Post entry

Skördetid för Bioinvent

Please note: Community posts are written by its members and not by Redeye’s research department. As a reader you’re always encouraged to critically analyze the content.

Det medicinska forskningsbolaget bjuder på många triggers framöver.

Bolaget värt drygt 1 miljard kr vid nuvarande börskurs kring 18 kr.

Över 250 miljoner kr i kassan vid halvårsskiftet.

Burn rate:

Bioinvents resultat efter skatt:

q1/2010: -38 miljoner kr
q2/2010: -23 miljoner kr
q3/2010: -25 miljoner kr
q4/2010: -42 miljoner kr
q1/2011: +59 miljoner kr
q2/2011: -31 miljoner kr

Första halvåret 2012: Forskningsresultat ska presenteras om Bioinvents läkemedelskandidat BI-204 mot åderförkalkning (fas 2-studie)

Andra halvåret 2012: Forskningsresultat om TB-402 mot blodpropp (fas 2b-studie om blodpropp vid höftledskirurgi)

Vd Svein Mathisen i halvårsrapporten: "Tillsammans med andra påbörjade studier kan resultat från dessa (två ovannämnda) innovativa projekt skapa betydande värde för bolagets aktieägare de kommande 18 månaderna."

Bioinvents huvudprodukter:

*TB-402 (mot blodpropp, framtagen tillsammans med belgiska Thrombogenics, ingen försäljningspartner ännu).

*BI-204 (mot åderförkalkning, framtagen av Bioinvent självt, försäljningsavtal för USA med Roche-ägda Genentech)

*TB-403 (mot cancer, framtagen i samarbete med belgiska Thrombogenics, globalt försäljningsavtal med Roche)

I mars 2011 inleddes fas 1b-studie av TB-403 mot levercancer. I maj 2011 inleddes fas 1b/2-studie av TB-403 mot hjärncancer. De båda studierna planeras vara avklarade 2014, men i bästa fall kan resultat presenteras 2013.

*BI-505 (mot cancer, framtagen av Bioinvent självt, inget försäljningsavtal ännu)

För BI-505 ska forskningsresultat (fas 1) presenteras mot slutet av 2011. (Det har även redan nu varit på tal att forskningen kring BI-505 ska fortsätta efter fas 1, vilket tolkas som att produkten hittills gett uppmuntrande resultat.)

Försäljningspotential för tex TB-403: "...en rad olika cancerformer, exempelvis i njure, tjock- och ändtarm, bröst och äggstockar samt vid gliom och lungcancer. Läkemedel mot var och en av dessa sjukdomar har en försäljningspotential på upp till några Mdr USD. En antikropp, bevacizumab, är godkänd för ett flertal av dessa indikationer, och har snabbt blivit en kommersiell framgång med försäljning på 6,0 Mdr USD under 2009." (ur Bioinvents årsredovisning 2010)

Alla Bioinvents produkter är sk antikroppsläkemedel. "Antikroppsläkemedel är ett av de snabbaste växande segmenten
inom läkemedelsindustrin. Sedan millennieskiftet har (den årliga) försäljningen (av antikroppsläkemedel totalt i värden) mer än tiofaldigats, från 2 Mdr USD till cirka 40 Mdr USD 2010. Den kraftiga tillväxten kommer sannolikt att fortsätta under de närmsta åren och redan 2014 förväntas marknaden vara värd mer än 60 Mdr USD1." (ur Bioinvents årsredovisning 2010)

Vd:s uttalande ovan verkar syfta på att med bra forskningsresultat för BI-204 och TB-402 så kommer Bioinvent kunna ingå nya försäljningsavtal för dessa produkter - för TB-402 globalt och för BI-204 utanför USA (eftersom man redan har USA-avtal med Genentech vad gäller BI-204).

Och praxis är ju att forskningsbolag som Bioinvent får stora utbetalningar av en försäljningspartner när sådana försäljningsavtal ingås.

Vad gäller TB-402 finns för övrigt bra forskningsresultat klart sedan tidigare vid användning i samband med knäledskirurgi (en fas 2-studie), så fas 2b-studien om höftledskirurgi stärker förhoppningsvis Bioinvents case ytterligare i förhandlingarna med försäljningspartners.

Obs vad gäller TB-402 och TB-403 som är framtagna i samarbete med belgiska Thrombogenics, så delar Bioinvent på ersättningar och intäkter från dem med Thrombogenics. (Tex vid en utbetalning från Roche nyligen avseende TB-403 fick Thrombogenics 60% och Bioinvent 40% av beloppet.)

Obs även besked förra veckan om att holländska investmentbanken Kempen & Co inleder bevakning av Bioinvent och anser aktien är värd 30 kr (skriver nyhetsbyrån Direkt). Jämför med Bioinvents nuvarande aktiekurs kring 18 kr.

Kempen & Co anser att Bioinvents läkemedelskandidater är värda följande räknat per Bioinvent-aktie:

*BI-204: 20 kr

*TB-403: knappt 5 kr

*TB-402: 1,50 kr

*BI-505: 1,20 kr

*kassa: drygt 2 kr

0 comments

You need to to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?