Post entry

Bioinvent/TB-403

Please note: Community posts are written by its members and not by Redeye’s research department. As a reader you’re always encouraged to critically analyze the content.

TB-403 jokern

TB-403 är projektet som tidigare var utlicensserat till Roche som testat(exempelvis inom glioblastoma och levercancer) och lämnat tillbaka ska dock sägas direkt att det var för en annan cancerform än den man nu kommer forska vidare på. TB-403 skall primärt studeras för indikationen medulloblastom en livshotande cancersjukdom som uteslutande drabbar barn och ungdomar. Dessutom kommer prekliniska studier utvärdera antikroppens effekt i modeller för neuroblastom. TB-403 har som sagt redan

tidigare utvärderats i kliniska studier mot andra sjukdomar och uppvisat en god säkerhetsprofil vilket gör att man direkt kan gå in en fas I/II studie. TB-403 har visat på lovande resultat i prekliniska studier där det hämmar tumörtillväxt. En artikel publicerad 2013 i den ansedda vetenskapliga tidskriften Cell har visar att PlGF är uppreglerat i samtliga subtyper av sjukdomen, vilket även visats korrelerar med överlevnad. Data som publicerades i Cell artikeln har därefter upprepats och verifierats.

så här säger Bioivent/Thrombogenics

-Utmärkt säkerhetsprofil (från tidigare kliniska prövningar)

-Ny kunskap om verkningsmekanismen

- Möjlig Breakthrough Therapy Designation

Marknad

Medulloblastoma är den vanligaste formen av hjärntumör hos barn och drabbar uppskattningsvis 800-1.000 barn i EU, Japan och USA. Med dagens behandlingar överlever cirka 80 procent av patienter, men för högrisk patienter är överlevnaden 30-60 procent. Ett stort problem är återfall och hela 75 procent av patienterna återfår sin sjukdom inom 2 år.

Vad sker härnäst

ThromboGenics gick ut för någon vecka sedan att man startat ett bolag(Oncorius) som kommer driva framtida utvecklingen av TB-403. Fas I/II studien ska starta i slutet av året,Bioinvent äger 40 % av rättigheterna och kommer bekosta kommande studie med 50 %.

Vi väntar som sagt ytterligare info nu under våren(alltså när som hest) var och hur stor studien blir, det skulle vara trevligt om även neruroblastom inkluderades då har man fler chanser. Körs det i USA finns större chans för att nå markanden snabbt, gällande finanseringen blir nog det alla fall en del lösning likt bi-505 eller kanske till och med finanseringen med CRUK för BI-1206? Bioinvent står som mest för 50 % av kostnaden.

Värdering sammanfattning

TB403 är intressant ur många synpunkter bara upplägget med att Thrombogencis valt att lägga cancerdelen av projektet i ett eget bolag skapar även det spekulationer Ska Bioinvent köpa loss Thrombogencis ur projektet? Ska man ta in en ytterligare partner? Eller kör man på som det är? Thrombogencis väntas även göra en studie med TB-403 inom ögonsjukdomar, här kan man tänka sig att Bioivent säljer av sin rätt i projektet?, som sagt finns många möjligheter vad som komma skall i projektet, men TB-403 har en troligt snabb väg till marknaden och kan bli Bioinvents första klara läkemedel genom att medulloblastom är en liten marknad och med tanke på de medicinska behoven som finns är möjligheterna stora till godkännande redan efter denna mindre fas I/II studien(FDA kan tilldela fast track redan enbart baserat på preklinska data). Att värdera TB-403 är relativt svårt idag i redeyes senaste analys sätter man ett nuvärde på 40 mkr vilket jag tycker är aningen billigt i förhållande till den snabba vägen till marknaden och möjligheten till en delförsäljning av sin rätt i TB-403. Men låt oss säga att TB-403 i sin nuvarande form är värt 50-100 mkr för bioivent vilket ger 0,3-0,6 kr aktien.

Summering av bioinvents portfölj

BI-1206 ca: 201-375 mkr eller 1,23-2,3 kr

N-coder ca: 200-400 mkr eller 1,23-2,46 kr

BI-505 ca: 146-300 mkr eller 0,90-1,84 kr

FIRST ca : 100-250 mkr eller 0,6-1,5 kr

TB-403 ca: 50-100 mkr eller 0,3-0,6 kr

Summa motiverad aktiekurs enligt mig idag är 4,28 kr-8,75 kr.

Jag tänkte återkomma med en sammanfattning av mina tankar angående värdering och vilka nyheter jag vill se under 2015 i ett kommande inlägg även några ord om avslutande nyemissionen.

För er som vill veta mer om Bioinvent tipsar jag om denna presentation som Oredsson hade hos Avanza den 8 maj.

https://www.youtube.com/watch?v=gBre4SY4egQ

Övriga inlägg i ämnet Bioinvent av mig

http://www.redeye.se/aktiebloggen/bioinvent-international/bioinventfirst

http://www.redeye.se/aktiebloggen/bioinvent-bi-505

http://www.redeye.se/aktiebloggen/bioinvent-international/bioinvent-n-coder

http://www.redeye.se/aktiebloggen/bioinvent-international/bioinvent-bi-1206

http://www.redeye.se/aktiebloggen/bioinvent-international/forsta-inlaggetbioinvent

http://www.redeye.se/aktiebloggen/bioinvent-q1

Källor

http://www.thrombogenics.com/sites/default/files/upload/news/20150414-THR%20VIB%20PR%20Oncurious%20ENGFinal.pdf

http://www.fiercebiotech.com/story/thrombogenics-spins-out-roche-rejected-cancer-drug/2015-04-16

http://bioinvent.se/media/135214/2015-prospectus.pdf

http://bioinvent.se/media-centre/press-releases/release/?ReleaseID=D58E2671FCFF3FF4

http://bioinvent.se/media/135181/capital-market-day-stockholm-sweden-march-23-2015.pdf

http://www.redeye.se/webcast/intervju-med-bioinvents-vd-michael-oredsson

http://www.stockhouse.com/news/press-releases/2015/05/21/thrombogenics-q1-2015-business-update#Yt3sTG88oIxOXhlX.99

0 comments

You need to to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?