Post entry

Ny storaffär gynnar BioInvent

Please note: Community posts are written by its members and not by Redeye’s research department. As a reader you’re always encouraged to critically analyze the content.

Läkemedelsjätten BMS (Bristol-Mayers Squibb meddelade under gårdagen att man förvärvar det lilla privata KI-baserade bioteknikbolaget Cormorant Pharmaceuticals. Det totala värdet av affären är 520 MUSD, där 95 MUSD motsvarar en upfrontbetalning och där resterande villkoras av milstensbetalningar vid satta utvecklingsmål. Affären kan komma att gynna BioInvent som driver en rad innovativa projekt inom området.

Läkemedelsjätten BMS (Bristol-Mayers Squibb meddelade under gårdagen att man förvärvar det lilla privata KI-baserade bioteknikbolaget Cormorant Pharmaceuticals. http://news.bms.com/press-release/partnering-news/bristol-myers-squibb-acquires-cormorant-pharmaceuticals

Det totala värdet av affären är 520 MUSD, där 95 MUSD motsvarar en upfrontbetalning och där resterande villkoras av milstensbetalningar vid satta utvecklingsmål.

Ett mycket uppseendeväckande pris med tanke på att fokus i affären är Cormorants antikroppsprogram inom IL8 där men har endast en substans i fas 1-2, HuMax-IL8.

HuMax-IL8 är ett läkemedel i en ny klass med potential att blockera tumörers immunhämmande förmåga, cancerstamceller och metastasering. HuMax-IL8 är ett monoklonalt antikroppsläkemedel med interleukin-8 (IL-8) som måltavla. IL-8 har visat sig vara ökat i många olika tumörtyper och är involverat i tumörers förmåga att hämma kroppens immunförsvar. Blockering av IL-8 med hjälp av HuMax-IL8 kan potentiellt hindra tumörens förmåga att hämma immunsvaret mot tumören. IL-8 har också visat sig vara involverat i andra aspekter av tumörutvecklingen såsom cancerstamceller och metastasering.

Cormorant Pharmaceuticals är ett läkemedelsbolag, baserat på Karolinska Institutets Sciencepark i Solna och påbörjade utvecklingen av HuMax-IL8 som ett cancerläkemedel efter att 2012 ha förvärvat substansen av Genmab A/S. Genmab utvecklade tidigare läkemedlet riktat mot en form av psoriasis där man redan hade genomfört en fas 1 studie som visade att substansen var säker.

Affären är den senaste i raden av flera internationella affärer där vi ser hur läkemedelsbjässarnas intresse för program inom det heta immunonkologi-området formligen exploderat. Bara de senaste åren så har vi sett flera affärer med små svenska bolag inblandade.

- BMS köpte 2014 upp det lilla svensk/danska biotechbolaget Galecto för över 4 Mdr Sek och J&J tecknade i augusti förra året ett avtal värt nästan 6 Mdr Sek med Lundabolaget Alligator avseende ADC1013. Alligators antikroppsubstans antikropp togs fram av Bioinvent, men där Bioinvent i sitt tidigare samarbete med dem valde att prioritera ett starkare internt projekt, BI1206, som just nu är på väg in i klinisk fas och som f n saknar kommersiell partner.

I förhållande till de många affärerna och i förhållande till branschkollegor framstår det som att BioInvent nu sticker ut med extremt låga förväntningar i marknaden. Bioinvent har ett börsvärde om ca 500Msek men där hälften nu utgörs av kassan. Det kan förstås ha sin förklaring i de tidigare misslyckanden man genomled kring 2012 då man lade ned flera ledande kliniska projekt som drevs i samarbete med ledande stora läkemedelsbolag (BI-204, TB-402). Det nya Bioinvent har dock därefter genomfört en rad omstruktureringar, har såväl ny styrelse som ledning och fokuserar nu helt på immunonkologi där man nu intagit en mycket intressant positionering:

  • Man har tre interna kliniska projekt i fas 1-2 med starka data och valideringar i flera vetenskapliga publikationer
  • Man har 6st externa kliniska projekt inom ramen för sina licensavtal, där man har rätt till både milestones och -- på framtida försäljning
  • Man har ett omfattande internt preklinisk program i samarbete med mycket erkända internationella forskargrupper
  • Man har fler än 10 externa prekliniska projekt inom ramen för sina plattformsavtal
  • Man har uppgraderat sin egna produktionsanläggning av antikroppar vilket både ger en egen effektiv och snabb organisation i utvecklingsprojekten men som också ger viktiga intäktsströmmar från kontraktstagare
  • Man har nyligen genom en nyemission säkrat upp finansiering ett par år framåt vilket ger en bra förhandlingsposition för bolaget i förhållande till flera projekt som man avser att licenciera ut

Jag kan konstatera att bolaget det senaste året och månaderna varit mycket aktiva på internationella konferenser och man har även personer som arbetar med affärsutveckling på plats i USA. Om man går i Cormorants fotspår så är det just dessa aktiviteter som ligger till grund för avtal och affärer. Det finns nu få fristående bolag med BioInvents nuvarande inriktning och bredd som faktiskt fortfarande inte är uppköpta.

BioInvent verkar nu befinna sig nu i rätt position i rätt tid och det finns anledning att hålla ögonen öppna för ev. avtal i närtid gällande något/några av bolagets tre egna kliniska projekt, bolagets TAM och T-reg program samt nya plattformsavtal för n-CoDeR. En affär med rätt villkor kan i detta läge mångdubbla värdet av BioInvent.

Men med tanke på de internationella aktiviteterna inom forskningsområdet så framstår BioInvent som en tydlig uppköpskandidat, tyvärr.

Det hade förstås varit fint att få behålla våra framstående små svenska forskningsbolag i sverige. Mindre forskningsorganisationer gör bolagen oerhört innovativa och snabbfotade vilket gynnar den så viktiga cancerforskningen. Det är tydligt när man ser på intresset från de stora jättarna inom området.

0 comments

You need to to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?