Post entry

Bioinvent/FIRST

Please note: Community posts are written by its members and not by Redeye’s research department. As a reader you’re always encouraged to critically analyze the content.

F.I.R.S.T

Bioinvents senaste plattform på marknaden, bioinvent har utvecklat ett screeningsverktyg First som har en unik metod att identifiera sjukdomsalstrande målstrukturer och antikroppar som binder till dessa. Metoden bygger på att bioinvent parallellt undersöker antikroppsbindning till både sjuk och frisk vävnad för att selektera ut de antikroppar och målstrukturer som är unika för sjuk vävnad vad gäller inbindning respektive uttryck. Bioinvent har patent för denna metod till 2032.

Enligt Bioinvent (från senaste presentationen)

Skapa värde i F.I.R.S.T.™ genom Treg/TAM-samarbeten med Big Pharma/Big Biotech – BioInvent tillförs licensintäkter, resurser och kompetens – Genererar mångfald av antikroppar/targets/applikationer och ger möjlighet till bibehållet värde för BioInvent

För den som vill läsa mer http://bioinvent.se/science/first/?lang=sv

Prekliniska projekt(baserade på FIRST och N-coder)

Inriktning

fas

Sammarbete

T-reg

Onokologi

Forskning

University of Southampton

Tumor macrophage

Onokologi

Forskning

CRT

AML

Hermatologisk cancer

Forskning

KLL

Hermatologisk cancer

Forskning

Var är vi nu/vad kommer

Avtal inom FIRST främst inom T-reg projektet men även TAM projektet kommer troligen under andra halvåret 2015 vilket nog bör ses som den mest intressanta kortsiktiga triggern, enligt tidigare presentationer kan detta ge tiotals-miljoner upfront dock helt beroende på hur stor del man “ger bort” såklart . Bioinvent gick även ut i mars att man utökar samarbete med CRT vid universuty of southampton för att ta fram nya immunterpeutiska cancerläkemdel.

“Syftet med samarbetet är att utveckla nya immunterapeutiska cancerläkemedel baserade på Southamptongruppens prekliniska arbete som visar potential att behandla cancer med antikroppar som riktar in sig på OX40 och 4-1BB – två kända co-receptorer som bidrar till att stimulera framställningen av T-celler under ett immunsvar.”

http://bioinvent.se/media-centre/press-releases/release/?ReleaseID=629D51A7323ACE4E

Värdering sammanfattning

Då det idag inte finns några avtal för FIRST eller de projekt man har är det lite svårt värderat i dagsläget men känslan utifrån presentationer att T-reg kan bli värt mycket för bioinvent och det rätt snart. Jag anser därför att att värde på alla fall 100 mkr om man ser till de projekt man har och de avtalsplaner som ligger i piplinenen, men just här har Bioinvent fortfarande mycket att bevisa under 2015, men Bioinvent tror mycket på T-reg och förhoppnings märker vi det senare i år.

BI-1206 ca: 201-375 mkr eller 1,23-2,3 kr

N-coder ca: 200-400 mkr eller 1,23-2,46 kr

BI-505 ca: 146-300 mkr eller 0,90-1,84 kr

FIRST ca : 100-250 mkr eller 0,6-1,5 kr

Summa motiverad aktiekurs enligt mig idag 3,97 kr-8,13 kr. Motiverad aktiekurs tar hänsyn till antal aktier som tillkommer i pågående nyemission.

Då tillkommer även TB-403 se kommande inlägg

Övriga inlägg i ämnet Bioinvent av mig

http://www.redeye.se/aktiebloggen/bioinvent-bi-505

http://www.redeye.se/aktiebloggen/bioinvent-international/bioinvent-n-coder

http://www.redeye.se/aktiebloggen/bioinvent-international/bioinvent-bi-1206

http://www.redeye.se/aktiebloggen/bioinvent-international/forsta-inlaggetbioinvent

http://www.redeye.se/aktiebloggen/bioinvent-q1

Källor

http://bioinvent.se/media-centre/press-releases/release/?ReleaseID=629D51A7323ACE4E

http://mb.cision.com/Main/583/9745864/359734.pdf

http://www.redeye.se/webcast/intervju-med-bioinvents-vd-michael-oredsson

http://bioinvent.se/media/135181/capital-market-day-stockholm-sweden-march-23-2015.pdf

0 comments

You need to to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?