUSD vid uppnådda utvecklingsmål, inledningsvis att betala BioInvent 10 miljoner USD, detta inkluderar en upfront, initial forskningsfinansiering, och en investering om 6 miljoner USD i nya aktier i BioInvent till en teckningskurs om 2,56 kronor per aktie.

Det är ett mer och mer vanligt upplägg med en tydlig signal om att Pfizer är intresserad av att kontrollera samarbetet med en långsiktig position i bolaget.

Avtalet innebär i övrigt:

Om fem antikroppar utvecklas till kommersialisering har BioInvent möjlighet att erhålla potentiella framtida betalningar förutsatt att vissa milstolpar uppnås, vilket skulle kunna uppgå till mer än 0,5 miljarder USD under avtalets löptid, såväl som upp till tvåsiffriga royalties för de potentiella produkter som kan bli resultatet av samarbetet. Pfizer kommer att ha rätt att utveckla och kommersialisera de antikroppar som genereras mot ett icke redovisat antal tumörassocierade myeloidcellstargets.

I en kommentar till avtalet säger Michael Oredsson, VD för BioInvent: ”Vi är mycket glada att kunna tillkännage detta forsknings- och utvecklingssamarbete med Pfizer. Det befäster vår position som experter inom cancerantikroppsbiologi och immunonkologi. Vi ser fram emot att tillsammans med Pfizer utveckla ett antal first-in-class-antikroppar som potentiellt kan behandla en rad cancerformer där behovet av nya terapier är stort.”

BioInvent kommer att utnyttja sin expertis inom cancerbiologi i kombination med sitt unika translationella verktyg för läkemedelsutveckling (”F.I.R.S.T”) för att identifiera nya onkologiska targets och terapeutiska antikroppar som hämmar cancertillväxt, antingen genom att upphäva tumörassocierade myeloidcellers immunhämmande aktivitet eller genom att minska antalet tumörassocierade myeloidceller i tumören.

Björn Frendéus, CSO på Bioinvent säger:

”Vi tror att detta kombinerade angreppssätt när det gäller tumörassocierade myeloidceller har potential att avsevärt förbättra effekten av checkpoint-inhibitorer som finns tillgängliga idag och bidra till att aktivera anti-cancerimmunitet hos patienter och cancertyper som inte svarar på nuvarande behandling”

Robert Abraham, Senior Vice President och chef för Pfizers Oncology Research & Development Group säger:

”Vi ser fram emot att samarbeta med BioInvent, eftersom vi tror att modulering av tumörassocierade myeloidcellers aktivitet ger oss möjlighet att expandera vår portfölj inom onkologi och i förlängningen uppfylla vårt mål att cancerpatienter ska få tillgång till innovativa nya läkemedel”,

TAM-projektet (tumörassocierade myeloidceller) handlar förenklat om ett helt nytt angreppssätt där man använder tumörcellernas utnyttjande av makrofager som skydd, och där BioInvent utvecklar antikroppar som eliminerar eller ändrar funktion på denna.

Samarbetet innebär ett mycket välkommet tillskott till bolaget som dragits med en förtroendeproblematik gentemot marknaden under lång tid. Man befäster genom detta sin diversifiering i portföljen och har erhåller ett starkt erkännande att man ligger i absoluta framkant inom det hetaste forskningsområdet, Immunonkologi.

Avtalet är ett erkännande av såväl bolagets position inom hela forskningsfältet som av bolagets teknologi för framtagande av nya antikroppar. Man bedriver sedan tidigare ett flertal samarbeten både internt med ledande internationella forskargrupper, men också externt där man utlicencierat sin teknologi till flera större läkemedelsbolag, där man som ex f n har 4 projekt i klinisk prövning. Bolagets egna huvudprojekt BI1206 är precis på väg in i kliniska prövningar och även där avser man att licensiera ut projektet till ett större läkemedelsbolag. BI 1206 är ett av flertalet projekt i kliniska och prekliniska prövningar som man avser att licensiera ut.

Potentiella affärsaktivitet i bolaget den närmaste tiden kan komma att bl a handla om bolagets speciella T-reg projekt där man enligt signal från bolag har stort intresse från industrin. Andra affärsaktiviteter och händelser förutom BI1206 och T-reg kan bl a komma att röra följande

  • Uppgörelse om sitt delägande i THR-317 som drivs av Thrombogenic
  • Avtal kring bolagets teknologiplattform F.I.R.S.T och n-CoDeR, som nu kan komma att få mer uppmärksamhet
  • Uppdateringar kring hur de egna kliniska och prekliniska projekten förlöper, nya val av CD (bl a i OX40 projektet
  • Uppdateringar kring de avtal som man har med flera stora läkemedelsbolag kring baserat på n-CoDeR

//

0 comments

You need to to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?