Post entry

Bioinvent Q3 och kommande kvartal

Please note: Community posts are written by its members and not by Redeye’s research department. As a reader you’re always encouraged to critically analyze the content.

En kvartalsrapport från forskningsbolag ger sällan någon vettig information men VD orden i Q3 rapporten stärker alla fall min syn att kommande halvår/år kommer bli händelserika för Bioinvent.

Bioinvent Q3 och kommande kvartal

En kvartalsrapport från forskningsbolag ger sällan någon vettig information men VD orden i Q3 rapporten stärker alla fall min syn att kommande halvår/år kommer bli händelserika.

I Landenburg Thalmman presentationen framgick “Strong interest from big pharma and big biotech in T-reg and TAM discovery programs”

Nu en månad senare “Det är också glädjande att konstatera att våra diskussioner med potentiella partners kring de prekliniska och kliniska projekten har blivit mer konkreta.” Känslan är att ett första(flera?)T-reg avtal (och då är Tam kvar) inte är långt borta skulle inte bli förvånad om vi ser ett avtal under Q4.

Precis som man tidigare kommunicerat flyter projekten på den som vill läsa på mer om dom finner en bra sammanfattning här:http://www.redeye.se/analys/userreport/bioinvent-bortglomt-men-ack-sa-intressant

Oredsson nämner däremot att man även för konkreta partnersamtal runt de kliniska projekten min gissning är att det är främst runt BI-505. Då man har öppnat upp för fler studier, under status i projekt kan man läsa “BioInvent har även identifierat möjligheter att utveckla BI-505 i andra sällsynta sjukdomar och utvärderar parallell klinisk utveckling av dessa”, men kanske även runt BI-1206 inom CD-38 antikroppar.

Utöver detta så säger man i vd orden “BI-505 är en potentiellt banbrytande behandling av blodcancersjukdomen multipelt myelom. Forskare och kliniskt verksamma läkare vid University of Pennsylvania har visat stort intresse för vårt projekt och erbjuder sig därför att stödja den fortsatta utvecklingen med väsentliga resurser.” Just att man lyckas få soft founding för alla tre kliniska studierna tycker jag är starkt, värdena är kvar och vi slipper ta stor del av den finansiella bördan, när värdena inte är helt synliga för marknaden.

Oredsson säger vidare “Det engagemang som ledande kliniker – med god kännedom om sjukvårdens och patienternas behov av förbättrade behandlingar – visar för BI-505 och TB-403 är en viktig indikator på den kommersiella potentialen i projekten.”

“Samtliga planerade studier är så kallade ”öppna studier” vilket gör det möjligt att fortlöpande följa resultaten under studiens gång. De nya kliniska studierna har stor potential att öka projektens kommersiella attraktivitet i betydande omfattning de närmaste åren”

Som man nämnt tidigare är alla studier öppna vilket betyder att vi kommer få löpande information från studierna vilket betyder mycket spännande studiedata under 2016,då man även verkar föra partner diskussioner runt de kliniska projekten ska man nog inte räkna bort ett partneravtal för någon av Bi-505, TB-403 eller BI-1206 redan 2016.

Rapporten i övrigt, kassaflödet något bättre än min prognos 51 miljoner i kassan är nog för 2-3 kvartal med nuvarande förbränning. Oredsson sa däremot i höstas att man väntade sig milstolpsersätting från N-coder avtalen under H2 15, Xoma358 går exempelvis in i fas 2 när som helst mer om N-coder och går att läsa i länkande sammanfattningen, Känns troligt med en större(10+ mkr) milstolpsersättning från N-coder i Q4. Men på kort sikt är det i huvudsak T-reg som kommer styra balansräkningen.

Den som vill läsa hela kvartalsrapporten

http://mb.cision.com/Main/583/9852602/434260.pdf

Redeys kommentar borde väl komma med en ny analys snart kan man tycka

http://www.redeye.se/analys/today/bioinvent-positivt-tonlage-i-rapporten

Jag tror på ett högintensivt sista kvartal och nyhetsflödet lär bli brett, Bioinvent ska även delta på en hel del event innan nyår.

Vad vi kan vänta oss under Q4

- Studiestart för TB-403

- Studiestart för BI-1206

- Mer information runt finansieringen runt BI-505 och TB-403

- Milstolpsersättning från N-coder (XOMA358 startar fas 2 i höst bland annat)

- Än mer detaljerad översikt av de prekliniska projekten

- Någon form av data/information runt T-reg projektet

Förhoppningar

- Avtal FIRST/T-reg

- Avtal FIRST/TAM(mer troligt 2016)

- Milstolpsersätting N-coder

Övriga förhoppningar 15/16

- Mer info gällande nya samarbetet i USA/check bara bolagets namn saknas

- BI-1206 utvecklas även för kombination med CD-38 antikroppar - besked om ny studie.

- Ytterligare studier för BI-505

- Försäljning rättigheter ögonsjukdommar (TB-403)

Bioinvent ska även närvara på en del olika Event under Q4

BIO Europe,Tyskland Nov 2-4

Society for Immunotherapy of Cancer, USA Nov 4-8

American Society of Hematology, USA 4-8 Dec

Antibody Engineering and Therapeutics, USA 7-10 Dec

0 comments

You need to to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?